چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه با موضوع طلاق

دانلود پایان نامه با موضوع طلاق با فرمت ورد و قابل ویرایش این پایان نامه در ۱۴۷ صفحه تنظیم شده است.

دانلود پایان نامه با موضوع طلاق

چکیده :

طلاق ، از مهمترین پدیده های حیات انسانی است . یک پدیده ارتباطی ، اقتصادی و روانی است . طلاق آفتی اجتماعی است .در این تحقیق ، سعی بر آن است ، تا علل و عواملی را که موجب افزایش طلاق می شود و پیامدهای حاصل مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .عوامل تاثیرگذار ، در جنبه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، خانوادگی ، اجتماعی و روانی مورد توجه قرار گرفته است .طلاق عبارت است از زائل نمودن قید و پیوند نکاح یا صیغه مخصوصی است .

طلاق دارای ابعادی است که آنها را بررسی می کنیم جامعه آماری تحقیق حاضر را ۶۰ نفر مرد و زن تشکیل می دهند که در دو گروه ۳۰ نفری به نسبت مساوی تقسیم شده اند .منظور ، زنان و مردانی است که مدتی قبل طلاق گرفته اند و یا اینکه در دادگاه خانواده رای بر طلاق آنها صادر شده است و یا مراجعه کننده هستند .افراد نمونه در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند ، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند .ابزار تحقیق پرسشنامه ای بوده است که توسط پژوهشگر این تحقیق با همکاری و همیاری استاد راهنما آقای یدالله آزاد ساخته شده است ، که با استفاده از علل  طلاق در بین دو گروه نمونه ، بررسی شده است .برای بدست آوردن نتایج پژوهش ار فرمول ، مجذور کا(خی) ، استفاده شده است و همچنین درصد تمامی علت ‌ها بدست آورده شد .

لازم به توضیح است که سطح معنادار بودن مشخصه های آماری آزمونهای انجام شده ، در این پژوهش در دو سطح ۱% و ۵% ، استفاده شده است .

مقدمه :

آیا از هم گسستگی خانواده ای را از نزدیک دیده اید ؟ آیا نظاره گر فرزندی بوده اید که با چشمان گریان صحنه جدایی پدر و مادر نگاه کرده و به‌ آینده نامعلوم خویش می اندیشید ؟ آیا شما هم دچار چنین معضلی  شده اید تا بتوانید تلخی را لمس نمائید ؟ آیا تاکنون از خود سوال کرده اید که دلایل وجود این بلای خانمان سوز چیست ؟ آیا تا به حال بر‌ آن شده اید تا از فرو ریختن کانون گرم خانواده ای جلوگیری نمائید ؟ و آیا برعکس شاهد زندگی شیرین و پرمحبت خانواده ای بوده و یا خود آن را حس کرده اید و آیا و… آیاهای دیگر .

طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند . این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است . نخست یک پدیده روانی است ، زیرا بر تعادل روانی نه تنها دو انسان ، بلکه فرزندان ، بستگان ، دوستان و نزدیکان آنان اثر می نهد . در ثانی پدیده ای است اقتصادی ، چه به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و امحاء تعادل روانی انسانها موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان را نیز فراهم می آورد .

گذشته از این ، طلاق پدیده ای است موثرتر از تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه ، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد ، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل ، یعنی خانواده را از هم می پاشد و از طرف دیگر بر کیفیت اثر دارد ، چون موجب می شود فرزندانی محروم از نعمتهای خانواده تحویل جامعه گردند که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه اند . چهارم آن که طلاق پدیده ای فرهنگی است ، جامعه ای که در آن ، طلاق از حدی متعارف تجاوز کند ، هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود .

 پایان نامه در مورد طلاق

فهرست مطالب :

چکیده ۸
مقدمه ۱۰
موضوع تحقیق ۱۳
فایده تحقیق ۱۳
اهمیت تحقیق ۱۵
هدف تحقیق ۱۵
فرضیه های تحقیق ۱۶
تعریف اصطلاحات ۱۶
پیشگفتار ۱۹
علل و عوامل ۲۲
چندگانگی عوامل ۲۲
شبکه منحصر به فرد عوامل ۲۳
بقای عوامل ۲۳
عوامل مکنون ۲۴
طبقه بندی عوامل ۲۴
بهانه و عوامل ۲۵
تعدد ابعاد ۲۶
۱-ابعاد روان شناختی ۲۶
۲-ابعاد جامعه شناختی ۲۸
۳-ابعاد حقوقی ۲۹
ابعاد دیگر طلاق ۳۰
طلاق از دیدگاه روابط انسانی ۳۱
تمایز بین طلاق و مفاهیم نزدیک به آن ۳۲
تمایز بین طلاق و اظهار فقد ۳۴
۳-تمایز بین طلاق و جدایی ۳۵
طلاق و جوامع ۳۶
الف)طلاق در کشورهای صنعتی ۳۶
ب)کشورهای غیر صنعتی یا در حال توسعه ۳۷
ج-طلاق در ایران ۳۸
فزونی طلاق در تهران ۴۱
انفجار موقت ، تفاوتی و تاریخی ۴۱
طلاق و سستی روابط اجتماعی ۴۳
طلاق و قشربندی اجتماعی ۴۴
گرایش طلاق و قشرهای پایین ۴۵
طلاق و قانون ۴۸
چند پیشنهاد در راه وضع قوانین مرتبط به طلاق ۴۹
الف)پذیرش دوران جدایی ۴۹
ب)پذیرش دیرکرد قانونی و تعهد ۵۰
طلاق و وجدان جمعی ۵۰
نظرات موافقین طلاق ۵۳
نظرات مخالفین طلاق ۵۴
عواقب شوم طلاق نسبت به اولیاء ۵۵
تقسیم بندی بحرانهای زناشویی از سوی فالسام ۵۶
الف)عوامل موقعیتی و غیر شخصیتی شامل ۵۶
ب)نارسایی های شخصیتی در یکی از زوجین یا هر دو ۵۷
ج)تفاوت ‌ها یا عدم تشابهات شخصیتی ۵۷
د)عدم توافق نقش‌‌ها ۵۷
زرتشت ۵۸
الف)برای زن ۵۹
دین یهود ۶۰
طلاق در مسیحیت ۶۱
طلاق در اسلام ۶۳
شرایط طلاق در اسلام ۶۳
انواع طلاق در اسلام ۶۴
مدلهای طلاق ۶۵
طلاق به تقاضای زن ۷۰
وکالت در طلاق ۷۱
تشریفات طلاق ۷۱
عده و اقسام آن ۷۲
الف)عده وفات ۷۲
ب)عده طلاق ۷۳
الف)علل و عوامل ۷۴
دلایل طلاق ۷۷
عواملی که موجب جدایی و طلاق می گردند ۷۷
نداشتن تفاهم اخلاقی ۷۹
مشکلات اقتصادی ۸۱
کم سوادی و بیسوادی زوجین و یا تفاوت زیاد سطح تحصیلات و پایگاه اجتماعی ۸۱
۴-استقلال زندگی ۸۵
ناگفتنی ‌ها ۸۷
نقش باجناق و جاری ۸۸
عدم گذشت و صبر ۸۹
عدم سازگاری زن و شوهر ۹۰
توقعات نابجا ۹۱
فریب و دروغگویی ۹۲
عدم انجام وظایف زن و مرد ۹۳
سوء ظن و بدبینی ۹۵
تاثیر فرهنگ و آداب زن و شوهر در ازدواج ۹۷
حسادت زن و شوهر ۹۸
ابراز علاقه زن و شوهر به یکدیگر ۹۹
همسر یا فرزند ، کدام بهتر است ؟ ۱۰۰
سردی روابط ۱۰۱
تنفر و انزجار ۱۰۱
بددهنی ۱۰۲
اعتیاد ۱۰۳
هوس های شیطانی و خیانت های زناشویی ۱۰۳
ازدواج های تحمیلی ۱۰۴
عدم تحقیق و شناخت کافی نسبت به یکدیگر ۱۰۵
احساسات بر مبنای احساسات ۱۰۶
ازدواج بر مبنای مادیات ۱۰۷
عقاید مذهبی و میزان پایبندی به آن ۱۰۷
تقلید زنان از صفات و مختصات مردان ۱۰۸
هنرپیشگان و درصد بالای طلاق ۱۰۸
سن زوجین و طلاق ۱۰۹
الف : زودرسی ازدواج و طلاق ۱۱۰
ب)طلاق و اختلاف سن زوجین ۱۱۲
جنسیت فرزندان ۱۱۳
نداشتن فرزند و نازائی ۱۱۳
علل افزایش طلاق و پیامدهای آن ۱۱۴
جامعه تحقیق ۱۱۶
نمونه تحقیق ۱۱۷
چگونگی نمونه برداری ۱۱۸
توضیح در مورد نمونه ‌ها ۱۱۸
ابزار تحقیق ۱۱۸
طرح پرسشنامه ۱۲۰
نتیجه گیری ۱۲۱
نتیجه گیری مقایسه ای بین زنان و مردان ۱۲۵
الف)شباهت ‌ها ۱۲۵
ب)تفاوت ‌ها ۱۲۶
خلاصه فصول ۱۲۷
محدودیت ‌ها ۱۳۴
مشکلات تحقیق ۱۳۴
پیشنهادات ۱۳۶
الف)پیشنهادات در زمینه تکمیل قوانین مربوط به طلاق ۱۳۶
ب)پیشنهادات در زمینه موسسات راهنمایی و مشاوره خانوادگی ۱۳۸
چند پیشنهاد دیگر در جهت جلوگیری از ، از هم پاشیدن خانواده ‌ها ۱۴۰
منابع ۱۴۲

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
147 WORD 5,600 تومان

دانلود پایان نامه با موضوع طلاقلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *