دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

همیار دانشجو
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رایگان دانش آموزان تیزهوش ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ از ﺛﻨﺎﯾﯽ ۱۳۷۵ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ ﻣﺎه و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در جامعه آماری دانش آموزان مناطق ۲۰ گانه آموزش وپایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی چکیده: در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است.
هدف های جزئی شامل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پایان نامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز عادی و ممتاز دخترانه استان گیلان در سال. پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت .مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نام محصول : پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ناحیه ۳ کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه استاندارد شده هوش هيجاني بار- آن و به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي از معدل دانشجويان استفاده شده است.

پایان نامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

مقدمه:

بي شك معطوف شدن نگاههاي والدين و جامعه ي آموزش كشور به برآورده ساختن نيازهاي علمي دانش آموزان سبب شده است تا نيازهاي روحي آن دسته از افراد در بين مشكلات گوناگون كم رنگ شود اگر خصوصياتي نظير گذشت، همدلي، شوخ طبعي، كمك به ديگران درك ضعف خود و ديگران ، عدالت خواهي، رازداري، كنترل خشم و احساسي بودن را از جمله ويژگيهاي هوش هيجاني يا هوش اجتماعي بدانيم ضرورت دارد كه سازمان آموزش و پرورش كشور دانش آموزان مستعد و مديران آينده كشور را تربيت كند.

بررسي هاي انجام شده در تعيين هوش هيجاني نشان داده است كه هوش هيجاني در دانش آموزان خودنمايي مي كند. و به همين علت است كه در طول ساليان دراز مدارس جهت توجه به اين نيازهاي دروني اقداماتي مانند المپيادهاي ورزشي، طرح پژوهش هاي دانش آموزي، ابداعات و خلاقيت در زمينه هاي علوم انساني در برنامه هاي مدارس گنجانده شده است. تحقيقاتي در زمينه توضيح رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دنيا و در ايران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است. هوش هيجاني خود به تنهايي توليدكننده ي موفقيت نيست اما واقعيت اين است كه اسنادهاي مثبت در درازمدت مي تواند عامل پيش بيني كننده ي خوبي براي موفقيت باشد (سيارويي و همكاران، ۱۳۸۴)

بيان مسئله پژوهش

مسئله اصلي در اين پژوهش تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان است. تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي در واقع سازه هايي هستند مستقل اما با يكديگر ارتباط بسيار دارند. وجود هوش هيجاني و احساس در انسان واقعيتي انكار ناپذير است و در انسان نيم كره ي راست مغز مربوط به هوش هيجاني است هوش هيجاني كه مواردي از قبيل علاقه به شادي، ترس از تحقير و غيره. هوش هيجاني توانايي آگاه بودن از خود، درك و فهم خود و ديگران توانايي مواجه شدن با هيجانات شديد و مديريت خود و …. است.

جان انيل، ۱۹۹۶ هوش هيجاني را چنين تعريف مي كند: هوش هيجاني نوع ديگري از هوش است اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي است توانايي اداره ي مطلوب خلق و خوي و وضع رواني و كنترل تكانش هاست عاملي است كه به هنگام شكست ناشي از دست نيافتن به هدف در خود ايجاد انگيزه و اميد مي كند هم حس يعني آگاهي از احساسات افراد پيرامون شماست. نظريه پردازان مي گويند كه هوش هيجاني در واقع به ما مي گويد كه چه كار مي توانيم انجام دهيم هوش هيجاني يعني داشتن مهارت تا بدانيم چه كسي هستيم و چه افكار، احساسات، عواطف و رفتاري داريم يعني شناخت عواطف خود و ديگران تا بتوانيم بر اساس آن رفتاري مبتني بر اخلاق و شايستگي داشته باشيم.

اهميت پژوهش

 در واقع انجام  اين پژوهش در راستاي تربيت نيروي انساني براي آينده كشور و رشد سرمايه هاي اجتماعي داراي ضرورت بنيادي است و همچنين شناخت هوش هيجاني و ابعاد هوش هيجاني است و پي بردن به ارتباط هوش هيجاني و پيشرفت دانش آموزان است و در صورت و جود اين رابطه آن را به صورت علمي، عيني و آماري نشان دهيم.

اهداف پژوهش

در اين پژوهش اولويت با بررسي تأثير هوش هيجاني در موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هدف تعيين شده است. هوش هيجاني يك مهارت اجتماعي است و شامل همكاري با ساير مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد و توانايي كنترل حالتهاي اضطراب و كنترل واكنش هاست.

(گلبرگ و همكاران، ۲۰۰۵) نشان دادند كه آموزش همدلي در دانش آموزان، هوش هيجاني و عملكرد اجتماعي آنها را افزايش مي دهد.

(شرما، ۲۰۰۴) اظهار داشت دانش آموزات كه يادگيري پايين دارند. در تطابق هوش هيجاني و تحمل فشارهاي رواني دچار مشكل مي شوند.

فرضيه هاي پژوهش

بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان ارتباط معنادار وجود دارد.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
63 WORD 9,900 تومان

دانلود پایان نامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *