پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

پروژه ارتباط بی باکی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

موفقیت تحصیلی در دانشجویان

پروژه ارتباط بی باکی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان در قالب ورد با قابلیت ویرایش و پرینت در ۳۸ صفحه با بهترین کیفیت.تناه با پرداخت ۵۵۰۰ تومان این پروژه را دانلود نمایید.

چكيده:
مقدمه: سلامت روان، نيازي اساسي و براي بهبود كيفيت زندگي انسان امري حياتي است . مطالعات روانشناسان نشان داده است كه بين رويدادهاي استرس زا و اختلالات روان شناختي، عوامل تعديل كننده اي وجود دارد كه موجب مي شود رويدادهاي استرس زا، اثرات متفاوتي بر افراد به جاي بگذارند. تاب آوري عبارت است از توانايي سازگاري موفقيت آميز با شرايط تهديد كننده و سرسختي نيز بعنوان يك ويژگي شخصيتي نحوه مقابله با استرس زاها را در افراد تعديل مي كند . اين دو مولفه بعنوان شاخص هاي جايز اهميت در سلامت روان در موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد كوهدشت مورد بررسي قرار گرفت.

روش اجرا: طرح اين تحقيق از نوع مقطعي- توصيفي است. در اين تحقيق موفقيت تحصيلي به عنوان متغير ملاك محسوب مي شود و دو متغير تاب آوري و سرسختي متغيرهاي پيش بيني بودند. موفقيت تحصيلي دانشجويان بر اساس معدل دانشجويان در دو گروه با معدل بالاي ۱۵ (دانشجويان موفق) و زير ۱۵ (دانشجويان نا موفق) در نظر گرفته شد.
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل ۳ پرسشنامه ديگر به ترتيب شامل پرسشنامه سخت رويي متعلق به كوباسا و پرسشنامه تاب آوري كونور و ديويدسون (CD-RIS ) بود.

نتايج: در كل نمونه هاي مورد بررسي، سرسختي به صورت مثبت و معناداري تاب آوري را پيش بيني مي كند. در واقع، به ازاي هر يك واحد تغيير در نمره ي سرسختي، نمره ي تاب آوري ۳۹/۰ تغيير مي كند.

همچنين اين مطالعه نشان داد تاب آوري در افراد موفق بيشتر است (P=0.027 ∝ t=2.32). در بين دانشجويان موفق، سرسختي مي تواند به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني كند . (B=0.39 و P<0.0001). در مورد دانشجويان نا موفق نيز وضع به اين شكل است كه سرسختي به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني مي كند (B=0.15 و P<0.03). يعني به ازاي يك واحد تغيير دز نمره ي سرسختي ، ۰٫۱۵ تغيير در نمره ي تاب آوري به وجود مي آيد. در هر دو گروه دانشجويان ، سرسختي مي تواند تاب آوري را پيش بيني كند، اما بررسي مقدار شاخص هايي مانند ضريب تعيين (R^2) و ضريب استاندارد رگرسيون (β)، در دو تحليل حاكي از آن است كه در دانشجويان موفق، خودكار آمدي، به صورت قويتري تاب آوري را پيش بيني مي كند.

موفقیت تحصیلی در دانشجویان

فهرست مطالب:
چکیده فارسی
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی تحقیق
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۶- فرضیات تحقیق
۱-۷- تعریف متغیرها
۱-۷-۱- تعریف عملیاتی
۱-۷-۱-۱- تاب آوری
۱-۷-۱-۲- سخت رویی
۱-۷-۱-۳- پیشرفت تحصیلی
۱-۷-۱-۴- فرضیه
۱-۷-۱-۵- همبستگی

فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- مبانی نظری:تعریف مفهومی
۲-۱-۲- شخصیت
۲-۱-۲- تاب آوری
۲-۲- سرسختی روانشناختی
۲-۳- انگیزه تحصیل
۲-۴- انگیزه پیشرفت
۲-۵- پیشینه تحقیق
۲-۵-۱- پژوهشهای داخلی
۲-۵-۲- پژوهش هاي خارجي

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- طرح تحقیق :غیر آزمایشی- همبستگی از نوع پیش بین
۳-۱-۱- نوع مطالعه
۳-۱-۲- ابزار تحقیق
۳-۲- نحوه توصیف و تحلیل داده ها
۳-۳- ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: کلیات تحقیق
۴-۱- داده های توصیفی
۴-۲- یافته ها در چارچوب فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و تحلیل
۵-۲- پيشنهادات
۵-۳- محدودیتها
۵-۴- نتیجه گیری
منابع داخلي
منابع خارجي
ضمائم:
پرسشنامه مقیاس تاب آوری (CD-RIS) کونور و دیویدسون
پرسشنامه مقیاس تاب آوری (CD-RIS)

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
38 WORD 5,500 تومان

پروژه ارتباط بی باکی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *