جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

پرسشنامه سازگاری بل با فرمت ورد

پرسشنامه سازگاری بل
فرم کوتاه – بانک مقالات فارسی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و دانلود رایگان پرسشنامه سازگاری بل فرم کوتاه – پرسشنامه سازگاری بل خلاصه ای از توضیحات دانلود پرسشنامه سازگاری بل (BAI) در سال ۱۹۶۱ توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه ی متاسفانه در آرشیومان فرم کوتاه پرسشنامه سازگاری بل موجود نیست. دﻟﻴﻞ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﻌﻜﻮس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮم ﻠﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي ﺳﺆال اﺳﺖ. و. ۵٫ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس دارد . اﻣﺎ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه آن داراي ﻫﻤﺎن.ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻞ پرسشنامه سازگاری بل :: مشاور امین- پرسشنامه سازگاری بل [۱] پرسشنامه سازگاری در سال ۱۹۶۱ توسط … برای بزرگسالان که (فرم حاضر) از یکصد و شصت عبارت تشکیل شده است. بل در مقیاس سازگاری … ساناز صالحی, پرسشنامه مکان کنترل راتر (فرم کوتاه),دکتر محمد جواد احمدی زاده, پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان), ۴۳٫پرسشنامه های استاندارد به همراه شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع – پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) (فرم کوتاه) پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست پرسشنامه سازگاری بل.دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده – پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند+فرم کوتاه پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی پرسشنامه سنجش سازگاری بل+فرم بزرگسالان

پرسشنامه سازگاری بل با فرمت ورد

پرسشنامه سازگاری بل با فرمت ورد

پرسشنامه سازگاری بل (BAI) در سال ۱۹۶۱ توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه ی سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری مربوط به بزرگسالان.

پرسشنامه سازگاری بل (BAI) به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.

پرسشنامه سازگاری بل (BAI) توسط بهرامی احسان (۱۳۷۱) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار پرسشنامه سازگاری بل با روش آلفای کرونباخ بر اساس ۸۰ سوال که تامین کننده ی تمام بخش های قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل ، سازگاری در خانه ، سازگاری بهداشتی ، سازگاری اجتماعی ، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود ، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل ۰/۸۹ به دست آمد.

هر فرم پنج بُعد سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند از :

الف) سازگاری در خانه : نمرات سطح بالای افراد در این سطح نشانگر عدم سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری د خانه حکایت دارد.

ب) سازگاری بهداشتی : نمرات بالا در این سطح ، از سازگاری نامطلوب سخن می گوید و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت بخش است.

ج) سازگاری اجتماعی : نمره ی بالا نشانگر دوری و کناره گیری از تماس های اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می شود و افرادی که نمره ی کم احراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.

د) سازگاری عاطفی : افراد با نمره ی بالا از نظر عادی بی ثباتی را نشان میدهند و افراد با نمره ی کم از ثبت عاطفی برخوردارند.

هـ)سازگاری شغلی (تحصیلی) : افرادی که نمرات کم می گیرند از مشاغل خود رضایت دارند و آنهایی که نمرات بالا به دست می آورند از مشاغل خود ناراضی اند.
پرسشنامه ی مذکور علاوه بر آزمون شامل نحوه ی اجرا، شیوه ی نمره گذاری جداول مربوط به تفسیر نمرات می باشد.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
17 WORD 2,500 تومان

پرسشنامه سازگاری بل با فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *