دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی

[accordions id=”38744″] دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی در قالب word به صورت کامل و استاندارد با قابلیت ویرایش و پرینت در ۱۰۲ صفحه به قیمت ۱۰۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی

رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی

مقدمه:
در سالهاي اخير رويكرد روانشناسي مثبت گرا، با تمركز بر استعدادها و توانمنديهاي انسان بجاي پرداختن به نابهنجاريها و اختلالها) مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. اين رويكرد، هدف نهايي خود را شناسايي سازه ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را بدنبال دارند. علاقه مندي به پژوهش در خصوص توانايي هاي فرد براي حفظ تفكر خوش بينانه با وجود رويداد هاي منفي موثر بر سلامت روان، هر روز بيشتر مي شود (لوتار، سيتيچي و بكر،۲۰۰۰) اين موضوعات در متون سلامت روان شامل پژوهش در زمينه تاب آوري ( زاوترا، هال و موراي، ۲۰۱۰؛ گارمزي و ماستن، ۱۹۹۱؛يتس و ماستن، ۲۰۰۴؛محمدي،۱۳۸۴؛ كانر و ديويدسون،۲۰۰۳) و بهزيستي(كييز، شموتكيين و ريف، ۲۰۰۲؛ ريف و سينگر، ۱۹۹۸)است.

يكي از مهمترين پيشرفت هاي نيمه دوم قرن بيستم پيدايش نظريه هايي است كه بر نقش فرايندهاي عالي موثر مهار و هدايت فرايند هاي شناختي تاكيد مي نمايد. در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم مي توان ورود سازه ” تاب آوري” را به عرصه ادبيات روانشناسي تحولي، انقلابي نو در نحوه نگرش روانشناسان، رواندرمانگران، روانپزشكان و مدجويان به شمار آورد.
تاب آوري به زبان ساده عبارت است از سازش موفقيت آميز فرد به رغم وجود تهديد و شرايط نا مطلوب محيطي(ماستن،۲۰۰۴).

در تعريف ديگري رزنيك(۲۰۱۰)، تاب آوري به ظرفيت باز گشت از چالش هاي اجتماعي ، مالي و يا احساسي به تعادل مجدد اطلاق شده است و بيانگر توانايي فرد جهت سازش يافتگي مجدد در برابر غم، ضربه ، شرايط نامطلوب و عوامل تنيدگي زاي زندگي است. به عبارت ديگر تاب آوري سازگاري مثبت در واكنش به شرايط مطلوب است. تاب آوري به مقاومت فعل پذير در برابر آسيب ها يا شرايط تهديد كننده نيست بلكه فرد تاب آور مشاهده كننده فعال و سازنده محيط ببروني خود است.

تعریف تاب آوری در روانشناسی عبارت است از استعداد و ظرفیت مثبت افراد جهت غلبه بر استرس، حوادث و فجایع. تاب آوری نوعی مصون سازی دربرابر مشکلات روانی، اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد که می تواند به وسیله ی فراهم نمودن افزایش مهارت های اجتماعی تقویت گردد. مهارت هایی از قبیل برقراری ارتباط، مهارت های رهبری، حل مسئله، مدیریت منابع، توانایی رفع موانع، موفقیت و توانایی برنامه ریزی (بابایی، ۱۳۸۷).

تاب آوري عبارت است از توانايي سازگاري موفقيت آميز با شرايط تهديدكننده. (والر) تاب آوري را سازگاري مثبت فرد در واكنش به شرايط ناگوار مي داند هرچند اين مفهوم ابتدا توسط ورنر در حوزه روانشناسي رشد مطرح شد ولي به تدريج به حوزه هاي ديگر روانشناسي اجتماعي و روانشناسي باليني وارد شد. كانر و ديويد سون كه تاب آوري را در حوزه هاي اجتماعي مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند تاب آوري، تنها پايداري در برابر آسيبها با شرايط تهديدكننده نيست. بلكه شركت فعال و سازنده فرد در محيط است آن ها تاب آوري را توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناك مي دانند (كانر و ديويدسون، ۲۰۰۱).

خود تاب آوري به عنوان يكي از سازه هاي اصلي شخصيت براي فهم انگيزش، هيجان و رفتار مفهوم سازي شده است ( بلاك، ۲۰۰۲).
ورنر و اسميت (۱۹۹۲) تاب آوري را “ساز و كار ذاتي خود اصلاح گري انسان” مي دانند افزون بر آن به باور ورنر (۱۹۹۷) تاب آوري، صرفنظر از خطرات تهديدكننده عاملي بالقوه در همه افراد براي تغيير است. بلاك (۲۰۰۲) بر اين باور است كه تاب‌آوري توانايي سازگاري سطح كنترل بر حسب شرايط محيطي مي باشد ( لتزرينگ، بلاك و فوندر، ۲۰۰۵).

گلانتز (۱۹۹۹) در پژوهشي نشان داد در جوامع مختلف برخي از گروه ها از تاب آوري بالاتري برخوردارند.
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه تاب آوري با تعديل و كمرنگ تر كردن عوامل فشارزاي حاكم بر شرايط زندگي كودكان مبتلا به اختلال يادگيري ، مي تواند بهزيستي روانشناختي اين افراد را تضمين كرده( كانر ، ۲۰۰۶) زمينه را براي ارتقاي آن فراهم آورد.
ازدواج به عنوان مهمترين و اساسي ترين رابطه بشري توصيف شده است. زيرا ساختاري اوليه براي بنا نهادن رابطه خانوادگي و تربيت كردن نسل آينده را فراهم كرد (لارسون و هولمن، ۱۹۹۴).
يكي از جوانب بسيار مهم نظام زناشويي رضايتي است كه همسران در ازدواج تجربه مي كنند( تاينگوچي و همكاران، ۲۰۰۶). آمار طلاق به عنوان شاخص ترين آشفتگي زناشويي (هاسفورد، ۲۰۰۵) و نشانگر آن است كه رضايت زناشويي به آساني قابل دستيابي نيست (روزن و همكاران ،۲۰۰۴).

رضامندي زناشويي حالتي است كه در طي آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم بودن احساس شادماني و رضايت دارند( صالحي فداردي،۱۹۹۹).
رضايت زناشويي ارزيابي ذهني و احساسي فرد در مورد روابط زناشويي اش مي باشد( تامپسون، ۱۹۸۸؛ به نقل از برازنده، ۱۳۸۴). رضايت زناشويي مفهومي گسترده و جند بعدي است كه عوامل مختلفي در آن دخيل و تاثير گذار است. اين مفهوم بخش وسيعي از پژوهش هاي منتشر شده در زمينه زناشويي را به خود اختصاص داده است(كدير، دسيلوا، پرينس و خان، ۲۰۰۵).

اليس رضامندي زناشويي را در احساس عيني خشنودي، رضايت، لذت زن و شوهر از تمامي روابط خود تعريف مي كند اگر چه ازدواج از جانب زوجين با كمترين پيچيدگي و بيشترين لذت درك مي شود اما اين رويداد همچنان از ظرفيت فشارزا بودن برخوردار است (اليس). محققان اذعان دارند كه زوج هاي راضي، در مقايسه با زوجهاي ناراضي از راه كارهاي بهتر حل مساله در زندگي خود استفاده مي كنند و تاثير اين مطلب در رضامندي زناشويي آنها خود را نشان مي دهد( كريگلويس، ۲۰۰۶ ؛ بشارت و همكاران، ۲۰۰۶).

مطالعات ديگر نشان مي دهند كه رضامندي زناشويي به سازگاري كلي فرد كمك مي كند يعني همسراني كه از سازگاري زناشويي بالايي برخوردار هستند عزت نفس بيشتري دارند و در روابط اجتماعي سازگارترند سازگاري و رضايت زناشويي نتيجه فرايند زناشويي و شامل عواملي مانند ابراز محبت و عشق همسران، احترام متقابل، روابط جنسي، تشابه نگرش، و چگونگي ارتباط و حل مساله است( مولازاده، ۲۰۰۲).

بيان مساله
از زماني كه علوم انساني توجه خود را به انسان و فرايندهاي ذهني انسان معطوف كرد بر محققان اين علوم پر واضح بود كه نقش تفكر انسان در حيات وي از جايگاه بسيار بالايي برخوردار است، نوع تفكر انسان كيفيت ديدگاه او را در كنكاش جهان پيرامون خود دستخوش تغيير قرار مي‌دهد. اين ديدگاه شامل دو حوزه مي‌شود يكي ديدگاهي است كه انسان به محيط و پيرامون خود و اتفاقاتي كه در آن مي‌افتد دارد و ديگري ديدگاهي است كه انسان به خود و جهان درون خود دارد.

تاب آوری به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۱۹۵۰، ۲۰۰۲؛ بلاک و بلاک، ۱۹۸۰). تاب‌آوری به فرا ابعاد توانش ذاتی و پویای افراد در اصلاح و تعدیل نمودن سطح کنترل در پاسخ دهی به درخواست ها و مقتضیات موقعیت های نامطلوب و پیش-آمدهای منفی اشاره لئتزرینگ، ۲۰۰۵؛ نقل از رحیمان بوکر، ۱۳۸۵).

افراد تاب آور به عنوان افرادی توصیف می شوند که علایق وسیعی دارند، دارای سطح اشتیاق بالا بوده، و جرأت مند هستند و از لحاظ اجتماعی مهارت و بشاشیت داشته، فاقد یا دارای رفتارهای خود شکوفانه هستند، از لحاظ عاطفی آرام هستند، دارای معنای فردی در زندگی بوده و قادرند شرایط استرس زا را تعدیل نمایند (لئتزرینگ، ۲۰۰۵).
تاب آوري تنها پايداري در برابر آسيب‌ها يا شرايط تهديد كننده نيست و حالتي انفعالي در رويارويي با شرايط خطرناك نمي‌باشد بلكه شركت فعال و سازنده در محيط پيراموني خود است.
مي‌توان گفت تاب آوري توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي-رواني در شرايط خطرناك است (كانروديويدسون، ۲۰۰۳). افزون بر اين پژوهشگران بر اين باورند كه تاب آوري نوعي ترميم خود با پيامدهاي مثبت هيجاني، عاطفي و شناختي است (گارمزي ۱۹۹۱، ماستن ۲۰۰۱، راتر ۱۹۹۹، بكر ۲۰۰۰).
افزون بر اين ، پژوهشگران بر اين باورند كه تاب آوري نوعي ترميم خود با پيامدهاي مثبت هيجاني، عاطفي و شناختي است. كامپفر باور داشت كه تاب‌آوري بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر (در شرايط تهديد كننده) است و از اين رو سازگاري موفق در زندگي را فراهم مي كند (كامپفر، ۲۰۰۱).

پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامد های مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است(گامزی،۱۹۹۱؛ ماستن،۲۰۰۱؛ راتر،۱۹۹۹؛ لوتار، سیچتی و بکر، ۲۰۰۰؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶).
بر اساس نظر هجمدل۵ (۲۰۰۷) افراد تاب آور دارای ویژگی هایی از قبیل شایستگی اجتماعی، حل مسأله، آینده جویی و خودگردانی هستند. همچنین از بین عوامل شخصیتی که در شکل گیری تاب آوری نقش تعیین کننده دارند، می توان به سرسختی، مثبت گرایی و امیدواری، دوراندیشی، خودکارآمدی، عزت نفس بالا، قدرت انطباق، مکان کنترل درونی، ارزیابی شناختی و احساس همبستگی بالا اشاره نمود.

اساساً سازگاري روانشناختي و رضامندي از زندگي داراي ابعاد پيچيده اي است يكي از زمينه هاي مهم سازگاري در زندگي انسان موضوع ازدواج و رضامندي زناشويي است، بدان حد كه ازدواج موفق و رضامندانه مستلزم سطح پايدار سازگاري از جانب زوجين مي باشند.

ازدواج به مثابه نوعي رويداد گذار در چرخه زندگي محسوب مي شود و همسر شدن يكي از پيچيده ترين و مشكل ترين گذار هاي جرخه زندگي است( باگاروزي، ۲۰۰۱). رضامندي زناشويي يكي از مهمترين تعيين كنندهاي عملكرد سالم نها خانواده مي باشد(گرف ،۲۰۰۰).
پيوند زناشويي به عنوان يكي از پيچيده ترين انواع روابط انساني واجد چنان توان بالقوه اي در آزادسازي احساسات است كه كمتر روابط بين فردي ديگر مي توان نظير آن را يافت(شهيدي، ۱۳۸۰).

عوامل متعددي رضايت زناشويي زوجين را تحت تاثير قرار مي دهند كه از آن جمله مي توان به رضايت از خلق و خوي همسر(بلوم و همكاران، ۱۹۹۹) اعتماد ، وفاداري و عشق( رويزبلات و همكارن، ۱۹۹۹) و درآمد اشتغال همسر( ويجايان تيمالا و همكاران، ۲۰۰۴) اشاره كرد.
بطور كلي نتايج پژوهش هاي متعدد نشان مي دهد كه شباهت بين همسران در ابعادي نظير وضعيت اجتماعي، اقتصادي، زمينه تحصيلي م آموزشي ، سن، موقعيت، مذهب، جذابيت جسماني، هوش، نگرش ها و ارزشها سطوح بالاتري از رضايت زناشويي و احتمال كمتري از طلاق را پيش بيني مي كند(شيوتا، ۲۰۰۷).

تحقيقات اخير نشان داده اند كه احترام متقابل، همخواني باورهاي زوج، سن ازداج، مدت زمان زندگي مشترك و تعداد فرزندان در رضايت مندي موثر است(فينكناره و هازمن، ۲۰۰۰؛ ناصحي و همكاران، ۲۰۰۴).
مطالعات نشان مي دهند كه رضايت جنسي ارتباط مثبتي با سلامت عمومي و رضايت از ارتباطات دارد(سانتيلا و همكاران، ۲۰۰۷).
لنديس، پيتر_ وايت، مارتين و بودنمن(۲۰۱۳)، در پژوهش خود نشان دادند كه در زوج هاي مسن تر با ميانگين سني شصت و هشت سال رويكرد هاي مقابله زوجي آنها به طور معني داري با رضايت زناشويي آنان ارتباط دارد.

فهرست مطالب :

تقدیم و تشکر

چکیده

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه

بيان مساله

سوالهاي پژوهش

اهميت ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف كلي

اهداف فرعي

فرضيه هاي پژوهش

متغيرهاي پژوهش

تعاريف نظري مفاهيم

تاب آوري

رضايت زناشويي

تعاريف عملياتي مفاهيم

رضايت زناشويي

فصل دوم:پیشینه پژوهش

تاريخچه تاب آوري

تعاريفي از تاب آوري

مفهوم تاب آوري و ابعاد آن

سير تاريخي و فرايند تحولي مفهوم تاب آوري

مباني نظري تاب آوري

نظريه گارمزي در مورد تاب آوري

نظريه بلاك در مورد تاب آوري

نظريه ورنر و اسميت در مورد تاب آوري

ويژگي هاي افراد تاب آوري

۱- احساس ارزشمندي

۲- مهارت در حل مساله

۳- كفايت اجتماعي

۴- خوش بيني

۵- همدلي

مقدمه رضايت زناشويي

پيشينه رضايت زناشويي

تعريف اليس از رضايت زناشويي

عوامل تعيين كننده موفقيت و رضايت زناشويي

۱-۱ مهارتهاي ارتباطي

۱-۲ تقابل

۱-۳ مهارتهاي حل مساله

۱-۴ هيجان و مهارتهاي هيجان

۱-۵ صميميت و خود افشاسازي

۱-۶ عملكرد جنسي

۱-۷ ويژگي هاي

۱-۸ بهداشت رواني و جنسي

۱-۹ سن

۱-۱۰ تحصيلات

۱-۱۱ ايفاي نقش

۱-۱۲ فرزندان

۱-۱۳ عوامل فرهنگي

۱-۱۴ مذهب

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

روش اجرا

ابزار اندازه گيري

روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي

طریقه نمره گذاری رضايت زناشويي

روايي و اعتبار پرسشنامه تاب آوري

طریقه نمره گذاری تاب آوري

فصل چهارم:یافته ها

مقدمه

توصيف داده ها

تجزيه و تحليل آماري داده ها

الف- آمار توصيفي

ب- آمار استنباطي

فرضيه ۱

فرضيه ۲

فرضيه۳

فرضيه ۴

فرضيه ۵

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق

يافته هاي تحقيق

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدوديت هاي پژوهش

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع خارجی

جهت دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشویی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
102 word 10,500 تومان

دانلود پایان نامه رابطه تاب آوری و رضایت زناشوییلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *