نمونه سوالات ادله اثبات دعوی – 【سال ۹۸ کامل】

نمونه سوالات ادله اثبات دعوی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات ادله اثبات دعوی پیام نور

۱-کدام گزینه صحیح است؟
۱٫دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطان آن صرف نظر نماید.
۲٫دادگاه می تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطان آن صرف نظر نماید.
۳٫دادگاه باید اقرار صریح خوانده را مبنای نهایی صدور رای قرار دهد.
۴٫دادگاه باید اقرار صریح خواهان از مبنای نهایی صدور رای قرار دهد.
۲-مقصود دقیق از مفهوم ادله اثبات دعوی در کدام گزینه اشاره شده است؟
۱٫ادله ای که به اثبات حکمی حق می پردازند ۲٫ادله ای که به اثبات حکمی و موضوعی حق می پردازند
۳٫ادله ای که به اثبات موضوعی حق می پردازند ۴٫هر نوع دلیلی که قدرت اثبات ادعا داشته باشد.
۳-کدام نوع از دلایل دارای این ویژگی است که خود به خود دلالت بر امری ندارد؟
۱٫دلیلی طبعی ۲٫دلیل وضعی ۳٫دلیل عقلی ۴٫دلیل انتزاعی
۴-ادله عقلی در چه مواردی کاربرد علمی می یابند؟
۱٫جاییکه قانونگذار به ادله قانونی توجه ننماید ۲٫جاییکه قانونگذار خواهان را در ارزیابی ادله آزاد گذارد
۳٫جاییکه قانونگذار خوانده را در ارزیابی ادله آزاد گذارد ۴٫جاییکه قانونگذار دادرس را در ارزیابی ادله آزاد گذارد
۵-سوگند به اعتبار منشا دلیل در کدام دسته از دلایل قرار دارد؟
۱٫دلیل شخصی داخلی ۲٫دلیل شخصی خارجی ۳٫دلیل قانونی ۴٫سوگند دلیل مستقل نیست
۶-محتوای سند هرگاه اقرار باشد ………. است ولی خود سند ………….. است.
۱٫دلیل اخباری – دلیل احرازی ۲٫دلیل احرازی – دلیل اخباری
۳٫دلیل احرازی – دلیل اصلی ۴٫دلیل اصلی – دلیل اخباری
۷-اکثر نظامهای حقوقی ، امروزه از کدام مکتب درباره دلایل اثبات دعوی بهره می گیرند؟
۱٫مکتب مختلط ۲٫مکتب آزادی دلیل ۳٫مکتب انحصار دلیل ۴٫مکتب ارزش دلیل
۸-در دلالت مطابقی کدام گزاره مورد تایید است؟
۱٫دلالت منطبق با واقع است ۲٫دلالت مستنبط از واقع است
۳٫مضمون اخبار نسبت به مقر له کاملا منطبق است ۴٫مضمون اخبار نسبت به مقر به کاملا منطبق است
۹-اقرار قاطع دعوی کدام است؟
۱٫اقراری است که از سوی مقر به طور جزمی صادر شود ۲٫اقراری که از سوی خواهان ابراز گردد
۳٫اقراری که دلیل مستقیم حکم باشد ۴٫اقراری که نسبت به اسباب حکم ابراز گردد

تهیه و تنظیم جزوه از وب سایت همیار دانشجو : نمونه سوالات پیام نور

مطالب مرتبط : دانلود جزوه ادله اثبات دعوی دکتر عباس کریمی

نمونه سوالات ادله اثبات دعوی با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۸-۹۷ با جواب
سوالات تابستان ۹۷ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : ادله اثبات دعوی

کد درس : ۱۲۲۳۰۶۰

رشته تحصیلی : حقوق – حقوق خصوصی

نوع فایلقیمت
PDF500 تومان

نمونه سوالات ادله اثبات دعوی – 【سال ۹۸ کامل】لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of