نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشالسرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال
ﮔﻮﺷﺎل و ﻧﺎﻫﺎﭘﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد. و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، از ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي دانلود رايگان پرسشنامه سرمايه اجتماعي, دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی,دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی، تالیف ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)، در قالب فایل word، شامل ۲۸ پرسش و ۳ مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال – بانک مقالات فارسی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال – پرسشنامه سرمایه اجتماعی و بکارگیری پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال – ویکی پروژه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال توضیحات ابزاری : پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی تحقیق پرسشنامه استاندارد. ناهاپیت و گوشال. برای سنجش سرمایه اجتماعی و برای. سنجش. نوآوری سازمانی، ترکیبی از پرسشنامه. هرای. جیمنا، پنی. ادز، و پراجگو و سوهل .پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( ۱۹۹۸) doc – دانلود پروژه دانش دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،

نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در ۲۸ گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = ۵، موافقم= ۴، نظری ندارم = ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱) ساخته شده است.
ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۶) با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را درسه بعد جای می دهند:
۱٫ ساختاری: بارت (۱۹۹۲) عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند ازروابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.
۲٫ ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۶) عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
۳٫ شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک .

پرسشنامه شامل :

توضیحات ابزاری

اعتبار و پایایی

سوالات پرسشنامه به تفکیک خرده مقیاس ها همراه جدول

روش نمره گزاری

شیوه اجرا

منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
5 WORD 2,500 تومان

نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشالدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور