سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه طراحی شهر دوستدار کودک

دانلود پایان نامه طراحی شهر دوستدار کودک در قالب word در ۳۰۰ صفحه به قیمت ۱۰۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه شهر دوستدار کودک

پایان نامه طراحی مرکز دوستدار کودک

چکیده

محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطلاق می گردد که توسط انسانها ساخته می شود. این محیطها شامل ساختمانها، امکانات و فضاهایی است که مردم در اطراف آنها زندگی می کنند. کودکان به عنوان بخش مهمی از اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، استفاده کنندگان محیط های ساختگی هستند. در کنار توجهات دهه های اخیر به کودکان، بی تردید “پیمان نامه حقوق کودک” مهمترین سند بین المللی درباره حقوق کودکان است. از اصول زیربنایی پیمان نامه مذکور، بها دادن به دیدگاه های کودکان (ماده ۱۲) و حق مشارکت و آزادی مدنی (ماده ۱۷-۱۳) است که بیانگر لزوم مشارکت و مبانی نظری شهرها و فضاهای دوستدار کودک است.

به دلیل حساسیت دوران پیش دبستانی در جهت شکل گیری پایه های تمام ابعاد رشد از جمله رشد اجتماعی در کودکان، بسیار ضروری است که آنها دنیای اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند. لذا با رواج شهرنشینی و کمبود شدید فضاهای خصوصی، رواج آپارتمان نشینی و کمبود شدید فضای بازی کودکان، تغییر در شیوه زندگی خانواده ها و رواج تک فرزندی و عدم حضور والدین در خانه به دلیل اشتغال و در نتیجه عدم ارتباط و تعامل کودک با والدین و خواهر و برادر، این نیاز مبرم و حیاتی کودک به مخاطره افتاده است.

وجود نهادهای متعدد مختص کودکان در شهر، اگرچه لازم است اما کافی نیست لذا وجود مراکزی که به کودکان امکان مشارکت در مسائل مربوط به محیط های ساختگی شهر خود را داده و اجازه دهد که کودکان تعاملات اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند، ویژگی ضروری فضاهای شهری امروز است.

بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک و نهایتا معرفی راهکارهایی برای طراحی فضاها و مراکز دوستدار کودک و اختصاصا طراحی یک مرکز دوستدار کودک در شیراز، جهت پیشبرد شهر به سمت شهر دوستدار کودک و اعتلای اهداف آن است به طوری که مشارکت دادن کودکان در ایجاد محیط های ساخته شده اطرافشان و در نتیجه تحلیل نظراتشان، بیشتر مد نظر معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

مقدمه

كليات

محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطلاق می شود که توسط انسانها ساخته می شود. این محیطها شامل ساختمانها، امکانات و فضاهای طبیعی است که مردم در اطراف آنها زندگی، بازی و کار می کنند. مدارس، منازل، پارکها، مناطق دیدنی، مراکز خرید، زیرساخت های حمل و نقل، همگی بخشی از محیط ساخته شده به شمار می روند. کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، استفاده کنندگان محیط ساختگی هستند. نکته حائز اهمیت توجه به ورود کودکان به این پروژه است. کودکان می خواهند که اجتماعی باشند و با هم سن و سال های خود و جامعه در ارتباط باشند.

همچنین آنان دوست دارند که وقت خود را در محیط های طبیعی صرف کرده و فعالیت داشته باشند. از این رو امکانات می بایست در دسترس کودکان باشد و امکان پیگیری محیط شهری امن را برای آنان فراهم سازند. شهر مورد علاقه کودکان، شهر مورد علاقه مردم نیز است به طوری که شهروندان خود چه جوان و چه پیر را به شرکت در خدمات و طراحی شهر تشویق می کنند. [The Centre for Sustainable Transportation, 2004: 12]

به نظر می رسد افزایش شهرنشینی و کمبود شدید فضاهای خصوصی، تغییر در شیوه زندگی و اغلب تک فرزندی شدن خانواده ها محدودیت های فضایی و زمانی بیشتری را برای کودکان و بازی آنها ایجاد کرده و موجب شده تا عرصه حضور آنها روز به روز محدودتر شود. در شهرسازی سنتی به دلیل هویت مندی و احساس تعلق ساکنین به فضا و سازگارتر بودن آن با جوامع سنتی، کودکان به راحتی می توانستند فضای مورد نیاز خود را برای بازی بیابند، اما نوع بازی و روش زندگی کودکان امروز کاملاً متفاوت با نسل قبل بوده و باید به دنبال راه حل های منطقی در دنیای مدرن امروز بود.

با توجه به کارکردهای مختلفی که بازی در شکل گیری شخصیت کودکان، رشد خلاقیت، آموزش و آشنایی با مفاهیم مختلف دارد، لزوم توجه به فضاهای بازی و آموزش احساس می شود. یکی از موضوعات مهم مسئله پرورش کودکان است که به زعم عموم تنها به خانواده یا مدرسه مرتبط می شود اما صاحب نظران شهرسازی از جمله « مامفورد » « جیکوبز » و … بر وجود فضاهایی مختص کودکان در فضاهایی شهری تأکید داشته اند، به خصوص هنگامی که بزرگتر می شوند و دیگر محوطه داخلی ساختمانها پاسخگوی نیاز بازی آنها نیست (شوای، ۱۳۷۵). اهمیت این محیط های کالبدی با مناسب سازی فضاهای موجود و یا ایجاد فضاهای جدید در شهر، می تواند سهم بزرگی را در رشد مطلوب کودکان فراهم آورد.

کودکان در هر جا و هر زمان بازی می کنند، اما فرصت های بازی کیفی تنها از طریق فرآیند آگاهانه به دست می آید. طراحان و برنامه ریزان شهری مسئول در نظر گیری فضاهای مختص بازی و آموزش کودکان در میان نقشه های توسعه شهری هستند. به نظر می رسد محله بعد از محیط خانه، اولین محیطی است که کودکان می شناسند. آنها معمولا بیشتر وقت خود را در خارج از خانه و در پارکها و زمین های بازی رسمی یا در خیابانها و پیاده راه های نزدیک خانه خود به عنوان مکان بازی غیر رسمی می گذرانند.

ویژگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده از قبیل سن، شغل، درآمد و میزان تحصیلات والدین و از طرفی میزان تعاملات اجتماعی و نوع روابط ساکنین محله با یکدیگر با میزان بازی کودکان در فضاهای بازی غیر رسمی بدون حضور والدین رابطه مستقیم دارد.

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه

۱-۱-كليات              ۲

۱-۲-هدف تحقيق      ۳

۱-۳-اهميت تحقيق    ۵

۱-۴-پیشینه تحقیق     ۶

۱-۵-گفتارهاي پايان نامه          ۹

۱-۶-مقدمه               ۱۲

 

فصل دوم: کودکی و رشد

۲-۱-مقدمه               ۱۵

۲-۲-دیدگاه های فیلسوفان         ۱۶

۲-۲-۱- تئوری پیش ساختگی   ۱۶

۲-۲-۲-جان آموس کمینیوس     ۱۶

 ۲-۲-۳-جان لاک    ۱۷

۲-۲-۴-ژان ژاک روسو          ۱۷

۲-۲-۵-فردریک ویلهلم فروبل ۱۸

۲-۲-۶-ماریامونته سوری        ۱۸

۲-۳-دیدگاه های روانشناسان    ۱۸

۲-۳-۱-نظریه ی روانی – جنسی فروید ۱۸

۲-۳-۲-نظریه ی روانی – اجتماعی اریکسون        ۱۹

۲-۳-۳-نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا         ۲۰

۲-۳-۴-نظریه ی شناختی – رشدی پیاژه   ۲۰

۲-۳-۴-۱-رشد حرکتی کودک ۲ تا ۶ سال               ۲۱

۲-۳-۴-۲-رشد عاطفی کودک ۲ تا ۶ سال               ۲۲

۲-۳-۴-۳-رشد اجتماعی کودک ۲ تا ۶ سال             ۲۳

۲-۳-۴-۳-۱-اجتماعی شدن      ۲۴

۲-۳-۴-۳-۱-۱-اجتماعی شدن در خانواده                ۲۶

۲-۳-۴-۳-۱-۲-اجتماعی شدن در خارج از خانواده  ۲۶

۲-۳-۴-۱-۳-پرورش شایستگی های اجتماعی در کودکان        ۲۷

۲-۳-۴-رشد شناختی کودک ۲ تا ۶ سال   ۲۸

۲-۳-۴-۲-پرورش رشد شناختی              ۲۹

۲-۳-۴-۲-۱-خلاقیت               ۲۹

۲-۳-۴-۲-۲-بازی    ۳۱

۲-۳-۴-۲-۱-۱-رشد اجتماعی کودک در حین بازی                ۳۲

۲-۳-۴-۲-۱-۲-انواع بازی ها درکودکان ۳۲

۲-۳-۴-۲-۱-۲-فایده های اجتماعی بازی  ۳۴

۲-۳-۴-۲-۱-۳-انواع زمین بازی کودک   ۳۴

۲-۴-آموزش و پرورش پیش از دبستان    ۳۸

۲-۴-۱-کودکستان     ۳۸

۲-۴-۲-مهدکودک     ۴۰

۲-۴-۳-تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در ایران               ۴۱

۲-۵-جمع بندی         ۴۲

 

فصل سوم: مبانی نظری

بخش اول:  تعریف دوستدار کودک          ۴۴

۳-۱-مقدمه               ۴۴

۳-۲-تعریف کودک   ۴۵

۳-۳-ويژگي هاي كودك           ۴۶

 ۳-۴-کودک و نیازهای اجتماعی             ۴۷

۳-۵-کودک و زندگی جمعی در شهر       ۴۹

۳-۶-کودک و حقوق شهروندی               ۵۹

 ۳-۷-کودک و شهرسازی        ۵۹

۳-۸-یونیسف           ۶۲

۳-۸-۱-پیمان نامه حقوق کودک               ۶۳

۳-۸-۱-۱-چگونگی ایجاد پیمان نامه         ۶۳

۳-۸-۱-۲-چیستی  پیمان نامه    ۶۴

۳-۸-۱-۳-ضرورت تدوین پیمان نامه       ۶۵

۳-۸-۱-۴-مفاد پیمان نامه حقوق کودک    ۶۵

۳-۹-شهر دوستدار کودک        ۷۲

۳-۹-۱-گرایش ها و الزامات شکل گیری شهر دوستدار کودک               ۷۲

۳-۹-۲-پیش زمینه های تئوریک و جریان تاریخی شکل گیری شهرهای دوستدار کودک         ۷۳

۳-۹-۳-اساس نامه شهرهای دوستدار کودک            ۷۴

۳-۹-۴-تعریف شهر دوستدار کودک        ۷۵

۳-۹-۵-دلایل ایجاد شهرهای دوستدار کودک           ۷۷

۳-۹-۶-شهر دوستدار کودک، ابعاد و مفاهیم            ۷۸

۳-۹-۷-الگوریتم اجرا و تحقق پذیری شهر دوستدار کودک      ۷۹

۳-۹-۸-نقش یونیسف در اجرای شهرهای دوستدار کودک       ۸۰

۳-۹-۹-شروط لازم برای تحقق پذیری شهر دوستدار کودک    ۸۰

۳-۹-۹-۱-مشارکت کودکان      ۸۱

۳-۹-۹-۲-چارچوب حمایتی     ۸۱

۳-۹-۹-۳- راهبرد توسعه بر مبنای پیمان حقوق کودکان          ۸۲

۳-۹-۱۰- شبکه شهرهای دوستدار کودک اروپا        ۸۲

۳-۹-۱۱-چگونگی تاثیر محیط¬های دوستدار کودک بر بهبود سلامت کودکان         ۸۴

۳-۹-۱۱-۱- فعالیت   ۸۴

۳-۹-۱۱-۲- ایمنی و امنیت       ۸۵

۳-۹-۱۱-۳-احساس مثبت از خود            ۸۵

۳-۹-۱۲-تاریخچه     ۸۵

۳-۹-۱۲-۱-جهان     ۸۶

۳-۹-۱۲-۱-۱-شرایط کودکان در جهان    ۸۶

۳-۹-۱۲-۱-۲-حقوق کودک در جهان      ۸۶

۳-۹-۱۲-۱-۳-حقوق بشر و کودکان         ۸۷

۳-۹-۱۲-۱-۴-ابتکار عمل¬های بین¬المللی مرتبط با کودکان  ۸۷

۳-۹-۱۲-۱-۵-سیر تحولی شکل گیری ایده  شهر دوستدار کودک            ۸۸

۳-۹-۱۲-۲-ایران     ۸۹

۳-۹-۱۲-۲-۱-روند رشد طرح شهر دوستدار کودک در ایران                ۸۹

۳-۹-۱۲-۲-۲-مصوبه شوراي اسلامي شهرتهران    ۹۰

۳-۹-۱۲-۲-۳-اولين توجه جدي وعملی به بحث دوستدار کودک در ایران              ۹۳

۳-۹-۱۲-۲-۴-انجمن های دوستدار کودک در ایران ۹۴

۳-۹-۱۲-۲-۵-شبکه ی دوستداران کودک در ایران  ۹۶

۳-۹-۱۲-۲-۶-۱-متن نظام نامه ی شبکه دوستداران کودک در ایران       ۹۶

۳-۹-۱۲-۲-۶-۲-اهداف شبکه دوستدار کودک         ۱۰۰

۳-۹-۱۲-۲-۶-۳-چالش‌های شبکه دوستدار کودک    ۱۰۱

۳-۹-۱۲-۳-جامعه دوستدار كودك چيست؟               ۱۰۱

۳-۹-۱۲-۴-ضوابط انتخاب جامعه دوستدار كودك    ۱۰۲

 ۳-۹-۱۲-۴-۱-روش اجرا       ۱۰۲

۳-۹-۱۲-۴-۲-فرآيند برنامه‌ريزي و اجرا ۱۰۳

۳-۹-۱۲-۴-۳- مديريت پروژه  ۱۰۴

۳-۹-۱۲-۴-۴- نتايج قابل حصول             ۱۰۵

۳-۹-۱۲-۵-شیراز و دوستدار کودک       ۱۰۵

بخش دوم: شاخص های شهر دوستدار کودک

۳-۱۰-مهمترین اهداف شهر دوستدار کودک            ۱۰۷

۳-۱۱-ویژگی های شهر دوستدار کودک  ۱۰۷

۳-۱۱-۱-ویژگی های شهر دوستدار کودک از دید برنامه ریزی شهری   ۱۰۸

۳-۱۲-شاخص ها و معیارهای شهر دوستدار کودک در منابع علمی و پروژه های مختلف       ۱۱۰

۳-۱۳-ویژگی شاخص ها براساس چارچوب اسمارت smart                 ۱۱۱

۳-۱۴-معیارهای شهر دوستدار کودک از دیدگاه دریسکل         ۱۱۱

۳-۱۵-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس گزارش the ask the children   ۱۱۳

۳-۱۶-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیق چاولا  و بارتلت  ۱۱۵

۳-۱۷-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس یک پژوهش دقیقترتوسط بارتلت    ۱۱۷

۳-۱۸-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعات انجمن جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان               ۱۱۹

۳-۱۹-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پژوهش انجمن ARACY 119

۳-۲۰-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس شاخص های موسسه SCY             ۱۲۱

۳-۲۱-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات انجمن وابسته به یونیسف

در فرانسه و انجمن ملی شهرداری های فرانسه       ۱۲۱

۳-۲۲-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات لیزا هارلی       ۱۲۲

۳-۲۳-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پروژه تحقیقاتی افریقای جنوبی      ۱۲۳

۳-۲۴-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعه مقایسه ای  تطبیقی از دو محله          ۱۲۳

۳-۲۵-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه طراحی شهری به منظور ایجاد محیط شهری دوستدار کودک        ۱۲۸

۳-۲۶-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی شهر دوستدار کودک         ۱۳۱

۳-۲۷-ویژگی های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و شهرسازی ۱۳۴

۳-۲۷-۱-آسایش، ایمنی و امنیت              ۱۳۴

۳-۲۷-۲-پیوند با طبیعت           ۱۳۵

۳-۲۷-۳-جذابیت و تازگی        ۱۳۶

۳-۲۷-۴-خوانایی     ۱۳۶

۳-۲۷-۵-دسترسی به امکانات ۱۳۷

۳-۲۷-۶-وجود مؤسسات و فضاهای مرتبط با کودک              ۱۳۷

۳-۲۷-۷-توجه به کودکان معلول              ۱۳۸

۳-۲۸-جمع بندی      ۱۳۹

فصل چهارم: مشارکت

۴-۱-مقدمه               ۱۴۱

۴-۲-تعریف مشارکت              ۱۴۲

۴-۳-ظهور چارچوب سیاسی جهانی: فراخوان برای مشارکت و عمل    ۱۴۳

۴-۴-معاهده سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان    ۱۴۴

۴-۵-ابتکار عمل های بین المللی مرتبط   ۱۴۵

۴-۵-۱-اجلاس زمین و دستور کار ۲۱    ۱۴۵

۴-۵-۲-اجلاس شهر، حقوق کودکان و اسکان بشر  ۱۴۵

۴-۵-۳-شهرداران، حامیان کودکان          ۱۴۵

۴-۵-۴-نتایج مشارکت و همکاری بین کودکان         ۱۴۶

۴-۶-محیط و مشارکت             ۱۴۶

۴-۷-سطوح مشارکت نوجوانان               ۱۴۷

۴-۸-مدرسه چگونه جایی است ؟             ۱۴۹

۴-۹-عناصر کلیدی در حضور موثر کودکان در فضای اجتماعی پیرامون شان       ۱۵۳

۴-۱۰-سنگ بنای مدرسه ی فوق             ۱۵۸

۴-۱۱-ضرورت مشارکت        ۱۶۱

۴-۱۲-نحوه ی سودمندی مشارکت کودکان برای طراحی        ۱۶۳

۴-۱۳-کمک به مشارکت واقعی               ۱۶۴

۴-۱۳-۱-تناسب سن                ۱۶۶

۴-۱۴-نقش فضا در ایجاد مشارکت بین کودکان       ۱۶۸

۴-۱۵-جمع بندی      ۱۷۰

فصل پنجم: نمونه های مشابه

۵-۱-مقدمه              ۱۷۲

۵-۲-پارک فرهنگی کودکان قاهره           ۱۷۳

۵-۲-۱-زمینه تاریخی منطقه    ۱۷۳

۵-۲-۲-ویژگی های معماری منطقه         ۱۷۵

۵-۲-۳-اهداف کلی پیشنهاد ساخت این مجموعه       ۱۷۶

۵-۲-۴-هندسه ی کلی پارک فرهنگی کودکان قاهره                ۱۷۷

۵-۳-مدرسه دست ساز بنگلادش              ۱۸۶

۵-۳-۱-مشخصات کلی طرح    ۱۸۶

۵-۳-۲-توضیحات    ۱۸۷

۵-۳-۳-اهداف پروژه               ۱۸۷

۵-۳-۴-ایده و طراحی             ۱۸۹

۵-۳-۵-ساختمان سازی و تکنیک ها        ۱۹۰

۵-۳-۶-اتمام و اتصالات           ۱۹۱

۵-۳-۷-آموزش و استفاده از کارگران محلی            ۱۹۳

۵-۳-۸-نمونه ی طبیعی، انتقال، و پروژه های آتی   ۱۹۴

۵-۳-۹-دیپشیکا، بنگلادش         ۱۹۵

۵-۳-۱۰-مشارکت شانتی بنگلادش e.v     ۱۹۵

۵-۴-مرکز اجتماعات کودکان، شهرسازان و روانشناسان بم    ۱۹۶

۵-۴-۱-مقدمه           ۱۹۶

۵-۴-۲-ملاحظات شهری و ملاحظات طراحی معماری          ۲۰۰

۵-۴-۳-گزارش ارسالی دفتر يونيسف ايران             ۲۰۳

۵-۵-جمع بندی         ۲۰۵

فصل ششم: ارائه راهکار

بخش اول: معماری کودکانه     ۲۰۸

۶-۱-مقدمه               ۲۰۸

۶-۲-نیازهای کودک در فضا بر اساس هرم مازلو    ۲۰۹

۶-۳-مفاهیم هندسی   ۲۱۱

۶-۴-طبیعت بستری برای رشد جسمی و فکری کودک            ۲۱۲

۶-۵-کودک و محیط ۲۱۴

۶-۵-۱-تعاریف        ۲۱۵

۶-۶-نتایج مطالعات رفتار شناختی           ۲۱۶

۶-۷-معیارها و ایده هایی برای برنامه ریزی و طراحی محیط های کودکان            ۲۱۸

۶-۸-فراتر از استاندارها          ۲۲۱

۶-۹-معیارهای طراحی محیط برای تحریک خلاقیت کودکان ۲۲۲

۶-۱۰-الزامات و توصیه هایی درباره ی طراحی فضاهای مختص کودک               ۲۲۴

۶-۱۰-۱-عوامل محیطی          ۲۲۵

۶-۱۰-۱-۱-زمین     ۲۲۵

۶-۱۰-۱-۲-پوشش گیاهی         ۲۲۷

۶-۱۰-۱-۳-تپه ها     ۲۲۸

۶-۱۰-۱-۴-آب        ۲۲۸

۶-۱۰-۱-۵-کفسازی                ۲۲۹

۶-۱۰-۱-۶-اختصاص مکان هایی برای استراحت   ۲۲۹

۶-۱۰-۱-۷-کودکان معلول       ۲۲۹

۶-۱۰-۱-۸-تجهیزات بازی      ۲۳۰

۶-۱۰-۱-۹-تجهیزات بالا رفتنی               ۲۳۰

۶-۱۰-۲-فضاهای داخلی         ۲۳۱

۶-۱۰-۲-۱-محیطی با فضای کافی          ۲۳۱

۶-۱۰-۲-۲-اتاق همگانی          ۲۳۱

۶-۱۰-۲-۳-طاقچه، گوشه، برآمدگی        ۲۳۱

۶-۱۰-۲-۴-پله ها     ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۵-برجها، خانه های درختی و مکان های بالا            ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۶-مبلمان کودک        ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۷-مکان خارجی در داخل         ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۸-فضاهای کوچک    ۲۳۲

۶-۱۰-۲-۹-نما و فرم های آشنا              ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۰-ورودی های دعوت کننده    ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۱-درها    ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۲-تشخیص میزان نور متناسب با عملکرد فضا       ۲۳۳

۶-۱۰-۲-۱۳-راهروها             ۲۳۴

۶-۱۱-جمع بندی      ۲۳۴

بخش دوم: راهکارهای دوستدار کودک

۶-۱۲-مقدمه            ۲۳۶

۶-۱۳-هشت گام یا مرحله مشورت با کودکان          ۲۳۷

۶-۱۴-ارائه راهکارهای طراحی فضاهای دوستدار کودک      ۲۴۰

۶-۱۴-۱-زيست محيطي           ۲۴۰

۶-۱۴-۱-۱-عدم وجود آلاينده ها در محیط               ۲۴۰

۶-۱۴-۱-۲-دسترسي به فضاي سبز         ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۳-دسترسي به خدمات اوليه       ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۴-دسترسي به محيط هاي تفريحي و فعاليتي              ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۵-كيفيت فضاهاي عمومي         ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۶-محيط پايدار           ۲۴۱

۶-۱۴-۱-۷-حضور و ارتباط با آب          ۲۴۲

۶-۱۴-۱-۸-امكان بازي با شن  ۲۴۲

۶-۱۴-۱-۹-آسايش اقليمي         ۲۴۲

۶-۱۴-۲-كالبدي       ۲۴۲

۶-۱۴-۲-۱-امنيت     ۲۴۲

۶-۱۴-۲-۲-تنوع      ۲۴۳

۶-۱۴-۲-۳-جامع، يكپارچه      ۲۴۴

۶-۱۴-۲-۴-تشويق به مشاركت ۲۴۵

۶-۱۴-۲-۵-توجه به كودكان با نيازهاي ويژه           ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۶-آزادي حركت        ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۷-تصرف (ماليكت و فرديت)     ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۸-دسترسي به منابع اطلاعاتي   ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۹-انعطاف پذيري       ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۱۰-اداره و كنترل مناسب          ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۱۱-پويایی  ۲۴۶

۶-۱۴-۲-۱۲-ايجاد حس خوش آمدگويي    ۲۴۷

۶-۱۴-۲-۱۳-جدابيت و تازگي  ۲۴۸

۶-۱۴-۲-۱۴-محافظت در مقابل عوامل طبيعي        ۲۴۸

۶-۱۴-۲-۱۵-نظم در فضا        ۲۴۹

۶-۱۴-۲-۱۶-خوانايي              ۲۴۹

۶-۱۴-۲-۱۷-توجه به ابعاد بدن كودك در استفاده در فضا و تجهيزات      ۲۵۰

۶-۱۴-۲-۱۸-نفوذپذيري           ۲۵۰

۶-۱۴-۲-۱۹-صورت های مطلوب معمارانه            ۲۵۰

۶-۱۴-۳-اقتصادي – اجتماعي  ۲۵۴

۶-۱۴-۳-۱-اقتصادي               ۲۵۴

۶-۱۴-۳-۱-۱-عدم تبعيض و فراگير بودن امكانات   ۲۵۴

۶-۱۴-۳-۱-۲-دسترسي به منابع اقتصادي ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۱-۳-حداقل هزينه‌ي در استفاده از فضا      ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۱-۴-در نظر گرفتن منافع كودك در پرداخت هزينه    ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-اجتماعي               ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-۱-توجه به نيازهاي بومي       ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-۲-مشاركت جمعي  ۲۵۵

۶-۱۴-۳-۲-۳-فراگير كردن آموزش        ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۴-انسجام اجتماعي ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۵-ديد اجتماعي      ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۶-طراحی فضا بر روي ساختارهاي موجود جامعه و طبق ظرفيت موجود          ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۷-امكان ایجاد فرصت هایی جهت حق مشاركت و آزادي مدنی             ۲۵۶

۶-۱۴-۳-۲-۸-سازگاري با زمينه هاي مختلف          ۲۵۷

۶-۱۴-۴-عملكردي   ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۱-كودك محوري       ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۲-ايجاد حس اعتماد، انصاف و عدالت       ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۳-مشاركت كودك در تمام مراحل              ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۴-ايجاد حس تعلق      ۲۵۷

۶-۱۴-۴-۵-ايجاد حس احترام و ارزش    ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۶-احساس مثبت از خود            ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۷-فعاليت    ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۸-ایجاد حس اميد و شوق به زندگي           ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۹-هويت     ۲۵۸

۶-۱۴-۴-۱۰-قدرت محلي و كنترل          ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۱-دسترسي مناسب  ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۲- افزايش توانايي كودك براي انتخاب     ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۳-يادگيري و توسعه ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۴-فراتر از استانداردها           ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۵-مهيج و حمایتي    ۲۵۹

۶-۱۴-۴-۱۶-امکان بقا و پيشرفت کودک در محیط  ۲۵۹

 

فصل هفتم: مکان یابی و مطالعات بستر طراحی

بخش اول: مطالعات عوامل طبیعی و اقلیمی            ۲۶۱

۷-۱-موقعیت جغرافیایی           ۲۶۱

۷-۱-۱-استان فارس ۲۶۱

۷-۱-۲-موقعیت شیراز             ۲۶۲

۷-۱-۳-بررسی اقلیمی شیراز   ۲۶۳

۷-۱-۳-۱-دمای هوا  ۲۶۳

۷-۱-۳-۲-رطوبت نسبی          ۲۶۳

۷-۱-۳-۳-بارندگی    ۲۶۴

۷-۱-۳-۴-باد            ۲۶۵

۷-۱-۳-۵-تابش خورشید          ۲۶۶

۷-۱-۳-۶-آسایش      ۲۶۶

۷-۱-۳-۶-۱-آسایش در فضای داخلی       ۲۶۶

۷-۱-۳-۶-۲-آسایش در فضای باز           ۲۶۷

بخش دوم: مکان یابی طرح      ۲۶۸

۷-۲-معیارهای مکان یابی بر اساس موارد ذکر شده                ۲۶۸

۷-۳-معیارهای مکان یابی بر اساس راهنمای کاربردی سازمان یونیسف  ۲۶۹

۷-۴-معیارهای مکان یابی نهایی طرح مورد نظر     ۲۷۰

۷-۵-سایت های پیشنهادی         ۲۷۱

۷-۶-مکان یابی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)    ۲۷۲

فصل هشتم: برنامه ریزی و طراحی

۸-۱-برنامه فیزیکی  ۲۷۵

۸-۱-۱-کودک (کودک و والدین)             ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-فضاهای بسته           ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-۱-آموزشی              ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-۲-خدمات آموزشی   ۲۷۶

۸-۱-۱-۱-۳-عمومی ۲۷۷

۸-۱-۱-۲-فضاهای باز             ۲۷۷

۸-۱-۲-بزرگسال (ارتباطات شهری)        ۲۷۸

۸-۱-۲-۱-آموزشی   ۲۷۸

۸-۱-۲-۲-پژوهشی   ۲۷۸

۸-۱-۲-۳-عمومی    ۲۷۹

۸-۱-۳-فضاهای مشارکتی (اجتماعات و اشتراکات) ۲۷۹

۸-۱-۳-۱-اداری      ۲۷۹

۸-۱-۳-۲-خدماتی     ۲۸۰

۸-۲-جمع کل متراژها              ۲۸۰

۸-۳-معرفی طرح    ۲۸۱

۸-۴-مدارک طرح    ۲۹۰

جهت دانلود پایان نامه طراحی شهر دوستدار کودک از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 10,500 تومان

دانلود پایان نامه طراحی شهر دوستدار کودکلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *