سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه در قالب ورد با کیفیت بسیار عالی در ۵ صفحه به قیمت ۲۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

توضیحات کامل پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه (۲۰۰۱؛ به نقل از عزیزی، ۱۳۹۳).

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی، ایجاد شرایطی در سازمان است که تک تک افراد آن شرایط و تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و از آن به عنوان یک فرایند دائمی استقبال می کنند ( استاتا، ۱۹۸۹، به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۳۱).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
یادگیری سازمانی : نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به سؤال های پرسشنامه¬ی یادگیری سازمانی ۲۴ سؤالی نیفه ( ۲۰۰۱) به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:
۶ سؤال اوّل مهارت‌های فردی، ۶ سؤال دوم مدل های ذهنی و سؤال های ۱۳ تا ۱۶ چشم انداز مشترک و ۱۷ تا ۲۰ یادگیری تیمی و ۲۱ تا ۲۴ تفکر سیستمی را می سنجد.

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد
A. تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.
چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم.

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .
مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گزینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

 

کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
  • بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید
  • مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
  • تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره
حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۴ ۶۰ ۱۲۰
  • امتیازات خود را از ۲۴ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۴ و حداکثر ۱۲۰خواهد بود.
  • نمره بین ۲۴ تا ۴۰: میزان یادگیری سازمانی در حد پایینی می باشد.
  • نمره بین۴۰ تا ۸۰: میزان یادگیری سازمانی در حد متوسطی می باشد.
  • نمره بالاتر از ۸۰: میزان یادگیری سازمانی در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش عزیزی(۱۳۹۳) برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شد و مورد تأیید متخصصان مدیریت قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش عزیزی(۱۳۹۳)، پایایی پرسشنامه بر روی یک نمونه‌ی ۵۰ نفری از آزمودنی ها (دبیران زن و مرد ) انجام شد و برآورد آماری آنها از طریق آلفای کرونباخ برای یادگیری سازمانی ۸۷/۰ به دست آمده است.

متغير تعداد آلفای کرونباخ
یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی ۵۰ ۸۷۰/۰
مؤلفه ها مهارت های فردی ۵۰ ۷۵۷/۰
مدل های ذهنی ۵۰ ۷۲۵/۰
چشم انداز مشترک ۵۰ ۶۴۱/۰
یادگیری تیمی ۵۰ ۶۰۹/۰
تفکر سیستمی ۵۰ ۶۰۹/۰

جهت دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفهلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *