دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

پرسشنامه اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویل

پرسشنامه اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویل در قالب ورد با کیفیت خوب به صورت استاندارد و کامل به قیمت ۴۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه اضطراب رایانه ای

توضیحات کامل پرسشنامه اضطراب رایانه ای

  • معرفی پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان اضطراب رایانه دانش آموزان از ابعاد مختلف (عامل اضطراب یادگیری تعاملی رایانه، عامل اضطراب یادگیری مشاهده ای رایانه و عامل اضطراب استفاده از ابزار فن آوری) است.

  • مولفه های پرسشنامه:

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
عامل اضطراب یادگیری تعاملی رایانه ۲۰ ، ۱۷ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۷ ،۳ ، ۱
عامل اضطراب یادگیری مشاهده ای رایانه ۹،۸ ،۶ ،۵، ۴
عامل اضطراب استفاده از ابزار فن آوری ۱۹ ،۱۸،۱۵ ، ۲
  • تحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره ­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ ۶۰ ۱۰۰

 

امتیازات خود را از ۲۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ خواهد بود.

نمره بین  ۲۰ تا ۴۰  : اضطراب رایانه در دانش‌آموزان، كم است.

نمره بین ۴۰ تا ۶۰ : اضطراب رایانه در دانش‌آموزان، متوسط است.

نمره بالاتر از ۶۰  : اضطراب رایانه در دانش‌آموزان، زياد است .

  • روایی و پایایی:

در پژوهش رحیمی و همکاران (۱۳۹۳) به منظور بررسی ساختار عاملی و اعتبار و روایی پرسش نامه، از روش تحلیل گویه ها (محاسبه ضریب تمییز و روش لوپ)، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه و عاملها استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی، ۳ عامل را شناسایی نمود. تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که الگوی سه عاملی این پرسش نامه برازندگی قابل قبولی با داده ها دارد. اعتبار ابزار با استفاده از روش همسان سازی درونی محاسبه شد و آلفای ۹۰/۰ نشان داد که مقیاس از اعتبار خوبی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت نسخه ترجمه شده پرسش نامه برای استفاده در پژوهشهای مربوط به فنآوری در بین دانش آموزان ایرانی مقیاس قابل قبولی است.

  • منبع:

رحیمی، مهرک، یداللهی، سمانه، (۱۳۹۳)، رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسش نامه اضطراب رایانه دانش آموزان، فصلنامه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال چهارم  شماره چهارم  تابستان ۱۳۹۳  صفحات ۱۴۱-۱۱۷٫

Refference: Weil, M. M., & Rosen, L. D. (1995). The psychological impact of technology from a global perspective: A study of technological sophistication and computer anxiety in university students from twenty-three countries. Computers in Human Behavior,11(1), 95-133.

جهت دانلود پرسشنامه اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویل از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 4,000 تومان

پرسشنامه اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویللینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *