سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درباره تئوری بازی ها

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه و مقاله تئوری بازی ها با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید:
بازی های فازی
۴-۱ مقدمه
با کارهای ارزشمند جان فان نیومن و جان نش، نظریه بازی ها در رشته های مختلف مانند اقتصاد، مدیریت، تحقیق در عملیات و … نقش مهمی را ایفا کرد.
در ابتدا سر و کار نظریه بازی ها با مقادیر عددی حقیقی محض (crisp) بود ولی پس از مقاله ی معروف زاده (Zadeh) در سال ۱۹۶۵ تحت عنوان مجموعه های فازی ، پای بازی های فازی نیز به میان آمد. این ماجرا بسیار مفید واقع شد، چرا که در دنیای خارج، هر گاه از نظریه بازی ها استفاده می شود موقعیت هایی پیش می آید که دانستن مقدار دقیق پیامدها میسّر نیست و تنها تقریبی از پیامدها مشخص است.
چنین موقعیت هایی باعث شدند بحث بازی های با پیامد فازی به میان آید. وقتی نظریه  بازی های فازی مطرح شد به تبع آن لازم شد که مفهوم تعادل نش در بازی های فازی نیز مطرح شود.
در سال ۱۹۸۴ آیوبین (Aubin) همکاری در بازی¬های فازی را بررسی کرد. در سال ۱۹۸۹، کامپوس (Campos) روش هایی مبنی بر برنامه ریزی خطی برای حل بازی های فازی را ارائه داد ولی تعریف آشکاری از مفهوم تعادل نش در بازی های فازی ارائه نکرد. تاکاشی مائدا (Maeda) در سال ۲۰۰۰، تعریفی از تعادل در بازی های فازی با استفاده از نظریه اندازه تعریف کرد و به بررسی ویژگی های آن پرداخت.[۵] تاکاشی مائدا،‌ سه سال بعد، برای نخستین بار مفهوم تعادل را در بازی¬های فازی مشابه تعادل نش در بازی های غیر فازی مطرح کرد. البته برای رسیدن به نتایج روشن لازم شد که سه نوع مفهوم تعادل برای بازی¬های فازی تعریف کند.
اکنون هدف از ارائه این فصل بررسی شاخه ای از بازی های فازی یعنی «بازی¬های دو نفره مجموع صفر با پیامد فازی مثلثی متقارن» می باشد و به طور کلی این فصل تعمیمی از مفاهیم و قضایای نظریه بازی‌ها به بازی‌های غیر فازی می باشد. در راستای هدف مذکور بازی¬های دو نفره مجموع صفر با پیامد فازی تعریف می¬شود و سه مفهوم تعادل را که مائدا مطرح کرده است ارائه می شود. در ادامه نشان داده خواهد شد که هر بازی فازی با یک بازی مجموع صفر غیر فازی رابطه دارد، سپس قضیه ای مشابه قضیه اساسی نش برای بازی های فازی ارائه خواهد شد. بالاخره در بخش پایانی ارتباط بازی های فازی با بازی های غیر فازی مجموع غیر صفر نیز بررسی خواهد شد.
تاکید می گردد که در این فصل منظور از بازی های فازی، «بازی¬های دو نفره مجموع صفر با پیامد فازی مثلثی متقارن» می باشد .
۱۱ کاربردی از نظریه بازی‌ها
نظریه بازی ها علاوه برآن چه که در فصول قبلی به آن پرداخته شد، دارای کاربردهای زیادی در رشته های مختلف است. مهمترین این کاربردها در اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و … است. برای این قسمت یک نمونه ملموس را انتخاب کرده ایم.
در شهرها به طور معمول مشاهده می شودکه قرار گرفتن بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه ها شکل خاصی دارد. مثلا سوپر مارکت ها معمولا کنار همدیگر قرار دارند، مغازه‌های فروش وسایل برقی در یک مکان متمرکز هستند، فروشندگان آهن آلات در یک نقطه از شهر متمرکز هستند. هر بنگاه یا مغازه ای دوست دارد در نزدیکترین نقطه برای مشتریان خود باشد ولی رقیبان آن ها ممکن است این تفکر را بر آن ها بغرنج کنند چرا که آن ها نیز دوست دارند مکان خود را در نزدیکی مشتریان انتخاب کنند.
سوال این است: آیا نزدیکی یا قرار گرفتن مغازه ها و فروشگاه های هر صنف در کنار هم منطقی است؟
پاسخ این سوال را با مثال زیر می توان شرح داد.
مثال ۲-۱۱-۱(بازی بستنی فروش)[۱۴]: فرض کنید یک مغازه بستنی فروش بزرگ وجود دارد که سازنده بستنی است. دو نفر به نام های A و B برای این مغازه بستنی فروش کار می کنند. کار این دو نفر این است که هر یک از آن ها هر روز اول صبح به تعداد مساوی بستنی از مغازه تحویل گرفته و باید آن ها را در کنار ساحل دریا که محل تفریح و گردش مردم است، با زدن چادر در یک نقطه ساحل به فروش برسانند. ساحل به ۹ قسمت تقریبا مساوی قابل تقسیم است. برای هر بستنی که آن ها می فروشند از مغازه دار ۲۵ تومان دستمزد دریافت می کنند. همه شرایط برای هر دو نفر یکسان است. تنها تصمیمی که آن ها باید بگیرند این است که محل چادر را در کجای ساحل انتخاب کنند که بیشترین مشتری را جذب خود کنند. آن ها این مکان را به طور مستقل و بدون اطلاع از دیگری انتخاب می کنند:
فرض کنید به طور متوسط از هر منطقه ۵۰ نفر برای خرید بستنی مراجعه می کنند (این مقدار را می توان با تجربه به دست آورد). بنابراین دستمزدی که از هر منطقه حاصل می شود برابر است با:
۵۰×۲۵=۱۲۵۰ تومان
مشتریان هر منطقه از نزدیک ترین چادر خرید خود را انجام می دهند و توجهی به این که فروشنده چه کسی است ندارند مثلا اگر چادر B در منطقه ۳ چادر A در منطقه ۸ پهن شده باشد در این صورت تمام افراد واقع در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ از چادر B و تمام افراد واقع در مناطق ۶، ۷، ۸ و ۹ از A خرید می کنند. فرض می کنیم اگر افراد یک منطقه فاصله شان از A و B یکسان باشد در بین خرید از A و B بی تفاوت باشند و به طور متوسط نیمی از آن ها از A و نیم دیگر از B خرید می کنند.
هدف A و B حداکثر کردن درآمدشان، که همان دستمزدی است که از مغازه دار می گیرند می باشد و به تعداد بستنی هایی که می فروشند بستگی دارد. مسئله اصلی این است که هر یک باید بساط خود را در کدام منطقه پهن کنند؟
-۱ مقدمه
در این فصل روش هایی برای حل بازی های ایستا با اطلاعات کامل ارائه می شود. مقصود از پیدا کردن جواب و حل بازی، پیش بینی یا تبیین و توضیح نحوه رفتار بازیکنان در یک بازی می‌باشد. به عبارت دیگر می‌خواهیم بدانیم از میان ترکیب استراتژی های مختلف بازیکنان، بهترین ترکیب استراتژی انتخابی توسط بازیکنان کدام است و یا این که در عمل کدام ترکیب استراتژی باید رخ دهد.
هر‌گاه هر باز‌یکن استراتژی را بکار ببرد که بهترین پاسخ به استراتژی انتخابی سایر بازیکنان باشد،آنگاه به ترکیب استراتژی های منتخب، « تعادل بازی » گویند. این که تعادل در عمل اتفاق بیفتد، مرتبط با فرض رفتاری است که برای هر بازیکن قائل هستیم و آن فرض «عقلانیت» بازیکنان در بازی است.
در ادامه،پنج روش رسیدن به تعادل بیان خواهد شد. بسیاری از بازی های ماتریسی با یکی از این پنج روش قابل حل هستند[۱۴]:
روش های ماتریسی رسیدن به تعادل:
۱) انتخاب استراتژی غالب
۲) حذف استراتژی های مغلوب
۳) حذف استراتژی‌هایی که بهترین پاسخ نیستند
۴)‌ انتخاب استراتژی بهترین پاسخ(تعادل نش)
۵) روش مینی ماکس(مختص بازی‌های مجموع ثابت)۲-۲ انتخاب استراتژی غالب
در بخش ۱-۱۰ دیدیم که برخی از بازی‌ها دارای این ویژگی مهم هستند که برای تعدادی یا همه بازیکنان، انتخاب یک استراتژی نسبت به انتخاب استراتژی دیگر کاملا ارجحیت دارد و انتخاب آن دارای پیامد بیشتری است. این استراتژی، «استراتژی غالب» و استراتژی های دیگر آن بازیکن «استراتژی های مغلوب» او نام داشتند. . طبیعی است که در این حالت بدون توجه به هر استراتژی که بازیکنان دیگر انتخاب می کنند، بازیکن باید همان «استراتژی غالب» را که دارای مطلوبیت بیشتری می باشد انتخاب کند.

دانلود پایان نامه تئوری بازی ها

پایان نامه تئوری بازی ها

مقدمه
در این آغازین فصل بنا است ابتدا به مفهوم « بازی» و اصطلاحات رایج در «نظریه بازی‌ها» پرداخته ‌شود، سپس  مروری بر تاریخچه نظریه بازی‌ها انجام ‌شود و پس از آن به طور مفصل بازی‌های ایستا با اطلاعات کامل بررسی ‌شود. در پایان فصل، بازی‌‌هایی که به سادگی قابل فهم می‌باشند و خیلی ازآن‌ها در زندگی روزمره رواج دارند بیان می‌شود.
 
نظریه بازی ها چیست؟
قبل از این‌که به مفهوم نظریه ی بازی ها پرداخته شود باید مقصود از «بازی» را مشخص شود .کلمه بازی که در میان عامه ی مردم استفاده می شود، در برگیرنده‌ مفاهیمی همچون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج، شرط بندی است و کمتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … استفاده می شود. در بازی های عامیانه فوق حداقل دو نفر (دو طرف) حضور دارند و هر یک از دو طرف برای  برد تلاش می کند، اما نتیجه ممکن است برد، باخت یا تساوی باشد.
تعریف ۱-۲-۱(بازی): آن چه در نظریه ی بازی ها به آن «بازی» اطلاق می شود عبارت است از:«شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگر تأثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند»، لذا «رقابت»  و «همکاری» می تواند به عنوان یک بازی تلقی شود .
براین اساس «نظریه بازی» عبارت است از :«علمی که به مطالعه تصمیم گیری افراد در شرایط تعامل با دیگران می پردازد ». به تعبیر دیگر نظریه‌ی بازی ها علم مطالعه‌ی بازی‌ها است و می خواهد نشان که وقتی افراد در شرایط یک بازی قرار می گیرند چگونه می توانند تصمیم عاقلانه بگیرند. نظریه ی بازی ها می خواهد اصول و قاعده تصمیم گیری را در شرایط تعاملی به بازیکنان یک بازی نشان  دهد .
از نظریه ی بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که از مهمترین آنها تحلیل بازی های دنیای واقع، پیش بینی وقایع و ارائه راه‌کار می‌ باشد و از این طریق است که می توان انتخاب درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد.
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مفاهیم و مقدمات نظریه بازی‌ها
۱-۱ مقدمه
۱-۲ نظریه بازی‌ها چیست؟
۱-۳ مفاهیم و اصطلاحات نظریه بازی‌ها
۱-۴ طبقه بندی بازی‌ها
۱-۴-۱ ایستایی یا پویایی بازی
۱-۴-۲ تعداد دفعات انجام بازی
۱-۴-۳ تقسیم بندی بازی ها از نظر اطلاعات
۱-۴-۴ ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی
۱-۴-۵ همکارانه یا غیر همکارانه بودن
۱-۵ تاریخچه ی نظریه ی بازی ها
۱-۶ فرم ماتریسی بازی های ایستا با اطلاعات کامل
۱-۷ فرم استراتژیک بازی
۱-۸ بازی متقارن
۱-۹ آیا فقط رقابت منجر به بازی می شود؟
۱-۱۰ استراتژی غالب
 ۱-۱۱ معمای زندانی
۱-۱۱-۱ معمای زندانی چند نفره
۱-۱۱-۲ چراغ راهنمایی
۱-۱۱-۳ همکاری یا عدم همکاری
۱- ۱۲ بازی جوجه
۱-۱۲-۱ جوجه چند نفره
۱-۱۳ شکار گوزن
۱-۱۴ بن بست
  فصل دوم: حل بازی های ماتریسی (تعادل نش)
۲-۱ مقدمه
۲-۲  انتخاب استراتژی غالب
۲-۳ حذف استراتژی های مغلوب
۲-۴ حذف استراتژی‌هایی که بهترین پاسخ نیستند
۲-۵  انتخاب استراتژی بهترین پاسخ(تعادل نش)
۲-۶ روش مینی ماکس(برای بازی های مجموع ثابت)
۲-۷   بازی ایستا با اطلاعات کامل با استراتژی پیوسته
۲-۸ تعادل نش مختلط
 ۲-۸-۱ فرم استراتژیک بازی با استراتژی های مختلط
۲-۹ حل ترسیمی بازی های ماتریسی
۲-۹-۱ روش ترسیمی برای بازی های با مجموع ثابت
۲-۹-۲ حل بازی مجموع ثابت ۲ ۲در حالت کلی
۲-۹-۳ روش ترسیمی برای بازی های با مجموع غیر ثابت
۲-۹-۴ حل بازی مجموع غیر ثابت  در حالت کلی
۲-۹-۵ یک نتیجه دیگر به ظاهر خلاف انتظار در تعادل نش
۲-۱۰ حل بازی های ماتریسی به روش برنامه ریزی خطی
۲-۱۱ کاربردی از نظریه بازی‌ها
فصل سوم: بازی های نامتناهی
۳-۱ مقدمه
۳-۲ چرا قضیه‌ی اساسی نش برای بازی‌های نامتناهی برقرار نیست؟
۳-۳ ویژگی‌های تعادل نش در بازی‌های نامتناهی
۳-۴ وجود تعادل نش در بازی‌های متناهی و نامتناهی
۳-۵ چند مثال
۳-۵-۱ چند نکته
فصل چهارم: بازی های فازی
۴ -۱ مقدمه
۴-۲ اعداد فازی و روابط بین آن ها
۴-۳ بازی­های فازی و تعادل در آن ها
۴-۴ رابطه بازی فازی با بازی دو ماتریسی غیر فازی
۴-۵ ارتباط مقادیر بازی‌های فازی با اندازه‌های امکان و ضرورت
مراجع
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
150 WORD 7,900 تومان

دانلود پایان نامه درباره تئوری بازی هالینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *