چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان
مدیران سازمان و مدیریت, علوم تربیتی. ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ پرسشنامه فارسی, مبانی سازمان و مدیریت بدون نظر.دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان و همکاران ۱۳۷۹ پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی – جزوه ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (۱۳۷۹) » می‌باشد. جهت تعیین پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و مناب پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان بررسی تحقیق بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات – پرسش نامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان; اثربخشی مدیران; پرسشنامه اثربخشی مدیران .پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و دانلود پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی- نانچیان و پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (۱۳۷۹) » می‌باشد.

اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان

سازنده ابزار: نانچیان و همکاران ۱۳۷۹
تعداد گویه/سوال: ۲۵
مولفه/زیر مقیاس: ۳ مولفه : ارتباطات اثربخش، بازخور و تعدد کانالهای ارتباطی
مقیاس/طیف: ۵ درجه ای لیکرت
نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی: محتوايي دارد- بومی
پایایی: آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی
زبان: فارسی
تعداد صفحات: ۳ صفحه
منبع: نقشبندی

تعداد صفحات قیمت
3 1,500 تومان

پرسشنامه آماده اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *