سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه تأثیر معماری شهری بر وقوع جرم

پایان نامه تأثیر معماری شهری بر وقوع جرم فرمت ورد با کیفیت بسیار خوب به صورت استاندارد و کامل در ۱۱۰ صفحه به قیمت ۳۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم

توضیحات کامل پایان نامه تأثیر معماری شهری بر وقوع جرم

چکیده
یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند ، رشد بی رویه جمعیت و به تبع آن رشد بزهکاری در آنها است . از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این عوامل مهمترین راهکار پیشگیری از بروز ناهنجاری ها شناخته شده است. اگرچه برای پیشگیری از وقوع جرایم در شهرها ، راهکارهای متفاوتی از سوی دانشمندان و صاحب نظران ارائه شده است ولی بی شک باید اذعان داشت که یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرایم عامل محیطی است که موانع یا تسهیلاتی را برای مجرم فراهم می کند .

رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این است که بتوان از طریق ساختار کالبدی شهر و طراحی محیط های مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری کرد. این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم ممکن می شود . براین اساس هرگونه اقدامی در ساختار مداخلاتی شهر باید با توجه به این امر صورت گیرد .

امروزه کمتر به پتانسیل های بالقوه مناطق شهری و ساختمان ها در کاهش یا جلوگیری از جرائم التفات می شود . این در حالی است که می توان از طریق طراحی محیط شهری یا معماری ساختمان از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری به عمل آورد. براین اساس می بایستی طراح شهری یا معمار در فرایند طراحی و جایگزینی فضایی چه در مقیاس سایت شهری یا مقیاس پلان مسکونی و تجاری به این امر توجه کند که از خلق گونه ای از فضا که امکان نظارت عمومی را کم می کندیا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز را افزایش می دهد جلوگیری به عمل آورد.

مقدمه
۱- شرح و بيان مسأله
«جوامع انسانی همواره با پدیده ی مجرمانه و منحرفانه روبه رو هستند در جوامع همیشه افرادی وجود دارند که منافع مادی خود را از طریق نقض قوانین و مقررات تأمین می کنند و بالاخره جوامع انسانی برای ادامه حیات و حفظ نظم عمومی خود همواره با این قبیل افراد به عنوان بزهکار و کجرو مقابله می کنند و علیه آنان از خود واکنش قهر آمیز نشان می دهند»(کرو،۱۳۸۷،۹)

امنیت ،احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان،مال…از حقوق انسان است این ارزش انحصاری یکی از ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی است در زمان های گذشته حصارهای اطراف شهرها و خندق های اطراف شهرها حریم امنی را برای شهر و ساکنان آن ایجاد می کرد .بدین ترتیب شهر از تعرض بیگانگان مصون می شد اما امروزه بیش از آن که احساس ناامنی ناشی از دشمنان خارجی باشد ریشه در درون شهرها دارد متأسفانه خشونت به نحو چشم گیری افزایش یافته است و افراد سالخورده ،کودکان و زنان جوان بیش از سایرین در معرض رفتارهای مجرمانه قرار گرفته اند.(کامیار،۱۳۸۷،۴۶)

«مبارزه با جرم و کجرویی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا ست با از بین بردن این عوامل و کاهش اثرات آن می توان از بروز جرائم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست.تجارب گذشته و بررسی های جهانی نشان می دهد که صرف تعقیب کیفری و مجازات مجرمین برای مبارزه با تبهکاری کافی نیست و به طور یقین تا عوامل جرم در جامعه موجود باشد مبارزه با جرم به عنوان معلول فایده ایی ندارد.»(رحمت،۱۳۸۸،۱۳) «جرم رویدادی پیچیده است ، یک جرم وقتی اتفاق می افتد که چهار عامل همزمان با هم وجود داشته باشند:قانون،مجرم،هدف ومکان وقوع جرم.

بدون قانون جرمی وجود ندارد، بدون مجرم-کسی که قانون شکنی می کند-جرمی وجود ندارد، بدون قصد و هدف یا قربانی جرمی وجود ندارد.همچنین بدون یک فضای زمانی و مکانی که در آن سه عامل دیگر با هم موجود باشند نیز جرمی اتفاق نمی افتد.این چهار عنصر:قانون،مجرم،هدف و مکان چهار بعد و جنبه از جرم اند»(اشنایدر وکیچن،۱۳۸۷،۱۸) «به طور کلی تمامی ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی و هرفعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته می شوند به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است .به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز می سازند.

بنابراین تفاوت در شرایط مکانی، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد.این تفاوت موجب می شود که در واحد مکان ناهنجاری های اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد.»(رحمت،۱۳۸۷،۱۴)«مجرمین برای ارتکاب جرم به دنبال فرصت های مناسب و کم خطر هستند.بنابراین مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می گزینند که شرایط مناسبی برای آنان داشته باشد. این مسئله نشان دهنده ی ضرورت شناخت مکان به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد فرصت های جرم و یا تسهیل کننده ی آن باشند از این رو می توان با تغییر این شرایط و خلق فضا های مقاوم در برابر جرم به طور موثری از میزان ناهنجاری های شهری کاست.»(رحمت،۱۳۸۸،۱۴)«به طور کلی جرایم شهری تحت تأثیر دو عامل مهم قرار دارد:عامل اول به روابط خاص شهروندان و ساختار جامعه شهری مربوط می شود و عامل دوم به فرم کالبدی شهر و شکل ساختمان ها و بناهای شهر مربوط می شود.وجود سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها ،تاریکی معابر و زیر پل ها، اشکال هندسی خیابان ها و میادین، راههای دسترسی غیر مجاز به بزرگراهها، تراکم بیش از حد ساختمانهای بلندو مرتفع، وجود ساختمانهای نیمه ساخته رها شده ومخروبه و توسعه بی رویه شهرها از عوامل جرم زا هستند.» (کامیار،۱۳۸۷،۴۷)

«امروزه در ساخت شهرها باید تعامل انسان و محیط را در نظر گرفت شهر در عین حال که ساخته روان انسان است در جسم و جان او نیز تأثیر می گذارد بررسی اماکن مختلف مسکونی نشان می دهد که هر مسکن تأثیرات رفتاری خاصی را بر روی روان ساکنین خود دارد» (رحمت،۱۳۸۸،۲۴۶)

«نمی توان نقش مسکن ومحیطی که افراد در آن زندگی می کنند و یا اوقات فراغت خود را می گذرانند از نظر دور داشت بین بزهکاری و نوع مسکن همبستگی وجود دارد و بزهکاری بر حسب انواع مسکن تغییر می کند.»( کی نیا،۱۳۸۸،۴۰۶)«بنابراین از طریق طراحی متناسب محیطی و به کارگیری مؤثر محیط ساختمانی می توان موجب کاهش امکان وقوع جرم و میزان وقوع آن و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی شد.»( کرو،۱۳۸۷،۱۷)

۲- سابقه تحقیق
موضوع این پایان نامه (بررسی تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم) موضوعی جدید بوده و مطالعات صورت گرفته در این خصوص بسیار جوان و نوپا می باشد و مقالات و کتابهایی که در این زمینه نگارش یافته است بسیار اندک می باشد .

«کلکوهن» نویسنده کتاب طراحی عاری از جرم با بهرگیری مطالعات موردی در مناطقی چون بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، هلند و کشورهای اسکاندیناوی رهنمودهایی کاربردی در زمینه ی طراحی از نگاه یک مهندس،معمار و طراح ارائه می کند.هر یک از مثالهای کتاب نشان می دهد که وقتی محله ها در واقع امن و پایدارند،وقتی ساکنان احساس تعلق به محیط پیرامون خود می کنند و زمانی که جرم به منزله ی بخشی از تصویر بزرگتر طراحی شهری تلقی می شود ، چگونه می توان در پیشگیری از جرم و رفتارهای ضد اجتماعی اثرگذار بر کیفیت زندگی به موفقیت رسید.«کرو» در کتاب نقش معماری در پیشگیری از جرم در این رابطه چنین اظهار نظرکرده است :پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی یک روش طبیعی برای پیگیری و کنترل خسارات وجرم است که متفاوت ازدیگر روش های سنتی است و در آن بیشترین اهمیت به موقعیت مکانی برای فعالیت های انسانی داده شده است که چگونه موجب جرم و ایجاد خسارت می شود.

در کتاب پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی براین مسئله تأکید شده است که امروزه در ساخت شهرها باید تعامل انسان و محیط را در نظر گرفت شهر در عین حال که ساخته ی روان انسان است در جسم و جان او تأثیر می گذارد .وبالاخره در کتاب برنامه ریزی شهری برای پیشگیری از جرم سازماندهی و مدیریت محیط فیزیکی یکی از مؤلفه هایی دانسته شده است که می تواند برای پیشگیری از جرم در مناطق از آن استفاده کرد. در این رابطه مقالاتی نیز به فارسی نگارش یافته است که در پایان نامه به آن اشاره شده است.

۳- ضرورت ونوآوری تحقیق
جرم یکی از رفتارهای ناهنجار بشری است که در بسیاری از موارد نظم جامعه را خدشه دار می سازد از این رو در جوامع مختلف با ضمانت اجراهای قانونی به برخورد با این رفتار ها می پردازند تدوین قوانین بدون در نظر گرفتن محیطی که قانون در آن محیط باید اجرا شود چه به لحاظ مکانی و چه به لحاظ اجتماعی باعث می شود آن قانون تأثیر و قدرت اجرایی لازم را نداشته باشد .توجه به ارتباط بین محیط مسکونی و ساختار شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط مقوله ای است که در بسیاری از کشورها توجه لازم به آن نشده است در واقع زمانی که بحث از استانداردهای شهر سازی و معماری می شود معماران و شهرسازان بدنبال راه حل های فنی و مصالح لازم در بالاتر بردن استحکام فیزیکی آن می گردند و یا حداکثر جلوه های ظاهری و داخلی نماها و مورد توجه قرار می گیرد حال از آنجا که جرایم در بستر مکان رخ می دهد طراحی محیط که در قالب معماری و شهرسازی نمود می یابد در پیشگیری از وقوع جرم موثر است .

جرم و ترس از جرم نیروهای رانشگر مهمی هستند که بر فعالیت های روزمره ایی مانند پیاده روی در تاریکی اثر منفی می گذارند. زنان،کودکان و سالمندان با وجود اینکه کمتر در خطرند اغلب از پیاده رفتن به مدرسه یا خرید می هراسند بسیاری از زنان از بیرون رفتن پس از تاریکی شب می ترسند . این مسائل اثر چشمگیری بر کارآیی اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی مناطق شهری در سراسر جهان دارند .طراحی خوب می تواند به حل این مسائل کمک کند و به ارزش تجاری و استفاده بهتر از مسکن بیفزاید. بدین ترتیب این تحقیق شامل برخی مفاهیم ساده از نمونه هایی است که به برنامه ریزان،ساختمان سازان،معماران یا پلیس و مشاوران امنیتی محیط یاری می رساند و آنان را در تصمیم گیری در باره طرح های فردی و کارکردهای انسانی یاری می دهد.

۴- سؤال های تحقيق
۱- آیامیان محیط ورفتارهای مجرمانه افراد ارتباطی وجود دارد؟
۲- آیا وضعیت ساختاری شهرو اماکن مسکونی در بروز جرم تأثیر دارد ؟
۳- آیا از طریق معماری و شهرسازی می توان از وقوع جرایم پیشگیری نمود؟
۴- آیا معماری در بروز و پیشگیری از همه جرایم می تواند مؤثر باشد؟

۵- فرضیه های تحقیق
۱- انسان در رفتارهای خویش متأثر از محیط است و نباید رفتارهای او را جدای از محیط تبیین کرد این محیط به دو محیط طبیعی و اجتماعی تقسیم می شود و در کل تعامل پویایی میان محیط و رفتار مجرمانه وجود دارد .
۲- بین بزهکاری و نوع مسکن همبستگی وجود دارد و بزهکاری بر حسب انواع مسکن تغییر پیدا می کند و نمی توان نقش مسکن و محیطی که افراد در آن زندگی می کنند و یا اوقات فراغت خود را می گذرانند از نظر دور داشت.
۳- ارتکاب اعمال مجرمانه را می توان نوع خاصی از رفتار دانست بنابراین با استفاده از اصول طراحی فیزیکی اعم از معماری و شهرسازی مبتنی بر اندیشه های جرم شناسی می توان از وقوع جرایم پیشگیری نمود.
۴-بررسی جرایم نشان می دهدکه معماری در خصوص برخی جرایم مؤثر می باشد.به نظر می رسد در خصوص یک سری از جرایم که به جرایم کینه توزانه معروفند نوع طراحی و معماری نتواند مانع وقوع جرم شود.

۶ـ هدف هاوکاربردهای تحقيق
اندیشه اصلی اثر حاضر مبتنی بر این است که رفتار انسانی در محیط شهری تحت تاثیر طراحی محیط(ساختمانها،خیابانها،کوچه ها،پارک ها…)قرار دارد .بنابراین توجه به نیازهای انسانی در معماری مسکن،ساختمانها،خیابانها ومکان های عمومی و نیز توجه به معیارها و اصول شهرسازی خود از عوامل پیشگیری از جرم محسوب خواهد شد.معماران و شهرسازان به دلیل تخصصشان اقبال بیشتری نسبت به این مسئله داشته اند اما اقدامات آنها بدون شناخت لازم نسبت به ماهیت جرم و رفتارهای مجرمانه و شیوع انحرافات نمی تواند چندان اصولی و علمی بوده و صرفاً دست به برخی اقدامات سطحی جهت محکم سازی آماج جرم زده اند.

از این رو نزدیک ترکردن اندیشه های این دو حوزه میتواند موجب ساخت و ساز هایی مبتنی بر استانداردهای معماری و جرم شناسی گردد این مسئله در بلند مدت موجب کاهش وقوع جرم و مشکلات ناشی از وقوع جرم می شود.از جمله اهداف این تحقیق آشنایی با نقش فیزیکی محیط زندگی است که در مجموع موجب افزایش درک رابطه مستقیم میان محیط زندگی با رفتار انسانی و جرم می گردد. هر گونه بهبود در درک این مفاهیم موجب می گردد که هر فرد با اعتماد بیشتری به پرسش و چالش یا تصمیمات درباره محیط زندگی اش بپردازد مخصوصاً تصمیماتی که مستقیماً با امنیت افراد ، خانواده، همسایگان،محله و کسب و کار درگیر هستند.

این نوشتار با هدف انجام یک کار علمی ،پژوهشی همراه با تحلیل فضایی جرم،به دنبال ارائه راه حل های مناسب برای نظام های حقوقی،معماری و همچنین شهرسازی ایران است تا در کنار توجهات کنونی معماری و شهرسازی از قبیل زیبا سازی،صرفه اقتصادی،رعایت حریم خصوصی ، رعایت حقوق و آزادی های فردی،محکم سازی و مقاومت بالا در برابر حوادث طبیعی،به مقاومت محل های مسکونی در برابر جرم نیز فکر کرده و به دنبال راه حل مناسبی برای آن باشیم چرا که وقوع جرم علاوه بر به مخاطره انداختن امنیت عمومی و جریحه دارکردن افکار عمومی به سرمایه های ملی و حیثیت بین المللی کشورها نیز لطمه وارد می کند.

۷- روش و نحوه ی انجام تحقیق
روش تحقیق به صورت توصیفی است که به معرفی دقیق وبیان ابعاد مختف مسئله اصلی تحقیق می پردازد.نوع تحقیق انجام شده کاربردی می باشد.روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای است وبا مراجعه به کتب ومقالات مربوطه مطالب استخراج واستنباط گردیده.

۸- سامان دهی(طرح)تحقیق
تحقیق حاضر مبتنی بر دو فصل و هر دو فصل شامل دو بخش می باشد. هر فصل به تناسب موضوع چند گفتار و مبحث را دربرمی گیرد.ازبعد ماهوی نیز مطالب بر مبنای پلان شکلی فوق الذکر تقسیم شده اند.در بخش اول به بیان کلیاتی در خصوص تأثیر محیط اعم از محیط طبیعی و فیزیکی بر جرم پرداخته ایم و در بخش دوم فضاهای غیرقابل دفاع و نظریاتی که مربوط به طراحی محیطی است را بیان کرده ایم ودر پایان اصول عملی که معماری برای قابل دفاع کردن این فضاها ارائه می دهد را ارائه داده ایم.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱-شرح وبیان مسئله
۲-سابقه ی تحقیق
۳-ضرورت ونوآوری تحقیق
۴-سؤال های تحقیق
۵-فرضیه های تحقیق
۶-هدف هاوکاربردهای تحقیق
۷-روش ونحوه ی انجام تحقیق
۸-سامان دهی تحقیق
فصل اول: تأثیر محیط بر جرم و نظریات مرتبط
بخش اول-تأثیر محیط برجرم
مبحث اول- تأثیر محیط بر جرم :بررسی سیرمطالعات
گفتار اول- مطالعات مبتنی بر محیط طبیعی
گفتار دوم- مطالعات اکولوژی اجتماعی
گفتار سوم – مطالعات نوین
مبحث دوم ـ تقسیم بندی جرایم بر اساس تأثیر محیط برآنها
گفتار اول- جابجایی جرم
گفتار دوم- بررسی جرایم بر اساس فرصت ارتکاب جرم
۱- جرایم کینه توزانه
۲ -جرایم فرصت مدارانه
۳- جرایم غیر عمدی
بخش دوم ـ نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط
گفتار اول ـ نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط طبیعی
۱- نظریه ی جبرگرایی محیط
۲- نظریه ی زیست بوم انسانی
۳- نظریه ی ایستایی جامعه کوچک
گفتار دوم-نظریات جرم شناسی مرتبط با فضای طراحی
۱- نظریه ی ارتباط جرم با تراکم جمعیت
۲- نظریه ی ارتباط جرم با منزلت های اجتماعی واقتصادی
۳- نظریه ی طبقه بندی واحدهای مسکونی
۴- نظریه های محله
الف- نظریه ی بی سازمانی محله
ب- نظریه ی توانمند سازی محله
ج- نظریه ی بازتولید محله
۵- نظریه ی محیط فقر
۶- نظریه ی مکان ویژه
۷- نظریه ی پنجره های شکسته
۸- نظریه ی سفر به جرم (JTC)
۹- نظریه ی نمایش جغرافیایی
۱۰- نظریه ی مکان های جرم خیز
۱۱- نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(CPTED)
الف- قلمروداری
ب- نظارت طبیعی
ج- فعالیت حمایتی
د- کنترل راه ورود
۱۲- نظریه ی فضای قابل دفاع در برابر جرم
۱۳- نظریه ی فرصت
۱۴- نظریه ی انتخاب منطقی
۱۵- نظریه ی فعالیت روزمره
۱۶- نظریه ی الگوی جرم
فصل دوم: شناخت فضاهای غیر قابل دفاع و اصول عملی بر قابل دفاع کردن فضاها
بخش اول ـ شناخت فضاهای غیر قابل دفاع
مبحث اول- فضاهای قابل دفاع:نظریات
گفتار اول ـ نظریه های محققین(CPTED):نسل اول
۱- استفاده از تسهیلات رفاهی
۲- نظریه ی استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابان ها
۳- نظریه ی فضای قابل دفاع
الف ـ قلمرو
ب ـ نظارت
ج ـ تصویر ساختمان
د ـ مجاورت منطقه های مسکونی با دیگر امکانات
۴- نظریه توزیع جرم
۵- نظریه ی مدیریت افراد ومحیط
گفتار دوم ـ نظریه های محققین(CPTED): نسل دوم
۱- نظریه ی معماری عامل تعیین کننده رفتار
۲- نظریه ی جامعه ی باز
۳- نظریه ی کوچک سازی محله
۴- نظریه ی ترکیب فضا
مبحث دوم ـ فضاهای بدون دفاع : مفهوم و انواع
گفتار اول ـ فضاهای بدون دفاع : مفهوم
گفتار دوم ـ فضاهای بدون دفاع : انواع
۱- فضاهای غیر قابل دفاع : گونه های مختص شهر
الف ـ گونه ی یک : عدم سازگاری بین فرم، کارکرد و معنی
ب ـ گونه ی دو : زیرگذرها و زیر پل ها
۲- فضاهای غیر قابل دفاع : گونه های مختص معماری مسکونی
الف ـ گونه ی سه : نداشتن متولی ( عدم حضور مالک)
ب ـ گونه ی چهار : محله های قدیمی و فرسوده
۳- فضاهای غیرقابل دفاع : گونه های مشترک
الف ـ گونه ی پنج : نبود رؤیت بصری (فضاهای گم)
ب ـ گونه ی شش : کنج ها
ج ـ گونه ی هفت : طرح های در دست اجرا یا رها شده
دـ گونه ی هشت: نبود روشنایی
وـ گونه ی نه: فضاهای بدون کارکرد یا دارای کارکرد متناوب
م ـ گونه ی ده: سطوح u وL شکل(عقب نشینی و فرو رفتگی های بدنه)
ی ـ گونه ی یازده : محیط های بی نظم
بخش دوم ـ اصول عملی جهت قابل دفاع نمودن فضاها
مبحث اول ـ قابل دفاع نمودن فضاها : شناخت اصول
گفتار اول ـ قابل دفاع نمودن فضاها : افزایش ریسک ناشی از ارتکاب جرم
۱- نظارت طبیعی
الف ـ استفاده ی چند گانه از زمین و مولدهای فعالیت
ب ـ طرح ومنظره ساختمان
ج ـ استفاده از نور و روشنایی
۲-کنترل ورودی ها
گفتار دوم ـ قابل دفاع نمودن فضاها : افزایش تلاش برای ارتکاب جرم
مبحث دوم ـ قابل دفاع نمودن فضاها : استفاده از اصول عملی و ضمانت اجراهای ان
گفتار اول ـ اصول عملی طراحی عاری از جرم در سطح خصوصی وعمومی
۱ – استفاده عملی از اصول طراحی: سطح خصوصی
الف ـ اصول عملی در ساختمان های مسکونی تک واحدی یا دو واحدی
ب ـ اصول عملی در ساختمان های مسکونی چند واحدی
ج ـ اصول عملی در مناطق تجاری
دـ اصول عملی در بانک ها
۲- استفاده عملی از اصول طراحی: سطح عمومی
الف ـ خیابان ها
ب ـ پیاده روها
ج ـ پارک های شهری
ی ـ ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
گفتار دوم ـ اصول عملی طراحی عاری از جرم : ضمانت اجراهای قانونی
نتیجه گیری
پیشنهادها
فهرست منابع
چکیده ی انگلیسی

جهت دانلود پایان نامه تأثیر معماری شهری بر وقوع جرم از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 35,000 تومان

پایان نامه تأثیر معماری شهری بر وقوع جرملینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *