پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی
دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با جستجوی پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران ﮔﻴﺮي در. دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﺎل. ﮔﺮاﻳﻲ. ﺗﺮي. ﺷﻮرت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻨﺖ و. ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮرد ، ﻣﻘﻴﺎس. ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درآن ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ.پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران – ۲۹۰۹۹۰ دات کام تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال ۱۹۹۵ ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر ۴۰ گویه می باشد که ۲۰ گویه آن کمالگرایی مثبت و .پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (panps) – هم میهن پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (PANPS) توسط تری شورت و همکاران در ۱۹۹۵ برای سنجش سطوح مختلف کمال گرایی مثبت و منفی طراحی گردید.نگین وب – پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت

تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال ۱۹۹۵ ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر ۴۰ گویه می باشد که ۲۰ گویه آن کمالگرایی مثبت و ۲۰ گویه دیگر کمالگرایی منفی را می سنجند و بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم پاسخ داده می شود.

شیوه نمره گذاری و تفسیر آزمون
۲۰ گویه (۲، ۳، ۹، ۶، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۴۰) کمال گرایی مثبت و بیست گویه دیگر ( ۱، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۳، ۳۶، ۳۸، ۳۹) کمال گرایی منفی را ارزیابی می نمایند. گویه ها در مقیاس ۵ درجه ای لیکرتی، کمال گرایی آزمودنی ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می سنجند. حداقل نمره آزمودنی ها در هریک از مقیاس های آزمون ۴۰ و حداکثر آن ۲۰۰ خواهد بود………………….

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
5 WORD 2,500 تومان

نمونه پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورتدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *