سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی

دانلود نمونه سوالات و تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی در قالب pdf با کیفیت بسیار خوب به قیمت ۲۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت خاکی

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت خاکی

چند مورد از تست های کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی

کدام یک از گزینه های زیر در تحقیقات نادرست است؟

الف) تحقیق همبستگی بیان گر رابطه علت و معلول است.

ب) از جمله نقاط ضعف مطالعات میدانی غیر آزمایشی بودن آنهاست.

ج) از جمله معایب پانل بازاریابی نمونه مساعد است.

د) الف و ج

کدام یک از انواع طرح های آزمایشی در تحقیقات ضعیف ترین می باشد؟

الف) مقدماتی  ب) مورد کاوی تک ضربه ای   ج) نیمه تجربی  د) مقایسه گروه ایستا

در مثال مطالعه برای تعیین رابطه بین امتیازان حاصله در الگوی انگیزشی و نتایج ارزیابی عملکرد کارمند مناسب ترین روش تحقیق کدام است؟

الف) علی – تطبیقی  ب)تجربی  ج)همبستگی   د)مورد کاوی تک ضربه ای

دیدگاه سلسه مراتب پرده های معرفت شناختی در روش های علمی تحقیق توسط کدام محقق ارائه گردید؟

الف) چالز پرو   ب)تامپسون   ج) گاستون باشلار  د)فیدلر

به کارگیری ابزارهای جمع آوری داده در کدام یک از مراحل روش علمی تحقیق مطابق با دیدگاه گاستون باشلار قرار دارد؟

الف)گسستن   ب)مقایسه  ج)ساختن  د)مشخص کردن رویه ها

در تحقیقات علمی هرگاه رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود آن متغیر سوم در واقع نقش …………. را ایفا می کند؟

الف)تعدیل گری  ب)مداخله گری  ج)کنترل گری   د) روایی

در مثال کارایی سازمانی مدیران بستگی به سبک مدیریت و میزان تجربه کاری آنها دارد. متغیر تجربه کاری مدیران چه نوع متغیری می باشد؟

الف) مستقل  ب)وابسته  ج)تعدیل گر   د)کنترل

کدام یک از انواع فرضیه ها در تحقیقات علمی در قالب فرضیه های آماری قابل بیان نیستند؟

الف)مقایسه ای   ب)رابطه ای   ج)توصیفی   د)علی

مثال بیش از ۷۰ درصد پژوهشگران مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت از کار خود رضایت ندارند بیانگر فرضیه سازی ……… در تحقیقات علمی است.

الف)مقایسه ای   ب)علی   ج)استنباطی   د)توصیفی

محاسبه فراوانی میانه و میانگین جامعه در کدام یک از سطوح اندازه گیری در تحقیقات بکار می رود؟

الف)اسمی   ب)فاصله ای   ج)تربیتی   د)مقوله ای

کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات مقایس ترستون در تحقیقات علمی نمی باشد؟

الف)داوران متعددی می طلبد   ب)دستور العمل ها و کاربرد آنها باید دقیقا فهمیده شوند.

ج)بکارگیری آن آسان است.    د)الف و ب

جهت دانلود تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 2,500 تومان

تست های تألیفی کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *