جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه آموزش ضمن خدمت معلمان

همیار دانشجو
دانلود پرسشنامه آموزش ضمن خدمت معلمان – تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلمان با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را قرار دادیم
• نمره گذاری پرسشنامه:
نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم می باشد.
خیلی موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم خیلی مخالفم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱• تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید
مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره
حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۰ ۹۰ ۱۵۰

امتیازات خود را از ۳۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۰ و حداکثر ۱۵۰ خواهد بود.
نمره بین ۳۰ تا ۶۰ : تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلم کم است.
نمره بین ۶۰ تا ۹۰ : تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلم متوسط است.
نمره بالاتر از ۹۰ : تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلم زیاد است .
۱٫ شرکت من در این دوره خاص باعث بهبود کیفیت کارم گردیده است
۲٫ شرکت من در این دوره خاص موجب افزایش درصد قبولی شاگردانم گردیده است
۳٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا دانش آموزانم از رتبه های بالاتری برخوردار شوند
۴٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در هنگام تدریس تنها از یک روش تدریس استفاده نکنم
۵٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در ارائه درس بر اساس اقتضای محتوا از شیوه های مناسبی استفاده کنم
۶٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در هنگام تدریس از طرح منظمی استفاده نمایم
۷٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در طرح درس من انواع فعالیتهای یادگیری مشاهده گردد
۸٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بتوانم میان تجارب قبلی، نیازهای یادگیری و هدفهای آموزشی کلاس ارتباط معناداری برقرار کنم .
۹٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روش های مناسبی را برای اداره کلاس اعمال نمایم
۱۰٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بیاموزم که توجه خود را به همه دانش آموزان معطوف دارم
۱۱٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بتوانم عوامل مخل در تدریس را شناسایی و کنترل نمایم
۱۲٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بیاموزم از مکانیزمهای تشویق و تنبیه به طرز مناسبی استفاده کنم
۱۳٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا از یک روال منطقی از ابتدا تا انتهای تدریس استفاده کنم
۱۴٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بدانم با حالات عاطفی دانش آموزان باید به طرز مناسبی برخورد کنم.
۱۵٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا از بیانی رسا و مناسب در تدریس برخوردار شوم
۱۶٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بتوانم به دقت به گفته ها و رفتارهای دانش آموزان توجه نموده و از آنها بازخورد بگیرم
۱۷٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بتوانم آنچه را که در درس اساسی و با ارزش تلقی می گردد به دانش آموزان یاد دهم
۱۸٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا هنگام تعیین تکلیف درسی بتوانم تفاوتهای فردی را با دقت در نظر بگیرم
۱۹٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا مهارت تخصصی ام افزایش یابد
۲۰٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا اطلاعات علمی و فنی من بالال برود
۲۱٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا مطالعاتم در زمینه های تخصصی تعلیم و تربیت بیشتر گردد
۲۲٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا در جلسات شورای دبیران با آگاهی اطلاعات فنی بیشتری را به بحث بگذارم
۲۳٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا هدفهای تربیتی را اساس ارزشیابی از آموخته های فراگیران قرار دهم
۲۴٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا هدف امتحان را بیشتر برای بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان قرار دهم
۲۵٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بدانم به جای توجه به محفوظات باید به ارزیابی تغییرات ایجاد شده در رفتار دانش آموزان بپردازم
۲۶٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا بتوانم از بازخورد نتایج حاصله از ارزشیابی ها در بهبود کیفیت آموزشی استفاده کنم
۲۷٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا همکاری بین من و مدیر دبیرستان بیشتر شود
۲۸٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روحیه همکاری بین من و والدین دانش آموزان افزایش یابد
۲۹٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روحیه همکاری بین من و شاگردانم افزایش یابد.
۳۰٫ شرکت من در این دوره خاص باعث شده تا روحیه همکاری بین من و همکارانم افزایش یابد.

دانلود پرسشنامه آموزش ضمن خدمت معلمان در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۷ صفحه به قیمت ۲۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلمان

پرسشنامه آموزش ضمن خدمت معلمان

پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان شامل ۳۰ گویه است و نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ۵ درجه ای و از خیلی موافق تا خیلی مخالف است . هدف این پرسشنامه این است که میزان اثراتی که برگزاری آموزش های ضمن خدمت بر کارایی و کیفیت کار معلمان دارد را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش (منبع داخل فایل)، روایی محتوایی پرسشنامه تایید شده است و پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ ۹۵% ذکر شده است.

محتویات این بسته شامل :

*پرسشنامه استاندارد

*امتیازبندی

*تفسیر و روایی

*پایایی پرسشنامه

جهت دانلود پرسشنامه آموزش ضمن خدمت معلمان از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
7 word 2,900 تومان

دانلود پرسشنامه آموزش ضمن خدمت معلمانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *