نمونه سوالات پیام نور

گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشیکارآموزی کارخانه کاشی

گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشی

سطح كاشي

بعضي تركها در بيسكويت خيلي ريز بوده و لعاب مي خورد و در كوره باز مي شود و پيش روي نيز دارد بر اثر انبساط و انقباض ترك در وسط نمي رود و از مركز دور مي زند و اگر بر اثر ناپايداري و مقاومت باشد از وسط نيز مي رود .

كوره لعاب هم عرض و هم ارتفاع كمتر دارد چون مي خواهند به اختلاف دماي كمتري برسند و اگر ترك بيسكويتي زياد باشد اختلاف رنگ هم پيدا مي شود .

آزمايش اكسيداسيون كوره تونلي :

شلنگ خروجي به لوله منفي و شلنگ ورودي به مثبت وصل مي شود كه اول خروجي را باز كرده و بعداً ورودي را باز مي كنند و براي بستن اول ورودي را بسته و بعد خروجي را بسته .

لوله هاي زرد گاز و آب و هوا و هر يك به يك ميكسر وصل است .

اين مقادير به وسيله نانومتر اندازه گيري مي شود و نسبت گاز به هوا را از فرمول بدست مي آوريم .

سوخت كامل معمولاً نسبت دارند .

كوره رولري واحد 1

پيش گرمكن - پخت راپيدكولينگ – كولينگ

گزارش کارآموزی کاشی نیلو

پيش گرمكن مشعل ندارد و با هواي گرم هواي سوخته مكيده شده توسط دودكش اصلي گرم مي‌شود. در منقطه پخت تعدادي مشعل در پايين و بالاي كوره (در كوره مدل BSA مشعل پايين ندارد.) وجود دارد كه منحني پخت با آن تنظيم مي شود در كوره رولر حدود هر 8 مشعل توسط يك كنترلر اتوماتيك كنترل و تنظيم مي شود .

بدين صورت كه مقدار هواي ورودي مشعلها ثابت و مقدار گاز توسط كنترلر بسته به درجه حرارت تنظيمي تغيير مي كند تغييرات درجه حرارت با تغييرات مقدار گازي كه سروموتور هر گروه انجام دهد صورت مي پذيرد به دليل بالا بودن سرعت در كوره هاي رولر كنترل كننده هاي درجه حرارت حتماً بايستي اتوماتيك باشند . معمولاً كنترلهاي كوره توسط يك كامپيوتر برنامه ريزي مي شوند كامپيوتر كوره علاوه بر درجه حرارتهاي كوره سرعت رولرها را نيز كنترل مي كنند كوره تونلي واگن ها توسط جك اما در كوره رولري رولرها توسط موتور كه 7و8و9و10و11و….. است كه تعدادي از رولرها را مي تاباند .

محصول در كوره رولر بعد از مدت 40 –50 دقيقه از كوره خارج مي گردد .

معايب كوره رولر : 1- تابداري رولر 2- جرم رولر ها كه برا اثر پليسه هاي كاشي ها مي باشند كه بايد رولرها در آمده و جرم گيري شود . جنس سراميك در اثر قرار گرفتن درجه حرارت بالا مقاومت را از دست مي دهد و تابدار مي شود در حدود 5/0 الي 1 سانتي متر كه باعث مي شود كاشي تابدار شود . 3- فاسد شدن رولرها كه بدين صورت است كه در كوره رولر اسيد سولفوريك تشكيل مي شود كه خوردگي وارد قطعات فلزي روي رولر و آجر كوره است كه توسط دودكش كشيده مي شود كه باعث مياني مي شود كه به صورت قليده هايي از آب روي رولر ها ريخته و باعث فاسد شدن مي شود كه در موقع در آوردن باعث خرد شدن مي شود ( در منطقه 300 درجه ) .

تعويض رولر : رولر نو در پخت اصلي مدت 6 ماه كار مي كند . انگوب كه پاشيده مي شود به رولر فلزي و بعد به غلطك لاستيكي كه با فشار پاشيده مي شود كه بسيكويت كه نقطه ذوب بالا دارد و نمي چسبد به رولرها و حتي به رولرها نيز مي نند و بخاطر همين هر 6 ماه جرم گيري مي شود و در واحد 3 هر 2 ماه و در حرارت 850 درجه سانتيگراد و سرما را بيرون مي كشند و رولرهاي نو را جاي مي گذارند و اگر نبود آنها را مي سابند و سرجايش مي گذارند .

گزارش کارآموزی کاشی الوند

مخلوط لعاب واحد 1

واحد 1 كاشي سپهر از 2 خط لعاب متفاوت اما به مقدار زياد تشكيل شده است بدين صورت در يكي از اين خطوط بيسكويتهاي خارج شده از كوره توسط ليفتراك به سوي اين خط حمل شده و بروي واگن گذاشته و بعداً شاد مي شود و شادتر آنها نيز با دست و كارگر مي باشند اين خطوط براي حركت كردن غلطك ندارند بعد از آن دستگاه تسترمي باشد كه بيسكويتهاي 2 پوسته را جدا و روي نوار نقاله مي اندازد بعد به وسيله چشم الكتريكي حركت كه گردونه ها كاشي را مي چرخاند و به وسيله سنگ لبه هايي كه زدگي دارند را صاف مي كند برس مويي سطح كاشي را تميز مي كند و توسط هواكش زانوها بيرون مي روند .

فن نيز عمل بازان يا گرد و غبار را از سطح كاشي دارد بعد از آن به سطح كاشي پاشيده مي شود براي جذب آب بعد از آن مي رود براي لعاب خوردن كه اين كار توسط 2 بل انجام كه لعاب توسط فاز ذخيره و بعد روي سطح بيسكويت ريخته و كاشي لعاب مي‌خورد كه لعابها نيز در يك منبع كوره شكل ذخيره كه به وسيله آن وزن و دانسيته لعاب را تنظيم مي‌كنند .

اين بلها يكي اپك و ديگري تراش پارنيت مي باشد بعد از آن موتور كه سرعت نور را كم و زياد مي‌كند و كاشي به وسيله پل هوايي كه تعبيه شده (به خاطر عبور واگن ها از زير آن ) به گردونه ها كه به وسيله موتور لبه هاي كاشي را تميز مي كنند (لعابها را ) پيكساتور كه نوعي چسب و از نوع پيكساپتور مي باشد براي چاپ زدن بركاشي و جلوگيري از چسبندگي شابلون استفاده مي شود و بعد توسط اجسام حركت ودر دستگاه استكاتول براي چاپ اول مي رود و چاپ نيز مي خورد و به وسيله 9 رديف كه به وسيله مانيتور همه چيز كنترل مي شود وارد ولر باكس مي شود .

نوع ديگر خط لعاب بدين صورت است بيشتر چيزها خط لعاب قبلي اما به جاي كارگر براي شارژ كردن با دست از دستگاه به نام گريپور استفاده مي شود و غلطك نيز دارد . به جاي رولر باكس از كايكانز استفاده و بعد به وسيله لودر خالي مي شود و در كاستهاي واگن قرار و به بعد كوره لعاب مي‌رود .

گزارش کارآموزی کارخانه کاشی

نتايج ، آموزش هاي كلي واشكالات در كارخانه :

با توجه به اينكه دانشجويان در دانشگاه ها به صورت تئوري درس را فرا مي گيرند و از كار خود و رشته خود به صورت عملي استفاده نمي كنند كار آموزي به آنها ميتواند كمك كند كه با رشته هايشان بيشتر آشنا شوند و چيزهاي زيادتري ياد بگيرند مثلاً دستگاههايي را كه ما در كتابها خوانده بوديم به طور تئوري يادگرفته و طرز كار آنها را از نزديك نديده بوديم اما با آمدن به كارخانه كاركردن در آن واحد با تمام آموخته هاي نظري خود بيشتر آشنا شديم .

مثلاً در قسمت غير بدنه اگر سنگها از جمله سنگ و گلوله هاي سيليس كه از بلژيك مي آيند در خود ايران نيز وجود دارد اما آنها را وارد مي كنند و اگر يك متصدي خريد براي كارخانه وجود داشت براي تحقيق كردن اين سنگها با قيمت كمتر به كارخانه مي آمد . در قسمت پرس نيز مشكلاتي و جود دارد كه ميتوانند با تعويض پرسهاي فرسوده و راندمان و توليد اين قسمت را بالا ببرند و در ضمن پرسهايي نيز در دست تعمير مي باشد كه رسيدگي لازم نمي شود .

در قسمت كوره ها نيز در واحدهاي 1و2 كوره هاي تونلي با حجم زياد از همه لحاظ (مساحت ، گاز ، توليد گازهاي سمي ) مفيد نمي باشند و بايد برچيده شوند و به جاي آنها كوره هاي رولري استفاده مي‌شود .

در قسمت خود لعاب نيز مشكلاتي وجود دارد كه از جمله آنها نيز شابلونماي باشند كه چاپ درست بر روي بدنه ها نمي خورد و گاهي اوقات بي احتياطي كارگران كه موجب مي شود كاشي ها به قسمت بسته بندي رود و آنجا به زايئات تبديل شوند .

گزارشي كلي از خط توليد كارخانه كاشي سپهر و بيان يكسري اطلاعات در مورد وسايل بكار رفته در كارخانه

كائون : در صد بيشتر بدنه را تشكيل مي دهد و از خاك رس تهيه مي شود .

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی

رس در بازار قيمت ارزاني دارد .

50 درصد حجم بدنه را كائولن تشكيل مي دهد . يك بدنه به علت شيرين كيجي كه دارد و گرمايي كه مي بيند استحكام بيشتري پيدا كرده و نفوذ پذيري آب را كمتر مي كند.

سئوال : مواد اوليه را به صورت شستشو شده اي از جاهاي ديگر مي گيرند يا خير ؟

جواب : كمتر شده كه ما اين كار را انجام دهيم . و اگر هم مواد شستشو شده را تهيه كنيم در مرحله لعاب مورد استفاده قرار مي گيرند . مثلاً يك نوع كائولن داريم كه از مرند مي آيد و شستشو مي باشد . اما كائولني كه براي بدنه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد ، شستشو شده مي باشد و به صورت فراوري نشده از معدن بارگيري مي شود . فلدسپار نيز داراي كبالت (2) هست و بايد ذوب شود تا ذرات استحكام پيدا كنند در غير اين صورت به هم نمي چسبند .

سيليس : بوجود آورنده اسكلت اصلي در پيوندهاي كاشي مي باشد . ساختار بدنه را حفظ مي كند . و از شدت متراكم شدنبدنه و ايجاد ترك جلوگيري مي كند.

تالك : هم يك نوع فيلر است و هم براي شوكهاي حرارتي استفاده مي كنند .

بنتونيت : استحكام خام بدنه را زياد مي كند و به علت اينكه پلاستيسيته بالايي دارد .

كاشي وقتي در حالت خام است بايد مقاومتي داشته باشد . اگر مقاومتش كم باشد روي نوار نقاله ترك برداشته و مي شكند .

تمام موادي كه نام برده شد با نسبت مشخص و ابتيمم با هم مخلوط شده وارد بال ميل مي شود در آنجا آب اضافه مي شود . (بال ميل يعني آٍسياب گلوله اي كه داراي گلوله هاي سيليسي مي باشد).

مواد و آب بوسيله گلوله هاي سيليسي كه به طور چرخشي عمل مي كند ، آسياب ميشوند .

بعد از حدود چندين ساعت كه در اين كارخانه حدود 14-13 ساعت مي باشد ، بايد ماده را رها كرد و آزاد گذاشت . اين مواد به صورت يك دوغاب در مي آيد ، دوغاب نيز بايد دانسيته و ويسكوزيته و رسوبش كنترل شده و سپس تخليه شود.

سئوال : آيا اين آزمايشات بر روي دوغاب قبلاً در آزمايشگاه انجام شده يا در فرايند توليد انجام مي شود ؟

جواب : در همان فرايند توليد انجام مي شود ، به طوري كه نمونه برداري مي كنيم و بعدوقتي آزمايشات به همان حدي كه مي خواهيم رسيد ، آن را از مخازن تخليه مي كنيم . مثلاً اگر يك ماده آزمايشي ، سايش و سختي آن بالا باشد امكان اين كه رسوبش بالا باشد زياد است .

ممكن است در آبش آلودگي زياد باشد . ممكن است دوغابي كه برگشت داده مي شود ويزكوزيته را بالا ببرد .بعد از آنكه به حد آن ابتيممي كه ما مي خواستيم رسيد ، اجازه تخليه داده مي شود . در ادامه مواد مورد نظر وارد مخزن مي شود و سپس وارد قسمت اسپري دراير مي شود .

سئوال : آيا قبل از اسپري دراير مرحله فيلتر پرس يامرحله ديگري پشت سر گذاشته مي شود ؟

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه کاشی

جواب : خوب البته وارد يك الكي مخصوص مي شود ولي نيازي به فيلتر پرس نيست ، شايد در صنايع بهداشتي و چيني انجام شود .

البته قبل از انكه موارد در مخزن ريخته شوند در ابتدا از الكي گذارنده شده تا مواد درشت آن از جمله ناخالصيها حتي پلاستيك نيز گرفته شود ، بعد وارد مخزن و سپس وارد اسپري دراير مي شود . اسپري دراير يعني اسپري و خشك كردن كه خودش داراي مخزن ، پمپ انتقال ، لوله هاي انتقال مي باشد ، دراير نيز داراي يك مشعل و پمپ خشك كن مي باشد . دوغاب در داخل برج اسپري دراير ، اسپري مي شود اين كار توسط مكنده هايي كه درون آن قرار دارند انجام مي شود و به بيرون انتقال داده مي شود .

گرانولها نيز بوسيله نيروي ثقلي كه دارند به پايين كه نقطه ورودي نوار نقاله است هدايت مي شود و بر روي نوار نقاله قرار مي گيرند و توسط آن وارد سيلوهاي پرس مي شوند .

مواد اوليه درون اسپري دراير از نظر دانه بندي و رطوبت كنترل مي شوند .

سئوال : از قسمت اسپري دراير وارد يك سيلو مي شود ، چرا ؟

جواب : مواد مورد نظر در سيلوها مي مانند تا به صورت انجين خودشان را بگيرد و بيات شود .

سئوال : 13 تا 14 ساعت ماندن در سيلو بعد از بال ميل به صورت تجربي است يا غيره : ؟

جواب : بله – در اثر تجربه است . بستگي به دانه بندي و سايش مواد دارد .

سئوال : دوغابي كه در سيلو مانده در چه زمانهايي نمونه برداري مي شود ؟

جواب : قاعدتاً بايد هر 4 الي 5 ساعت يكبار نمونه برداري شود ولي در اينجا در اثرتجربه نمونه برداري را در پايان كار انجام مي دهند .

گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشی

هر كارخانه داراي پارامترهاي خودش است ، اصول كار كاشي كف همين است .

ممكن است بعضي جاها در گرانولها و رطوبت را بگيرند 5 در صد و بعضي جاها بگيرند 6 در صد مي باشد . بعد از مرحله سيلو وارد مرحله پرس مي شود . پرس نيز داراي سايزهاي مختلف است . مسائلي كه در مورد پرس بايد مورد كنترل قرار بگيرند.

1- فشار پرس 2 – ضخامت كاشي پرس شده 3- ابعاد 4- رطوبت گرانولهايي كه در پشت پرس آماده براي پرس شدن هستش نيز است .

نكته : رطوبتي كه در اسپر دراير گرفته مي شود با رطوبت پشت پرس فرق مي كند .

عمل پرس شدن در 3 مرحله صورت مي گيرد :

1- مرحله هوا گيري زماني است كه پرس براي باراول ضربه مي زند و هوايي كه بين گرانولها وجود دارد از بين رفته و پيوندها به يكديگر نزديك مي شود و عمل پرس شدن را بهتر انجام مي دهد .

2- مرحله بعدي رس مرحله تراكم مي باشد .

3- مرحله سوم براي جوش خوردن سطحي و فشار مي باشد .

بعد از پرس كاشي ها به سمت خشك كن هدايت مي شوند . در اين مرحله قبل از انكه وارد خشك كن شوند، يك رطوبت اوليه اي گرانولها داشتند كه باعث تراكم در كاشي مي شود ، اين رطوبت در خشك ن از كاشي گرفته مي شود . در خشك كردن مقاومت چندين برابر مي شود با از دست دادن آبي كه بين پيوندها وجود دارد ، ذرات كاشي به هم نزديك مي شوند .

سئوال : آيا بعد از مرحله خشك كن انقباض در كاشي داريم ؟

جواب : صد در صد انقباض است ولي به خاطر اين كه براي ما زياد مهم نيست و اين انقباض نيز بسيار كم است و شايد در حد دهم در صد مي باشد ، مد نظر قرار نمي گيرد .

سئوال : آيا امكان اين وجود دارد كه كاشي ها بعد از بيرون آمدن از خشك كن با هم تراز نباشد ،

جواب : خير – زيرا در اين صورت توليد متوقف مي شود .

البته مشكلاتي از جمله تاب برداشتن كاشي وجود دارد . كه در هنگام چاپ و شابلون ، گوشه هاي تاب برداشته گرفته مي شود.

بعد از مرحله خشك كن بر روي نوار نقاله وارد مرحله انگوب مي شود .

دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه کاشی

انگوب يك حالت گچ و خاك را براي ساختمان دارد ، چون نقطه ذوبش بيشتر از لعاب مي باشد . اين لايه باعث مي شود كه رنگ بدنه رنده نشود همچنين باعث مي شود كه زايده هاييكه در بدنه هستند ازانگوب بالا نيايد و از بدنه خارج نشوند . چون اگر از انگوب بالا بيايد لعاب حالت جوش ، جوش و حالت روزنه هاي سنجاقي پيدا مي كند .لعاب : براي تزئين است و در اصل انگوب و لعاب باعث استحكام بدنه مي شوند. و در حدود 30 تا40 در صد استحكام بدنه را بيشتر مي كنند .

سوال : مواد اوليه لعاب وانگوب چيست ؟

جواب : انگوب : كائولن ، سيليس ، سيليكات ، زيركونيوم ، فيليت .

خود فيليت يك لعاب آماده به حساب مي آيد ، و خود فيليت نيز شامل اكسيدهاي سيليس ، روي ، زيركونيوم نيز به علت درجه ذوب بالائيكه دارد مورد استفاده قرار مي گيرد و مقاومت سايشي را بيشتر مي كند و در شوك پذيري نيز موثر مي باشد .

شابلون : يك شبكه توري مانند است . نسبت به طرحي كه مي خواهيم انتخاب مي شود و منافذ رنگي كه رد مي شود و بوسيله بازوي چاپي كه به صورت رفت برگشت عمل مي كند و رسپاكتور نام دارد ، رنگ رد مي شود و شابلون را آغشته مي كند .

سئوال : آيا اين مكانيزم چاپ به صورت دوار وجود دارد ؟

جواب : مكانيزم چاپ دوار نيز به صورت يك تكنولوژي وجود دارد ، كه ژتوكالور نام دارد و به صورت سيلندري كار مي كند و مورد استفاده بعضي كارخانجات است كه در كاشي كاوه اين سيستم چاپ شابلون وجود دارد .

سئوال : شابلون اول ، در فرايند چاپ چه تاثيري دارد ؟ و چاپ اصلي چه موقع ايجاد مي شود ؟

جواب : اگر كاشي ساده مورد نظر باشد كه چاپ نمي خواهد ولي اگر چاپ 2 چاپ باشد ، در 2مرحله چاپ صورت مي گيرد .در اينجا بستگي به تجربه دارد كه چاپ اول داراي چه رنگي باشد و اين مهم نيست كه چاپ اصلي را كدام شابلون ايجاد كند .

سئوال : آيا چاپ اول و دوم با هم فرق مي كنند ؟

جواب : فرقشان در رنگي كه به كار برده مي شود و شابلونشان است و رنگ شابلونها نيز بستگي به سفارش مشتري دارد .

سئوال : جنس شابلون از چه چيزي مي باشد ؟

جواب : فقط مي دانيم كه توري است و داراي شبكه توري مانند است .

اما جاهايي كه رنگ رد نمي شود نوعي چسب مي باشد . شابلونها در داخل ايران توليد شده و در اصفهان تهيه مي شوند .

سئوال : بين 2 قسمت چاپ در كارخانه نوعي چسب به كاشي زده مي شود ، نامش چيست و چه كاري مي كند ؟

جواب : به اين چسب فيكساتور مي گويند . باعث مي شود كه رنگ چاپ اول به چاپ دوم نچسبد و رنگ اول روي كاشي فيكس شود .

علت ديگرش اين است كه بعضي رنگها هستند كه زود خشك نمي شوند و وقتي از چاپ اول وارد چاپ دوم مي شوند ، به توري چاپ دوم مي چسبند . اين فيكساتيو را مي زنند تا كمتر بچسبد. البته صد در صد فيكساتور موثر نيست ولي خيلي بهتر است .

و اگر هم چاپ سومي در كار باشد ، ممكن است بين چاپ دوم وسوم فيكساتيو اضافه كنند البته بستگي به تجربه دارد ، آيا بچسد يا نچسبد .

بعد از آن كاشي وارد مرحله لودينگ با واگنهاي بارگيري مي شود و آماده براي وارد شدن به كوره مي گردد .

سئوال : در بين مراحلي كه بر روي نوار نقاله وجود دارد دستگاههايي بود كه راه اندازي نشده بود ، به چه دليل ؟

جواب : بله يك سري خشك كن هاي حرارتي و فصلي هستند . (سيتومايزه ) كه در همه جا نيست . بعد از مرحله شابلونها كاشي ها ذخيره مي شوند و در واگنهاي تا به ترتيب وارد كوره شوند . كوره دستگاه حساسي است و درجه بالايي دارد و بايد ميزان و تعداد كاشي وارد شده به كوره كنترل شود ، زيرا دماي كوره تا دماي 1175 درجه سانتيگراد نيز مي رسد .

و دماي كوره داراي افت و خيزهايي مي باشد كه بايد تحت كنترل عمل كنند ، در غير اين صورت بدنه كوره دچار اشكالاتي از جمله شوك و تخريب مي شود و تنش ايجاد مي كند بر رولرها و هزينه گاز نيز اضافه مي شود و ريزش كوره را در بر دارد .

پس بايد تعداد كاشي ها كنترل شده و ذخيره شده باشد . حرارتهاي كوره به صورت تجربي است كه بستگي به طول كوره ، فرايند پخت، نوع مواد اوليه ، استاندارد خودكارخانه ، دستگاههاي كنترل كوره ها و دستگاههاي ديگر مانند پرس نيز به صورت كنترل ديجيتالي صورت مي پذيرد . و از تكنسينهاي برق استقاده مي شود .

بعد ازقسمت كوره كاشي ها آماده مي شوند . كاشي ها به درجه 1-2-3-4- دسته بندي مي شوند و در بسته هاي مخصوص بارگيري مي شوند و در اينجا فرايند توليد به صورت صنعتي به پايان مي رسد .

سئوال : چه نوع آزمايشهايي بر روي بدنه سراميكي انجام مي شود ؟

جواب : در مواقع بحراني و يا با اهيمت و كم اهميت و در شرايط خاص به هر حال كاشي كف در كف است و بايد مقاومت بالائي داشته باشد .

به اين دستگاهها برلينگ يا دستگاههاي سنجش مقاومت خمشي نيز مي گويند . اين دستگاه از ايتاليا وارد مي شود .

دستگاههاي موجود در كارخانه عبارتند از : پرس كه آلماني است ، كوره ايتاليايي ، اسپري دراير ايتاليايي و بالميل ايراني و خشك كن ايراني مي باشد كه متاسفانه خوب جواب نمي دهد .

وسايل آزمايشگاه : دستگاه حمام بنماري كه كارخانه كاشي كاوه اين را توصيه نكرده بود ولي يك روش سختري داشتند كه در آن يك ظرفي پر از آب مي كرديم و نمونه را در درونش قرار مي داديم و از انرژي ارزان گاز براي جوشاندن آن استفاده مي كرديم تا جذب آب در آن صورت گيرد . (به مدت 24 ساعت بايد جوشيده شود تا حداكثر جذب آب انجام گيرد).

دستگاه اتوكلاو: كه از شركت گالبي ايتاليا مي باشد . تست حرارت و رطوبت همزمان را انجام مي دهد .و نشان مي دهد كه آيا كاشي كه توليد مي شود بر اثررطوبت ترك بر مي دارد يا نه .

اين دستگاه نشان مي دهد كه كاشي بعد از چند سال چه عيوبي از جانب حرارت و رطوبت پيدا مي كند .

دستگاه كاليبره : دستگاه ديگري كه در آزمايشگاه وجود دارد دستگاه پنوتومتر است كه براي كاشي خام استفاده مي شود .

ما ميزان فشردگي گوشه ها را مي سنجيم ، چون اگر ميزان فشردگي فرق كند كاشي دفرمه مي شود . اين ستگاه براي سنجش ميزان فشردگي گوشه ها يا هر قسمت ديگر به كار برده مي شود كه به صورت نقطه اي اعمال فشار مي كند .

دستگاه آبرستي متر : كه براي ميزان سنجش مقاومت لعاب مي باشد ، كه آن را كلاسه بندي مي كند . كاشي در بين گيره هاي دستگاه قرار مي گيرد كه تعداد دور اينها مشخص مي باشد كه استاندارد بودنش را مشخص مي كند .

گلوله ها و سيلندرهاي سراميكي و استيلي به دو روش آزمون موجود مي باشد كه روش تر و خشك نيز گفته مي شود كه با كاشي سالم مقايسه و كلاسه بندي مي شود : 4-3-2-1-0

كاليبره : كه يك قالب نمونه مي باشد كه كاشي نسبت به آن سنجيده مي شود ، كه پس از كاليبره شدن ، كاشي روي آن قرار مي گيرد ، كه در سايزهاي مختلفي وجود دارد :

30*30 - 20*20 - 40*40 - 33* 50

شابلون : كه باطرح جديد و با فيلم جديد در دسترس قرار مي گيرد .

طرحهاي توليدي در كارخانه كاشي سپهر را بيشتر كارخانجات ايراني و از روي كاتالوگهاي خارجي تهيه مي كنند . (اسپانيا و ايتاليا)

جارميل : دستگاه آسياب آزمايشگاهي است كه جاربه معني ظرف مي باشد .

بال به معني گلوله : براي تهيه لعاب از بال ميل آلومينائي استفاده مي شود .

نحوه كار بدين صورت مي باشد مواد اوليه درداخل آن ريخته شده با آب مخلوط مي گردد .

نكته : از گلوله هاي سيليسي در جارميل و بال ميل استفاده مي شود .

نكته : بال ميل به آسياب صنعتي و جار ميل به نوع آزمايشگاهي گفته مي شود .

دليل استفاده گلوله هاي سيليسي آن است كه هم ارزان است و هم باعث سايش بدنه نمي شود . مدت زماني كه بال ميل دوغاب و لعاب كار مي كنند بر اساس تجربه مي باشد .

قسمت مواد اوليه : مواد اوليه اي كه مورد تماشا و بازديد قرار گرفت در ساختار لعاب و بدنه كاربرد دارند . در قسمت آزمايشگاه لعاب جديد و قديم را تست مي كنند . لعاب تهران با كد bbc ، كميا رازي KL و شركتهاي سازنده فلدسات ، اين مواد مورد آزمايش قرار مي گيرند . تا در صد استفاده از هر كدام مشخص شود .

سئوال : آيا در فرمول بدنه و لعاب تمام اين مواد استفاده مي شوند ؟ بله – براي مثال 2 تا از نمونه ها را با هم مخلوط و قسمت مي كنيم و اگر جواب داد وارد فرايند صنعتي مي كنيم.

سئوال : در قسمت بال ميل بعد از اينكه مواد هم زده شدند از يك روانساز جهت خارج شدن مواد از حالت سفتي استفاده مي كنيم نامش چيست ؟ سديم تري پلي فسفات كه نقش روانساز را ايفا مي كند و داراي سياليت فراوان مي باشد . و باعث مي شود و ذرات از هم فاصله گرفته و جدا شوند .

طرحهائي كه در اينجا مي بينيم نمونه هاي آزمايشگاهي و توليد صنعتي مي باشند. كه كاشي كف را تشكيل مي دهند . ابتدا نمونه آزمايشگاهي ايجاد و سپس براي توليد برنامه ريزي مي شوند . به عنوان آرشيو نمونه اي از آن را مي زنند . كار به اين آزمايشات كه در آزمايشگاه انجام مي شود . ختم نمي شود بلكه بر روي خط توليد نيز مرتباً ادامه دارد . همه چيز ساعت به ساعت كنترل مي شود چون ممكن است ابعاد كم و يا زيادي شوند .

سئوال : نوع محصولات شما چيست ؟ كاشي كف با سايزهاي متفاوت . البته ممكن است بعضي از اين كاشي ها با طراحي ساده باشد . مانند سفيد ساده ، سياه ساده و به طور كل تك رنگ باشند .فرامولاسيون اين طرحها از اكسيد اسيون فلزي مي باشد كه در كارخانجات پودر رنگ مواد شيميايي توليد مي شود . از تركيب اين پودرها رنگهاي ديگر نيزبوجود مي آيند و در كارخانجات و در آزمايشگاه براي تهيه رنگ دلخواه گاه ممكن است آنها را با هم تركيب كنند .

مثلاً براي ايجاد رنگ طوسي از رنگ مشكي و زرد استفاده مي شود . با اين كار طيف رنگ را كم و زياد مي كنند . در صد مورد نظر از اعمال مي نمايند . كه براثرتجربه و سليقه ايجاد مي شود . و به صورت آسياب با لعاب تركيب مي كنند . در واقع رنگ نيز جزئي از فرمول لعاب مي باشد . در كاشي كاوه اينگونه عمل مي شود . ولي ممكن است در جاهاي ديگر رنگ را سايش دهند و سپس لعاب را اضافه مي كنند .

بازار كار محصولات : هرجا كه كاشي كف استفاده شود و مورد نياز باشد از مكانهاي مسكوني اداري گرفته تا جاهاي ديگر به كاشي كف نيازمندند اين كارخانه 50-60نمايندگي در سراسر كشور دارد. از طريق اين نمايندگي ها بازار كار ايجاد مي شود . مواد اوليه ما عمدتا از داخل كشور تهيه مي شود. ولي بيشتر دستگاهها از داخل كشور تهيه نشده اند.

البته مواد اوليه اي مانند زيركونيم از آلمان تهيه مي شود. بقيه مواد اوليه از مرند،يزد ، اردكان، زنجان مي باشد. در اينجا ما سخنان خود را با جناب آقاي مهندس ديباج مسئول قسمت كنترل كيفي و بازديد كلي از قسمت آزمايشگاه ها و دستگاهها به پايان برده و نزد جناب عبدلي مسئول تهيه فرمولاسيون بدنه و لعاب مي رويم .


دانلود گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشی و سرامیک در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۴۵ صفحه به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشی

گزارش کارآموزی کارخانه کاشی

مقدمه :
در صنایع کاشی سازی و آجرهای نسوز کلاً تولیدات سرامیکی احتیاج به مواد اولیه ( مواد معدنی ) بوده که زیر بنای ساخت و تهیه این نوع از فرآورده ها می باشد که به جز چند مورد خیلی کم به صورت مصنوعی در کارخانجات مختلف تهیه می شود و بعنوان مواد اولیه به کارخانه های کاشی و سرامیک سازی آورده می شود .
بقیه مواد اولیه از طبیعت به صورت کانی های مختلف استخراج که بنام معادن مختلف نامگذاری می شوند به کارخانجات حمل می شوند که اکتشاف و پی جویی مواد اولیه مورد نیاز توسط کارشناسان ما زمین شناسی و درون صورت می گیرد و نحوه بهره برداری و استخراج آنها برنامه ریزی می گردند که این مواد اولیه خوشبختانه در سرزمین ایران به فراوانی دیده می شود و درحال حاضر کاشی سپهر از چندین نوع ماده معدنی استفاده می کند که به صورت های مختلف به کارخانه حمل گردیده که در اینجا اسامی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و تعمیرات رفتاری آنها در برابر روان کننده ها بررسی می شود مانند : (حرارت ، پخت و غیره )

فهرست کارآموزی کارخانه کاشی :
مقدمه ۱
قسمت کنترل کیفی ۲
تهیه بدنه ۹
انواع خاک مورد استفاده در کاشی سپهر ۱۰
تهیه رنگ و لعاب ۱۳
قسمت پرس واحد ۱۵
نکاتی در مورد پرسها ۱۷
کوره ۱۹
مشخصات کوره تونلی ۲۳
آزمایش اکسید اسیون کوره تونلی ۲۵
نتایج ، آموزش های کلی و اشکالات در کارخانه ۲۹
گزارش کلی از خط تولید کارخانه کاشی سپهر ۳۰
دستگاه های مورد استفاده ۴۱

جهت دانلود گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
45 word 3,500 تومان

گزارش کار کارآموزی کارخانه کاشیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور