شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان
مدیران سازمان و مدیریت, علوم تربیتی. ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ پرسشنامه فارسی, مبانی سازمان و مدیریت بدون نظر.دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان و همکاران ۱۳۷۹ پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی – جزوه ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (۱۳۷۹) » می‌باشد. جهت تعیین پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و مناب پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان بررسی تحقیق بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات – پرسش نامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان; اثربخشی مدیران; پرسشنامه اثربخشی مدیران .پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان و پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (۱۳۷۹) » می‌باشد.

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

سازنده ابزار: نانچیان و همکاران ۱۳۷۹
تعداد گویه/سوال: ۲۵
مولفه/زیر مقیاس: ۳ مولفه : ارتباطات اثربخش، بازخور و تعدد کانالهای ارتباطی
مقیاس/طیف: ۵ درجه ای لیکرت
نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی: محتوايي دارد- بومی
پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی
زبان: فارسی
تعداد صفحات: ۳ صفحه
منبع: نقشبندی

تعداد صفحات قیمت
3 1,500 تومان

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیاندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *