دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

دانلود پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی در قالب ورد با کیفیت بسیار عالی به صورت استاندارد و کامل به قیمت ۳۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود رایگان پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

توضیحات کامل پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد ترس از ارزیابی منفی دیگران واتسون و فرند (FNE)

این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش ترس از ارزیابی منفی در افراد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

ترس از ارزیابی منفی را این چنین تعریف می کنند که نوعی ترس از ارزیابی دیگران درباره عملکردهای شخصی است. این ترس با ادراک منفی از ارزیابی دیگران، آشفتگی درباره ارزیابی های منفی، اجتناب از موقعیت های ارزیابی و پیش بینی ارزیابی منفی دیگران تعریف می شود. در روابط میان فردی، اضطراب امتحان نوعی نگرانی از ارزیابی های منفی دیگران محسوب می شود و بازتاب آن در عملکرد دانش آموز به صورت اضطراب اجتماعی، خود ناتوان سازی، اطاعت اجتماعی و کاهش نمرات درسی است (حمید و همکاران، ۱۳۹۳).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ترس از ارزیابی منفی دیگران نمره ­اي است که کارکنان به سوالات ۳۰ گویه ای پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی دیگران واتسون و فرند (FNE) می­ دهند .

مدل پرسشنامه

توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می­باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است مدل خالی را با  مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد مدل خالی و فلش را پاک کنید.

نمره گذاری و تفسیر نتایج پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده (۱۷ پاسخ مثبت و ۱۳ ماده پاسخ منفی) می باشد. دامنه نمره بین صفر و ۳۰ است. نمره ۱۸ به بالا نشان دهنده افرادی است که ترس از ارزیابی منفی دارند؛ و نمره ۹ به پایین مخصوص افرادی است که ترس کمی از ارزیابی منفی دارند. فردی که در این مقیاس نمره بالا بیاورد. کسی است که از موقعیت های همراه با احتمال عدم تایید اجتناب می کند. نه بر خود متکی است و نه روی دیگران تسلط دارد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

اعتبار بیرونی – همزمانی

همبستگی این آزمون با مقیاس اضطراب آشکار تیلور ۰٫۶ و با مقیاس حساسیت نسبت به موقعیت های رسمی پای ویو (۱۹۶۵) ، ۰٫۳۹ است (واتسون و فرند ، ۱۹۶۹).

پایایی –  باز آزمون :

در مطالعه ای از روش باز آزمایی با فاصله یک ماهه استفاده شد و ضریب پایایی برابر با r=0.78  و در مطالعه ای دیگر که واتسون و فرند انجام دادند ، ضریب پایایی r=0.94 بدست آمد.( واتسون و فرند ، ۱۹۶۹).

ضریب به دست آمده با روش بازآزمایی به روی ۳۹ دانش آموز دختر راهنمایی عبارت بود از ( r= 0.59 ، آمالی خانمه ، ۱۳۷۳).

 

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ترس از ارزیابی منفی دیگران ۹۴/۰

 

منابع پرسشنامه

  • Watson , David and Friend , Ronald. (1969). Measurement of Social Evaluation Anxiety. Journal of consulting clinical psychology , 33 , 4. pp448- 457
  • آمالی خامنه ای ، شهره. (۱۳۷۳). بررسی و مقایسه میزان کارآیی روش جرأت آموزی و روش جرأت آموزی توم با بازسازی شناختی بر روی برخی از نوجوانان مضطرب اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.
  • حمید، نجمه؛ حسین زاده، آیناز؛ کیانی مقدم، رهنما. (۱۳۹۳). اثربخشی روش آرامش عضلانی همراه با تجسم مثبت موفقیت بر اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی. مجله روانشناسی بالینی، سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۴)، زمستان ۱۳۹۳، صص ۴۱-۵۱٫

جهت دانلود پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 3,000 تومان

دانلود پرسشنامه ترس از ارزیابی منفیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *