نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات ادله اثبات دعویهمیار دانشجو
دانلود رایگان نمونه سوالات ادله اثبات دعوی در قالب pdf با بهترین عالی مجموعه ای از سوالات تستی که در ادامه چند مورد از این نمونه سوالات پیام نور را می توانید مشاهده کنید :
۱-کدام گزینه صحیح است؟
۱٫دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطان آن صرف نظر نماید.
۲٫دادگاه می تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطان آن صرف نظر نماید.
۳٫دادگاه باید اقرار صریح خوانده را مبنای نهایی صدور رای قرار دهد.
۴٫دادگاه باید اقرار صریح خواهان از مبنای نهایی صدور رای قرار دهد.
۲-مقصود دقیق از مفهوم ادله اثبات دعوی در کدام گزینه اشاره شده است؟
۱٫ادله ای که به اثبات حکمی حق می پردازند ۲٫ادله ای که به اثبات حکمی و موضوعی حق می پردازند
۳٫ادله ای که به اثبات موضوعی حق می پردازند ۴٫هر نوع دلیلی که قدرت اثبات ادعا داشته باشد.
۳-کدام نوع از دلایل دارای این ویژگی است که خود به خود دلالت بر امری ندارد؟
۱٫دلیلی طبعی ۲٫دلیل وضعی ۳٫دلیل عقلی ۴٫دلیل انتزاعی
۴-ادله عقلی در چه مواردی کاربرد علمی می یابند؟
۱٫جاییکه قانونگذار به ادله قانونی توجه ننماید ۲٫جاییکه قانونگذار خواهان را در ارزیابی ادله آزاد گذارد
۳٫جاییکه قانونگذار خوانده را در ارزیابی ادله آزاد گذارد ۴٫جاییکه قانونگذار دادرس را در ارزیابی ادله آزاد گذارد
۵-سوگند به اعتبار منشا دلیل در کدام دسته از دلایل قرار دارد؟
۱٫دلیل شخصی داخلی ۲٫دلیل شخصی خارجی ۳٫دلیل قانونی ۴٫سوگند دلیل مستقل نیست
۶-محتوای سند هرگاه اقرار باشد ………. است ولی خود سند ………….. است.
۱٫دلیل اخباری – دلیل احرازی ۲٫دلیل احرازی – دلیل اخباری
۳٫دلیل احرازی – دلیل اصلی ۴٫دلیل اصلی – دلیل اخباری
۷-اکثر نظامهای حقوقی ، امروزه از کدام مکتب درباره دلایل اثبات دعوی بهره می گیرند؟
۱٫مکتب مختلط ۲٫مکتب آزادی دلیل ۳٫مکتب انحصار دلیل ۴٫مکتب ارزش دلیل
۸-در دلالت مطابقی کدام گزاره مورد تایید است؟
۱٫دلالت منطبق با واقع است ۲٫دلالت مستنبط از واقع است
۳٫مضمون اخبار نسبت به مقر له کاملا منطبق است ۴٫مضمون اخبار نسبت به مقر به کاملا منطبق است
۹-اقرار قاطع دعوی کدام است؟
۱٫اقراری است که از سوی مقر به طور جزمی صادر شود ۲٫اقراری که از سوی خواهان ابراز گردد
۳٫اقراری که دلیل مستقیم حکم باشد ۴٫اقراری که نسبت به اسباب حکم ابراز گردد

دانلود رایگان نمونه سوالات ادله اثبات دعوی

نمونه سوالات ادله اثبات دعوی پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات ادله اثبات دعوی با جواب ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : ادله اثبات دعوی

کد درس : ۱۲۲۳۰۶۰

رشته تحصیلی : حقوق – حقوق خصوصی

نوع فایل قیمت
PDF 500 تومان

دانلود رایگان نمونه سوالات ادله اثبات دعویدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور