نمونه سوالات پیام نور

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورتپرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی
دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با جستجوی پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران ﮔﻴﺮي در. دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﺎل. ﮔﺮاﻳﻲ. ﺗﺮي. ﺷﻮرت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻨﺖ و. ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮرد ، ﻣﻘﻴﺎس. ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درآن ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ.پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران – ۲۹۰۹۹۰ دات کام تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال ۱۹۹۵ ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر ۴۰ گویه می باشد که ۲۰ گویه آن کمالگرایی مثبت و .پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (panps) – هم میهن پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (PANPS) توسط تری شورت و همکاران در ۱۹۹۵ برای سنجش سطوح مختلف کمال گرایی مثبت و منفی طراحی گردید.نگین وب – پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت

تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال ۱۹۹۵ ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر ۴۰ گویه می باشد که ۲۰ گویه آن کمالگرایی مثبت و ۲۰ گویه دیگر کمالگرایی منفی را می سنجند و بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم پاسخ داده می شود.

شیوه نمره گذاری و تفسیر آزمون
۲۰ گویه (۲، ۳، ۹، ۶، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۴۰) کمال گرایی مثبت و بیست گویه دیگر ( ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۳، ۳۶، ۳۸، ۳۹) کمال گرایی منفی را ارزیابی می نمایند. گویه ها در مقیاس ۵ درجه ای لیکرتی، کمال گرایی آزمودنی ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می سنجند. حداقل نمره آزمودنی ها در هریک از مقیاس های آزمون ۴۰ و حداکثر آن ۲۰۰ خواهد بود………………….

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
5 WORD 2,500 تومان

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورتدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور