پرسشنامه بازاریابی داخلی یا درونی احمد و رفیق

همیار دانشجو
پرسشنامه بازاریابی داخلی یا درونی احمد و رفیق با بهترین کیفیت
بسمه تعالی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی داخلی یا درونی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)
پاسخدهنده گرامی؛ خواهشمند است نظرات خود را در مورد عبارات زیر مشخص و اعلام نمائید.پرسشنامه آمیخته بازاریابی داخلی یا درونی (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹)
پرسشنامه آمیخته بازاریابی داخلی یا درونی توسط قربانی و همکارانش (۱۳۸۹) براساس نظریه رفیق و احمد (۱۹۹۳) ساخته شده که دارای ۴ مولفه و ۲۵ گویه می باشد. که مولفه های این پرسشنامه به شرح زیر می باشد:
– قیمت و پرداختی ها: گویه های ۱ الی ۷؛
– محصولات شغلی: گویه های ۸ الی ۱۵؛
– ترفیع و ارتباطات: گویه های ۱۶ الی ۲۰؛
– مکان و محیط کاری: گویه های ۲۱ الی ۲۵٫
نمره گذاری و تفسیر:
شیوه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف ۵ درجه ای لیکرت در جدول زیر ارائه شده است:
گزینه بسیار موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم بسیار مخالفم
امتیاز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

برای بدست آوردن امتیاز هر مولفه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک گویه های آن مولفه را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، کل گویه های پرسشنامه را با هم جمع نمایید. این امتیاز دامنه ای از ۲۵ تا ۱۲۵ خواهد داشت، بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر آمیخته های بازاریابی داخلی خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی :
قربانی و همکارانش (۱۳۸۹) نخست این پرسشنامه را به تأیید اساتید خبره رساندند، و روایی سازه ای آن را به شرح زیر مناسب اعلام کردند. سپس برای بدست آوردن پایایی آن، از آلفای کرانباخ استفاده کردند که ضریب پایایی همه مولفه ها بالاتر از ۰٫۷ بدست آمد.
مولفه میانگین بار عاملی واریانس تبیین شده مقدار ویژه
قیمت و پرداختی ها ۰٫۴۱ ۴۲٫۲۳ ۲٫۴
محصولات شغلی ۰٫۵۴ ۲۳٫۷۹ ۱٫۷۴
ترفیع و ارتباطات ۰٫۴۴ ۱۵٫۶۷ ۱٫۵۷
مکان و محیط کاری ۰٫۴۲ ۱۳٫۵۱ ۱٫۲۷
KMO=0.685 ; Bartlett=850.99 ; Sig=0.000
منبع:
– ابزری، مهدي؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ قربانی، حسن. (۱۳۸۸). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداري. مجله چشم اندازمدیریت، (۳۱)، صص ۲۵ – ۴۲٫
– قربانی، حسن. (۱۳۸۹). طراحی الگوی تأثیر بازاریابی داخلی بر بهبود عملکرد سازمانی از دیدگاه قابلیت های متمایز سازمانی در صنعت هتلداري شهرهای منتخب ایران. رساله دکتری. رشته مدیریت بازرگانی. دانشکده علوم اداری. دانشگاه اصفهان.

دانلود پرسشنامه بازاریابی داخلی یا درونی احمد و رفیق در قالب word به صورت کامل و آماده در ۴ صفحه به قیمت ۲۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه بازاریابی درونی

سازنده ابزار: قربانی و ھمکارانش (بر اساس نظریه رفیق و احمد (۱۹۹۳)
تعداد گویه /سوال: ۲۵
مولفه /زیر مقیاس: ۴ مولفه : قیمت و پرداختی ھا؛ محصولات شغلی؛ ترفیع و ارتباطات؛ مکان و محیط کاری
مقیاس/طیف: ۵ درجه ای لیکرت
نمره گذاری: تفکیک سوالات هر مولفه را دارد
تفسیر: هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد ، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد
روایی: دارد
پایایی: دارد
جهت دانلود پرسشنامه بازاریابی داخلی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
4 word 2,500 تومان

پرسشنامه بازاریابی داخلی یا درونی احمد و رفیقلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *