نمونه سوالات پیام نور

دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشوییتاب آوری و رضایت زناشویی

دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی مقاله

سیر تاریخی و فرایند تحولی مفهوم تاب آوری:

پیشگامان تحقیق در زمینه ی تاب آوری با تاکید پر اهمیت نهفته ی درک پیشرفت مثبت در زندگی افراد که به نظر می رسد بر مشکلات غلبه کرده اند،دانشمندان را برای مطالعه بیشتر در مورد تاب آوری متقاعد ساخته‌اند. تا کنون سه جریان مطالعه و تحقیق در مورد تاب آوری در پیشرفت بشر وجود دارد و چهارمین جریان نیز در حال شکل گیری است(ماستن،2007).

جریان اول بر توصیف و تبیین تفاوت میان افرادی که در برابر شرایط ناگوار و خطر در موارد مختلف عکس العمل نشان می دادند، متمرکز شد.این جریان مقدار قابل ملاحظه ای از ثبات و سازگاری افراد ،شرایط و منابعی که تاب آوری را پیش بینی می کند را آشکار ساخته است و این عوامل محافظتی اثر خود را در جریان های بعدی از خود نشان داده است.

جریان دوم فراتر از توصیف با متغیر های مربوط به تاب آوری ،بر روی فرایند ها متمرکز شده است و با هدف تعیین و درک فرایندهای ویژه ای که ممکن است به تاب آوری بیانجامد صورت می پذیرد.

این جریان با وجود توجه زیاد به سطوح چندگانه‌ی تحلیل و فرایند های نوربیولوژیکی به این نوع تحقیق ادامه می دهد(سیچیتی و کورتیس،2007).

جریان سوم با تلاش هایی برای آزمون ایده های مربوط با تاب آوری از طریق مداخله، همچون تربیت مفید و کار آمد(فورگانیچ و دیگارمو،1999) درگیری مدرسه (هاوکینز و همکاران ،1999) و اخیرا مهارت های اجرایی(دایموند و همکاران،2007) آغاز شد،مطالعات مربوط به جریان چهارم تاب آوری به دنبال پیشرفت سریع مطالعه ژن ها،پیشرفت روانشناسی اعصاب8 و آمار برای درک بهتر فرایند های پیچیده‌ای است که منجر به تاب آوری می شوند(ماستن،2007)، بعنوان مثال مطالعات جریان چهارم نقش چند شکلی ها 9 را بعنوان نقش های واسطه ای خطر با شرایط ناگوار در پیشرفت و رشد (کیو –کوهن و گولد،2009) و نقش شکل پذیری عصبی شد و تاب آوری رل مورد بررسی قرار دادند(سیچتی و کورتیس،2007).

مبانی نظری تاب آوری:

احتمالا اولین مفاهیم مختلف با سازگاری در کار داروین مشاهده شده است.داروین بر روی الگو های حیوانات یعنی سازگاری ژنتیکی در پاسخ به خطرات محیطی مطاله داشت.قبل از این ،موضوع های مطالعه بر شرایط ناگوار به خاطر ویژگی های شخصی در مباحث اسطوره شناسی،متوت مقدس و قصه ها در فرهنگ و تمدن قدیمی قابل مشاهده بود.

در مقدمه کتاب "کودکان آسیب پذیر" آنتونی مفهوم خود تاب آوری را نقل می کند.این موضوع نه تنها شامل ظرفیت مقاومت در برابر استرس است ،بلکه شامل توانایی باز یابی سریع نیز می باشد.اصطلاح "آسیب پذیری واقعی "برای اولین بار در سال 1974 جیمز آنتونی با هدف توصیف کودکانی که سلامت عاطفی خود را علی رغم شرایط ناگوار استرس زا و طولانی مدت حفظ کرده بودند،معرفی شد(ورنر و اسمیت،1992).

مفهوم آسیب پذیری به مرور زمان تکامل یافت.ورنر و اسمیت(1992) تکامل این اصطلاح را مورد بحث قرار دادند که مقاومت در برابر استرس همان گونه که از اسمش مشخص است نسبی است نه مطلق.پایه و اساس"مقاومت در برابر استرس" هم سرشتی است و هم محیطی و بر اساس شرایط زندگی فرد ،از فردی به فرد دیگر متغیر است (ورنر و اسمیت،1992).

تاب آوری نخستین بار توسط روانشناسان تحولی در مطالعه کودکانی که در شرایط ناگوار قادر بودند زنده بمانند،بررسی شد(گارمزی،1993). تمرکز بر نیروهای انسانی نسبت به ضعف های آن اخیرا در علوم اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.سازه های شخصیتی مثبت از قبیل تلب آوری،بهزیستی روانی،بخشش و سرسختی علاقه به تحقیق در علوم اجتماعی را افزایش داده و این مفاهیم را از آسیب شناسی به سمت بهداشت روانی تغییر داده است.

بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و حمله نیروهای تروریستی باعث هیجانات منفی می شوند،این هیجانات مختلف نیازمند این است که انسان بیشتر تاب آور باشد.تاب آوری شاخصی از سازگاری خوب به دنبال شرایط ناگوار همانند وقایع آسیب زا یا تنگ دستی است(کاریرمگ،2010).

اصلاح تاب آوری در ابتدا در علوم فیزیکی برای رجوع به توانایی موادی همچون لاستیک در برابر فشار و میزان کشسانی آن مورد استفاده قرار گرفت.

روان شناسان ها و اکولوژیست ها مفهوم تاب آوری را برای توصیف اینکه چگ.نه افراد و اکوسیستم ها زمانی که با چالش روبرو می شوند،می توانند به حالت اولیه برگردند،بکار میبردند.اما تفاوت های مشخصی بین تعاریف و چگونگی استفاده از مفهوم تاب آوری وجود ندارد (دنهاردت،2010).

در روانشناسی اصطلاح تاب آوری نخستین بار برای توصیف ویژگی های کودکان خاصی که علی رغم شماری از عوامل خطرناک جدی که باعث بروز بوجود آمدن مشکلات چشم گیری می شوند،رشد و پیشرفت می کند،بکار رفت.

مطالعه ی چگونگی پرورش تاب آوری در کودکان پر اهمیت توانش اجتماعی شامل توانایی فراخواندن پاسخ های مثبت از دیگران،انعطاف پذیری ،همدلی،مهارتهای ارتباطی و احساس شوخی،مهارت حل مسأله ،شامل توانایی برنامه ریزی ،تفکر انتقادی،خلاقیت و رشد آگاهی انتقادی از منابع ظلم و راهکارهای غلبه بر آنه تأکید کی کند(بنارد،1995).

نقش فرهنگ در تاب آوری:

کوشمان(1990) یک فرض کلی فراگیر را در مورد کشورهای غربی ارائه داد که در آن استقلال و اعتماد به نفس ارزش های اولیه هستند و این ویژگی ها در نقطه ی مقابل کشور های شرقی قرار دارد. معانی و مفاهیم چنین اعتقادات فرهنگی برای غلبه کردن بر شرایط ناگوار کدامند؟

شواهد اولیه نشان می دهد که راهبرد های سازگاری پیامد های متفاوتی برای تقابل با فرهنگ های متفاوت دارد .به عنوان مثال افراد داغ دیده در امریکا سریع تر خود را باز می یابند و برای افراد داغ دیده در چین سازگاری به هنگام مرگ نسبت به افراد مشابه در امریکا بیشتر است(بونانو و همکاران،2005).

این کار شاید به خاطر این است که «خود» در جامعه شکل می گیرد. در عوض افراد داغ دیده ی امریکائی که در معرض مرگ و فوت آشنایان قرار می گیرند مقاومت کمتری دارند(بونانو و همکاران،2005). این یافته ها همسو با این مفهوم هستند که سازگاری ممکن است در ارتباط با ارزش های فرهنگی هنجاری درباره ی اندوه و دیدگاه های مربوط به خود باشد.

به علاوه این داده ها این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا تاب آوری در فرهنگ های متفاوت معانی متفاوتی دارد و آیا فرهنگ های متفاوت ممکن است از همدیگر در مورد راه های کار آمد و نا کار آمد سازگاری با شرایط ناگوار تأثیر پذیرند؟(بونانو،2005).

اقلیت های قومی و نژادی در امریکا با وجود تبعیض در جامعه توانایی قابل ملاحظه ای برای حفظ بهزیستی ،مقابله با موقعیت ها و موفقیت در زندگی را از خود نشان می دهند.این تاب آوری ،به عنوان توانایی دست یابی به نتایج تحولی مثبت در شرایط ناگوار تعریف شده است(لوتار،سیچیتی و بکر،2000،ماستن،2001).معمولا به منابع مادی،اجتماعی و روان شناختی نسبت داده می شود که افراد را در هنگام مواجهه با تجارب منفی قومی و نژادی،محافظت می کند(مین،1995).

نقش مذهب در تاب آوری:

مذهب عامل نیرومندی برای تاب آوری است.در مواجهه با شرایط ناگوار انسان های با ایمان توانایی قابل ملاحظه ای نشان می دهند.بسیاری از افراد مذهبی این احساس را دارند که ایمان به آنها در هنگام بحران به عنوان یک فرصت برای دستیابی به پیامد های ارزشمند بیشتر کمک خواهد کرد(پارگامنت و گومینگز،2010).

ویژگی های افراد تاب آور:

عده ی زیادی از مردم در طول زندگی با یک یا چند واقعه یا وقایع آسیب زا روبرو می شوند،آنها باید شرایط استرس زا را تحمل کنند تا بتوانند در طول زندگی ایستادگی نشان دهند.د چندین سال گذشته شاهد افزایش اطلاعات جدید در مورد مکانیسم های روان شناختی و عصب شناختی که در ارتقاء درگیر هستند،بوده ایم(فیدر و همکاران،2010).

افراد تاب آور ظرفیت بیشتری را از خود نشان می دهند تا بعد از حوادث استرس زا تعادل فیزیولوژیکی ،روانی و ارتباطات اجتماعی خود را مجددا بدست آورند(زاوترا،هان و مورای ،2010).پژوهش ها به طور پایا،شماری از ویژگی هایی که مرتبط با تاب آوری هستند را گزارش کرده اند ؛نظیر مراقبت حمایتی و مثبت،روابط خانوادگی ،پدر و مادری کردن شایسته ،خوی بچه ها و توانایی شناختی بالا(ماستن و همکاران ،1999،ویمان و همکاران،1999).

خلاصه

در فصل اول تحقيق مطالبي راجع به مقدمه، بيان مساله، اهداف تحقيق، فرضيه ها و تعريف واژگان كليدي مطرح گرديد. فصل دوم به مبناي نظري تحقيق كه شامل تاريخچه مختصر و انواع مباني نظري مي پردازد. فصل سوم تحقيق به روش هاي اجراي تحقيق، آزمونهاي مورد استفاده تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري و روایی و پایایی آزمون ها پرداخته است.

در فصل چهارم داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه تحليل قرار گرفت و آزمون فرضيات و نتايج مربوط به آن تشريح گرديده است و بالاخره در فصل حاضر با استفاده از تجزيه تحليل صورت گرفته در فصل چهارم و همچنين مطالب مندرج در فصل دوم و فصل اول به نتايج و پيشنهادات مربوط به پژوهش مي‌پردارد.

اين پژوهش با عنوان " رابطه رضايت زناشويي و تاب آوري بر دانشجويان دانشگاه خوارزمي در سال تحصيلي 94- 93 مي باشد. هر پژوهشي به قصد يافتن پاسخ به چند سوال مهم است:

1- آیا بین رضايت زناشويي و تاب آوري دانشجویان رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین رضايت زناشويي دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین تاب آوري دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

4- آیا بین رضايت زناشويي و وضعیت اشتغال دانشجویان تفاوت وجود دارد؟

5-آیابین تاب آوري ووضعیت اشتغال دانشجویان تفاوت وجوددارد؟


دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی در قالب word به صورت کامل و استاندارد با قابلیت ویرایش و پرینت در ۱۰۲ صفحه به قیمت ۱۰۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی

رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی

مقدمه:
در سالهاي اخير رويكرد روانشناسي مثبت گرا، با تمركز بر استعدادها و توانمنديهاي انسان بجاي پرداختن به نابهنجاريها و اختلالها) مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. اين رويكرد، هدف نهايي خود را شناسايي سازه ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را بدنبال دارند. علاقه مندي به پژوهش در خصوص توانايي هاي فرد براي حفظ تفكر خوش بينانه با وجود رويداد هاي منفي موثر بر سلامت روان، هر روز بيشتر مي شود (لوتار، سيتيچي و بكر،۲۰۰۰) اين موضوعات در متون سلامت روان شامل پژوهش در زمينه تاب آوري ( زاوترا، هال و موراي، ۲۰۱۰؛ گارمزي و ماستن، ۱۹۹۱؛يتس و ماستن، ۲۰۰۴؛محمدي،۱۳۸۴؛ كانر و ديويدسون،۲۰۰۳) و بهزيستي(كييز، شموتكيين و ريف، ۲۰۰۲؛ ريف و سينگر، ۱۹۹۸)است.

يكي از مهمترين پيشرفت هاي نيمه دوم قرن بيستم پيدايش نظريه هايي است كه بر نقش فرايندهاي عالي موثر مهار و هدايت فرايند هاي شناختي تاكيد مي نمايد. در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم مي توان ورود سازه ” تاب آوري” را به عرصه ادبيات روانشناسي تحولي، انقلابي نو در نحوه نگرش روانشناسان، رواندرمانگران، روانپزشكان و مدجويان به شمار آورد.
تاب آوري به زبان ساده عبارت است از سازش موفقيت آميز فرد به رغم وجود تهديد و شرايط نا مطلوب محيطي(ماستن،۲۰۰۴).

در تعريف ديگري رزنيك(۲۰۱۰)، تاب آوري به ظرفيت باز گشت از چالش هاي اجتماعي ، مالي و يا احساسي به تعادل مجدد اطلاق شده است و بيانگر توانايي فرد جهت سازش يافتگي مجدد در برابر غم، ضربه ، شرايط نامطلوب و عوامل تنيدگي زاي زندگي است. به عبارت ديگر تاب آوري سازگاري مثبت در واكنش به شرايط مطلوب است. تاب آوري به مقاومت فعل پذير در برابر آسيب ها يا شرايط تهديد كننده نيست بلكه فرد تاب آور مشاهده كننده فعال و سازنده محيط ببروني خود است.

تعریف تاب آوری در روانشناسی عبارت است از استعداد و ظرفیت مثبت افراد جهت غلبه بر استرس، حوادث و فجایع. تاب آوری نوعی مصون سازی دربرابر مشکلات روانی، اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد که می تواند به وسیله ی فراهم نمودن افزایش مهارت های اجتماعی تقویت گردد. مهارت هایی از قبیل برقراری ارتباط، مهارت های رهبری، حل مسئله، مدیریت منابع، توانایی رفع موانع، موفقیت و توانایی برنامه ریزی (بابایی، ۱۳۸۷).

تاب آوري عبارت است از توانايي سازگاري موفقيت آميز با شرايط تهديدكننده. (والر) تاب آوري را سازگاري مثبت فرد در واكنش به شرايط ناگوار مي داند هرچند اين مفهوم ابتدا توسط ورنر در حوزه روانشناسي رشد مطرح شد ولي به تدريج به حوزه هاي ديگر روانشناسي اجتماعي و روانشناسي باليني وارد شد. كانر و ديويد سون كه تاب آوري را در حوزه هاي اجتماعي مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند تاب آوري، تنها پايداري در برابر آسيبها با شرايط تهديدكننده نيست. بلكه شركت فعال و سازنده فرد در محيط است آن ها تاب آوري را توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناك مي دانند (كانر و ديويدسون، ۲۰۰۱).

خود تاب آوري به عنوان يكي از سازه هاي اصلي شخصيت براي فهم انگيزش، هيجان و رفتار مفهوم سازي شده است ( بلاك، ۲۰۰۲).
ورنر و اسميت (۱۹۹۲) تاب آوري را “ساز و كار ذاتي خود اصلاح گري انسان” مي دانند افزون بر آن به باور ورنر (۱۹۹۷) تاب آوري، صرفنظر از خطرات تهديدكننده عاملي بالقوه در همه افراد براي تغيير است. بلاك (۲۰۰۲) بر اين باور است كه تاب‌آوري توانايي سازگاري سطح كنترل بر حسب شرايط محيطي مي باشد ( لتزرينگ، بلاك و فوندر، ۲۰۰۵).

گلانتز (۱۹۹۹) در پژوهشي نشان داد در جوامع مختلف برخي از گروه ها از تاب آوري بالاتري برخوردارند.
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه تاب آوري با تعديل و كمرنگ تر كردن عوامل فشارزاي حاكم بر شرايط زندگي كودكان مبتلا به اختلال يادگيري ، مي تواند بهزيستي روانشناختي اين افراد را تضمين كرده( كانر ، ۲۰۰۶) زمينه را براي ارتقاي آن فراهم آورد.
ازدواج به عنوان مهمترين و اساسي ترين رابطه بشري توصيف شده است. زيرا ساختاري اوليه براي بنا نهادن رابطه خانوادگي و تربيت كردن نسل آينده را فراهم كرد (لارسون و هولمن، ۱۹۹۴).
يكي از جوانب بسيار مهم نظام زناشويي رضايتي است كه همسران در ازدواج تجربه مي كنند( تاينگوچي و همكاران، ۲۰۰۶). آمار طلاق به عنوان شاخص ترين آشفتگي زناشويي (هاسفورد، ۲۰۰۵) و نشانگر آن است كه رضايت زناشويي به آساني قابل دستيابي نيست (روزن و همكاران ،۲۰۰۴).

رضامندي زناشويي حالتي است كه در طي آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم بودن احساس شادماني و رضايت دارند( صالحي فداردي،۱۹۹۹).
رضايت زناشويي ارزيابي ذهني و احساسي فرد در مورد روابط زناشويي اش مي باشد( تامپسون، ۱۹۸۸؛ به نقل از برازنده، ۱۳۸۴). رضايت زناشويي مفهومي گسترده و جند بعدي است كه عوامل مختلفي در آن دخيل و تاثير گذار است. اين مفهوم بخش وسيعي از پژوهش هاي منتشر شده در زمينه زناشويي را به خود اختصاص داده است(كدير، دسيلوا، پرينس و خان، ۲۰۰۵).

اليس رضامندي زناشويي را در احساس عيني خشنودي، رضايت، لذت زن و شوهر از تمامي روابط خود تعريف مي كند اگر چه ازدواج از جانب زوجين با كمترين پيچيدگي و بيشترين لذت درك مي شود اما اين رويداد همچنان از ظرفيت فشارزا بودن برخوردار است (اليس). محققان اذعان دارند كه زوج هاي راضي، در مقايسه با زوجهاي ناراضي از راه كارهاي بهتر حل مساله در زندگي خود استفاده مي كنند و تاثير اين مطلب در رضامندي زناشويي آنها خود را نشان مي دهد( كريگلويس، ۲۰۰۶ ؛ بشارت و همكاران، ۲۰۰۶).

مطالعات ديگر نشان مي دهند كه رضامندي زناشويي به سازگاري كلي فرد كمك مي كند يعني همسراني كه از سازگاري زناشويي بالايي برخوردار هستند عزت نفس بيشتري دارند و در روابط اجتماعي سازگارترند سازگاري و رضايت زناشويي نتيجه فرايند زناشويي و شامل عواملي مانند ابراز محبت و عشق همسران، احترام متقابل، روابط جنسي، تشابه نگرش، و چگونگي ارتباط و حل مساله است( مولازاده، ۲۰۰۲).

بيان مساله
از زماني كه علوم انساني توجه خود را به انسان و فرايندهاي ذهني انسان معطوف كرد بر محققان اين علوم پر واضح بود كه نقش تفكر انسان در حيات وي از جايگاه بسيار بالايي برخوردار است، نوع تفكر انسان كيفيت ديدگاه او را در كنكاش جهان پيرامون خود دستخوش تغيير قرار مي‌دهد. اين ديدگاه شامل دو حوزه مي‌شود يكي ديدگاهي است كه انسان به محيط و پيرامون خود و اتفاقاتي كه در آن مي‌افتد دارد و ديگري ديدگاهي است كه انسان به خود و جهان درون خود دارد.

تاب آوری به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۱۹۵۰، ۲۰۰۲؛ بلاک و بلاک، ۱۹۸۰). تاب‌آوری به فرا ابعاد توانش ذاتی و پویای افراد در اصلاح و تعدیل نمودن سطح کنترل در پاسخ دهی به درخواست ها و مقتضیات موقعیت های نامطلوب و پیش-آمدهای منفی اشاره لئتزرینگ، ۲۰۰۵؛ نقل از رحیمان بوکر، ۱۳۸۵).

افراد تاب آور به عنوان افرادی توصیف می شوند که علایق وسیعی دارند، دارای سطح اشتیاق بالا بوده، و جرأت مند هستند و از لحاظ اجتماعی مهارت و بشاشیت داشته، فاقد یا دارای رفتارهای خود شکوفانه هستند، از لحاظ عاطفی آرام هستند، دارای معنای فردی در زندگی بوده و قادرند شرایط استرس زا را تعدیل نمایند (لئتزرینگ، ۲۰۰۵).
تاب آوري تنها پايداري در برابر آسيب‌ها يا شرايط تهديد كننده نيست و حالتي انفعالي در رويارويي با شرايط خطرناك نمي‌باشد بلكه شركت فعال و سازنده در محيط پيراموني خود است.
مي‌توان گفت تاب آوري توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي-رواني در شرايط خطرناك است (كانروديويدسون، ۲۰۰۳). افزون بر اين پژوهشگران بر اين باورند كه تاب آوري نوعي ترميم خود با پيامدهاي مثبت هيجاني، عاطفي و شناختي است (گارمزي ۱۹۹۱، ماستن ۲۰۰۱، راتر ۱۹۹۹، بكر ۲۰۰۰).
افزون بر اين ، پژوهشگران بر اين باورند كه تاب آوري نوعي ترميم خود با پيامدهاي مثبت هيجاني، عاطفي و شناختي است. كامپفر باور داشت كه تاب‌آوري بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر (در شرايط تهديد كننده) است و از اين رو سازگاري موفق در زندگي را فراهم مي كند (كامپفر، ۲۰۰۱).

پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامد های مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است(گامزی،۱۹۹۱؛ ماستن،۲۰۰۱؛ راتر،۱۹۹۹؛ لوتار، سیچتی و بکر، ۲۰۰۰؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶).
بر اساس نظر هجمدل۵ (۲۰۰۷) افراد تاب آور دارای ویژگی هایی از قبیل شایستگی اجتماعی، حل مسأله، آینده جویی و خودگردانی هستند. همچنین از بین عوامل شخصیتی که در شکل گیری تاب آوری نقش تعیین کننده دارند، می توان به سرسختی، مثبت گرایی و امیدواری، دوراندیشی، خودکارآمدی، عزت نفس بالا، قدرت انطباق، مکان کنترل درونی، ارزیابی شناختی و احساس همبستگی بالا اشاره نمود.

اساساً سازگاري روانشناختي و رضامندي از زندگي داراي ابعاد پيچيده اي است يكي از زمينه هاي مهم سازگاري در زندگي انسان موضوع ازدواج و رضامندي زناشويي است، بدان حد كه ازدواج موفق و رضامندانه مستلزم سطح پايدار سازگاري از جانب زوجين مي باشند.

ازدواج به مثابه نوعي رويداد گذار در چرخه زندگي محسوب مي شود و همسر شدن يكي از پيچيده ترين و مشكل ترين گذار هاي جرخه زندگي است( باگاروزي، ۲۰۰۱). رضامندي زناشويي يكي از مهمترين تعيين كنندهاي عملكرد سالم نها خانواده مي باشد(گرف ،۲۰۰۰).
پيوند زناشويي به عنوان يكي از پيچيده ترين انواع روابط انساني واجد چنان توان بالقوه اي در آزادسازي احساسات است كه كمتر روابط بين فردي ديگر مي توان نظير آن را يافت(شهيدي، ۱۳۸۰).

عوامل متعددي رضايت زناشويي زوجين را تحت تاثير قرار مي دهند كه از آن جمله مي توان به رضايت از خلق و خوي همسر(بلوم و همكاران، ۱۹۹۹) اعتماد ، وفاداري و عشق( رويزبلات و همكارن، ۱۹۹۹) و درآمد اشتغال همسر( ويجايان تيمالا و همكاران، ۲۰۰۴) اشاره كرد.
بطور كلي نتايج پژوهش هاي متعدد نشان مي دهد كه شباهت بين همسران در ابعادي نظير وضعيت اجتماعي، اقتصادي، زمينه تحصيلي م آموزشي ، سن، موقعيت، مذهب، جذابيت جسماني، هوش، نگرش ها و ارزشها سطوح بالاتري از رضايت زناشويي و احتمال كمتري از طلاق را پيش بيني مي كند(شيوتا، ۲۰۰۷).

تحقيقات اخير نشان داده اند كه احترام متقابل، همخواني باورهاي زوج، سن ازداج، مدت زمان زندگي مشترك و تعداد فرزندان در رضايت مندي موثر است(فينكناره و هازمن، ۲۰۰۰؛ ناصحي و همكاران، ۲۰۰۴).
مطالعات نشان مي دهند كه رضايت جنسي ارتباط مثبتي با سلامت عمومي و رضايت از ارتباطات دارد(سانتيلا و همكاران، ۲۰۰۷).
لنديس، پيتر_ وايت، مارتين و بودنمن(۲۰۱۳)، در پژوهش خود نشان دادند كه در زوج هاي مسن تر با ميانگين سني شصت و هشت سال رويكرد هاي مقابله زوجي آنها به طور معني داري با رضايت زناشويي آنان ارتباط دارد.

فهرست مطالب :

تقدیم و تشکر

چکیده

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه

بيان مساله

سوالهاي پژوهش

اهميت ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف كلي

اهداف فرعي

فرضيه هاي پژوهش

متغيرهاي پژوهش

تعاريف نظري مفاهيم

تاب آوري

رضايت زناشويي

تعاريف عملياتي مفاهيم

رضايت زناشويي

فصل دوم:پیشینه پژوهش

تاريخچه تاب آوري

تعاريفي از تاب آوري

مفهوم تاب آوري و ابعاد آن

سير تاريخي و فرايند تحولي مفهوم تاب آوري

مباني نظري تاب آوري

نظريه گارمزي در مورد تاب آوري

نظريه بلاك در مورد تاب آوري

نظريه ورنر و اسميت در مورد تاب آوري

ويژگي هاي افراد تاب آوري

۱- احساس ارزشمندي

۲- مهارت در حل مساله

۳- كفايت اجتماعي

۴- خوش بيني

۵- همدلي

مقدمه رضايت زناشويي

پيشينه رضايت زناشويي

تعريف اليس از رضايت زناشويي

عوامل تعيين كننده موفقيت و رضايت زناشويي

۱-۱ مهارتهاي ارتباطي

۱-۲ تقابل

۱-۳ مهارتهاي حل مساله

۱-۴ هيجان و مهارتهاي هيجان

۱-۵ صميميت و خود افشاسازي

۱-۶ عملكرد جنسي

۱-۷ ويژگي هاي

۱-۸ بهداشت رواني و جنسي

۱-۹ سن

۱-۱۰ تحصيلات

۱-۱۱ ايفاي نقش

۱-۱۲ فرزندان

۱-۱۳ عوامل فرهنگي

۱-۱۴ مذهب

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

روش اجرا

ابزار اندازه گيري

روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي

طریقه نمره گذاری رضايت زناشويي

روايي و اعتبار پرسشنامه تاب آوري

طریقه نمره گذاری تاب آوري

فصل چهارم:یافته ها

مقدمه

توصيف داده ها

تجزيه و تحليل آماري داده ها

الف- آمار توصيفي

ب- آمار استنباطي

فرضيه ۱

فرضيه ۲

فرضيه۳

فرضيه ۴

فرضيه ۵

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق

يافته هاي تحقيق

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدوديت هاي پژوهش

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع خارجی

جهت دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
102 word 10,500 تومان

دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشوییدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور