نمونه سوالات پیام نور

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیانپرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان
مدیران سازمان و مدیریت, علوم تربیتی. ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ پرسشنامه فارسی, مبانی سازمان و مدیریت بدون نظر.دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان و همکاران ۱۳۷۹ پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی – جزوه ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (۱۳۷۹) » می‌باشد. جهت تعیین پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و مناب پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان بررسی تحقیق بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات – پرسش نامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان; اثربخشی مدیران; پرسشنامه اثربخشی مدیران .پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان و پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (۱۳۷۹) » می‌باشد.

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

سازنده ابزار: نانچیان و همکاران ۱۳۷۹
تعداد گویه/سوال: ۲۵
مولفه/زیر مقیاس: ۳ مولفه : ارتباطات اثربخش، بازخور و تعدد کانالهای ارتباطی
مقیاس/طیف: ۵ درجه ای لیکرت
نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی: محتوايي دارد- بومی
پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی
زبان: فارسی
تعداد صفحات: ۳ صفحه
منبع: نقشبندی

تعداد صفحات قیمت
3 1,500 تومان

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیاندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور