سوالات آیین نامه اصلی ۹۸

محتویات

نمونه سوالات آیین نامه

| Sample questions in the main road traffic regulations |

نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی ۹۸ با جواب | نمونه سوالات فنی از کتاب جدید با پاسخنامه |

آزمون آیین نامه اصلی ۹۸ رایگان از وب سایت همیار دانشجو (برترین سایت آموزش آیین نامه و رانندگی)

دقیقا عین سوالات آیین نامه اصلی

 

بخش اول :

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

با مطالعه و مرور منظم نمونه سوالات آیین نامه ، قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی تضمین میکنیم.

دانلود pdf سوالات آیین نامه اصلی :

سوالات آیین نامه اصلی بخش اول سوالات آیین نامه اصلی بخش دوم سوالات آیین نامه اصلی بخش سوم سوالات آیین نامه اصلی بخش چهارم سوالات آیین نامه اصلی بخش پنجم

 

نمونه سوالات آیین نامه اصلی جدید سال ۱۳۹۸

👮 روغن جعبه دنده ( گیربکس یا واسکازین) میبایست در هر چند کیلومتر پیمایش تعویض گردد؟

-۱هر ۳۰هزار کیلومتر

-۲هر ۲۰هزار کیلومتر

-۳هر ۴۰هزار کیلومتر

-۴هر ۶۰هزار کیلومتر

مشاهده جواب

-۱هر ۳۰هزار کیلومتر

👮 در چه زمانی توصیه میگردد فیلتر روغن تعویض شود؟

-۱هر بار تعویض روغن

-۲هر ۲۰هزار کیلومتر

-۳هر ۱۰هزار کیلومتر

-۴هر ۱۵هزار کیلومتر

مشاهده جواب

۳- هر ۱۰هزار کیلومتر

👮 در زمان دیدن گیج روغن در چه حالتی باید روغن مورد بررسی قرار گیرد؟

-۱سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد

-۲سطح روغن از علامت حکت شده روی گیج پایین تر باشد

-۳سطح روغن بین دو علامت حک شده روی گیج باشد

-۴موارد یک و دو

مشاهده جواب

-۴موارد یک و دو

👮 روغن موتور می بایست هر چند وقت یکبار تعویض گردد؟

-۱حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر

-۲ماهی یکبار

-۳سه ماه یکبار

-۴هنگام تعویض روغن ترمز

مشاهده جواب

-۱حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر

👮 به ترمز دستی ……. و به ترمز پایی ….. میگونید.

-۱اولیه – ثانویه

-۲ثانویته- اولیه

-۳سریع- قدرتی

-۴قدرتی – سریع

مشاهده جواب

-۲ثانویته- اولیه

👮 شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد می کند؟

-۱سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

-۲افزایش سوخت

-۳کشیدن ماشین به یک طرف

-۴خوب کار نکردن موتور

مشاهده جواب

-۱سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

👮 معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه می شود؟

-۱ارتعاشات زیادی را به بدنه خودرو و سرنشینان آن تحمیل خواهد کرد.

-۲تماس کامل میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواهد شد

-۳سیستم هدایت خودرو دچار اختلال می شود

-۴همه موارد

مشاهده جواب

-۴همه موارد

👮 کدامیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABSمیباشد؟

-۱ترمز ناگهانی می باشد

-۲نگه داشتن ماشین دریک لحظه

-۳دیر ایستادن خودرو

-۴مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد

مشاهده جواب

-۴مسافت توقف خودرو را کاهش می دهد

👮 انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ….. انجام میشود.

-۱اهرم

-۲سیستم های فلزی

-۳روغن ترمز

-۴پدال

مشاهده جواب

-۲سیستم های فلزی

👮 وظیفه روغن ترمز چیست؟

-۱خنک کردن ترمز

-۲روغن کاری ترمز

-۳انتقال نیرو

-۴تمام موارد

مشاهده جواب

-۳انتقال نیرو

👮 وظیفه قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور را به عهده دارد.

-۱رادیاتور

-۲واتر پمپ

-۳پروانه

-۴ترموستات

مشاهده جواب

-۴ترموستات

👮 وظیفه ……….به گردش در آوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف سیلندرها می باشد.

-۱رادیاتور

-۲واتر پمپ

-۳پروانه

-۴ترموستات

مشاهده جواب

-۲واتر پمپ

👮 در کدام حالت نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد؟

-۱دنده روی R

-۲دنده روی N

-۳ترمز

-۴هیچکدام

مشاهده جواب

-۲دنده روی N

👮 در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث میشود تا…..

-۱واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد

-۲واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت می پذیرد

-۳واکنش و عکس العمل راننده با سرعت صورت می پذریذ

-۴موارد ۱و ۲

مشاهده جواب

-۴موارد ۱و ۲

👮منظور از علامت Rبر روی دسته دنده چیست؟

-۱آماده حرکت عقب

-۲خلاص بودن دنده

-۳حالت پارک

-۴هیچکدام

مشاهده جواب

-۱آماده حرکت عقب

👮 کدام مورد موجب ساییدگی نامتقارن چرخ ها می شود؟

-۱تنظیم نبودن فرمان

-۲تنظیم نبودن چرخ ها

-۳عدم تنظیم ترمز

-۴تمام موارد

مشاهده جواب

-۴تمام موارد

👮 به هنگام ترکیدگی لاستیک کدام مورد را باید انجام دهید؟

-۱فرمان را محکم بگیرید و اجازه دهید که اتومبیل خود به خود بایستد

-۲دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید

-۳فرمان را شل بگیرید و ترمز کنید

-۴ترمز کرده و سریعا توقف کنید

مشاهده جواب

-۱فرمان را محکم بگیرید و اجازه دهید که اتومبیل خود به خود بایستد

👮 معاینه فنی به وسیله چه کسی صورت می پذیرد؟

-۱تعمیرگاه مجاز

-۲مهندسان یا کاردان های فنی دارای گواهی انجام کار

-۳نمایندگی خودرو

-۴مهندس مکانیک

مشاهده جواب

-۲مهندسان یا کاردان های فنی دارای گواهی انجام کار

👮 استفاده از لاستیک های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه ..؟

-۱نا ایمن است

-۲ممنوع است

-۳جایز است

-۴بلامانع است

مشاهده جواب

-۲ممنوع است

👮 کلیدی ترین ابزار در کنترل خودرو چیست؟

-۱غربیلک فرمان

-۲پدال گاز

-۳پدال ترمز

-۴کلاچ

مشاهده جواب

-۱غربیلک فرمان

👮در هنگام رانندگی چنانچه متوجه بوی بنزین از ماشین شدید کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کنیم؟

-۱بابوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آید

-۲با احتیاط رانندگی می کنیم

-۳توقف نموده تا بوی بنزین از بین برود

-۴توقف نموده و مسئله را کاملا بررسی می نماییم

مشاهده جواب

-۴توقف نموده و مسئله را کاملا بررسی می نماییم

👮 چرا باید در سطح جاده های خیس برفی لغزنده باید از دنده سنگین استفاده شود؟

-۱جهت ترمز سریع

-۲جهت حرکت صحیح

-۳جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

-۴جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو

مشاهده جواب

-۳جهت ممانعت از لغزش چرخ ها

👮 کدامیک از موارد زیر کنترل شما را بر روی وسیله نقلیه کاهش می دهد؟

-۱ترمز کردن

-۲استفاده بیش از حد از دنده

-۳استفاده از دنده های سبک

-۴مدت زیادی پای خود را روی کلاچ قرار دادن

مشاهده جواب

-۴مدت زیادی پای خود را روی کلاچ قرار دادن

👮در شرایط یخبندان چگونه میتوان از لغزش چرخ های اتومبیل جلوگیری کرد؟

-۱سفت گرفتن فرمان

-۲با دنده سنگین و سرعت کم

-۳با دنده سبک و سرعت کم

-۴کشیدن ترمز دستی

مشاهده جواب

-۲با دنده سنگین و سرعت کم

👮پایین بودن سطح کدامیک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود؟

-۱آب باتری

-۲ضد یخ

-۳روغن ترمز

-۴گرمای موتور

مشاهده جواب

-۳روغن ترمز

👮 کدام گزینه روش صحیح ترمز کردن است؟

-۱ابتدا سریع ترمز کرده و سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

-۲ابتدا با آرامی ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

-۳ابتدا با آرامی ترمز کرده و سپس دنده را در حالت خلاص می گذاریم

-۴ابتدا با آرامی ترمز کرده سپس با ترمز دستی اتومبیل را نگه میداریم

مشاهده جواب

-۲ابتدا با آرامی ترمز کرده سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید

👮 کم بودن باد لاستیک بر کدام مورد ذیل تاثیر می گذارد؟

-۱طولانی شدن عمر لاستیک

-۲دیر ساییده شدن لاستیک

-۳تعویض دنده

-۴ترمز کردن

مشاهده جواب

-۴ترمز کردن

👮 اگر چراغ های وسیله نقلیه معیوب باشد…

-۱در روز حرکت می کنید و در شب آن را متوقف می نمایید

-۲رانندگی با چنین وسیله ای ایرادی ندارد

-۳نقص فنی محسوب می شود و اجازه حرکت ندارید

-۴نقص فنی محسوب نمی شود

مشاهده جواب

-۳نقص فنی محسوب می شود و اجازه حرکت ندارید

👮 کدامیک از اشکالات زیر خطر تصادف پشت سر را افزایش می دهد؟

-۱نداشتن معاینه فنی

-۲خرابی چراغ خطر دنده عقب

-۳خرابی چراغ قرمز

-۴خراب بودن ترمز

مشاهده جواب

-۳خرابی چراغ قرمز

👮 مهمترین عامل اتلاف سوخت و انرژی در خودروها چیست؟

-۱عدم تنظیم موتور و احتراق نقص در سیلندرها

-۲تنظیم باد تایرها

-۳سرعت نامناسب

-۴فیلتر هوای نامناسب

مشاهده جواب

-۱عدم تنظیم موتور و احتراق نقص در سیلندرها

👮 جهت گرم کردن موتور مناسب ترین عمل چه می باشد؟

-۱درجا کار کردن

-۲گاز دادن پی در پی

-۳چند کیلومتر اول را آهسته و با دنده پایین برانیم

-۴ابتدا با سرعت می رانیم

مشاهده جواب

-۳چند کیلومتر اول را آهسته و بادنده پایین برانیم

👮 عوامل افزایش دهنده مصرف سوخت چیست؟

-۱تغییر ناگهانی خودرو

-۲کم بودن باد لاستیکها

-۳بالا رفتن دور موتور در ترافیک

-۴هر سه مورد

مشاهده جواب

-۴هر سه مورد

👮 کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش مصرف سوخت می شود؟

-۱پایین بودن پنجره خودرو در سرعت های بالا

-۲استفاده از کولر در مسیر های سر بالایی

-۳سرعت زیاد و ترمزهای پی در پی

-۴تمام عوامل بالا

مشاهده جواب

-۴تمام عوامل بالا

👮 تعویض به موقع فیلتر هوا باعث چه عاملی میشود؟

-۱کاهش مصرف سوخت

-۲سرعت بهتر خودرو

-۳جلوگیری از نشر گازهای آلاینده خروجی از اگزوز

-۴گزینه ۱و ۳

مشاهده جواب

-۴گزینه ۱و ۳

👮 معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چیست؟

-۱تشخیص اصالت

-۲سلامت زیست محیطی و فنی

-۳تجهیزاتی و ایمنی وسیله نقلیه

-۴همه موارد

مشاهده جواب

-۴همه موارد

❓چرا رانندگی در شب مشکل تر است؟

الف) وجود میدان دید طبیعی و کمتر

ب) عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه

ج) کم شدن تشخیص عابر پیاده

د) همه موارد

مشاهده جواب

د) همه موارد

❓ برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است؟

الف) پا همواره آماده برای ترمز گرفتن باشد.

ب) تمام کف پا را روی پدال ترمز قرار دهید.

ج) پاشنه پا را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید.

د) با کف پا ترمز را به آهستگی فشار داده و همزمان کلاچ بگیرید.

مشاهده جواب

ج) پاشنه پا را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید.

❓ نحوه گرفتن صحیح فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است؟

الف) با یک دست به فرمان و با دست دیگر دنده را می گیریم.

ب) با هر دو دست و از خارج فرمان را می گیریم.

ج) با یک دست خارج فرمان و با دست دیگر داخل فرمان را می گیریم.

د) با هر دو دست فرمان را در پایین نگه می داریم.

مشاهده جواب

ب) با هر دو دست و از خارج فرمان را می گیریم.

❓ ترتیب کدام یک از پاسخ های زیر برای روشن کردن اتومبیل صحیح است؟

الف) خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن

ب) تنظیم آینه ها، خلاص کردن دنده و روشن کردن

ج) گرفتن کلاچ، خلاص کردن دنده و روشن کردن

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ج) گرفتن کلاچ، خلاص کردن دنده و روشن کردن

❓ پس از روشن شدن موتور و آماده بودن برای حرکت ابتدا باید کدام عمل را انجام داد؟

الف) ابتدا کمربند ایمنی خود را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی خود را بسته اند.

ب) ترمز دستی را خلاص کنید.

ج) در حالی که با پای راست ترمز را گرفتیم با پای چپ کلاچ را فشار میدهیم.

د) ترمز پایی را چند بار فشار دهیم تا از سلامت ترمز پایی مطمئن شویم.

مشاهده جواب

الف) ابتدا کمربند ایمنی خود را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی خود را بسته اند.

❓ میخ های زرد چشم گربه ای در چه قسمتهایی نصب می شود؟

الف) در مسیرهای ورودی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعت

ب) بین شانه خاکی و باند اصلی

ج) بین هر دو باند مجاز

د) غالباً در مسیر رفت و برگشت جادهها و در سمت چپ مسیر )یا بین محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی)

مشاهده جواب

د) غالباً در مسیر رفت و برگشت جادهها و در سمت چپ مسیر )یا بین محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی)

❓ تنظیم صندلی برای چیست؟

الف) تسلط بر فرمان پدال های گاز ترمز و کلاچ و دنده

ب) میدان دید طبیعی

ج) گزینه یک و دو

د) نقطه ی کور برای راننده از بین میرود.

مشاهده جواب

ج) گزینه یک و دو

❓ منظور از خط زرد رنگ زیگزاگ در حاشیه خیابان چیست؟

الف) مخصوص توقف اتومبیل

ب) توقف کوتاه آزاد است.

ج) ایستادن روی آن ممنوع است.

د) گزینه ١ و ٢

مشاهده جواب

ج) ایستادن روی آن ممنوع است.

❓در چه زمان از دور دو فرمانه میتوان استفاده کرد؟

الف) عرض راه محدود باشد.

ب) تقاطع های کوچک

ج) رسیدن به موانع در خیابانهای کم عرض

د) وارد شدن به کوچه بن بست

مشاهده جواب

الف) عرض راه محدود باشد.

❓ یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

الف) حرکت با سرعت زیاد

ب) عدم تنظیم موتور

ج) تنظیم باد تایر ها

د) باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

مشاهده جواب

ج) تنظیم باد تایر ها

❓ گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟

الف) مکانیک

ب) بازرس اتومبیل

ج) پلیس ترافیک

د) مأمور کنترل راه

مشاهده جواب

ج) پلیس ترافیک

❓در وضعیت راه خشک و هوای خوب فاصله بین شما و اتومبیل جلویی … می باشد؟

الف) ۴ ثانیه

ب) ٢ ثانیه

ج) ۱ ثانیه

د) ٣ ثانیه

مشاهده جواب

ب) ٢ ثانیه

❓ تابلوها در آزاد راه ها به رنگ … هستند؟

الف) آبی

ب) قرمز

ج) سفید

د) سبز

مشاهده جواب

الف) آبی

❓جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ای پلاک اتومبیل ها را بخوانید؟

الف) از فاصله ۱۵ متری

ب) از فاصله ۱۰ متری

ج) از فاصله ٢٠ متری

د) از فاصله ٢٥ متری

مشاهده جواب

ج) از فاصله ٢٠ متری

❓ قصد دارید تا منزل رانندگی کنید عینک خود را جهت رانندگی لازم دارید را پیدا نمیکنید چه باید انجام دهید؟

الف) از مسیرهای خلوت به آرامی برانید.

ب) از عینک یکی از دوستان استفاده کرده تا منزل رانندگی کنید.

ج) به هنگام شب رانندگی کنید تا اینکه نور معابر به شما کمک کنند.

د) باید به طریقی به منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد.

مشاهده جواب

د) باید به طریقی به منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد.

❓ در چه فاصله ای از ورودی و خروجی مراکز آتش نشانی پلیس و بیمارستانها توقف ممنوع است؟

الف) ۵ متر

ب) ٢٠ متر

ج) ١۵ متر

د) ۷۰ متر

مشاهده جواب

ج) ١۵ متر

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 

بخش دوم :

 

آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪)

از این رو سعی ما بر این بوده که مجموعه کامل ، مفید و بدون از زیاده گویی در اختیار کاربران قرار بگیرد. این مجموعه که در اختیار شما قرار خواهد گرفت شامل ۳۵ آزمون و نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب است.

هر آزمون از ۳۰ سوال تستی تشکیل شده و برای ارزیابی شما چند مورد از سوالات آن به صورت رایگان در دسترس کاربران گرامی می باشد.

با توجه به اینکه بیشتر جرائم راهنمایی رانندگی و متعاقب آنها ضررهای مالی، زمانی که رانندگان متحمل می شود ناشی از اطلاع ضعیف از قوانین و در نتیجه کاربرد ناکافی آنها در استفاده روزانه است همین امر ضرورت بالا بردن میزان آگاهی در افراد شرکت کننده در این آزمون را دو چندان کرده است.

 

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب

این مجموعه از منابع بسیار معتبر جمع آوری شده که در آزمون های سال ۹۸ برگزار شده لازم به ذکر است پاسخنامه تمامی سوالات صحیح می باشد.

ازمون ایین نامه اصلی ۱۳۹۸

آزمون آیین نامه  اصلی آنلاین

آزمون آیین نامه رانندگی پس از قبولی در آزمون آیین نامه مقدماتی ، تحت نظر افسر راهنمایی و رانندگی انجام می شود که شامل سوال هایی در زمینه های فنی، قوانین و تابلوهای راهنمایی و رانندگی می باشد.

برای قبولی در این آزمون راهنمایی رانندگی می بایست حداقل به ۲۶ سوال از ۳۰ سوال پاسخ درست داده شود. در صورت عدم کسب نمره لازم متقاضی باید دوباره در آزمون راهنمایی و رانندگی شرکت کند.

نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی

برای شرکت در آزمون آنلاین آیین نامه اصلی سال ۹۸ بر روی آزمون مورد نظر خود کلیک کنید.

آزمون آیین نامه اصلی ۱ آزمون آیین نامه اصلی ۲ آزمون آیین نامه اصلی ۳ آزمون آیین نامه اصلی ۴ آزمون آیین نامه اصلی ۵ آزمون آیین نامه اصلی ۶ آزمون آیین نامه اصلی ۷ آزمون آیین نامه اصلی ۸ آزمون آیین نامه اصلی ۹ آزمون آیین نامه اصلی ۱۰ آزمون آیین نامه اصلی ۱۱ آزمون آیین نامه اصلی ۱۲ آزمون آیین نامه اصلی ۱۳ آزمون آیین نامه اصلی ۱۴ آزمون آیین نامه اصلی ۱۵ آزمون آیین نامه اصلی ۱۶ آزمون آیین نامه اصلی ۱۷ آزمون آیین نامه اصلی ۱۸ آزمون آیین نامه اصلی ۱۹ آزمون آیین نامه اصلی ۲۰ آزمون آیین نامه اصلی ۲۱ آزمون آیین نامه اصلی ۲۲

بخش سوم :

خرید نمونه سوالات آیین نامه اصلی ۹۸ (کامل)

ضمانت بی قید و شرط بازگشت وجه
من، رحیم مرادی به عنوان مدیر وب سایت آموزشگاه رانندگی همیار دانشجو، به شما این تضمین را می دهم که در صورت عدم رضایت از کیفیت و محتوای مجموعه سوالات آیین نامه ، ۱۰۰% مبلغ پرداختی را بی قید و شرط به شما بازگردانم.

محتویات بسته طلایی :

۱- عین سوالات آزمون آیین نامه اصلی سال ۹۸ با جواب

۲- عین سوالات فنی آزمون آیین نامه اصلی سال ۹۸ با جواب

۳- عین سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی سال ۹۸ با جواب

۴- سخت ترین سوالات آیین نامه اصلی سال ۹۸

۵- نرم افزار تست آزمون آیین نامه

نکته : قابل اجرا در کامپیوتر، تبلت، گوشی های اندروید و آیفون IOS

دانلود سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

دوستان فریب وب سایت های دیگر را نخورید سوالات سالهای گذشته را با عنوان سوالات جدید به فروش میرسانند

قیمت : ۱۲۹۰۰ تومان

برای خرید پکیج کامل روی آیکون زیر کلیک کنید

 

 

آزمون آیین نامه اصلی ۹۸

به منظور آمادگی هر چه بیشتر متقاضیان گواهینامه رانندگی و افزایش احتمال موفقیت در آزمون آیین نامه رانندگی، مجموعه ای از آزمون آیین نامه را گرد آورده ایم تا پیش از آزمون آیین نامه اصلی خود را محک زده و بدون اضطراب از پس آزمون راهنمایی و رانندگی برآیند.

شرکت در آزمون آنلاین آیین نامه موجب می گردد با سوالات آزمون راهنمایی رانندگی آشنا شوید، اعتماد به نفس خود را افزایش داده و درصد قبولی خود در آزمون آیین نامه اصلی را بالا ببرید.

عکس های سوالات آیین نامه اصلی

سوالات آیین نامه اصلیسوالات آیین نامه اصلیسوالات آیین نامه اصلی
سوالات آیین نامه اصلیسوالات آیین نامه اصلیسوالات آیین نامه اصلی
سوالات آیین نامه اصلیسوالات آیین نامه اصلیسوالات آیین نامه اصلی
سوالات آیین نامه اصلی

👮 در صورتی که لاستیک اتومبیل صاف باشد باعث می شود که هنگام ترمز کردن….

-۱اتومبیل فورا متوقف شود

-۲اتومبیل به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد

-۳تاثیری در کیفیت توقف ندارد

-۴هیچکدام

مشاهده جواب

-۲اتومبیل به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد

👮 حداقل فاصله ای که رانندگان وسیله نقلیه بایستی از طریق آیینه ها پشت سرشان را رویت کنند چقدر است؟

-۱یک متر

-۲دو متر

-۳هفت متر

-۴پنج متر

مشاهده جواب

-۲دو متر

👮 صدای بوق وسیله نقلیه حداقل بایستی از چه فاصله ای شنیده شود؟

-۱یک متری

-۲پنج متری

-۳نه متری

-۴سه متری

مشاهده جواب

-۴سه متری

👮 زیاد بودن باد تایر باعث چه میشود؟

-۱فرمان پذیری خودرو را کاهش میدهد و باعث ایجاد خطر میشود

-۲فرمان پذیری خودرو را افزایش میدهد

-۳کاهش مصرف سوخت

-۴حرکت سریع و پرشتاب

مشاهده جواب

-۱فرمان پذیری خودرو را کاهش میدهد و باعث ایجاد خطر میشود

👮 در زمان ترمز گیری چه عاملی را باید مد نظر قرار داد؟

-۱اندازه خودرو

-۲وزن و بار خودرو

-۳شرایط جاده و تایرها

-۴تمام موارد

مشاهده جواب

-۴تمام موارد

👮 توقف در چه سطوحی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری میباشد؟

-۱لغزنده

-۲سرازیری

-۳سربالایی

-۴موارد ۱و۲

مشاهده جواب

-۴موارد ۱و۲

👮 مسافت توقف در چه جاده هایی افزایش خواهد یافت؟

-۱جاده آغشته به قیر

-۲جاده ای که شن و ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد

-۳شرایط آب و هوایی بد

-۴تمامی موارد

مشاهده جواب

-۴تمامی موارد

👮 در کدامیک از موقعیت های زیر وزش باد شدید میتواند بر مسیر شما تاثیر بگذارد؟

-۱بعد از سبقت گرفتن از وسیله نقلیه بزرگ، در مسیرهای باز و بدون درخت و موانع طبیعی

-۲در شهر ها

-۳در تونل ها

-۴در جاده ها

مشاهده جواب

-۱بعد از سبقت گرفتن از وسیله نقلیه بزرگ، در مسیرهای باز و بدون درخت و موانع طبیعی

👮 در آزاد راهی لاستیک شما پنچر میشود چه میکنید؟

-۱در خط توقف اضطراری توقف میکنید

-۲در خط عبور توقف کرده و شروع به تعویض لاستیک میکنید

-۳در همان جا توقف کرده و تابلوی هشدار نصب کنید

-۴چراغ اضطرار را روشن کرده و همان جا شروع به تعویض لاستیک میکنید

مشاهده جواب

-۱در خط توقف اضطراری توقف میکنید

👮 اگر هنگام ترمز کردن ماشین به یک طرف کشیده شود مشکل از کجاست؟

-۱ترمزها به خوبی تنظیم نشده است

-۲فرمان ماشین تنظیم نیست

-۳لاستیک ساییده شده است

-۴روغن ترمز کم شده است

مشاهده جواب

-۱ترمزها به خوبی تنظیم نشده است

👮 زمانی که سعی دارید اتومبیل را برروی سراشیبی پارک کنید چه اقدامی باید انجام دهید؟

-۱نزدیک به سپر اتومبیل جلویی پارک کنید-ترمز دستی را بکشید- در دنده جلو قرار دهید.

-۲چرخ ها را به سمت جدول چرخانده ترمز دستی را کشیده و در دنده عقب قرار دهید

-۳ترمز دستی را بکشید و با فاصله از جدول بایستید

-۴اتومبیل را در دنده قرار دهید

مشاهده جواب

-۴ترموستات

👮 یکی از تکنولوژهای پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو،سیستم ………….. یا ……………می باشد.

-۱کیسه هوا-ایربگ

-۲ترمز-کلاچ

-۳گیربکس-جعبه دنده

-۴همه موارد

مشاهده جواب

-۱کیسه هوا-ایربگ

👮 بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود ؟

-۱هرروز

-۲هر هفته

-۳ماهی یک بار

-۴هر دو هفته یکبار

مشاهده جواب

-۳ماهی یک بار

👮 در شرایط غیرعادی مانند مواقع بارندگی و یخبندان و سرما، کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است؟

الف) به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها

ب) به سبب لغزندگی راه ها

ج) به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیک ها از حالت طبیعی

د) الف و ب هر دو صحیح است.

مشاهده جواب

د) الف و ب هر دو صحیح است.

👮 در چه فاصله ای از پیچ ها دور زدن ممنوع می باشد؟

الف) ۱۰۰متری

ب) ۱۵۰متری

ج) ۲۰۰متری

د) ۲۵۰متری

مشاهده جواب

ب) ۱۵۰متری

👮 در شکل مقابل تقاطع هم عرض می باشد، حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

الف) قرمز

ب) سفید

ج) مشکی

د) همه با هم

مشاهده جواب

ج) مشکی

👮 هنگام رانندگی ممنوع می باشد؟

الف) استعمال دخانیات

ب) خوردن و آشامیدن

ج) استفاده از تلفن همراه

د) همه موارد

مشاهده جواب

د) همه موارد

👮 کلاچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود؟

الف) کنترل راننده به حرکت و سرعت اتومبیل کم میشود.

ب) کنترل راننده به حرکت و سرعت اتومبیل بیشتر میشود.

ج) پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان سخت تر میشود.

د) پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان آسان تر میشود.

مشاهده جواب

الف) کنترل راننده به حرکت و سرعت اتومبیل کم میشود.

👮 هنگام رانندگی کدام یک از مدارک زیر را باید به همراه داشته باشیم؟

الف) کارت اتومبیل، گواهینامه رانندگی

ب) بیمه شخص ثالث

ج) برگه معاینه فنی معتبر

د) همه موارد

مشاهده جواب

د) همه موارد

👮 متداولترین نوع پارک در شهرها کدامند؟

الف) پارک در محل مجاز

ب) پارک ۳۰سانتی متر

ج) پارک دوبل

د) پارک در پارکینگ

مشاهده جواب

ج) پارک دوبل

👮 شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده ی خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

الف) دو ثانیه

ب) سه ثانیه

ج) چهار ثانیه

د) پنج ثانیه

مشاهده جواب

ج) چهار ثانیه

👮 در صورت ترکیدن لاستیک جلوی اتومبیل باید …

الف) فرمان را محک گرفته و به آرامی توقف کرد.

ب) به شدت ترمز کرد.

ج) فرمان را رها کرد.

د) هیچ کدام

مشاهده جواب

الف) فرمان را محک گرفته و به آرامی توقف کرد.

👮 چرا باید برای سبقت از یک وسیله طویل فاصله بیشتری با آن حفظ کرد؟

الف) راحت بتوانیم با سرعت حرکت کنیم.

ب) بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم.

ج) برای اینکه در نقطه کور قرار نگرفته و راننده کامیون بتواند ما را ببیند.

د) مورد ب و ج

مشاهده جواب

د) مورد ب و ج

👮 شما با سرعت ۴۵کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد؟

الف) ۳طول اتومبیل

ب) ۴طول اتومبیل

ج) ۵طول اتومبیل

د) ۲طول اتومبیل

مشاهده جواب

الف) ۳طول اتومبیل

👮 چرا رانندگی در شب سخت تر است؟

الف) محدود بودن حوزه دید راننده

ب) عدم تشخیص به موقع عابر پیاده

ج) عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه

د) همه موارد

مشاهده جواب

د) همه موارد

👮 دسترسی در آزاد راه ها چگونه است؟

الف) از طریق تقاطع ها

ب) از طریق اولین خروجی

ج) از طریق پل های هوایی و زیر گذر ها

د) تا شهرک یا تقاطع جاده دیگر راهی ندارد

مشاهده جواب

ج) از طریق پل های هوایی و زیر گذر ها

👮 برای خروج از پارک باید؟

الف) آینه عقب اتومبیل را کنترل کرده و راهنمای سمت چپ را روشن کنیم، سپس سر را به چپ چرخانده با احتیاج به حق تقدم ور از پارک خارج میشویم.

ب) با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم.

ج) راهنما زده و با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم.

د) راهنما زده و با دست علامت میدهید، سپس با اطمینان از کنار خود از پارک خارج میشویم

مشاهده جواب

الف) آینه عقب اتومبیل را کنترل کرده و راهنمای سمت چپ را روشن کنیم، سپس سر را به چپ چرخانده با احتیاج به حق تقدم ور از پارک خارج میشویم.

👮 تابلوهای بازدارنده را تابلوهای … نیز می گویند که بیشتر به شکل … با نوار حاشیه ای … رنگ هستند؟

الف) انتظامی – دایره – قرمز

ب) هشدار دهنده – دایره – قرمز

ج) انتظامی – مثلث – قرمز

د) هشداردهنده – مثلث – آبی

مشاهده جواب

الف) انتظامی – دایره – قرمز

👮 برای راه اندازی خودرو راننده در چه مرحله ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

الف) در حین حرکت

ب) پس از روشن کردن موتور خودرو

ج) قبل از روشن کردن موتور خودرو

د) نیازی به بستن کمربند ایمنی نمی باشد

مشاهده جواب

ب) پس از روشن کردن موتور خودرو

👮 کدام گزینه ها صحیح می باشد؟

الف) حداقل سرعت در آزاد راه ها ۷۰و حداکثر سرعت ۱۲۰کیلومتر در ساعت

ب) حداکثر سرعت در بزرگراه ها درون شهری ۱۰۰کیلومتر در ساعت

ج) حداکثر سرعت در جاده های اصلی ۹۵کیلومتر در ساعت در شب

د) حداکثر سرعت در معابر محلی ۳۰کیلومتر در ساعت

مشاهده جواب

د) حداکثر سرعت در معابر محلی ۳۰کیلومتر در ساعت

👮 کدام مورد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است؟

الف) تغییر نور چراغ ها

ب) عبور عابر پیاده در مناطق شهری

ج) شروع ترافیک وسایل نقلیه

د) عدم توجه کافی به راه نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

مشاهده جواب

د) عدم توجه کافی به راه نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

👮 در برخورد راه اصلی با راه فرعی تقدم عبور با وسیله ای است که … ؟

الف) از راه فرعی عبور می کند.

ب) به سمت راست گردش می کند.

ج) از راه اصلی عبور می کند.

د) تابلو ها – چراغ راهنما – فرمان پلیس – خط کشی

مشاهده جواب

ج) از راه اصلی عبور می کند.

نمونه سوالات مهم آیین نامه اصلی سال ۱۳۹۸

ℹ️ تابلوهای هشداردهنده یا … بیشتر به صورت … با نور حاشیه … رنگ و زمینه … رنگ می باشد.

الف) اخطاری – مثلث – قرمز – سفید

ب) اخباری – دایره – قرمز – آبی

ج) اخطاری – مربع – قرمز – سفید

د) انتظامی – پنج ضلعی – قرمز – سفید

مشاهده جواب

الف) اخطاری – مثلث – قرمز – سفید

ℹ️ در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد؟

الف) ۱۰برابر

ب) ۵برابر

ج) ۲برابر

د) ۱۲برابر

مشاهده جواب

الف) ۱۰برابر

ℹ️ حداکثر سرعت در خیابانهای شریانی اصلی … کیلومتر در ساعت و در خیابان های شریانی فرعی … کیلومتر در … ساعت و در معابر محلی … کیلومتر در ساعت است.

الف) اصلی – ۶۰فرعی – ۵۰محلی ۲۰

ب) اصلی – ۵۰فرعی – ۶۰محلی ۳۰

ج) اصلی – ۶۰فرعی – ۵۰محلی ۳۰

د) اصلی – ۵۰فرعی – ۶۰محلی ۲۰

مشاهده جواب

ج) اصلی – ۶۰فرعی – ۵۰محلی ۳۰

ℹ️ شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

الف) دو ثانیه

ب) چهار ثانیه

ج) شش ثانیه

د) هشت ثانیه

مشاهده جواب

ب) چهار ثانیه

ℹ️ کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) باز کردن درهای وسیله نقلیه پیش از توقف کامل مجاز نیست.

ب) عبور وسایل نقلیه از پیاده روها مجاز است.

ج) اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه مجاز است.

د) ۲توقف در ۱۰متری ورودی بیمارستان ها مجاز است

مشاهده جواب

-۲ثانویته- اولیه

ℹ️ به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کاری باید انجام دهید؟

الف) از نور بالا استفاده کنید.

ب) چراغ راهنما را روشن کنید.

ج) چراغ بغل را روشن کنید.

د) از نور پایین استفاده کنید

مشاهده جواب

د) از نور پایین استفاده کنید

ℹ️ موثر ترین عضو بدن در رانندگی کدام است؟

الف) دست ها

ب) پاها

ج) چشمها

د) قلب

مشاهده جواب

ج) چشمها

ℹ️ از روشن شدن موتور و آماده بودن برای حرکت ابتدا باید کدام عمل را انجام داد؟

الف) ترمز پایی را چند بار فشار دهیم تا از سلامت ترمز پایی مطمئن شویم.

ب) در حالی که با پای راست ترمز گرفته ایم با پای چپ کلاچ را فشار دهیم.

ج) ترمز دستی را خلاص کنیم.

د) ابتدا کمربند ایمنی خود را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی را بسته اند

مشاهده جواب

د) ابتدا کمربند ایمنی خود را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز کمربند ایمنی را بسته اند

ℹ️ به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام داد؟

الف) دنده را تعویض کرده و سس ترمز کنید.

ب) ترمز کرده و سریع متوقف کنید.

ج) فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجازه دهید اتومبیل خود به خود متوقف شود.

د) فرمان را شل بگیرید و محکم ترمز کنید

مشاهده جواب

ج) فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجازه دهید اتومبیل خود به خود متوقف شود.

ℹ️ در چند متری تقاطع ها نباید توقف نمود؟

الف) ۱۵متری

ب) ۲۰متری

ج) ۲۵متری

د) ۳۰متری

مشاهده جواب

الف) ۱۵متری

ℹ️ کدام گزینه نسبت به گزینه های دیگر در اولویت میباشد؟

الف) فرمان پلیس

ب) چراغ راهنما

ج) خط کشی

د) تابلو ها

مشاهده جواب

-۴ترموستات

ℹ️ بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتوری کدام است؟

الف) آلودگی هوا

ب) آلودگی شنیداری

ج) آلودگی دیداری

د) آلودگی

مشاهده جواب

الف) آلودگی هوا

ℹ️ حداقل فاصله مناسب از جدول هنگام پارک … ؟

الف) نیم متر از جلو – یک متر از عقب – ۴۰سانتیمتر از جدول

ب) یک متر از جلو – نیم متر از عقب – ۴۵سانتیمتر از جدول

ج) یک متر از جلو – یک متر از عقب – ۴۰سانتیمتر از جدول

د) یک متر از جلو – یک متر از عقب – ۴۰سانتیمتر از جدول

مشاهده جواب

-۲دنده روی N

✅ خستگی و خواب آلودگی راننده چه تأثیری بر رانندگی وی دارد؟

الف( افزایش توجه به رانندگی

ب( افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام بروز خطر

ج( شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان

د( کاهش هوشیاری و سرعت واکنش فرد

مشاهده جواب

د( کاهش هوشیاری و سرعت واکنش فرد

✅ تنها زمانی می توانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید که … ؟

الف( در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.

ب( وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک باشد.

ج( فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید.

د( نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد.

مشاهده جواب

الف( در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.

✅ اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟

الف( در طول روز

ب( هیچ وقت

ج( زمانی که به آزمایش رانندگی میروید.

د( در شرایط اضطراری

مشاهده جواب

ب( هیچ وقت

✅ تاثیرات مواد مخدر چیست؟

الف( عدم کنترل راننده در شرایط ضروری

ب( اعتنا نکردن به قوانین رانندگی و فرامین پلیس

ج( عدم رعایت شئونات و برهم زدن نظم رانندگی

د( افزایش اعتماد به نفس کاذب – کاهش هوشیاری

مشاهده جواب

د( افزایش اعتماد به نفس کاذب – کاهش هوشیاری

✅ در حین رانندگی در صورت خستگی باید … ؟

الف( سرعت را کم کرده و به راه ادامه دهیم.

ب( به محض توانستن اتومبیل را متوقف کنیم و در معرض هوای تازه قرار گیریم.

ج( با رعایت حق تقدم تغییر مسیر سرعت داده و از سرعت خود بکاهید.

د( بر سرعت خود می افزاییم تا زودتر به مقصد برسیم.

مشاهده جواب

ب( به محض توانستن اتومبیل را متوقف کنیم و در معرض هوای تازه قرار گیریم.

✅ کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در نظر بگیرید؟

الف( موتور سیکلت – دوچرخه

ب( تراکتور

ج( جرثقیل

د( ماشین های مجاور

مشاهده جواب

-۱سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

✅ شما با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید، فاصله ی شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد؟

الف( ۴ طول اتومبیل

ب( ۲ طول اتومبیل

ج( ۵ طول اتومبیل

د( ٣ طول اتومبیل

مشاهده جواب

د( ٣ طول اتومبیل

✅ شما در هنگام رانندگی در شهر مجاز هستید حداکثر سرعتی معادل:

الف( ۵٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ۵٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٣٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.

ب( ۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ۵٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٢٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.

ج( ۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ٥٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٣٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.

د( ۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ۴٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٢٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.

مشاهده جواب

ج( ۶٠ کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، ٥٠ کیلومتر در خیابان های شریانی فرعی و ٣٠ کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.

✅ در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسط تقاطع … ؟

الف( متوقف می شوید.

ب( برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید.

ج( بدون رعایت حق تقدم میتوان عبور کرد.

د( بلافاصله ترمز کرده با دنده عقب پشت خط عابر متوقف می شوید.

مشاهده جواب

ب( برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید.

✅ توقف یا ایستادن در کدامیک از محل های زیر مجاز است؟

الف( گذرگاه پیاده

ب( پیاده رو

ج( کنار وسیله نقلیه ای که خود متوقف می باشد.

د( محدوده پارک آزاد

مشاهده جواب

د( محدوده پارک آزاد

✅ حداکثر سرعت در جاده های اصلی:

الف( در روز ٨٠ کیلومتر – شب ٩٠ کیلومتر

ب( در روز ٩٠ کیلومتر – شب ٨۵ کیلومتر

ج( در روز ٩۵ کیلومتر – شب ٨۵ کیلومتر

د( در روز ٨٥ کیلومتر – شب ٩٥ کیلومتر

مشاهده جواب

ج( در روز ٩۵ کیلومتر – شب ٨۵ کیلومتر

✅ کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟

الف( محاسبه زمان

ب( تخمین مسافت خودرو با وسیله جلویی

ج( تست موتور

د( مورد ۱ و ۳

مشاهده جواب

ب( تخمین مسافت خودرو با وسیله جلویی

✅ هنگام طوفان – باد شدید بیش از حد مراقب چه مواردی باید بود؟

الف( وانت – تراکتور

ب( ماشین های مجاور – وسایل نقلیه سنگین

ج( موتورسیکلت و دوچرخه

د( ماشین های حامل مسافر – ماشین های حامل بار

مشاهده جواب

ج( موتورسیکلت و دوچرخه

✅ مهمترین عامل تصادفات رانندگی با اتومبیل جلویی چیست؟

الف( شرایط آب و هوایی

ب( عدم توجه کافی به راه – نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

ج( شرایط جاده

د مسائل مکانیکی

مشاهده جواب

ب( عدم توجه کافی به راه – نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

✅ تابلوهای راهنمایی که فرمانی صادر می کنند به چه شکل است؟

الف( مستطیل با حاشیه قرمز

ب( مثلث با حاشیه قرمز

ج( دایره با حاشیه قرمز

د( مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز

مشاهده جواب

ج( دایره با حاشیه قرمز

✅ چه موقعی باید بیش از حد مراقب موتورسیکلت سوارها و دوچرخه سوار ها باشید؟

الف( در محل تقاطع ها

ب( در جاده دو طرفه

ج( در خط کشی عابرین پیاده

د( در خیابان های یکطرفه

مشاهده جواب

الف( در محل تقاطع ها

✅ در کدام محل است که نباید پارک کنید؟

الف( خیابان اصلی

ب( در ۱۵ متری تقاطع ها و ایستگاه های اتوبوس

ج( در خیابان فرعی

د( در خیابان های یک طرفه

مشاهده جواب

ب( در ۱۵ متری تقاطع ها و ایستگاه های اتوبوس

✅ به دنبال یک کامیون بزرگ در حال حرکت هستید، کامیون به تقاطع رسیده و علامت میدهد که به سمت راست گردش کند، ولی در عین حال به سمت چپ متمایل می شود، چه کار باید انجام دهید؟

الف( فاصله را کاملا در پشت سر او حفظ کرده و فضا را برای گردش او آزاد می گذارید.

ب( نزدیک می شوید که به سرعت از او سبقت بگیرید.

ج( تصور میکنید که علامت را اشتباه داده و قصد گردش به چپ را دارد.

د( وقتی کامیون سرعت را کم میکند از او سبقت میگیرد

مشاهده جواب

الف( فاصله را کاملا در پشت سر او حفظ کرده و فضا را برای گردش او آزاد می گذارید.

✅ خطوط به رنگ زرد به صورت زیگزاگ در حاشیه راه های متصل به پیاده رو نشانگر چیست؟

الف( عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوع است.

ب( ایستادن روی آنها آزاد است.

ج( پارک برای وسیله نقلیه

د( هیچ کدام

مشاهده جواب

الف( عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوع است.

✅ در راه های دارای جدول برای پارک در سراشیبی می باید … ؟

الف( ترمز دستی را کشیده فرمان را به سمت جدول برگردانیم.

ب( فرمان را به سمت جدول چرخانده و اتومبیل را در دنده بگذاریم.

ج( اتومبیل را در دنده گذاشته و مانعی جلوی لاستیک عقب قرار میدهم.

د( ترمز دستی را کشیده، فرمان را به سمت جدول بچرخانیم و اتومبیل را در دنده عقب قرار دهیم

مشاهده جواب

د( ترمز دستی را کشیده، فرمان را به سمت جدول بچرخانیم و اتومبیل را در دنده عقب قرار دهیم

✅ در خیابان یک طرفه به سمت راست می پیچید، خود را در چه موقعیتی قرار می دهید؟

الف( تنها در قسمت چپ خط وسط قرار بگیرید.

ب( در باند سمت چپ قرار بگیرید.

ج( در باند سمت راست قرار بگیرید.

د( در هر باندی امکان دارد.

مشاهده جواب

ج( در باند سمت راست قرار بگیرید.

سوالات آیین نامه اصلی

از مزایای نمونه سوالات آیین نامه اصلی این است که با مطالعه و مرور آنها برای شرکت و قبولی در آزمون آیین نامه اصلی به جزوه یا کتاب دیگری نیاز نخواهید داشت.با مطالعه این مجموعه قبولی شما را در آزمون آیین نامه تضمین میکنیم.

نمونه سوالات آیین نامه | نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی

سوالات جمع آوری شده در آزمون آنلاین آیین نامه طبق آخرین تغییرات کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد و به متقاضی امکان می دهد به صورت رایگان و با دید جامع خود را در آزمون راهنمایی و رانندگی محک بزند و ضمن آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه شرکت کند.

تصاویر چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه اصلی که امسال اضافه شده :

سوالات آیین نامه اصلی 98

نمونه سوالات آیین نامه اصلی 98

سوالات بروز آیین نامه پایانی :

دوستان توجه داشته باشید این سوالات برای آزمون اصلی هستش و شامل :

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم + سوالات آیین نامه ب۲ دوم + سوالات آیین نامه رانندگی پایه یک + سوالات آیین نامه موتورسیکلت

توجه : سوالات دریافت گواهینامه برای همه پایه ها یکی هستند و فقط آزمون شهری هر کدام متفاوت می باشد.

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی با جواب

در این بخش تعدادی از مهمترین نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی با جواب قرار دارد و امکان دانلود نمونه سوالات آیین نامه برای شما فراهم است. این سوالات و دانستن بسیاری از آنها قبولی شما در آزمون آیین نامه را تضمین می کند.

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی پایه سوم با جواب

داشتن نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی پایه سوم با جواب به شما کمک می کند تا حتی بدون داشتن جزو و یا کتاب راهنمایی و رانندگی بتوانید به صورت تضمینی و به سادگی هر چه تمام‌تر در این آزمون قبول شوید، چراکه نمونه سوالات تعریف شده در انتهای این پست کاملاً جامع و معتبر می باشند.

از جمله مزیت‌های اصلی و مهم این دسته از نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی پایه ۳ این است که با مطالعه و مرور آن‌ها دیگر نیازی به کتاب و جزوه نخواهید داشت، چراکه این نمونه سوالات مطابق با آخرین تغییرات کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی طراحی شده و تهیه شده اند و جدای از این، این نمونه سوالات نقش مهمی در افزایش بهره وری در مرور سوالات و همچنین افزایش اطلاعات و معلومات فرد دارد.

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی پایه سوم 98

توضیحات سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی به طور کامل

مشاهده انواع نمونه سوالات آیین نامه اصلی و فنی، کمک بسیار زیادی به شما به منظور قبولی در امتحان آیین نامه رانندگی خواهد کرد. برای موفقیت در هر آزمونی مشابه آیین نامه، دیدن نمونه سوالات آن با پاسخنامه می تواند نقش زیادی در طی کردن مسیر قبولی شما داشته باشد.

اهمیت ارائه نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی به همراه پاسخ آنها، برای افرادی که قصد دریافت گواهینامه رانندگی با کمترین دردسر را دارند، به وضوح مشخص است.

بررسی انواع نمونه سوالات با پاسخنامه آنها، با هدف ایجاد مهارت های راهنمایی و رانندگی برای شما انجام می گیرد. کسب تجربه در این زمینه موجب خواهد شد تا در مقابله با انواع خطرات پیش بینی نشده در جاده ها و معابر مختلف، با اعتماد به نفس بیشتری به رانندگی و اقدام متقابل بپردازید و تبدیل به راننده ای ایمن و مطمئن شوید.

دانلود سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

قیمت : ۱۲۹۰۰ تومان

برای خرید پکیج کامل روی آیکون زیر کلیک کنید

 

در برخی کشورها گذراندن دوره های متعدد راهنمایی و رانندگی و کسب حدنصاب های مجاز، موجب اعمال تخفیف هایی در نرخ بیمه سالیانه خودروی آنها خواهد شد. در کشور ما با توجه به اینکه قشرهای مختلف در سنین مجاز، متقاضی این آزمونها هستند، می بایست به دنبال ایجاد راه هایی برای تسهیل این امر و افزایش دانش آنها گام برداشت.(Driving test)

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی 98

یکی از گزینه های مناسب به منظور کسب حداکثر آمادگی لازم، این است که بدانید امتحان گیرنده ها از شما چه انتظاری دارند و چه چیزی از شما می خواهند. نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ می تواند شما را در این مسیر قرار دهد. اطلاعات کسب شده توسط نمونه سوالات آیین نامه جدیدی که در بازه های زمانی مختلف ارائه می شود، می تواند تمام آن چیزهایی که از شما برای طی کردن آیین نامه انتظار دارند، برآورده نماید.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ۹۸ (ویژه متقاضیان گواهینامه پایه سوم)

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی (ویژه متقاضیان گواهینامه پایه سوم) بخش فنی به شما کمک می کند تا قبل از برخورد با سوالات، با احتمال بیشتری آنها را پیش بینی کنید. آزمون آیین نامه اصلی رانندگی نسبت به آزمون مقدماتی، دارای سوالات فنی تری است.

سوالات فنی می توانند یک دنیا اطلاعات از شما بیرون بکشند. به عبارتی برای پاسخ دادن به سوالات فنی، نیاز دارید تا اطلاعات و دانش کافی در مقوله های مختلفی داشته باشید. سوالات فنی شاید ساده به نظر برسند، ولی نکته اینجاست که آنها عملاً طوری طراحی شده اند تا اطلاعات شما راجع به مسائل مرتبط را به خوبی آشکار نمایند.

از لینک زیر چند صفحه از سوالات فنی را می توانید رایگان دریافت کنید.

دانلود رایگان سوالات فنی آیین نامه

سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب

گزارشها حاکی از آن است که حداقل ۳۵ درصد متقاضیان در اولین امتحان آیین نامه رانندگی، موفق به گذراندن دوره نمی شوند. این آمار تا ۴۳ درصد نیز افزایش می یابد. البته این شانس همواره برای افراد وجود دارد، اما رد شدن می تواند ناامید کننده باشد و زمان زیادی از شما بگیرد.

بررسی نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی مختلف و جدید، میزان تفاوت شما و سایر افراد را به خوبی نشان می دهد. در مراحل مختلف فاصله بین موفقیت و عدم موفقیت، داشتن یا نداشتن تجربه های هر چند اندکی است که می توانید با مشاهده این سوالات و پاسخ آنها بدست آورید.

دانلود رایگان نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی pdf

دوستان در ادامه چند صفحه از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی رو با فرمت pdf قرار میدهیم تا کیفیت فایل دانلودی رو ملاحظه کنید بسته طلایی که در آخر همین صفحه قرار داده شده و میتونید با قیمت ۱۲۹۰۰ خریداری کنید قبولی شما رو تو آزمون آیین نامه تضمین میکنه یعنی اگر بعد از خرید این بسته و مطالعه کامل سوالات در آزمون قبول نشدید از قسمت تماس با ما پیام دهید تا مبلغ را عودت دهیم.

سوالات آیین نامه بسته صورتی با پاسخ

این مجموعه کاملترین سوالات آیین نامه با پاسخ می باشد که به راحتی آب خوردن در آزمون رانندگی قبول خواهید شد.

لینک دانلود : 

دانلود رایگان سوالات آیین نامه رانندگی

دانلود رایگان سوالات آیین نامه رانندگی

چند مورد از سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی اصلی با جواب

☑️ در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که …. ؟

۱-در طرف کوه قرار دارد ۲-سرعت بالاتری دارد ۳-در طرف پرتگاه قرار دارد ۴-سرعت کمتری دارد


☑️ در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که …. ؟

۱-وابسته به سازمان های دولتی است ۲- مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می نماید ۳-ضمت حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است ۴-ابعاد بزرگتری دارد


☑️ استفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه …. ؟

۱-ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲-مجاز است ۳-محدودیتی ندارد ۴-در معابر شهری ممنوع نیست


☑️ کدامیک از پاسخ های زیر در خصوص نقص در سیستم جلوبندی و یا شکستگی آن صحیح است؟

۱-تایرهای عقب خودرو ساییده می شود ۲- مصرف سوخت افزایش می یابد ۳-هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج می گردد ۴-رادیاتور خودرو جوش می آورد


☑️ یکی از علتهای نقض قوانین و مقررات و بی احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه ساز توسط راننده کدام مورد می باشد؟

۱-داشتن خودروی ایمنی ۲-وقت شناس نبودن و عدم برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد۳-از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است ۴-راننده در زمان خلوتی معابر می تواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام دهد.


نمونه سوالات آیین نامه و گواهینامه پایه سوم

☑️ کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می کند؟

۱-انژکتور۲-صافی بنزین ۳-صافی هوا ۴-پروانه


☑️ رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی می باشد؟

۱-میزان سواد ۲-شخصیت و درک اجتماعی ۳-میزان ثروت ۴-معروف بودن


☑️ جمله دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است چه مفهومی را می رساند؟

۱-پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی ۲-رعایت کردن قوانین مربوط به پارک ۳-عدم توجه به قوانین و مقررات ۴-با سرعت بالا حرکت کردن


☑️ در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می یابد؟

۱-آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک ۲-در جاده های سنگلاخ ۳-آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر ۴-آسفالت زبر


☑️ سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار باید کنترل شود؟

۱-هرماه یکبار ۲-هر سه ماه یکبار ۳- هر شش ماه یکبار ۴- هر سال یکبار


دانلود سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ۹۸

☑️ هرگاه دارنده گواهینامه رانندگی یک از شرایط پزشکی مربوط برای رانندگی را از دست بدهد بایستی …

۱_با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد

۲_ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه کند

۳_به آن توجهی ننماید

۴_به درمانگاه مراجعه نماید

☑️ در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی است حق تقدم عبود با کدام است ؟

۱_وسیله نقلیه در حال حرکت               ۳_پیادگان

۲_وسیله نقلیه در حال گردش               ۴_وسیله نقلیه ای که متوقف شده است

☑️  یکی از علت های نقض قوانین و مقررات و بی احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه ساز توسط راننده کدام است ؟

۱_وقت شناس نبودن و عدم برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد

۲_داشتن خودروی ایمن

۳_از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است

۴_راننده درزمان خلوتی معابر می تواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه ساز انجام دهد

نمونه سوالات خیلی مهم آیین نامه رانندگی ۹۸

☑️ کدام مورد ار مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی میباشد ؟

۱_حرکت با سرعت غیر مجاز                       ۳_حرکت غیر ایمن

۲_حرکت بین خطوط ترافیک                      ۴_حرکت مارپیچ در رانندگی

☑️ یکی از راههای کاهش مصرف سوخت کدام است ؟

   ۱_تنظیم باد تایرها                                   ۳_باز کردن ترموستات خودرو در تابستان

۲_حرکت با سرعت زیاد                              ۴_عدم تنظیم موتور

☑️ کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل خودرو جلوگیری میکند؟

  ۱_صافی هوا               ۲_صافی بنزین                  ۳_انژکتور                   ۴_پروانه

☑️ یکی از مزیت های ترمزهای ضد قفل (ABS) عبارت است از …

۱_در هنگام ترمز گیری مسافت توقف خودرو را افزایش می دهد

۲_در هنگام ترمز گیری امکان فرمان دادن و هدایت بهتر خودرو را می دهد

۳_در هنگام ترمز گیری موجب سر خوردن وسیله نقلیه می شود

۴_در هنگام ترمز گیری از قفل شدن درهای خودرو جلوگیری می کند

☑️  رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید………..

الف- سریعاً وارد راه اصلی گردند

ب- پیش از ورود، توقف و با رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شوند

ج- سریعاً به سمت چپ گردش نمایند

د- سریعاً به سمت راست گردش نمایند

دانلود برنامه آزمون آیین نامه رانندگی (نسخه جدید)

قبولی در آزمون آیین نامه اولین گام برای عبور از فرایند گرفتن انواع گواهینامه هاست. قبولی در آزمون آیین نامه و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیازمند داشتن درک درست، مطالعه صحیح و اصولی و آشنایی کافی با سوالات مطرح شده و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی است.

یکی از راه های بسیار خوب که اکنون در اختیار متقاضیان و کاربران آزمون آیین ‌نامه قرار دارد نرم افزار تست آیین نامه راهنمایی و رانندگی اندروید است. این نرم افزار به هر کاربری امکان می دهد که در هر محیطی قرار دارد، بتواند با کمترین امکانات و در کوتاه ترین زمان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دسترسی داشته باشد.

بدین ترتیب علاوه بر استفاده درست و بهینه از اوقات بیکاری و هرچند کوتاه، موجب تسلط بر کلیه قوانین و مقررات موجود در جاده‌ها و معابر نیز خواهد شد. با تکرار، تمرین و مطالعه این نرم افزار می توانید در کوتاه ترین و حداقل دفعات ممکن آزمون آیین نامه را با موفقیت پشت سر بگذارید.

نمونه سوالات آیین نامه

برنامه آموزشی رانندگی از دو جنبه موجب ارتقای سطح کاربران می شود: در درجه اول فرهنگ صحیح رانندگی و تقویت آداب درست عبور و مرور در معابر و خیابانها را به کاربران آموزش می دهد و در درجه بعدی موجب می شود تا کاربران و متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی با دغدغه کمتر و اعتماد به نفس بیشتری به سمت آزمون آیین ‌نامه حرکت کنند.

چرا که دانلود نرم افزار آیین نامه راهنمایی و رانندگی یک ابزار کمکی بسیار مفید و اثربخش برای موفقیت آنها در آزمون آیین نامه خواهد بود.

کاربران و متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی می توانند با استفاده از دانلود رایگان نرم افزار آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای پلتفرم های تلفن همراه و گوشی‌های اندرویدی، هر جایی که امکان استفاده از موبایل برایشان فراهم بود از این نرم افزار نیز استفاده کنند و به صورت رایگان بسیاری از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را مرور و مطالعه کنند.

 علاوه بر این، برنامه آموزشی رانندگی دارای فواید دیگری برای کاربران نیز هست:

 1. آشنایی کامل با قوانین راهنمایی و رانندگی
 2. آشنایی کامل و دیدن تمام علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
 3. افزایش سرعت و بازدهی یادگیری قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
 4. امکان استفاده مکرر و چندین باره از نرم افزار و تسلط بر روی آن
 5. در اختیار داشتن نمونه سوالات متعدد و آشنایی مخاطب با نمونه سوالات آیین نامه
 6. تصحیح آزمون و مشاهده سریع نقاط ضعف
 7. خودآزمایی و محک واقعی داوطلبان برای شرکت در آزمون های آیین نامه
 8. آشنایی داوطلب با شیوه اجرا و قرار گرفتن در محیط آزمون آیین نامه
 9. استفاده رایگان از نرم افزار به جز چند آزمون انتهایی
 10. سازگاری برنامه با نسخه های مختلف و آخرین آپدیت های اندروید
 11. بخش بندی نرم افزار بر اساس آزمون های مقدماتی و اصلی به دو بخش

برای دانلود برنامه آزمون آیین نامه از این قسمت اقدام کنید : دانلود برنامه آزمون آیین نامه رانندگی

نمونه سوالات پرتکرار آیین نامه رانندگی ۹۸

☑️ در کدامیک از محل‌های زیر ایستادن یا توقف مجاز می‌باشد؟

الف- در فاصله ۱۰ متری تقاطع ب- خطوط پارک

ج- روی پل‌ها د- پیاده رو و گذر‌گاه پیاده

مشاهده جواب

ب- خطوط پارک

☑️ رانندگان وسایل نقلیه‌ای که از آنها سبقت گرفته می‌شود باید چه اقدامی انجام دهند؟

الف- بر سرعت خود بیفزایند

ب- سریع به شانه راه رفته توقف نمایند

ج- با گردش به چپ مانع سبقت وسیله نقلیه
در حال سبقت شوند

د- راه را برای وسیله نقلیه در حال سبقت باز کنند و بر سرعت خود نیفزایند

مشاهده جواب

د- راه را برای وسیله نقلیه در حال سبقت باز کنند و بر سرعت خود نیفزایند

☑️ در چند متری پیچ‌ها، سبقت گرفتن ممنوع است؟

الف- ۳۰ متری ب- ۵۰ متری

ج- ۴۰ متری د- سبقت گرفتن در پیچ ها محدودیت ندارد

مشاهده جواب

ب- ۵۰ متری

☑️ حداقل سرعت در آزاد‌ راه های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

الف- ۷۰ کیلومتر در ساعت ب- ۳۰ کیلومتر در ساعت

ج- ۵۰ کیلومتر در ساعت د- ۶۰ کیلومتر در ساعت

مشاهده جواب

الف- ۷۰ کیلومتر در ساعت

☑️استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه صرفاً در……….

الف- خط عبوری سمت چپ جنب جدا کننده وسط آزاد راه مجاز می‌باشد.

ب- خط عبوری سمت راست جنب شانه آزاد‌ راه مجاز می‌باشد.

ج- تمامی خطوط عبور مجازی می‌باشد.

د- بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد.

مشاهده جواب

ب- خط عبوری سمت راست جنب شانه آزاد‌ راه مجاز می‌باشد.

☑️ بازگذاشتن در صندوق عقب وسایل نقلیه در حال حرکت……..

الف- مجاز است ب- در صورت داشتن بار مجاز است

ج- ممنوع است د- در صورت رعایت سایر شرایط مجاز است

مشاهده جواب

ج- ممنوع است

☑️ حرکت با دنده خلاص در سرازیری و معابر شیب‌دار چگونه است؟

الف- مشکلی ندارد ب- با رعایت اصول ایمنی مجاز است ج- ممنوع است د- مجاز است

مشاهده جواب

ج- ممنوع است

☑️ رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد چگونه است؟

الف- ممنوع است ب- فقط در معابر برون شهری مجاز است ج- با هماهنگی شهرداری مجاز است د- در خیابانهای محلی مجاز است

مشاهده جواب

الف- ممنوع است

☑️ کدام یک از موارد زیر جزو سیستم اگزوز خودرو می‌باشد؟

الف- فن ب- فیلتر هوا ج- نشانگر سوخت د- کاتالیست

مشاهده جواب

د- کاتالیست

☑️ کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌باشد؟

الف- بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضد‌یخ پر شود.

ب- استفاده از ضد‌یخ در تابستان می‌تواند منجز به جوش آوردن زودتر موتور شود.

ج- مایع ضد‌یخ از یخ‌زدگی آب در سرما جلوگیری می‌کند.

د- ضد یخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک‌کاری موثر نمی‌باشد.

مشاهده جواب

ج- مایع ضد‌یخ از یخ‌زدگی آب در سرما جلوگیری می‌کند.

☑️در برخورد با یک مصدوم بیهوش، مهمترین اقدام کدام است؟

الف- باز کردن راه هوایی تنفس ب- با کشیدن پتو بدن او را گرم نگهدارید

ج- دادن مایعات و نوشیدنی گرم د- مصدوم را با تکان دادن بدنش به هوش آورید

مشاهده جواب

الف- باز کردن راه هوایی تنفس

☑️ در کدامیک از موارد زیر بایستی از رانندگی خودداری نمود؟

الف- نداشتن جعبه کمک‌های اولیه در داخل خودرو

ب- عصبانیت شدید در شرایط جسمی نامناسب

ج- هنگام بارندگی شدید

د- سوختن چراغ داخل خودرو

مشاهده جواب

ب- عصبانیت شدید در شرایط جسمی نامناسب

☑️کدام یک از موارد زیر جزو رفتار‌های رانندگان پر خطر و پر‌خاشگر نمی‌باشد؟

الف- بوق زدن‌های بیهوده و مکرر ب- رعایت حقوق شهروندی و حریم دیگران در هنگام رانندگی

ج- استفاده از نور بالا برای اذیت کردن راننده‌ی مقابل د- توهین به سایر رانندگان و انجام رفتار‌های ناپسند و زشت

مشاهده جواب

ب- رعایت حقوق شهروندی و حریم دیگران در هنگام رانندگی

☑️ کدامیک از موارد زیر در خصوص حرکت با دنده عقب صحیح است؟

الف- در حرکت با دنده عقب باید میدان دید عقب را کنترل نمود و به آرامی و با نگاه کردن به فضای پشت حرکت نمود.

ب- در حرکت با دنده عقب باید از فردی که در کنار شما در خودرو است بخواهید که به عقب نگاه کند.

ج- در حرکت با دنده عقب بایستی از سمت چپ پشت سر را نگاه نمود.

د- در حرکت با دنده عقب نیازی به نگاه کردن به پشت سر نبوده وصرفاً از طریق آینه‌ها می‌توان این کار را انجام داد.

مشاهده جواب

الف- در حرکت با دنده عقب باید میدان دید عقب را کنترل نمود و به آرامی و با نگاه کردن به فضای پشت حرکت نمود.

☑️ کم بودن باد تایر‌های خودرو باعث چه می‌شود؟

الف- از دست رفتن فرمان‌پذیری خودرو ب- افزایش سرعت خودرو

ج- کاهش مصرف سوخت د- فرسایش تایر خودرو

مشاهده جواب

د- فرسایش تایر خودرو

☑️ در محل توقف ( پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که……..

الف- ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است

ب- وابسته به سازمانهای دولتی است

ج- مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می‌نماید

د- ابعاد بزرگتری دارد

مشاهده جواب

الف- ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است

☑️ حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه‌های بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

الف- ۹۵ کیلومتر در ساعت

ب- ۱۲۵ کیلومتر در ساعت

ج- ۱۱۰ کیلومتر در ساعت

د- ۸۵ کیلومتر در ساعت

مشاهده جواب

ج- ۱۱۰ کیلومتر در ساعت

☑️ استفاده از چراغ‌های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه…….

الف- ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

ب- مجاز است

ج- محدودیتی ندارد

د- در معابر شهری ممنوع نیست

مشاهده جواب

الف- ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

☑️ تا چه فاصله‌ای از تقاطع‌ها و میادین توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

الف- ۲۰ متری ب- ۱۵ متری ج- ۳۰ متری د- ۲۵ متری

مشاهده جواب

ب- ۱۵ متری

☑️ کدام یک از پاسخ ‌های زیر در خصوص نقص در سیستم جلو‌بندی و یا شکستگی آن صحیح می‌باشد؟

الف- تایر‌های عقب خودرو سائیده می‌شود

ب- مصرف سوخت افزایش می‌یابد

ج- هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج می‌گردد

د- رادیاتور خودرو جوش می‌آورد

مشاهده جواب

ج- هدایت و کنترل خودرو از دست راننده خارج می‌گردد

☑️ کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آن صحیح می‌باشد؟

الف- در حین عبور از خط آهن باید دنده خودرو را از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد.

ب- در حین عبور از خط آهن می‌بایستی از تعویض دنده خودداری شود.

ج- در حین عبور از خط‌ آهن بایستی دنده خودرو را از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد.

د- قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود.

مشاهده جواب

ب- در حین عبور از خط آهن می‌بایستی از تعویض دنده خودداری شود.

☑️ رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور راه حرکت نمایند؟

الف- خط وسط ب- سمت راست ج- سمت چپ د- خط زیکزاک

مشاهده جواب

ب- سمت راست

☑️ سبقت از طرف راست وسیله نقلیه‌ای که در حال گردش به چپ می‌باشد…..

الف- فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است ب- ممنوع است

ج- در هنگام روز مجاز است د- مجاز است

مشاهده جواب

د- مجاز است

☑️ در راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده، مصالح ساختمانی، اشیاء، عملیات عمرانی، حفاری و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد، حق تقدم عبور با وسیله‌ای است که…….

الف- به سمت راست گردش می کند

ب- مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌باشد

ج- به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت می‌کند

د- مسیر عبور آنها بسته یا سهم کمتری را دارا می‌باشد

مشاهده جواب

ب- مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری را دارا می‌باشد

☑️ حرکت کردن از روی خطوط هاشور در حاشیه راهها که معمولا کنار اتوبانها، آزادراهها، بزرگراهها و تونلها کشیده می‌شود…….

الف- مجاز است ب- در شب‌ها مجاز است

ج- در صورت ترافیک سنگین مجاز است د- ممنوع است

مشاهده جواب

د- ممنوع است

نشان‌های هشداردهنده راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه افسری ۹۸

آیین نامه افسری یا آیین نامه اصلی همانطور که از نامش پیداست توسط افسر گرفته می‎شود. افسران آگاهی‌های هنرجویان در مورد آیین نامه را به چالش می‌کشند. برای برخی هنرجویان شرکت در آزمون آیین نامه افسری استرس بیش‎‌تری دارد. اغلب با مربی آموزشگاه راحت تر هستند. تمرین مداوم نمونه سوالات آیین نامه افسری در کاهش استرس کمک بسیار زیادی خواهد کرد.

سوالات آیین نامه امداد و نجات ۹۸

در کتب جدید آیین نامه سه بحث جدید را مشاهده خواهید کرد. سوالات مربوط به فرهنگ رانندگی، سوالات آیین نامه امداد و نجات ، بخش فنی نیز به کلیت سوالات اضافه شده است. بسیاری از هنرجویان تمایل دارند که تنها بخش‌های اضافه شده به آیین نامه قبلی را تمرین کنند. ما این امکان را به شما میدهیم تا بتونید سوالات کتاب جدید آیین نامه را نیز در بخش‌های اضافه شده به صورت جداگانه مطالعه کنید و بر آنها تسلط پیدا کنید. سوالاتی که در اختیارتان می‌گذاریم منطبق با آخرین آزمون آیین نامه برگزار شده در کشور است.

نمونه سوالات آیین نامه نهایی ۹۸

آزمون نهایی آیین نامه توسط افسر گرفته می‌شود. در این آزمون شما علاوه بر سوالاتی که مباحث آن‌را در آزمون پیشین پاسخ داده‌ای باید سوالاتی را نیز پاسخ‌ دهید که از بخش فنی می‎آید. سعی کنید پیش از آزمون اصلی نمونه سوالات آیین نامه نهایی را دانلود و بررسی کنید تا روز امتحان به مشکل بر نخورید. پاسخ به هر آزمون آزمایشی درصد موفقیت شما را بالا خواهد برد.

سوالات آیین نامه مرحله دوم آزمون اصلی

مرحله دوم پس از آزمون مقدماتی آزمون اصلی است. شما برای قبولی در آزمون اصلی با چند چالش مواجه خواهید شد. چالش اول مربوط به کمبود وقت فشردگی برنامه‎هاست. شما پیش از آزمون اصلی درگیر کلاس‌های عملی هستید و تمرکز خود را بر آن گذاشتید. علاوه بر این مطالبی که برای آزمون مقدماتی خوانده‌اید با گذر زمان فراموش می‎شود و علاوه بر اینها سوالات فنی نیز اضافه خواهد شد. سوالات آیین نامه مرحله دوم بهترین و در برخی مواقع تنها راه موفقیت شماست.

سوالات لو رفته آیین نامه اصلی ۹۸

شما اغراق نباشد که بگوییم ما سوالات لو رفته آیین نامه اصلی را به شما می‌دهیم. افسران و مربیان با تجربه ما طی سال‌ها آموزش و برگزاری آزمون آیین نامه دیگر می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه سوالاتی در آزمون بعدی طرح می‌شود. بانک سوالات ثابت است و ما مجموعه کامل نمونه سوالات آیین نامه این بانک سوالات را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

 

سوالات رعایت حق تقدم آیین نامه رانندگی ۹۸

سوالات بخش حق تقدم  ۹۸ نمونه سوال تحلیلی آزمون آیین نامه محسوب می‎شود. برای برخی از هنرجویان این بخش چالش بر انگیزترین بخش سوالات است. اما به شما مژده می‌دهیم که اگر سوالات اصلی این حوزه را با دقت مطالعه کنید منطق هر سوال را دریابید هر سوالی که در این زمینه طرح شود را به سادگی پاسخ خواهید داد.

نمونه سوالات آیین نامه تابلوها

بخش تابلوها بخش حفظی و فرار آیین نامه محسوب می‌شود. اشکال عمده سوالات تابلو به گزینه‌های نزدیک به هم آن برمی‌گردد. شما اغلب معنی تابلوها را می‌دانید اما بین دو گزینه شک دارید زیرا هر دو آن معنی که شما در ذهن دارید را تداعی می‌کند. این اتفاق زمانی می‌افتد که شما نکته تابلوها را ندانید و زمانی نکته تابوها را نمی‌دانید که نمونه سوالات آیین نامه تابلوها را مطالعه نکرده باشید.

توجه : نمونه سوالات آزمون های پایه سوم – دوم – اول و موتور سیکلت همه مشابه هم می باشند منتهی آزمون شهری متفاوتی دارند.

سوالات آیین نامه موتورسیکلت ۹۸

متقاضیان اخذ گواهینامه موتور نیز باید مانند سایر هنرجویان رانندگی از سد آزمون آیین نامه بگذرند. ما بانک جامعی از سوالات آِیین نامه موتورسیکلت در اختیار شما می‌گذاریم که با مطالعه آزمون‌ها و بررسی پاسخ‌نامه بتوانید در کوتاه‌ترین زمان به بالاترین راندمان برسید و در آزمون موفق شوید.

جدیدترین سوالات آیین نامه رانندگی پایه ۳

رانندگان پایه ۳ اغلب رانندگان تازه کاری هستند که اولین بار است با آیین نامه و قوانین رانندگی آشنا می‌شوند بنابراین نیاز دارند که از صفر تا صد آیین نامه را بیاموزند. در عین حال هنرجویان تازه‌کار اغلب با مشکل کمبود وقت مواجه هستند و با توجه به فرار بودن و حجم بالای مطالب گواهی‌نامه برای آمادگی آزمون آیین نامه به مشکل بر می‌خورند. در اختیار داشتن نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه ۳ کمک زیادی می‌کند تا به مطالعات خود جهت مناسب دهید.

نمونه سوالات آیین نامه پایه دوم ۹۸

برای افرادی که به دنبال اخذ گواهی‌نامه پایه ۲ هستند تا بتوانند با ماشین‌های نیمه سنگین رانندگی کنند احتمالا بخش زیادی از آیین نامه آشناست و نیازی نیست که دوباره همه چیز از صفر خوانده شود. سوالات آیین نامه پایه دوم با توجه به نیازهای رانندگی با ماشین نیمه سنگین طرح می‌شود و هنرجویان باید بتوانند بر مباحث مربوط به آیین نامه پایه دوم مسلط شوند.

دانلود نمونه سوالات آیین نامه پایه یک

رانندگان پایه یک رانندگان حرفه‌ای محسوب می‌شوند که قرار است با ماشین سنگین رانندگی کنند. شغل این رانندگان اغلب رانندگی خواهد بود و باید یا تعداد زیادی مسافر را جابجا کنند یا مقادیر بالایی بار را منتقل کنند. در هر صورت وظیفه رانندگی خطیری بر دوش آنها خواهد بود و ممکن است اشتباه آنها منجر به فاجعه شود. برای قبولی در آزمون پایه ۱ باید مجموعه جامعی در اختیار داشته باشید.

جدیدترین سوالات آیین نامه اصلی ۹۸ کتاب جدید

تالیف جدید آیین نامه اصلی تا حدودی دارای رویکردهای متفاوتی است که بر شیوه طرح سوالات نیز اثر خواهد داشت. با اولین و معتبرترین ارائه دهنده سوالات آیین نامه اصلی کتاب جدید هستیم، با توجه به آزمون‌هایی که اخیرا برگزار شده است و تحلیل سبک سوالات، آزمون‌های مشابه را در اختیار شما خواهیم گذاشت.

سوالات آیین نامه کتاب قدیمی در مقایسه با کتاب جدید

سوالات آیین نامه کتاب قدیمی نیز در وب‌سایت موجود است. مباحث تغییرات اساسی نداشته و منطق طرح سوالات مشابه سوالات جدید است. در واقع با مطالعه سوالات آیین نامه قدیمی نیز میتوانید نکات مهم آیین نامه را دریابید و منطق سوالات به درک شما کمک خواهد کرد.

 

دانلود رایگان سوالات آیین نامه رانندگی ۹۸ آزمون راهنمایی و رانندگی اصلی ۹۸ آزمون آیین نامه اصلی

آزمون اصلی آیین نامه رانندگی ۹۸ ازمون راهنمایی رانندگی ۹۸ انلاین تست راهنمایی رانندگی ۹۸

تست آیین نامه اصلی ۹۸ نمونه سوالات آزمون راهنمایی رانندگی ۹۸ سوالات آزمون رانندگی ۹۸

آزمون آیین نامه اصلی و فنی ۹۸ دانلود سوالات ایین نامه اصلی ۹۸ سوال های راهنمایی رانندگی ۹۸

دانلود نرم افزار تست آیین نامه راهنمایی و رانندگی اندروید نمونه سوال آزمون آیین نامه اصلی

دانلود برنامه آزمون آیین نامه رانندگی دانلود رایگان آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪)

آزمون مرحله دوم آیین نامه نمونه سوال ایین نامه اصلی آزمون رانندگی اصلی امتحان ایین نامه اصلی

آزمون آیین نامه اصلی آنلاین نهایی سوالات آزمون آیین نامه اصلی سوالات آیین نامه اصلی رایگان

ازمون انلاین ایین نامه اصلی دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی تست ازمون ایین نامه رانندگی

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی دانلود رایگان آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪) تست آيين نامه راهنمايي رانندگي

رمز موفقیت در آزمون اصلی آیین نامه ۹۸ رانندگی

 هنرجویان رانندگی همیشه استرس این را دارند که موارد امتحان اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی چیست و از چه مباحثی مطرح می شود. موارد آزمون شامل شناسایی علائم، تابلوها و اصطلاحات مربوط به راه و جاده و رانندگی است که هنر جو باید به همه آنها تسلط کافی داشته باشد.

رمز موفقیت در آزمون اصلی آیین نامه

برای مثال در آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی شکل تعدادی از تابلوها و علائم رانندگی را کشیده و از شما می خواهند، اشاره نمایید که هر کدام به چه امری دلالت دارد و آن تابلو به معنای چیست.

یا در یک چهار راه شما باید مشخص نمایید که حق تقدم با کدام وسیله نقلیه است. آمبولانس، سواری شخصی یا هر وسیله نقلیه دیگر که شما باید طبق معلوماتی که در کلاس های آموزشی فرا گرفته اید، مشخص نمایید. اینها تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است.

آمادگی هر چه بهتر برای آزمون اصلی آیین نامه ۹۸ راهنمایی و رانندگی

یکی از روش های بسیار مهم و کاربردی برای آمادگی هرچه بهتر در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی که قبلا بسیار مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه بخش بوده است، تهیه نمونه سوالات امتحان آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است که در صفحات مجازی اینترنت توزیع می شود.

دقت داشته باشید که با توجه به حجم آزمون های آیین نامه در طول سال در کشور، بررسی سوالات سال های گذشته، می تواند کمک شایانی برای شما باشد.

راهکارهای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی ۹۸ راهنمایی و رانندگی

یکی از بهترین راهکارهای قبولی در تست آیین نامه شرکت در آزمون های آنلاینی است که دقیقا مطابق با آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی در برخی از صفحات وب برگزار می شود، است.

شما با شرکت بصورت مکرر در این تستها، نقاط قوت و ضعف خود را خواهید فهمید و با  تلاش و مطالعه مضاعف در بخش هایی که احساس ضعف می نمایید، آنها را برطرف و برای آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی بطور کامل آماده خواهید شد.

راهکارهای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی

راهکار دوم برای قبولی در امتحان اصلی راهنمایی و رانندگی دریافت کتاب و نمونه سوالات به روز این آزمون از اینترنت و مطالعه آنهاست. فقط دقت داشته باشید که هر ساله تغییرات اندکی در قسمت هایی از کتاب قوانین راهنمایی و رانندگی توسط مولفین صورت می گیرد. آنها را جویا شده و با اطلاعات غلط وارد آزمون نشوید.

حتما چند روز قبل از آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی شروع به مطالعه منابع خود نموده و برای شب آزمون مطالب را انباشته نکنید. سوالات آزمون تقسیم بندی شده است. مثلا تعدادی سوال مشخص برای بخش فنی خودرو و تعدادی برای تابلوهای راهنمایی و رانندگی است. آنها را از قبل جویا شده و همه بخشها را مطالعه کنید.

یکی از راهکارهای مهم قبولی در امتحان اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی، غلبه بر استرس هنرجویان در روز آزمون می باشد. که با توجه به پایین بودن سن اکثر هنرجویان، استرس به یک معضلی بزرگ برای آنها تبدیل شده است و کنترل کردن این حس می تواند هنرجویان را کمک کند.

استفاده از نمونه سوالات آزمون رانندگی جدید ۹۸ طبقه بندی شده

مراحل کامل اقدامات لازم برای دریافت گواهینامه مطابق دستورالعمل زیر می باشد:

۱-شرکت در کلاس های آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی

۲-شرکت در آزمون مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی که مربیان آموزشگاه آن را از شما اخذ می کنند.

۳-شرکت در جلسات آموزش عملی رانندگی

۴-شرکت در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

۵-شرکت در آزمون عملی رانندگی

با توجه به تکرار این موارد در طول سال های گذشته در آموزشگاه های کشور و جمع آوری منبع بزرگی از نمونه سوالات امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی در آموزشگاه ها، احتمال تکرار آنها در آزمون های بعدی بسیار زیاد است.

پس شما با مطالعه ۲۰ تا ۳۰ نمونه از این آزمونها احتمالا به بسیاری از سوالات تستی احاطه داشته باشید.

تست های بخش فنی آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

دقت نمایید که آموزشگاه ها معمولا در هنگام اخذ آزمون مقدماتی آیین نامه از طرح سوال فنی بعلت ذیغ وقت مطالعه توسط هنرجویان، اجتناب می کنند.

این امر سبب می شود که هنرجویان با سوالات بخش فنی از پیش آشنایی نداشته باشند. راهکار حل این مشکل استفاده از نمونه سوالات سال های قبل آزمون اصلی راهنمایی و رانندگی است که در دسترس همگان است.

تست های بخش فنی آزمون آیین نامه اصلی

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه یا بدون پاسخنامه؟

با توجه به زمانی که برای آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شده است، هنرجویان فرصت کافی برای مطالعه و آمادگی برای این آزمون را در اختیار نخواهند داشت و در زمان آمادگی برای این آزمون درگیر یادگیری عملی رانندگی نیز هستند.

این امر باعث کاهش راندمان هنرجویان در آزمون اصلی خواهد شد. راهکار حل این مشکل سرعت است. با کمک گرفتن از نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه شما می توانید سرعت مطالعه و آمادگی خود را دو چندان نمایید.

راهکار جبران کمبود وقت برای آمادگی آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

علاوه بر بالا بردن سرعت مطالعه که در بخش قبل به آن اشاره گردید، ما راهکار دیگری نیز برای جبران کمبود وقت برای آزمون اصلی برای شما داریم. راهکار ما بسیار ساده ولی فوق العاده اثربخش است.

شما می توانید در زمانی که برای آزمون مقدماتی آماده می شوید، همزمان نمونه سوالات آزمون اصلی را نیز مطالعه کرده تا با نحوه سوالات آن نیز آشنا شوید. در این صورت شما فقط با مطالعه نمونه سوالات بخش فنی به آمادگی صد در صد برای آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی خواهید رسید.

ما نمونه سوالات آیین نامه ۹۸ را بطور مرتب و طبقه بندی شده در قالب pdf برای شما آماده نموده ایم.

روش های کاهش استرس و آمادگی بیشتر قبل از آزمون

مطالعه و بالا بردن سطح معلومات، قبل از روز جلسه آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی امری ضروری و طبیعی است. اما مسئله دیگری که هنرجویان با آن مواجه خواهند بود، استرس روز آزمون و جلسه خواهد بود. راحت بگوییم این استرس اجتناب ناپذیر است و برای همه اتفاق خواهد افتاد و فقط شدت و نوع آن برای هر کس بسته به ویژگی های فردی و محیطی وی متفاوت خواهد بود.

هرچه شما تجارب بیشتری در شرکت در آزمون های مشابه داشته باشید قاعدتا به استرس کمتری دچار خواهید شد و هرچه تجربه شما در این مورد کمتر باشد، میزان استرس بیشتر است.

روش مهم و کاربردی برای حل مشکل استرس در روز جلسه آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی، شرکت در آزمون های مشابه با شرایط زمانی مشابه در منزل است. شما می توانید نمونه سوالات آزمون را به حالت شبیه سازی شده با آزمون اصلی برای خود تست کنید.

هرچند این شبیه سازی در بهترین حالت هم استرس جلسه آزمون را نخواهد داشت، اما تکرار و تکرار این آزمونها در منزل می تواند در کاهش استرس شما بسیار موثر باشد.

راهکار دوم برای کاهش استرس زمان جلسه، تسلط کافی به منابع آزمون است که این نیز جز با مطالعه و تکرار هرچه بیشتر نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی میسر نخواهد شد.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی اصلی با جواب را درست بخوانید.

شما نمونه سوالاتی که در اختیار دارید را چگونه مطالعه می نمایید؟ آیا مطالعه روزنامه وار آنها کمکی به شما خواهد کرد؟ پاسخ این سوال خیر است. برای داشتن بیشترین بازده از مطالعه نمونه سوالات خود روش خاصی لازم است که در عین سادگی بسیار موثر و نتیجه بخش است.

برای این روش شما در روز نیاز به مطالعه ۱ یا ۲ نمونه سوال خواهید داشت. پشت کامپیوتر خود نشسته و یک نمونه سوال را جلوی خود باز کنید.

دقیقا مشابه شرایط آزمون اصلی در همان زمانبندی، سوالات را پاسخ دهید. بعد از پاسخ دادن به سوالات و یک استراحت کوتاه، پاسخ های خود را با پاسخنامه اصلی چک کنید و در حین بررسی نکات موجود در هر سوال را یادداشت کنید. فرقی نمی کند که پاسخ شما درست باشد یا اشتباه، یادداشت نکات یک روش اثرگذار است.

همه نکات را یادداشت کرده و در روزهای دیگر کم کم آنها را مرور نمایید. آنقدر نکات و سوالاتی که اشتباه پاسخ داده اید را تکرار نمایید تا در ذهن شما نهادینه شوند.

شما با این روش همه سوالات را با پاسخ صحیح در ذهن خود حک خواهید کرد. اگر می خواهید اثر بخش این روش را امتحان کنید، خواهید دید که بعد از آزمون ششم بسیاری از نکات و بعد از آزمون دهم حتی سوالات نیز برایتان تکراری به نظر خواهد رسید. پس برای موفقیت درست بخوانید.

شما چقدر تجربه شرکت در آزمون تستی را دارید؟

چند سال است که هیچ درسی نخوانده اید و در هیچ آزمون تستی شرکت نکرده اید؟ نگاهی به آمار متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی نشان می دهد که بسیاری از آنها سالهاست که در هیچ آزمونی شرکت نداشته اند. در واقع این افراد از شرایط آزمون دور هستند و احتمالا در زمان آزمون با دستپاچگی و استرس همراه خواهند شد.

راهکار حل این معضل، استفاده از نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی است. آنها را درست و مطابق با دستورالعمل تبیین شده بخوانید.

طبقه بندی نمونه سوالات آیین نامه اصلی ۹۸ راهنمایی و رانندگی

در این بخش قصد داریم شما را با انواع سوالات مندرج در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا نماییم.

۱-سوالات مفهومی

چالش مهم هر آزمون تستی، نوعی از سوالات مفهومی است که فقط به صرف مطالعه روزنامه وار منابع، شما قادر به پاسخگویی به این سوالات نخواهید بود.

زیرا این سوالات بر اساس مفاهیم قوانین راهنمایی و رانندگی طرح شده و چالش آن دانستن آن قانون توسط هنرجو نمی باشد، بلکه نیاز به دقت و دانستن نکاتی است که احتمالا در منابع بطور مستقیم به آنها اشاره نشده است. یکی از راهکارهای موفقیت در زمان مواجه شدن با این سوالات، بررسی و آشنا شدن با این سبک سوال، با استفاده از نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است که ما در اختیار شما قرار می دهیم.

۲- سوالات حفظی

چالش حاکم بر این سوالات آزمون آیین نامه، ماندگاری نمات در حافظه شماست. همانطور که می دانید همه مطالب در ابتدای یادگیری و حفظ بسیار فرار بوده و در صورت عدم تکرار و تمرین آنها، به سرعت از ذهن خارج می شوند. شما باید با مطالعه دقیق نکات راهنمایی و رانندگی و تکرار آنها، این نکات را به حافظه طولانی مدت خود تحمیل کرده و از این چالش به سادگی عبور کنید.

۳- سوالات تحلیلی

شاید به ظن بسیاری از هنرجویان آموزش رانندگی، چالش اصلی آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی این بخش از سوالات باشد. سوالاتی که با وجود حجم کم منابع آنها، برای پاسخ نیاز به فکر و تحلیل دارند. برخی از هنرجویان در تحلیل و بررسی این نوع از سوالات استعداد خاصی دارند.

آنها با دانستن کلیات قوانین می توانند به راحتی به این سوالات پاسخ دهند. اما تعداد این افراد بسیار اندک است.

اکثریت افراد برای پاسخ به این نوع از سوالات مشکل داشته و در پی راهکار هستند. راهکار آن پیش ماست. در نمونه سوالاتی که ما در اختیار شما قرار می دهیم، تمام موارد ممکن از این نوع سوالات را برای شما جمع آوری کرده ایم. شما با مطالعه و مرور و تفهیم این سوالات برای خود، می توانید در جلسه آزمون با کمی یادآوری ذهنی به سوالات پاسخ دهید.

راهکارهایی که ما در اختیار شما قرار می دهیم همگی بارها و بارها تست شده و امتحان خود را پس داده اند. نگران نباشید، تجربه ما و تلاش شما چیزی جز موفقیت برای شما به ارمغان نخواهد آورد.

۴-سوالات تجربی

چالش اصلی این نوع از سوالات نیز مانند سوالات تحلیلی در عدم امکان مطالعه مستقیم آنها از منابع و کتاب هاست. این سوالات از تجارب عملی شما در بخش رانندگی اتخاذ شده و از هیچ منبع نوشته شده ای الهام گرفته نمی شود.

راهکار حل چالش این نوع از سوالات هم بسیار ساده و آسان است. قبل از شرکت در جلسات آموزش رانندگی در شهر نمونه سوالات موجود  در این نوع طبقه بندی را استخراج کرده و مرور کنید.

 

حتی آنها را همراه خود در گوشی هوشمند خود داشته باشید. در هنگام اجرای رانندگی در شهر در کنار مربی خود به بخش هایی از آموزش که به این نوع از سوالات اشاره دارد، به طور خاص توجه داشته باشید و حتی اگر برای شما مبهم بود، از مربی خود بخواهید آن را بیشتر برای شما توضیح داده و دوباره آن را اجرا نمایید.

با این روش پاسخها و راه حلها در ذهن ناخودآگاه شما حک شده و شما بلافاصله در زمان مواجهه با این نوع از سوالات، پاسخ آنها در ذهن شما تداعی خواهد شد.

سوالات آیین نامه اصلی ۹۸ را از منابع معتبر تهیه نمایید.

شاید این موضوع را پیش پا افتاده و بی اهمیت تلقی کنید و تصور کنید که احتمال وقوع آن برای شما بسیار اندک است. اما تجربه نشان داده که هرساله بسیاری از هنرجویان در این گرداب وارد  شده و فرصت موفقیت در آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی را از دست می دهند.

سوالات آیین نامه اصلی 98

در سال های اخیر با توجه به عدم نظارت کافی بسیاری از وبسایت های اینترنتی با انتشار نمونه سوالات غیر معتبر از آزمون آیین نامه رانندگی و فروش آنها به قیمت های گزاف هنرجویان بسیاری را در معرض یک مشکل جدی قرار می دهند.

همانطور که بیان کردیم، روش مطالعه سوالات آیین نامه اصلی ۹۸ راهنمایی و رانندگی به نحوی است که تمامی پاسخها در ذهن شما حک شده و به ذهن ناخودآگاه شما منتقل می شود. حال اگر پاسخ تعدادی از سوالات به اشتباه در اختیار شما قرار گرفته باشد، معضل بزرگی برای شما خواهد بود. زیرا تصحیح پاسخ در ذهن ناخودآگاه شما، آن هم در یک فرصت اندک، بسیار مشکل است.

تنها راه حل این مشکل، تهیه نمونه سوالات آیین نامه از سایت های معتبر و تایید شده است. ما با تجربه سال های گذشته و استفاده این نمونه سوالاتی که در اختیار شما قرار می دهیم، توسط تعداد کثیری از هنرجویان، و موفقیت آنان در آزمون اصلی، کار شما را راحت می نماییم.

نمونه سوالات ارائه شده توسط تیم تخصصی ما، علاوه بر اینکه با پاسخنامه ارائه شده از طرف اتحادیه آموزشگاه ها چک می شود، یک تیم متخصص و با تجربه نیز آنها را تحلیل نموده، تا بهترین و حرفه ای ترین منبع از سوالات آیین نامه اصلی در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

موفقیت بسیار نزدیک است، ناامید نباشید.

بسیاری از متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی از زمان اندک برای مطالعه و تمرین و آمادگی برای آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی می نالند. بسیاری هم با دست کم گرفتن آن، مطالب را روی هم انباشته کرده و به روزهای آخر فرصت خود انتقال می دهند.

همه این گله ها و شکایات درست است. اما هر ساله بسیاری از هنرجویان با وجود این مشکلات در آزمون اصلی شرکت کرده و در آن موفق می شوند. راهکار این هنرجویان برای حل مشکل زمان، استفاده از نمونه سوالات آزمون آیین نامه است.

داشتن یک فرصت اندک برای مرور نمونه سوالات برای شما کافیست. دلیل درستی این ادعای ما، در تکراری بودن بسیاری از سوالات آیین نامه اصلی رانندگی و مشابه بودن آنها با نمونه سوالات قبلی است.

با توجه به عدم تغییر عمده در کتاب های قوانین راهنمایی و رانندگی و طرح هر ساله سوالات از این منبع، این تکرار و تشابه را اجتناب ناپذیر و امری عادی قلمداد می کند. تلاش چند روزه شما با نمونه سوالات حرفه ای که ما در اختیار شما قرار می دهیم، موفقیت را به چند قدمی شما می رساند. از همین لحظه شروع کنید. ما با شما هستیم.

این سوالات از پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تهیه شده است.

همانطور که مشاهده می کنید این سوالات عین سوالات برگزار شده آزمون های آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد شما با خواندن این بسته طلایی با نمونه سوالات آیین نامه رانندگی اصلی آشنا می شوید برای دانلود بسته طلایی و نکات مهم برای قبولی در آزمون از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایلقیمت
PDF12,900 تومان

سوالات آیین نامه اصلی ۹۸لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

573
دیدگاه بگذارید

360 Comment threads
213 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
322 Comment authors
  Subscribe  
newest oldest
Notify of
حممید

من بلدنیستم چجوری دانلودشون کنم

samira

خدا خیرتون بده من این سایتو به همه معرفی میکنم

dadashi

سلام خسته نباشید دانلود کردم عالیه

موسائی

ممنون از دانلود رایگان بسته صورتی دکتر رانندگی

shadi akani

به شما سلام میکنم امیدوارم خسته نباشید. ببینین امتحان من توی آموزشگاه برگزار نمیشه خیلی دلشوره دارم . مرکز ازمون من توی راهنمایی و رانندگیه. بچه هایی که اونجا امتحان دادن می گن سوالاش از سوالایی که توی آموزشگاه میدن خیلی سخت تره و خیلی فرق داره. حالا با توجه… Read more »

amira

سلام. راستش اگه ببخشید بخواین تنبلی بکنید می تونید صد تا بهانه بیارید و در صورت قبول نشدن بگین این عامل و اون عامل باعث شد. من خودم چند وقت پیش گواهی نامه گرفتم تو مرکز راهنمایی و رانندگی هم امتحان دادم اصلا هم سخت نبود. اصلا سوالا رو راهنمایی… Read more »

dadashi

سلام میکنم . فقط میخواستم تشکر کنم که باعث شدید همون بار اول در امتحان قبول بشم. واقعیت اینه که من صرفا تستای آزمون آنلاین رو نزدم کتاب رو هم خوندم و توی امتحان مقدماتی هیچ غلطی نداشتم. راستش رو بخواین برای آزمون اصلی هم توی همین آزمون رایگان اصلی… Read more »

مریم

سوالات لو رفته آیین نامه اصلی من میخوام

رضایی

سوالات آیین نامه اصلی افسر از سایت شما دانلود کردم خیلی عالی بود دیروز قبول شدم

درسا بزرگمهر

خیلی ممنون دیروز امتحانمو ۳۰ شدم مررررسی???

محسن

من با کارکردن تست ها و خوندن سوالات امتحانی راهنمایی و رانندگی، تونستم یه مرور کلی از کتاب داشته باشم و قوانین رانندگی رو بهتر یاد بگیرم ممنون

reza

نمونه سوالات آیین نامه را از سایت شما دانلود کردم خیلی ممنون یک سوال داشتم مشکلی نداره من این سوالات رو در اختیار دوستانم قرار بدم راضی هستید؟

اکبری

آزمون تئوری راهنمایی و رانندگی از یک سایتی با قیمت خیلی بالا خرید کردم متاسفانه بعد از خرید لینک دانلود رو نداد و هر چقدر پیگیر شدم و تماس گرفتم جوابگو نبودن
ممنون که سایتتون بدون مشکل میشه سوالات رو دانلود کرد

مهدی

با خوندن این نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی پایه ۳ انگار که کتاب رو خلاصه وار بخونین، خیلی مفیده و کمک می کنه تو امتحان کتبی راهنمایی و رانندگی حتماً قبول بشین. ممنون از مدیر سایت

مهدی

به دوستای عزیزم پیشنهاد می کنم تمام تست آزمون های گواهینامه رانندگی رو بزنن اینجوری کتاب رو دوره می کنند و نکته ها بهشون یادآوری میشه که میتونه تو قبولی نقش موثری داشته باشه و استرس نداشته باشن

مهسا

سلام من چند جا آزمون آنلاین آیین نامه رو شرکت کردم اما این سایت واقعاً مفید بود چون انگار همه سوالات اموزش راهنمایی ورانندگی در اون گردآوری شده بود و کتاب آیین نامه را می شد باهاش دوره کرد که خیلی میتونه کمک کننده باشه

مرتضی

تشکر بابت راهنمایی های لازم که در سایت قرار دادید. من با خوندن سوالات و انجام تست ها اعتماد به نفسم برای شرکت در آزمون آیین نامه رانندگی بیشتر شد و با خیال راحت سر جلسه حاضر میشم
شما بهترین سايت آيين نامه راهنمايي و رانندگي هستید

سید احمد حسینی

سلام خسته نباشی
تشکر میکنم از شما بابت سوالات مربوط به آیین نامه راهنمایی و رانندگی سایتتون
من از یک سایت دیگه این مجموعه را خریداری کردم با قیمت بالاتر انصافا مجموعه ای که شما قرار دادید کامل تر بود من فقط فریب قیمت بالاترش رو خوردم

کرمی

خیلی ممنون از مدیریت آموزشگاه هر دو آزمون اصلی و مقدماتی رو تستاشو از سایت شما زدم هر دو رو هم راحت قبول شدم. خیلی بیشتر از کتاب برام مفید بود نمونه سوالات. آزمون شهرو بخاطر استرس خیلی زیاد رد شدم خیلی هم امید ندارم دفعه بعد قبول شم. در… Read more »

محمد

سلام ببخشید ازمون های انلاینی که تو سایتتون هست مقدماتی هستن یا اصلی؟ من ازمون مقدماتی رو با سه غلط قبول شدم ..من با اینکه سوالات روخریده بودم فقط ازمون های انلاین شمارودادم. نه نمونه سوالای شما رو خوندم نه کتاب. ولی فکر میکنم اگه نمونه سوالارو میخوندم بدون غلط… Read more »

مولایی

من فوق لیسانس دارم اولش فکر میکردم برای آزمون راحت قبول میشم ولی اولین بار رد شدم. بعد از اون فقط چند تا از سوالای شمارو تمرین کردم تا راحت تونستم قبول شم، تشکر از سایت خوب و زحمات شما عزیزان

رویا

سلام میخواستم بگم من چند روز دیگه امتحان آیین نامه اصلی دارم ولی توان مالی واسه خرید سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي با جواب رو ندارم اگه میشه به ایمیلم بفرستین اگرم که نه که ممنون از همین سوالای ساییتون استفاده میکنم

طاهره ایزدپناه

سلام و درود/من توانایی خرید کليه سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي رو از سایت خوبتون ندارم خیلی خوشحال شدم از اینکه به امثال من خوبی میکنید و سوالها رو رایگان در اختیار میگذارید اجرتون باخدا باشه ان شاءالله. اگه ممکنه به بنده هم لطف کنید و اگه نمیشه… Read more »

محدثه

سایت معرکه ای دارید من اتفاقی با وب سایت شما آشنا شدم. خداقوت و خسته نباشید. آزمون مقدماتی رو با یکبار خوندن روزنامه وار کتاب و ۴ غلط قبول شدم. برای امتحان آیین نامه اصلی تستای شمارو زدم و یکبار کتابو مرور کردم که فکر میکنم اون کارم نیازی نبود.… Read more »

محمد

سلام من سوال رو خریدم ولی هنگام دانلود کردن مشکل پیش اومد.الان باید چیکار کنم؟
خواهش میکنم کمکم کنید.امروز عصر امتحان دارم.
ممنون.

محمد

سلام من سوالات گواهی نامه رانندگی رو خریدم.به نظر شما بهتره کدوم ازمونو بخونم؟
ممنون

علی

سلام.ببخشید گفتن سوالات تغیر کردن.میخواستم بدونم راسته؟ بعد میگن ازمون اينامه راهنمایی رانندگی هر نفر با کناریش فرق میکنه.
ممنون میشم کمکم کنین.

دانیال

خدا خیرتون بده بابت جمع آوری سوال ها
تاpdf بازش کردم چندتا صفحه ی اول دقیقا سوالهای آزمون خودم بود که برای اولین جلسه ی امتحانی آیین نامم رفته بودم وبا۷غلت رد شدم
تشکرمیکنم از زحمات و سایت خوبتون

صیادی

سلام من پس فردا امتحان دارم سومین باره هم امتحان دارم اصلا نه وقت خوندنه کتابو دارم نه حوصلشو الان سایتتونو دیدم میشه لطفا سوالارو برام بفرستین من هزینه شو براتون وایز کنم؟کارتم رمز دوم نداره شماره کارتتونو با اسم تونو به همین شماره ایمیل بفرستیم با لینک دانلود سوالا… Read more »

محمد

سلام.ممنون از سایت خوبتون.حقیقتش ما وضع مالی مون بد نیست ولی یه نفر پول پدرمو خورده و چند ماهی هست دستمون تنگه منم با بدبختی پس انداز و قرض و ثبت نام کردم.تازه هم ۱۸ سالم شده .اگه میشه سالار. به من هم بدین اگه هم نمیشه ممنون از سوالاتی… Read more »

مسلم درخشان

سلام.خواستم بگم فقط سوالهای ازمون اصلی موتور سیکلت لازم دارم سوالاتی که امتحان دادم در اینجا پیدا نشد فقط فقط موتور سیکلت

وحید بازیاری

سلام.خوبی حقیقتش روم نمیشه ولی مجبورم من دوروز دیگه امتحان دارم وخدا شاهده ک توان پرداخت و خریداری سوالات رو ندارم اگ لطف کنین سواالات رو برام بفرستین ممنون میشم.شرمنده

زهره

ببخشید حتما باید نمونه سوالاتو‌خریداری کنیم یا همینایی که تو سایته کافیه؟؟؟لطفا راهنمایی کنید من فردا امتحان دارم

محمد

سلام خسته نباشید …می خواستم بدونم سوالات آیین نامه رو تغییر دادن یا همینه

Zeynab_sinderla

سلام خسته نباشی،میشه بهم کمک کنیدبراسوالات بخدادیگه نمیتونم هزینه کنم وضع مالیم…لطفاکمکم کنیدکه بتونم زودقبول بشم واقعاممنونم?

محدثه

راستی یادم رفت بگم من یک بار توی آزمون شرکت کردم قبول شدم ولی منتقل شدم مجبور شدم دو باره اقدام کنم راستش کارمندم وزیاد وقت ندارم اما تصادفی با این سایت آشنا شدم وفقط یک شب چند تایی از تست هارو از روی سایت زدم دیگه نرسیدم بخونم دیروز… Read more »

محدثه

دوستان من دیروز امتحان آیین نامه اصلی رو دادم وقبول شدم فردا میرم برای شهری اگه کسی تا حالا امتحان شهرو داده می‌شه دربارش توضیح بده؟
چه جوریه؟
خیلی سخت میگیرن؟

حمید

نمونه سوالات اموزش رانندگي پايه سوم رو مجانی از رو یه سایت گیر اوردم ولی وقتی دیدم چقدر ادم اومدن و توان مالی نداشتن و براشون نمونه سوالا رو ایمیل کردی به این نتیجه رسیدم که حتی اگر نمونه سوالات به درد هم نخوره بخرم. شیر مادرت حلالت. تعداد کسایی… Read more »

مهدیه
مهدیه

خوبیش به اینه که نه کتاب لازم دارید نه هیچی،فقط کافیه سوال های این سایت رو با دقت یکی دو بار مرور کنید،مطمن باشید ،قبول می‌شید،مدت ها بود من در گیر این گواهینامه بودم،دیروز دیگه تموم شد.

مجتبی

سلام این ۲۶سوال چندتا اصلی است چندتا مقدماتی وایا برای گواهینامه موتورسیکلت خوبه است یا نه م وایا ین سوالات خودتان طرح کردید یا مشابه ان است در اموزشگاه ازما امتحان میگرندومنابع ان متعبر است چون قصدخریددارم تشکر

مجتبی حسنوند

سلام من متاهل۴۴ سالمه بیکارم گفتم گواهینامه موتور بگیرم رو موتور قدیمی دارم کار کنم کار نیست دو بچه دارم رفتم کتاب بگیرم ۱۸هزار بود نداشتم اگه میشه سؤالات رو بهم بده بعد از کار رو موتور قبولی انشاالله عمری باشه با هاتون تصفیه میکنم شرمنده مزاحم شدم یا علی… Read more »

فرناز

سلام من تازه ثبت نام کردم خیلی میترسم میبینم که بعضیا چن سال قبول نمیشن نا امید میشم رانندگیم تکمیله از آیین نامه میترسم ۲روزه ک۱۸سالم شده میشه نمونه سوالات آيين نامه پايه ۳ به ایمیلم بفرستین خواهشا؟امروز به سختی۱۵۰دادم واسه ثبت نام?

فریبا

سلام
ممکنه بعضی از نمونه سؤالات رو واسه کسایی ک توانایی خرید ندارن رایگان قرار بدین لطفا
کسایی که پولدارن مجموعه کاملش رو بخرن نوش جونشون
ولی اگه ممکنه یه سری تست گواهينامه که با همون سه چهارتا غلط قبولمون کنه واسه ما قرار بدین
????

شمسایی

سلام نمونه سوالاتون چند تاست ؟ شامل چند دوره ازمون میشه

آنجل

سلام خسته نباشید
ببخشید من شنیدم قراره سوالای ازمون انلاين گواهينامه اصلی به زودی عوض بشه شما نمیدونین دقیقا از چه روزی و چه تاریخی؟؟؟؟؟

ساحل

واقعا عالی بود ۲۸از ۳۰ قبدل شدم مقدماتی رو کتابم اطلانخوندم عالللللللللی الان نمونه سوالات مرحله دوم آيين نامه رانندگي رو میخوام شروع کنم ?واقعا عالی خسته نباشید

کرمانی

سلام من خوشحالم که با شما آشنا شدم هم مقدماتی وهم اصلی رو با سایت شما کار کردم میتونم بگم تنها سایت نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه دوم رو که میشناسم این سایت هست خیلی جامع وکامله من که خیلی راضی بودم با بیست و هشت قبول شدم باورم… Read more »

عبادی

سلام من خانمم یه سری نمونه سوال خوب میخواست که برای آزمون قبول شه چون خودم قبلاً استفاده کردم از این سبک سوالا دوباره سوالهای اینجارو بهش دادم خداروشکر خیلی زود قبول شد
متشکرم از زحمات شم

ارش

من بودجه مالی ضیفه بی زحمت اون بسته رو بصورت کامل بدین تشکر میکنم

مرضی

سلام.خسته نباشید.من فردا ازمون اصلی دارم و شرایط خرید بسته رو ندارم اگه امکانش هس کمکم کنید ممنون از محبتتون و سایت خوبتون و نکات قبولي در آيين نامه رانندگي را بفرمایید

حسینی

سلام من از یک سایت دیگه ای سوالات آیین نامه سال ۹۷ خریدم ۹۰۰۰ تومن بعد اول سوالات نوشته شده بود سال ۹۶ گفتم شاید همین ها رو بخونم ازمون ایین نامه قبول میشم متاسفانه ازمون اصلی رو رد شدم از سایت شما این مجموعه رو خرید کردم کامل مرور… Read more »

زهرا

سلام وقت بخیر واقعا برام مقدور نیست از نظر مالی میشه کمکم کنید برای دریافت تست آيين نامه راهنمايي و رانندگي جديد ممنونم

ریحانه

سلام خسته نباشید.ببخشید من واقعا نمیونم این بسته رو خریداری کنم هر چی پول داشتم دادم برای ثبت نام پدرم هم فوت شده و وضعیت مالیمون … اگر امکانش هست برام سوالارو بفرستین درحدی ک نخوام دوباره هزینه کنم ک بتونم امتحان بدم واقعن روم نمیشه ب مامانم بگم ک… Read more »

محمد مهدی

سلام.مرسی ار سایت خوبتون.میشه برنامه ایین نامه اصلی رو لبنک دانلودشو برام بفرستین.امان خربد نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي اصلي برام محیا نیس.متشکرم

هووف

تا حالا پنج بار امتحان داد با با ۷ غلط میفتم تو اینن نامه اصلی ۱۵ماهه نتونستم قبول شم نتونم باطل میشه پروندم لطفن کمکم کنید سربازم هوووف چکااررش نم کمک کنید توورخدا

شکری

ممنون از گردآوری جامع و کاملتون
اگر لطف کنین لینک دانلود سوالات رو برای من بفرستین سپاسگزار خواهم بود
امیدوارم موفق باشید

کریمی

آیین نامه مقدماتی رو مربی آموزشگاه میگیره اما اصلی رو افسر میگیره،من کتاب رو یک دور خوندم از آزمون های سایت پانزده تا زدم توی مقدماتی دو تا غلط داشتم،برای آزمون اصلی هم همین کارو میکنم دوستانی که با این سایت کارکردن مربی آموزشی من میگفت تو سال ۹۷ سوالات… Read more »

Nima

با سلام وخسته نباشید،
حقیقتش من بیکار هستم وتوانایی مالی ندارم و هزینه ثبت نام آموزشگاه هم از کسی قرض گرفتم ، آیا ممکن هست که این نمونه سوالات رايگان راهنمايي و رانندگي رو با هزینه کمتر خریداری کنم.؟

عبدالرحمن

من مشکل مالی دارم. اگه میشه خواهشا تست هاي آيين نامه راهنمايي رانندگي ایمیل کنید برام ممنون میشم. با تشکر

محمد

سلام اگه میشه لطفا تست آنلاين راهنمايي و رانندگي رايگان آزمون اصلی رو برام بفرستی ممنون

داداشی

اصن فکر نمی‌کردم برای آزمون آیین نامه سایتی به این کاملی و جامعی وجود داشته باشه
واقعا ممنونم از شما بابت سایت عالیتون
من فردا آزمون مقدماتی دارم و کاملا بی استرس و مسلط هستم.
اصلا فکر نمی‌کردم شب آزمون تا این حد آروم و بی دغدغه باشم

ليلا

سلام.من فردا امتحان دارم و الان از نظر مالي مشكل دارم و توان پرداخت هزينه بسته رو ندارم . امسال دو ساله كه امتحان ميدم و قبول نميشم

کاوه

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
خواستم بگم واقعا من توانایی مالی ندارم و قدرت خرید خواستم ببینم اگه میشه قسمتی از نمونه سوالات جديد راهنمايي و رانندگي رو به من بدید
با تشکر از سایت خوبتون
یا حق

خانم وحیدی

سلام و وقت بخیر با عرض شرمندگی و پوزش بنده کارگر یک شرکت تولیدی ام و توانایی خرید سوالات رو از سایت خوبتون ندارم خیلی خوشحال شدم از اینکه به امثال من خوبی میکنید و سوالها رو رایگان در اختیار میگذارید اجرتون باخدا باشه ان شاءالله. اگه ممکنه به بنده… Read more »

احمدی

سلام دوستان
من امروز بی غلط آزمون آیین نامه رو قبول شدم
اصلن باورم نمی‌شه با این وقت کمی داشتم بر ای خوندن آیین نامه به این راحتی قبول بشم
امیدوارم آزمون عملی هم به خیر بگذره
ممنون از سایت خوبتون

علی

ضمن عرض سلام خدمت کابران گرامی تبریک سال نو خواستم بهتون بگم که هر کی که امتحان ایین نامه اصلی داره و میخواد امتحان بده من سوالات کاردکس های اصلی رو دارم هر کی خواست میتونه تو تلگرام بهم پی ام بده اینم ایدی بنده بهتون قول ۱۰۰درصد میدم قبول… Read more »

زحل

سلام.ضمن تشکر از تستهای راهنمایی و رانندگی فوق العاده تون.امروز اصلی بار اول قبول شدم.گفتم ی تشکر ساده رو از ادمین و دوستان بکنم.ممنون.خدا قوت

زحل

سلام.ضمن تشکر از سایت خوبتون .مشکل اقتصادی دارم و هزینه هام پای خودمه.و سال ۹۳ دوبار رد شدم.دیگه ول کردم چون هزینه های گواهی نامه سنگینه .ولی باید بگیرم.تمام ۲۰ ازمون انلاین تونو شرکت کردم، پس فردا ازمون دارم.گوشیمم معمولیه، سامسونگه☺با تشکر از مدیریت سایت بابت تمامی خدمات

زحل

سلام.ضمن تشکر از سایت خوبتون .مشکل اقتصادی دارم و هزینه هام پای خودمه.و سال ۹۳ دوبار رد شدم.دیگه ول کردم چون هزینه های گواهی نامه سنگینه .ولی باید بگیرم.اگه ممکنه سوالارو بهم بدین پس فردا ازمون دارم.گوشیمم معمولیه، سامسونگه☺با تشکر از مدیریت سایت

ملیسا

سلام علی میشه نمونه سوالات آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي رو تو تلگرامم یا ایمیلم بفرستی شمارتو نزاشتیه من زمستون میخاستم امتحان بدم اما بخاطر یه سری مشکلات دچار بیماری شدم و مرتب حمله بهم دست میده و نشد امتحان بدم ممنون میشم سوالات رو بهم بدی علی ملیسا… Read more »

شایان

سلام خوبین ممنون از سایت خوبتون میخاستم بگم من توانای خرید سوالات آزمون آيين نامه اصلي راهنمايي و رانندگي ندارم امتحانامم نزدیک بازم ازتون ممنونم

بهرامی

من کتاب آیین نامه ررانندگی رو خونده بودم اما از این سایت هم مقدماتی وهم اصلی تست هارو زدم همون دفعه اول هر دو دارو قبول شدم با یک اشتباه،اما شهرونه، نتونستم ایشالا دفعه بعد امیوا م همتون قبول شید.

بهزادی

سلام امیدوا م سلامت باشید به سهم خودم از شما تشکر میکنم،سایت مفیدی رو اه انداختید جامع ودقیق هست
خیلی از دوستان با کمک شما نتیجه گرفتن آرزوی موفقیت دارم.

معصومه

دوستان اگر قصد دارید توی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید حتما کم کم یکبار کتاب رو مرور کنید بعد هم سوال های سایت خیلی از سوالات اصلی عین همین سوال هاست از مدیران سایت خیلی ممنونم خیلی بهم کمک کرد.

شریفی

باور کنید فقط یک هفته و در مدت خیلی کمی با مرور این سایت با بالاترین نمره قبول می‌شید. من شاغلم و اصلا وقت نداشتم برای خوندن. وقتی داشتم دنبال نمونه سوال میگشتم به سایت شما بر خوردم پنجشنبه و جمعه و یک روز قبل از آزمون رو کامل وقت… Read more »

پوریا

سلام با تشکر از سایت خوبتون من به دلیل مشکل مالی نتونستم بخرم اگر امکانش هست ی مقدار از سوالات رو به من بدین ممنون

عباسی

سایت خوبیه واقعا همین جوری توی سرچ کردنا پیداش کردم خسته نباشید،توی آزمون مقدماتی ۳تا غلط داشتم اما برای امتحان اصلی تستای این سایت رو زدم،تازه کتاب هم نداشتم
فقط یک بار دقیق رو خونی کردم بعد از تست زدن البته قبول شدم ممنون ازتون.

داوود میراحمدی

سلام وبا آرزوی سلامتی خواستم یه تشکر ویژه بکنم از کمک شما فقط تابلو هارو از داخل کتاب کار کردم دعا میکنم که شما به هر چی میخوای برسی واقعا خسته نباشید،خیلی برنامه مفیدی دارین،داوطلبان که چندین بار شرکت کردن وقبول نشدن،شک نکنن اگ سوالات این آزمون هارو بخونن ،همون… Read more »

باقری

سوالی در زمینه آیین‌نامه داشتم دیروز برای گواهینامه ثبت نام کردم،امتحان آیین نامه رو آخر فروردین تعیین کردند ممکنه کتابش تغییر بکنه؟

رضا

سلام
ببخشيد من توان خريد جديدترين نمونه سوالات آيين نامه رانندگي رو ندارم
وقتي هم نمونده تا امتحان آيين نامه

بهنام

لازم میدونم همینجا از مدیران و ایجاد کنندگان سایت تشکر کنم من تنها بعد از ۲۲ روز تموم آزمون های گواهینامه رو تموم کردم همه امتحانارو هم بدون غلط و این سایت فوق العاده توی قبولی من تاثیر زیادی داشت

فاطی

مرسی، واقعا بهترین نمونه سوالات و کامل ترین سوالای آیین نامه رو دارید. آزمون آیین نامه اصلی رو برای بار دوم فقط با یک غلط و تنها با خوندن سوالای شما تونستم قبول بشم. واقعا با وجود این سوالات نه نیازی به کتاب و این همه وقت هست و نه… Read more »

زندگی

سلام و خسته نباشید به تهیه کنندگان این مجموعه و سایت خوبتون که این امکانات رو در اختیار ما گذاشتین من برای آزمون مقدماتی ۲ مرتبه کتاب رو کامل خوندم اما متاسفانه قبول نشدم تا اینکه سایت شمارو پیدا کردم و برای بار سوم آیین نامه قبول شدم برای آزمون… Read more »

پویا

سلام خسته نباشید بنده به دلیل مشکلات مادی توانایی خرید نمونه سوالات تستي راهنمايي و رانندگي رو دارا نمی باشم خواستم بپرسم حتما جهت دریافت میبایست پرداخت شود ؟ اسستثنا نداریم ??

مهدوی

با عرض سلام و تشکر بسیار زیاد، سپاسگزارم از کسانی که در این سایت زحمت می کشن.
من تابلوهارو از کتاب خوندم و آیین نامه اصلی و مقدماتی رو به راحتی قبول شدم. امیدوارم در رسیدن به اهدافتون همیشه موفق و پیروز باشید.

بهاره

با سلام، یه سوال دارم لطفا اگر کسی میدونه جواب بده.
من به تازگی برای گواهینامه ثبت نام کردم و تاریخ امتحان آیین نامم افتاده برای بعد عید و فروردین ۹۷، میخواستم بدونم آیا منابع و کتاب عوض میشه؟

موسوی

مرسی متشکرم از نمونه سوال آيين نامه راهنمايي و رانندگي خوبتون و نرم افزار آیین نامه جدیدتون تمام سوالاتونو خوندم، با اینکه میدونستم نیازی نیست ولی برای محکم کاری همشونو خوندم بدون غلط هم قبول شدم.

مجتبی

با سلام من اصلا وقت و حوصله ی چند بار خوندن رو نداشتم. با نصب نرم افزار هر موقع که می رفتم سر گوشیم یک بخشو مرور میکردم که خیلی کمکم کرد برای قبول شدن، در ضمن وقتمم خیلی نگرفت

رضوی

سلام شاید پیشرفت تکنولوژی باعث شد خیلیها راحت تو آیین نامه قبول شن چن سال پیش یادمه صحبت میشد یه نفر شاید ۱۸ یا ۱۹ بار تو آیین نامه رد می شد. دیگه با این امکانات و نرم افزا در کمترین زمان ممکن می شه آیین نامه رو قبول شد.

شقایق

مرسی از کار جالبتون خیلی راحت تونستم از نرم افزارتون استفاده کنم و نصبش کردم خیلی راحتم آیین نامه رو قبول شدم تشکر از سازنده هاش

محدثه

سلام
من امروز از یک سایتی سه بار خرید انجام دادم و هر سه بار هم از حسابم پول کم کرد هر چقدر هم تماس گرفتم جواب ندادند چقدر راحت کلاهبرداری میکنن خیلی ممنون از سایت خوبتون که بدون مشکل خرید کردم

رضا

ممنون

امیری

من یک ساله هر هفته امتحان میدادم ایین نامه اصلی کاش زودتر با سایت شما اشنا میشدم

محمد

با عرض سلام من توانایی خرید سوالات رو ندارم اگه ممکنه لینک دانلود سوالات رو برام ارسال کنید با تشکر از محبت شما

saman

سلام ادمین
ببخشید من توانایی خرید سوالارو ندارم
امکانش هست برام بفرستینش؟
خیلی ممنون میشم
مقالات فنی حرفه ایتونم خوندم عالی بود ❤

ارش

میشه برای منم بفرسین بسته کل فنی و ایین نامه و سخت ترين ازمون ايين نامه

زهرا

سلام
ببخشید من نمونه سوال رو دانلود کردم
میشه بگید کدوما تو اولویت هستن برای امتحان؟؟؟

ریتا احمری

سلام
من اول کتابو خوندم کامل،بعدش سوالای شمارو خیلی به روز بودن سوالاتون کتاب من قدیمی بود اما سوالای شما عالی بودن ممنونم

مجتبی اصغری

سلام
آقا کارتون حرف نداشت واقعا
من سوالاتونو کامل دانلود کردم و خوندم،یعنی تا قبل اینکه برم سر جلسه خیلی اضطراب داشتم ولی وقتی سوالارو دیدم انگار نمونه سوال شما بود
خدا خیرتون بده
رانندمون کردین

Olia vap

یعنی اول به سایتتون،واقعا باریک الله دارین
انقدر خوب و کاربردی بودن سوالاتون که امتحانمو ترکوندم با یک غلط
مرسی واقعا

مهناز اشرفی

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت ادمین عزیز و زحمت کش
آقا سوالاتن واقعا توووپن،من تا سه شنبه که ازمون بدم نشستم چندین موردشو خوندم واقعا کمکم کرد در ازمون امروزم
امیدوارم همیشه موفق باشین شمایی که برای موفقیت ما تلاش میکنید
مرسی

مهدی 021

سلام میشه لطف کنید برام ایمیل کنید.امروز پول کرایه رفتن ب آموزشگاه هم از خانمم گرفتم?

فاطمه کریمی

سلام ممنونم من کلا با سایت شما رفتم جلو راضی کننده بود امیدوارم تو آزمون اصلی هم همینطور باشه.

شیدا

من هر چی کتاب میخوندم قبل از آزمون بازم مشکل داشتم
تصمیم گرفتم قبل از آزمون کتاب رو بزارم کنار و نمونه سوالات با جواب بخونم که خیلی بهتر شد خداروشکر
خیلی عالی بود ممنووون

پیمان

سلام من واقعا توان خرید رو ندارم این روزا اینقدر مشکل پیدا کردم که خدا میدونه اگ ممکنه سوالات رو به ایمیلم بفرستید ممنونتون میشم و کلی دعاتون میکنم فردا امتحان آئین نامه اصلی دارم و هیچی نخوندم لطف میکنین بفرستین اینم ایمیلم

علی عظیمی

سلام. واقعا هزینه پرداخت نمونه سوالات آزمون نهايي راهنمايي رانندگي را ندارم اگه میشه به ایمیلم بفرستید . خدا خیرتان بده.

بابک

رفیق من یه سری ازمون انلاين ايين نامه جديد دانلود کردم نمیدونم بدردت میخوره اگه میخوای تابفرستم

هاشم

مرسی از سایت غولتون، کارتون عالیه انصافاً نمونه سوالات آیین نامه رو یک روز خوندم با دو تا غلط قبول شدم

کریمی

محشر بود، فقط با چنتا از نمونه سوالهاتون تونستم خیلی راحت قبول شم، البته با ۳ تا غلط، که اون هم فک کنم به خاطر عجلم بود، ولی مهم اینه که راحت قبول شدم.