نمونه سوالات پیام نور

دانلود پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکرانتوضیحات پرسشنامه

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)ردیف نظر شما راجع به گویه های زیر چه می باشد کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم

1 از رفتن به کلاس هیجان زده می شوم.

2 آماده شدن برای کلاس بیهوده است، زیرا اصلاّ مطالب درسی را نمی فهمم.

3 حتی پیش از کلاس، نگرانم که آیا قادر به فهمیدن مطالب درسی خواهم بود یا نه.

4 اطمینان از این که مطالب را خواهم فهمید، به من انگیزه می دهد.

5 انتظار دارم در این کلاس زیاد یاد بگیرم.

6 چون عصبی هستم، بهتر است از کلاس فرار کنم.

7 هنگام رفتن به کلاس، اعتماد به نفس دارم.

8 ای کاش مجبور نبودم در کلاس حاضر باشم چون حضور در کلاس مرا عصبانی می کند.

9 سرشار از امید هستم.

10 حتی پیش از کلاس، این واقعیت را پذیرفته ام که مطالب درسی را نخواهم فهمید.

11 مصمم هستم که به این کلاس بروم، زیرا کلاس هیجان بر انگیزی است.

12 نگرانم که آیا به اندازه کافی آماده درس هستم یا نه.

13 اعتماد به نفسم به من انگیزه می دهد و آماده کلاس شوم.

14 فکر این کلاس، مرا ناامید می کند.

15 نگرانم که انتظارات کلاس بیش از اندازه باشد.

16 امید به موفقیت، انگیزه می دهد تا تلاش بیشتری کنم.

17 فکر کردن درباره کلاس مرا ناراحت می کند.

18 چون دلسرد شده ام، انرژی رفتن به کلاس را ندارم.

19 وقتی در موردکلاس فکر می کنم، ناراحت می شوم.

20 خوشبین هستم و می توانم با مطالب درسی جلو بروم.

21 احساس ترس می کنم.

22 ترجیح می دهم به کلاس نروم، زیرا امیدی به فهمیدن مطالب درسی وجود ندارد.

23 امیدوارم مشارکت خوبی در کلاس داشته باشم.

24 از حضور در کلاس لذت می برم.

25 نگرانم که دیگران بیشتر از من بفهمند.

26 وسوسه می شوم که از کلاس درس بیرون بروم زیرا خیلی کسل کننده است.

27 هر وقت در کلاس صحبت می کنم، خجالت زده می شوم.

28 در کلاس احساس ناامیدی می کنم.

29 چون زمان به کندی می گذرد مرتب به ساعتم نگاه می کنم.

30 از اینکه می توانم مطالب را بفهمم احساس غرور می کنم.

31 چون مطالب را نمی فهمم، به نظر گیج و بی توجه می آیم.

32 لذتی که از این کلاس می برم موجب می شود که در آن شرکت کنم.

33 چون نمی توانم تا پایان کلاس صبر کنم، احساس نا آرامی می کنم.

34 وقتی حرفی درکلاس می زنم، احساس حماقت می کنم.

35 در کلاس احساس تنش می کنم.

36 حوصله ام از کلاس سر می رود.

37 اعتماد به نفس دارم زیرا مطالب را می فهمم.

38 هرگاه در کلاس صحبتی می کنم، می خواهم به سوراخی بروم و پنهان شوم.

39 احساس عصبانیت می کنم.

40 مفتخرم که در این کلاس بهتر از بقیه عمل می کنم.

41 درس به قدری جالب بود که می توانستم ساعت ها در کلاس بنشینم و به گفته های معلم گوش دهم.

42 آن قدر بی حوصله می شوم که هشیار بودن برایم مشکل می شود.

43 برآشفته می شوم.

44 فکرکردن در مورد کیفیت پایین درس مرا عصبانی می کند.

45 چون حوصله ام در کلاس سر می رود، خمیازه می کشم.

46 وقتی در کلاس خوب مشارکت می کنم، انگیزه ام بیشتر می شود.

47 از اینکه نمی توانم اظهار وجود کنم، دچار برآشفتگی می شوم.

48 احساس ناامیدی می کنم.

49 آن قدر از مشارکت در کلاس لذت می برم که نیرو می گیرم.

50 در کلاس احساس پریشانی می کنم.

51 تدریس معلم مرا کسل می کند.

52 به دلیل آشفتگی در کلاس، احساس تنش و کمرویی می کنم.

53 از همکاری هایی که در کلاس دارم، احساس غرور می کنم.

54 چون عصبانی هستم، احساس بی قراری می کنم.

55 تمام امیدم را در فهمیدن مطالب این کلاس از دست داده ام.

56 می ترسم حرف نادرستی بزنم، بنابراین ترجیح می دهم چیزی نگویم.

57 در خلال کلاس احساس می کنم در صندلی فرو می روم.

58 خجالت می کشم.

59 فکرکردن در مورد همه چیزهای بیهوده ای که قرار است یاد بگیرم، مرا عصبانی میکند.

60 وقتی در کلاس خوب عمل می کنم، قلبم با غرور می تپد.

61 وقتی حوصله ام سر می رود، حواسم پرت می شود.

62 وقتی درکلاس حرف می زنم، لکنت زبان پیدا می کنم.

63 این کلاس برایم کاملا کسل کننده است.

64 اگر دیگران بفهمند که این مطالب را نمی فهمم، دچار پریشانی می شوم.

65 وقتی مطلب مهمی را در کلاس نمی فهمم، قلبم تندتر می زند.

66 فکر می کنم به جای نشستن در این کلاس کسل کننده، چه کار دیگری می توانم انجام دهم.

67 بعد از هر جلسه این کلاس، بی صبرانه منتظر جلسه بعدی هستم.

68 از آن رو خجالت زده می شوم که دیگران بیشتر از من مطالب را فهمیده اند.

69 ای کاش می توانستم دبیرانم را مواخذه کنم.

70 به خودم می بالم.

71 خوشحالم که مطالب درسی را فهمیدم.

72 وقتی در کلاس چیزی را نمی فهمم، ترجیح می دهم به کسی نگویم.

73 عصبانی هستم.

74 از این که در مورد این موضوع مطالبی می دانم، احساس غرور می کنم.

75 چنان احساس ناامیدی می کنم که تمام توانم را از دست می دهم.

76 خوشحالم که نتیجه خوبی از رفتن به کلاس گرفتم.

77 چون از موفقیت هایم در این کلاس احساس غرور می کنم و انگیزه ادامه آن را دارم.

78 هرگاه به وقتی که در کلاس هدر می دهم، فکر می کنم، عصبانی و ناراحت می شوم.

79 از ادامه کار در این دوره ناامیدم.

80 دوست دارم درباره عملکرد خوبم در این کلاس با دوستانم صحبت کنم.

81 مشتاقانه منتظر مطالعه هستم.

82 آنقدر عصبی هستم که حتی نمی خواهم مطالعه را آغاز کنم.

83 مطمئن هستم می توانم بر مطالب درسی اشراف پیدا کنم.

84 چون حجم مطالب درسی مرا کلافه می کند، حتی نمی خواهم مطالعه را آغاز کنم.

85 وقتی مجبور می شوم مطالعه کنم، ناراحت می شوم.

86 وقتی به کتاب هایی نگاه می کنم که باید آن ها را مطالعه کنم، مضطرب می شوم.

87 چون بی حوصله هستم، علاقه ای به یادگیری ندارم.

88 نظرخوشبینانه ای نسبت به مطالعه دارم.

89 از تنبلی خودم در به تعویق انداختن های مکرر درس هایم خجاالت می کشم.

90 وقتی مجبورم مطالعه کنم، عصبانی می شوم.

91 نداشتن اعتماد به نفس، حتی پیش از آغاز مطالعه، مرا خسته و ناتوان می کند.

92 از این که مجبورم زیاد مطالعه کنم، عصبانی هستم.

93 ترجیح می دهم این کارکسل کننده را به فردا موکول کنم.

94 خوشبین هستم که پیشرفت خوبی در مطالعه خواهم داشت.

95 وقتی درباره تحصیلم فکر می کنم احساس ناامیدی می کنم.

96 نگرانم که آیا از پس همه کار هایم بر می آیم یا نه.

97 چون بی حوصله هستم، از نشستن پشت میز خسته می شوم.

98 هنگام مطالعه اعتماد به نفس پیدا می کنم.

99 خجالت می کشم که نمی توانم ساده ترین جزئیات را درک کنم.

100 آنقدر عصبانی هستم که دوست دارم کتاب درسی را از پنجره به بیرون بیندازم.

101 ناامیدی من همه توانم را از من می گیرد.

102 در خلال مطالعه، دوست دارم به چیز دیگری توجه کنم تا اضطرابم کمتر شود.

103 مطالب درسی آن قدر مرا کسل می کنند که به طور کامل احساس ناتوانی می کنم.

104 فکر رسیدن به اهداف یادگیری، برایم الهام بخش است.

105 احساس خجالت می کنم، زیرا به اندازه دیگران در مطالعه تبحر ندارم.

106 وقتی برای مدت طولانی پشت میز می نشینم، ناراحتی و عصبانیت مرا بیقرار می کند.

107 به توانایی خودم افتخار می کنم.

108 چنان احساس ناتوانی می کنم که نمی توانم تمام تلاشم را صرف مطالعاتم کنم.

109 در خلال مطالعه، حواسم پرت است.

110 بیش از نیاز مطالعه می کنم، چون از آن لذت می برم.

111 با تمام شدن وقت، قلبم به تپش می افتد.

112 مطالب درسی مرا تا حد مرگ کسل می کند.

113 اعتماد به نفس من به من انگیزه می دهد.

114 وقتی کسی متوجه می شود چه قدر کم میفهمم، نمی گذارم چشمم به چشمش بیفتد.

115 مطالعه مرا خشمگین می کند.

116 کاش می توانستم انصراف دهم چون نمی توانم از پس آن برآیم.

117 وقتی مطالعه ام خوب پیش می رود سرعتم بیشتر می شود.

118 هنگام مطالعه، عصبی و بی قرار می شوم.

119 در خلال مطالعه مطالب درسی کسل کننده، به این فکر می کنم که زمان چه قدر کند می گذرد.

120 وقتی جواب سؤال مربوط به مطالب کلاس را نمی دانم، از خجالت قرمز می شوم.

121 هرگاه مطالعه می کنم، عصبانی می شوم.

122 وقتی مسئله مشکلی را در خلال مطالعه حل می کنم، قلبم با غرور می تپد.

123 به این نتیجه رسیده ام که توان تسلط بر این مطالب درسی را ندارم.

124 از چالش یادگیری مطالب درسی لذت می برم.

125 از این درس می ترسم، زیرا به طور کامل آن را نمی فهمم.

126 در خلال مطالعه خوابم می آید، زیرا خیلی کسل کننده است.

127 احساس خجالت می کنم.

128 از مطالعه اجباری ناراحت می شوم.

129 چون از موفقیت هایم احساس غرور می کنم، بسیار برانگیخته هستم.

130 احساس ناتوانی می کنم.

131 از سر و کار داشتن با مطالب درسی لذت می برم.

132 نگرانی از تمام نشدن مطالب، مرا می ترساند.

133 مطالعه دروس کلاس، مرا کسل می کند.

134 از این که نمی توانم مطالب را به طور کامل برای دیگران توضیح دهم، خجالت می کشم.

135 وقتی کارم را عالی انجام می دهم، احساس غرور می کنم.

136 وقتی درسم خوب پیش می رود، از نظر جسمی هیجان زده می شوم.

137 مطالعه کردن کسل کننده و ملال آور است.

138 وقتی می بینم توانایی ندارم، احساس خجالت می کنم.

139 از کسب دانش جدید لذت می برم.

140 مطالب درسی آن قدر کسل کننده است که به خیال پردازی پناه می برم.

141 نگرانم که مطالب درسی را خوب فهمیدم یا نه.

142 چون مشکلات زیادی با مطالب درسی داشته ام، از بحث پیرامون آن ها خودداری می کنم.

143 پس از هر مطالعه ممتد، آنقدر عصبانی هستم که دچار تنش می شوم.

144 به خودم افتخار می کنم.

145 پس از هر مطالعه به این نتیجه می رسم که توانایی ندارم.

146 از پیشرفتی که کرده ام به قدری خوشحالم، که انگیزه دارم مطالعه را ادامه دهم.

147 وقتی نمی توانم از عهده درس هایم برآیم، احساس ترس می کنم.

148 ضعف های حافظه ام مرا کلافه می کند.

149 این واقعیت که هرگز مطالب درسی را یاد نخواهم گرفت، مرا دلسرد می کند.

150 تأمل در پیشرفتم در درسها، مرا خوشحال می کند.

151 وقتی نمی توانم چیزی را بفهمم، نمی خواهم، کسی آن را بداند.

152 فکر کنم حق دارم به موفقیت های خود در مطالعه افتخار کنم.

153 احساس تسلیم شدن دارم.

154 بعضی از موضوعات آن قدر برایم لذت بخش هستند، که می خواهم در مورد آنها بیش از معمول مطالعه کنم.

155 نگرانم، زیرا توان کافی برای مطالعاتم ندارم.

• مولفه های پرسشنامه:

سوالات مربوط به هر خرده مقیاس خرده مقیاس

1، 5، 11، 24، 32، 41، 49، 67، 71، 76، لذت از کلاس درس

4، 7، 9، 13، 16، 20، 23، 37 امیدواری در کلاس

30، 40، 46، 53، 60، 70، 74، 77، 80 غرور در کلاس

8، 28، 39، 44، 54، 59، 69، 73 خشم در کلاس

3، 6، 12، 15، 17، 19، 21، 25، 35، 50، 56، 65، 78 اضطراب مربوط به کلاس

27، 34، 38، 43، 47، 52، 58، 62، 64، 68، 72 شرم نسبت به کلاس

2، 10، 14، 18، 22، 31، 48، 55، 75، 79 ناامیدی مربوط به کلاس

26، 29، 33، 36، 42، 45، 51، 57، 61، 63، 66 خستگی نسبت به کلاس

81، 110، 117، 124، 131، 136، 139، 146، 150، 154 لذت از یادگیری

83، 88، 94، 98، 104، 113 امید به یادگیری

107، 122، 129، 135، 144، 152 غرور مربوط به یادگیری

84، 90، 92، 100، 106، 115، 121، 128، 143 خشم نسبت به یادگیری

82، 85، 86، 96، 102، 111، 118، 125، 132، 141، 147 اضطراب نسبت به یادگیری

89، 99، 105، 114، 120، 127، 134، 138، 142، 148، 151 شرم مربوط به یادگیری

91، 95، 101، 108، 116، 123، 130، 145، 149، 153، 155 ناامیدی نسبت به یادگیری

87، 93، 97، 103، 109، 112، 119، 126، 133، 137، 140 خستگی از یادگیری

• نمره گذاری پرسشنامه:

امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:

گزينه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم

امتياز 1 2 3 4 5

• تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات

155 465 775

امتیازات خود را از 155 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 155 و حداکثر 775 خواهد بود.

نمره بین 155 تا 310 : هیجان های تحصیلی پایین است.

نمره بین 310 تا 465 : هیجان های تحصیلی متوسط است.

نمره بالاتر از 465 : هیجان های تحصیلی بالا است .


دانلود پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران (AEQ) در قالب ورد به صورت کامل و استاندارد در ۱۰ صفحه به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.
این بسته شامل پرسشنامه استاندارد ، امتیازبندی ، مقاله بیس ، مولفه ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه می باشد.

دانلود پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران

پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران

معرفی پرسشنامه:
این پرسشنامه دارای ۱۵۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی هیجان های تحصیلی از ابعاد مختلف (لذت از کلاس درس، امیدواری در کلاس، غرور در کلاس، خشم در کلاس، اضطراب مربوط به کلاس، شرم نسبت به کلاس، ناامیدی مربوط به کلاس، خستگی نسبت به کلاس، لذت از یادگیری، امید به یادگیری، غرور مربوط به یادگیری، خشم نسبت به یادگیری، اضطراب نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی نسبت به یادگیری، خستگی از یادگیری) می باشد.  در طراحی پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود.

روایی و پایایی:

در پ‍ژوهش کدیور و همكاران (۱۳۸۸) برای بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، از ضریب آلفای كرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش آنها همسو با نتایج پژوهش پكران (۲۰۰۲) نشان می دهد پرسشنامه، همسانی درونی قابل قبولی دارد و ضرایب آلفای كرونباخ در زیر مقیاس های آن میان ۷۴/۰ تا ۸۶/۰ است.

همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهند ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و همه شاخص های نیكویی برازش، مدل را تأیید می كنند. بنابراین، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین هیجان های تحصیلی دانش آموزان است.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره هر مولفه:

نمره آزمودنی در هر یک از خرده مقیاسها به این ترتیب محاسبه می شود که نمرات مربوط به گويه هاي آن خرده مقياس با هم جمع شده و نمره حاصل بر تعداد گويه هاي آن خرده مقياس تقسيم مي شود. نمرات بالاتر در اين مقياس، نشان غالب بودن هیجان تحصیلی موردنظر است.

جهت دانلود پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
10 word 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکراندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور