پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه فنی حرفه ای

دانلود نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه

دانلود کاملترین مجموعه آموزشی کتاب و نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه با جواب به صورت کامل آزمون ادواری فنی حرفه ای در قالب pdf شامل مهمترین سوالات دوره های گذشته این آزمون به قیمت ۴۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه

چند مورد از نمونه سوال متعادل ساز چهره زنانه

  • در صورت بروز حوادث ناشی از برق چه اقدامی باید انجام داد؟
   الف – قطع سریع جریان برق ب – تماس با مراکز امدادی ج – خارج کردن فرد مصدوم از محیط حادثه د – هیچکدام

   

  • آتش خاموش کن حاوی پودر خشک برای کدام نوع آتش سوزی مناسب است؟
   الف – آتش سوزی با جرقه الکتریکی ب – آتش سوزی با چوب ج – آتش سوزی با گاز د – فرقی ندارد

   

  • آلرژن چیست؟
   الف – موادی که بر اثر آنها بدن شروع به ساختن مواد دفاعی میکند و نسبت به آنها واکنش نشان میدهد.
   ب – موادی که بر اثر آنها بدن شروع به ساختن لنفوسیت میکند و نسبت به آنها تولدی آنتی پادتن میکند.
   ج – موادی که بر اثر آنها بدن شروع به حساسیت میکند.
   د – نابود کردن عوامل بیماری زا ازیافت زنده می گویند.

   

  • ترکیب مقدار زیادی از مواد ضدعفونی با آب را … گویند.
   الف – ضدعفونی کردن ب – پاکسازی مکانیکی ج – استرلیزه کردن د – اتوکلاو

   

  • بدون نیاز به سایر موجودات زنده و سلولهای آنها توانایی حیات دارند.
   الف – ویروسها ب – باکتریها ج – میکروبها د – قارچها

   

  • پس از استفاده از پودر صورت … را بر روی پوست صورت اسپری کنید.
   الف – آب گرم ب – آب یخ ج – آب نیمه گرم د – آب سرد

   

  • بعد از استفاده از کمپرس یا بخور از … برای بستن … استفاده میگردد .
   الف – ماسک صورت ، منافذ پوست ب – ورزش پوست ، منافذ ترشح عرق ج – ماساژ صورت ، زخمها  د-ورزش پوست ، زخم ها

   

  • چه چیزهایی در پوست حساس باعث بروز آلرژی میگردد؟
   الف – داروها ، لوازم آرایش و تغذیه مناسب ب – شامپو و نرم کنندهها ج – صابون و حمام رفتن د – تابش نور خورشید

   

  • روشهای مراقبت از پوست چیست؟
   الف – ماساژ ، ویتامینه ، ماسک ب – استفاده از کرم پودر ج – فریز کردن ، شامپو کردن د – لوسیون زدن ، حمام کردن

   

  • کدام رنگ هیچ اشعه نورى را از خود انعکاس نمىدهد؟
   الف – ارغوانى ب – قرمز ج – نارنجى د – سیاه

   

  • اگر موهای تن رنگ مسی دارد ابرو بهتر است چه رنگی باشد؟
   الف – به مقدار کافی تن رنگ مسی داشته باشد ب – بلوند دودی تیره ج – قهوه ای خاکستری د – قهوه ای متوسط

   

  • توازن کل ساختار صورت به چه چیزی بستگی دارد؟
   الف – شکل لبها ب – شکل ابروها ج – شکل و اندازه بینی د – شکل شقیقه ها

   

  • سایه ابرو برای موهای بلوند چه رنگی باید انتخاب گردد؟
   الف – رنگی با تن یک یا دو درجه روشنتر از موهای سر ب – در موهای بلوند ابروها به رنگ قهوهای روشن یا یک تن تیرهتر از موهای سر
   ج – رنگی با تن یک یا دو درجه تیرهتر از موهای سر د – رنگ ابروها باید مشکی باشد.

   

  • ابروهایی که کمی از یکدیگر دورتر طراحی شوند باعث میشوند که …
   الف – چهره جوانتر به نظر آید. ب – پوست صورت روشنتر دیده شود. ج – بینی کوچکتر به نظر برسد. د – بینی صاف و صورت مسنتر دیده شود.

   

  • فاصله اوج ابرو نسبت به تاج و ابتدای ابرو چگونه باید باشد؟
   الف – پایین تر ب – بالاتر ج – همتراز د – بستگی به سلیقه مشتری دارد

   

  • ابروها دارای چند قسمت هستند؟
   الف – تاج ابروها نزدیک به یکدیگر قرار گیرند . ب – نقطه اوج ابرو که میتواند از یکدیگر نزدیک یا از هم دور باشد .
   ج – دم ابرو که میتواند کوتاه یا بلند باشد . د – سر ابرو ، دم ابرو ، نقطه اوج ابرو

   

  • طراحی ابرو در صورتهای مربع به چه صورتی میباشد؟
   الف – در صورتهای مربع ابروهای پهن مناسب است. ب – در صورتهای مربع ابروهای کوتاه مناسب است.
   ج – در صورتهای مربع ابروهای هلال مناسب است. د – در صورتهای مربع ابروهای بلند مناسب است

   

  • در طراحی ابرو در صورتهای مثلث معکوس ) رأس به چانه ( ابروها را چگونه طراحی میکنید؟
   الف – ابتدا تا انتهای ابرو را از نظر عرضی یکسان طراحی کرده . ب – از نظر طولی سر ابرو تا زاویه ابرو را دو برابر دم ابرو طراحی کرده .
   ج – ابتدا و انتهای ابرو را از نظر عرض بصورت هلال طراحی کرده  د- در تمام چهره ها یکسان می باشد

   

  • برای گرد کردن چشمهای کوچک چه باید کرد؟
   الف – از خطچشم در پلک بالایی و پائینی استفاده کنید و سایه باید در گوشههای چشم بیشتر باشد.
   ب – از خط چشم در پلک بالایی و پائینی استفاده کنید و سایه باید در مرکز بیشتر باشد.
   ج – از خط چشم فقط در پلاک بالایی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد.
   د – از خط چشم فقط در پلک پائینی استفاده کنید و سایه باید در گوشه های چشم بیشتر باشد

   

  • کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
   الف – در اصلاح چشمهای دور از هم و باز، چشمها نباید کشیده و در جهت شقیقهها طراحی گردد .
   ب – در اصلاح چشمهای نزدیک به هم فاصله دو ابرو را زیادتر میکنیم .
   ج – برای گرد کردن چشمهای کوچک از خطچشم در پلک بالایی و پائینی استفاده میکنیم .
   د – در اصلاح چشمهای دور از هم و باز فاصله بین دو ابرو را از یکدیگر دور نمایید.

  دانلود رایگان بخشی از نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه

  • برای اصلاح لبهای نافرمها چه روشی کاربرد دارد؟
   الف – بعد از زدن پودر ابتدا از وسط لب بالایی خط لب مورد نظر طراحی میگردد.
   ب – بعد از زدن پودر ابتدا از گوشه سمت راست لب خط لب مورد نظر طراحی میگردد.
   ج – بعد از زدن پودر ابتدا از گوشه سمت چپ لب خط لب مورد نظر طراحی میگردد
   د- بعد از پودر زدن از روی خط لب رژ می زنیم

   

  • برای نازکتر جلوه دادن لبها چه روشی بکار برده میشود؟
   الف – بخش اضافه لبها را با یک پوشش دهنده همرنگ پایه بکار رفته پوشش داده و بعد از پودر زدن رژلب زده و خط لب جدید را طراحی میکنیم.
   ب – از خط لب طبیعی فراتر رفته و یک محدوده نازک از پوست اطراف لبها را رنگ میکنیم .
   ج – گوشه های لب را به طرف بالا ، خط لب میکشیم و از رژ لب پررنگتر استفاده میکنیم
   د- بخش اضافه لبها را با یک کرم پوشش می دهیم.

   

  • فیکس کننده های پودری در چه زمانی مورد استفاده قرار میگیرد؟
   الف – بعد از استفاده از فن چرب مورد استفاده قرار میگیرد. ب – قبل از استفاده از فن چرب مورد استفاده قرار میگیرد.
   ج – با پودر فیکس میتوان سایه و رژ لب را نیز فیکس کنید    د-قبل از استفاده از فون خشک استفاده می شود

   

  • برای متعادل سازی چهره گرد روی سطح فکها چگونه عمل میشود؟
   الف – از دکمهی گوش تا زیر فک را سایهی تیره و روی فک را روشنی کار میکنیم.
   ب – از دکمهی گوش تا زیر فک را روشنی و روی فک را سایه تیره کار میکنیم.
   ج – از دکمه گوش تا زیر فک را ۴۰درجه روشنی و روی فک را سایه تیره کار میکنیم
   د- حجم روی فک ها را سایه تیره می زنیم.

   

  • برای متعادل سازی چهره لوزی روی سطح فکها چگونه عمل میکنیم؟
   الف – حجم روی فک را سایه تیره کار میکنیم. ب – حجم روی فک را سایه روشن کار میکنیم.
   ج – حجم روی فک را روشنی میدهیم    د-حجم روی سطح فکها را صورتی می کنیم

   

  • اگر قسمت سوم صورت از دو قسمت دیگر صورت کمتر باشد صورت دارای چه نوع چان های میباشد؟
   الف – چانه معمولی ب – چانه کوتاه ج – چانه بلند د – چانه تیز

   

  • برای متعادل سازی چانه تیز چگونه عمل میکنیم؟
   الف – روی چانه تیز به صورت گرد تیرگی داده و دو طرف چانه را روشنی میدهیم.
   ب – روی چانه تیز به صورت گرد روشنی داده و دو طرف چانه را تیز میدهیم.
   ج – روی چانه تیز به صورت گرد ۳درجه روشنتر داده و دو طرف چانه را تیرگی میدهیم.
   د – روی چانه تیز به صورت گرد ۴درجه روشنی داده و دو طرف چانه را تیرگی میدهیم

   

  • استامپ یا تثبیت کننده چرب برای فیکس چه محصولاتی میباشد؟
   الف – محصولات چرب ب – محصولات خشک ج – محصولات نیمه چرب د – محصولات نیمه خشک

   

  • برای دختران جوان از چه فوندیشنی استفاده میگردد؟
   الف – احتیاج به فوندیشن ندارد . ب – از فوندیشن ۳درجه تیرهتر از پوست
   ج – از فوندیشن دو درجه تیرهتر از پوست د – از فوندیشن ۳درجه روشنتر از پوست

   

  • برای شخصیت زن گریم عروسکی گونه ها به چه صورت ترسیم میشود؟
   الف – گونه ها را به شکل مستطیل به رنگ قرمز ب – گونه ها را به شکل هلال به رنگ صورتی
   ج – گونه ها را به شکل مستطیل به رنگ صورتی د – گونه ها را به شکل دو دایره با رنگ قرمز

   

  • نورپردازی نباید …
   الف – در صورت مشتری سایه ایجاد کند مگر اینکه آرایش به صورت نامتقارن باشد . ب – باید در صورت مشتری سایه ایجاد کند تا نواقص کار مشخص شود .
   ج – باید در صورت مشتری سایه ایجاد کند تا نواقص کار مشخص شود . د – نباید در صورت مشتری سایه ایجاد کند که برای آرایش شب مناسب است.

توضیحات کامل نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه

کد استاندارد: ۷۰/۳۶/۱/۱/-۵

از مجموعه گروه مراقبت و زیبایی

این بسته طلایی قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان فنی و حرفه ای می باشد.

 

جهت دانلود نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه فنی حرفه ای از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 4,500 تومان

نمونه سوالات متعادل ساز چهره زنانه فنی حرفه ایلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

یک دیدگاه

 1. سلام
  وای سایتتون عشققققه
  اولی دیدم تعاریف بقیه رو
  تعجب کردم
  ولی نگاه بیشتری انداختم دیدم چقدر زحمت کشیده شده براش
  مررررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *