شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پایان نامه اثربخشی پاداش دادن بر انگیزش کارکنان

کلمات جستجو شده برای پایان نامه اثربخشی پاداش دادن بر انگیزش کارکنان
بررسي نظريه هاي انگيزش :: مقاله در راهكار مديريت از اينرو جلب رضايت كاركنان و علاقمند كردن بيشتر آنها به شغل مورد تصدي و در نتيجه یکی از وظایف اولیه مدیر فراهم نمودن موجبات انگیزش کارکنان در سطح بالایی از عملکرد می باشد تیلور پاداش مادی تنها محرک برای تولید کارایی می دانست صاحبنظران براین باورند که نگرش نظام گرا و ترکیبی موجب اثر بخشی کاربردی دانلود پایان نامه اثربخشی پاداش بر انگیزش کارکنان دانلود پایان نامه اثربخشی پاداش بر انگیزش کارکنان آذر ه‍ش – تراز: پاداش راهی عالی برای انگیزش بخشیدن به کارکنان استپنج استراتژی برای انگیزه دادن به پایان نامه آماده تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان- پایان نامه آماده تاثیر پاداش بر انگیزش کارکنان – برنامه های سازمانی برای ایجاد روشها و اصول ايجاد انگيزه در كارمندان – فهرست موضوع انگیزه دادن و تشویق پایان نامه در مورد اثربخشی پاداش بر انگیزش کارکنان یک اداره.

پایان نامه اثربخشی پاداش دادن بر انگیزش کارکنان

پایان نامه اثربخشی پاداش دادن بر انگیزش کارکنان

پایان نامه اثربخشی پاداش دادن بر انگیزش کارکنان با فرمت ورد و قابل پرینت و ویرایش.تعداد صفحات این پایان نامه ۸۵ صفحه می باشد.

توضیحات:
پایان نامه بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان …
، در قالب فایل word و در حجم ۸۵ صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه، و پرسشنامه انگیزش شغلی.

بخشی از متن:

بالا بردن سطح عملكرد كاركنان يكي از اهداف زيربنايي هر سازمان در جهت تحقق استراتژيها و راهبردهاي آن است. در افزايش سطح عملكرد پرسنل. عواملي همچون انگيزش (شخصي بخواهد كه  كار را انجام دهد). توانايي ( بتواند كار را انجام دهد) و محيط (مواد و وسائل انجام كار را در اختيار داشته باشد). دخيل هستند و فقدان هر يك از اين عوامل به عملكرد ايشان لطمه خواهد زد (مورهد و گريفين ۲۰۰۱) بنابراين انگيزش يكي از پايه هاي اصلي رفتار است كه عملكرد افراد بدون آن شكل نمي گيرد.
سازمانها بر اين باورند كه نيروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزيت رقابتي مطرح است. در چنين شرايطي حفظ نيروي انساني و ايجاد انگيزه در جهت افزايش روز افزون بهره وري در كار با استفاده از مكانيسم هاي مختلف از جمله پاداش از اهم وظايف هر سازمان است. در اين پایان نامه سعي مي شود با ارائه مفهوم پاداش و انواع آن و سيستمهاي مختلف پاداش ومباني اعطاء پاداش ومديريت پاداش گامي درجهت اشنايي با اين كاركرد مهم برداشته شود.
انسان قبل ازهر عمل آگاهانه اي منظور و مقصودي دارد بر آورده شدن اين منظور پاداش است كه فرد در مقابل انجام آن دريافت مي كند. انسان بطور طبيعي از انجام هر عملي نوعي حصول به نتيجه اي مثبت را انتظار دارد كه همان پاداش ناميده مي شود و انگيزه ي اصلي فعاليتهاي آدمي است.
در سازمان نيز كه پيكره ي اصلي آن را انسانها تشكيل مي دهند براي ايجاد انگيزه جهت حصول به بهره وري بالاتر بايد به اين نياز اصلي كاركنان توجه نمود. وجود سيستم پاداش مهمترين بعد افزايش بهره وري در هر سازمان است. و بدون وجود پاداش هيچ سازماني امكان ادامه حيات نخواهد داشت. حقوق دستمزدي كه فرد در پايان هر ماه دريافت مي كند…

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
۱-۲بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴ مدل تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
۱-۵-۱ اهداف کلی
۱-۵-۲ اهداف جزئی
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱ فرضیه اصلی
۱-۶-۲ فرضیه های فرعی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
پاداش:
انگیزش:
بخش اول: پاداش
۲-۱مقدمه
۲-۲مفهوم شناسي و اهميت پاداش
۲-۳ انواع پاداش
۲-۴ سيستم هاي پاداش
۲-۵ مديريت پاداش
۲-۶ طراحي استراتژي هاي مديريت پاداش
۲-۷ معيارهاي پاداش
بخش دوم: انگیزش
۲-۸ مقدمه
۲-۹ نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
۲-۱۰ نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل
۲-۱۱ نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل
۲-۱۲ نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل
۲-۱۳ نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل
۲-۱۴ نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل
۲-۱۵ سه هدف کلیدی افراد در کار
۲-۱۶ آنچه مدیران به تنهایی می توانند انجام دهند
۲-۱۶-۱موفقیت
۲-۱۶-۲ برابری
۲-۱۶-۳همراهی و رفاقت
۲-۱۷ چگونه مدیریت بی انگیزه می کند
بخش سوم: پیشینه تحقیقات
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی
۳-۳-۲ قلمرو زمانی
۳-۳-۳ قلمرو مکانی
۳-۳ نمونه و نمونه گیری
۳-۴ بر آورد حجم نمونه
۳-۵ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
۳-۵-۱ مصاحبه
۳-۵-۲ پرسشنامه
۳-۵-۲-۱ معرفی پرسشنامه
۲-۲-۶-۳ چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه
۳-۶ روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
۳-۶-۱ روایی / اعتبار
۳-۶-۲ پایايی
۳-۷ خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ پردازش داه ها
۴-۳ تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۴ روش هاي جمع آوري اطلاعات
۴-۵ پردازش و تفسير داده ها
۴-۵-۱ كنترل كيفيت داده ها
۴-۵-۲ تفكيك داده ها
۴-۵-۳ پردازش داده ها
۴-۶ مشاهده
۴-۷ مصاحبه
۴-۸ پرسشنامه
۴-۹ طبقه بندی بر اساس ماهيت پرسشنامه
۴-۹-۱ پرسشنامه باز
۴-۹-۲ پرسشنامه بسته
۴-۱۰ تجزيه و تحليل داده ها
جدول مورگان
۴-۱۱ تجزيه و تحليل آماري
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
فرضيه ششم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ گردآوری داده ها
۵-۳نتیجه گیری
۵-۴ پيشنهادات
۵-۴-۱ پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
۵-۵ محدودیتها
۵-۵-۱محدودیت تحقیق

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
85 WORD 9,900 تومان

پایان نامه اثربخشی پاداش دادن بر انگیزش کارکناندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *