دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

دانلود خلاصه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته

دانلود خلاصه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته در قالب pdf با کیفیت بسیار خوب به قیمت ۱۲۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

توضیحات کامل خلاصه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته

قسمتی از این جزوه :

فصل اول: کلیات
مقدمه
پارادایم پژوهش کمَی نخستین روش پژوهشی بود که همراه فرضیه ها و اصول وابستە هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، مبانی شناسی و روش شناسی پژوهش مطرح شد. تا قبل از دهە ۱۹۶۰ پژوهشگران زیادی در زمینه های مختلف علوم اجتماعی از
ترکیب روشهای کمَی و کیفی، برای مطالعە پدیده های اجتماعی حمایت کردند.

پارادایم
پژوهش (تحقیق) در لغت به مفهوم «به کُنه مطلب رسیدن و واقعیت چیزی را به دست آوردن» معنا شده است. تعریف دیگری پژوهش را «فعالیت منظم و مدونی میداند که هدف آن کشف و گسترش دانش و حقیقت است.» گیورژی تعبیر مشهور و زیبایی در مورد پژوهش دارد. وی اشاره میکند «پژوهش عبارت است از دیدن آنچه که دیگران دیده اند و اندیشیدن آنچه را که هیچکس نیندیشیده است.» پارادایم، نظام جامع اعتقادی و ارزشی است که راهنمای پژوهش و عمل در حوزە مطالعاتی به شمار میآید. از همین رو، روش شناسی به منزلە یک علم دستوری است، زیرا قواعدی را دربارە اینکه «چرا، چگون و چه چیز» مورد پژوهش قرار گیرد، تبیین میکند.

پژوهش باید در بستر یک پارادایم مشخص انجام گیرد تا بین مبانی فلسفی (معرفت شناسی و هستی شناسی) و روش شناسی و ابزارهای آن سازگاری برقرار شود. در این زمینه، آنچه روش شناسی پژوهش را مشخص میکند، هدف و سوالهای پژوهش است.
پژوهشگران درون یک پارادایم، به امری مشغول هستند که توماس کوهن آن را علم عادی یا هنجاری مینامد و کوشش دانشمندان عادی برای تبیین و تطبیق رفتار برخی از صُور مربوط به هم در عالم طبیعت که به کمک نتایج آزمایش آشکار شده، پارادایم را تفصیل و توسعه میبخشد. به نظر توماس کوهن آنچه علم را از غیر علم متمایز میسازد، وجود همین پارادایم است که سنت رایج علمی را حفظ و استمرار میبخشد. پارادایم هدایت کنندە پژوهشهای علمی برای توضیح و تبیین پدیده ها مشاهده پذیر است.

نکته: ایستربی- اسمیت برای ضرورت درک مبانی فلسفی پژوهش سه جنبۀ مهم را ذکر میکند:
-۱درک فلسفۀ پژوهش به مشخص شدن طرح پژوهش کمک میکند.
-۲این امر به پژوهشگر کمک میکند تا از ابتدا تشخیص دهد کدام طرح پژوهش میتواند پاسخگوی سوالهای پژوهش او باشد.
-۴در نهایت پژوهشگر به طرحهایی خلاقانه و متفاوت از تجربیات گذشتۀ خود دست مییابد.
بدون یک مبنای فلسفی مشخص، نتایج یک پژوهش شاید بی معنا و حتی گمراه کننده باشند. در واقع، نقش فلسفه، روشن سازی معانی عبارات است.

اجزای پارادایم
پارادایم مجموعهای از باورها و پیش فرضهای بنیادی است که راهنمای کنش افراد در زندگی شخصی و علمی است. این باورها یا پیش فرضها در سه رکن اصلی هر پارادایم یعنی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی متجلَی میشوند و به عبارت دیگر، پارادایم با اتکا به این مجموعۀ باورها و پیش فرضها به سؤالات هستی شناسانۀ زیر پاسخ میدهد.

هستنی شناسی عبارت است از «نظریه ای عام دربارۀ اینکه چه چیزها با جوهره هایی در جهان وجود دارند» و اشاره به گسترۀ هستی ها و روابطی دارد که درون حوزه ای خاص از معرفت و تخصص علمی پذیرفته میشود. هستی شناسی پژوهش عبارت است از «مفروضات رویکرد خاصی از پژوهش اجتماعی دربارۀ ماهیت واقعیت اجتماعی» و «نظریۀ موجودیتها اجتماعی و هر آنچه به منظور پژوهش وجود دارند.» هستی شناسی پژوهش، بازتاب «نگرش پژوهشگر دربارۀ سرشت جهان» و «نگرش پژوهشگر دربارۀ آنچه جهان اجتماعی را میسازد و چگونگی مطالعۀ آن» است.

معرفت شناسی، شاخهای از فلسفه است که به نظریۀ دانش میپردازد. معرفت شناسی عبارت است از «مطالعۀ اینکه چگونه و چه چیزی را میتوان شناخت» و «مطالعۀ ماهیت معرفت و توجیه.» معرفت شناسی تعیین میکند که برای آن که چیزی دانش موجه به حساب آید، در چه آزمونهایی باید موفق شود و چه طبقه بندی های از موضوع را میتوان شناخت. موضوعات معرفت شناسی، موضوعاتی دربارۀ نظریۀ مناسب معرفت یا راهبرد توجیه کننده هستند. از نظر فروند، معرفت شناسی علوم انسانی یعنی مقایسۀ میان خط مشی آن علوم و ایجاد نظریه دربارۀ روابط میان آنها و روابطی که با علوم دیگر که اغلب علوم طبیعی نامیده میشود.

روش شناسی، مجموعهای از فرآیندها و قواعد است که در قالبی نظام مند، پژوهشگر را برای پاسخ به سؤالات پژوهش هدایت میکند.روش شناسی، عبارت از مطالعۀ اسلوب و راه های رسیدن به شناخت است که شامل نحوۀ تدوین گزارۀ مسئله، عمل ورزی، شیوۀ جمع آوری داده ها، تفسیر و تحلیل و تنظیم نظام توصیفی و توضیحی داده هاست. بنابراین روش شناسی، نحوۀ رجوع فرد به واقعیت و شیوۀ منظم و قاعده مندی است که پژوهشگر بر اساس آن به گردآوری داده ها دربارۀ موضوع پژوهش میپردازد.

 

کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته شامل ۱۱ فصل که عناوین آن عبارتنداز:
۱- کلیات
۲- دیدگاه و تعاریف روش ­های پژوهش آمیخته
۳- تدوین طرح پیشنهادی پژوهش
۴- گونه شناسی طرح ­های پژوهش آمیخته
۵- سوال­ های روش­ های پژوهش آمیخته
۶- نمونه گیری روش ­های پژوهش آمیخته
۷- گردآوری و تحلیل داده­ ها
۸- نگاشت روش پژوهش آمیخته
۹- ارزیابی کیفیت و صحت پژوهش
۱۰- تهیه گزارش و فرهنگ
۱۱- اصطلاحات روش ­شناسی پژوهش

خلاصه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته که در اینجا ارائه شده، خلاخلاصه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیختهصه ای ۱۳۴ صفحه ای است. خلاصه کتاب مذکور توسط تیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت دانشگاه های تهران تهیه شده است. در خلاصه این کتاب سعی شده است تا ضمن رعایت اصول خلاصه نویسی و ایجاز، مهمترین نکات مطروحه در کتاب گردآوری شوند به گونه ای که بتوان از آن به عنوان جزوه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته استفاده کرد. این خلاصه، خلاصه ای با کیفیت و عالی است که می تواند منبعی برای امتحان ها، کارهای کلاسی و پروژه ای شما دانشجویان عزیز باشد.

جهت دانلود خلاصه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 12,900 تومان

دانلود خلاصه کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیختهلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *