پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه بازی درمانی در کودکان بیش فعال

پایان نامه بازی درمانی در کودکان بیش فعال
پایان نامه و مقاله بازی درمانی برای کودکان -رایگان بازی درمانی در کودکان دانلود پایان نامه و پروژه doc پایان نامه مقطع کارشناسی روانشناسی – شن بازی درمانی و درمان کودکان پایان نامه مقطع کارشناسی روانشناسی – شن بازی درمانی و درمان کودکان دانلود متن کامل پایان نامه روانشناسی درباره کودکان بیش فعال با فرمت ورد word پایان نامه مقطع کارشناسی رشته روانشناسی با موضوع : شن بازی درمانی و درمان.دانلود پایان نامه بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش – بررسي كارآمدي بازي درماني رفتاري – شناختي بر كاهش نشانه هاي پرخاشگري كودكان پسر ۱۱-۸ ساله مبتلا به اختلال سلوك. لینک پرداخت و دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی روانشناسی – شن بازی درمانی و درمان كودكان – پایان نامه مقطع کارشناسی روانشناسی – شن بازی درمانی و درمان كودكان بیش دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد دانلود پایان نامه بازی و بازی درمانی – شایان نود- آرزومانیان، کریستینه (۱۳۷۹)، بررسی تأثیر بازی درمانی غیر مستقیم روی اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه آزاد پی ورد پایان نامه بررسي ميزان تأثير شن بازي درماني در درمان كودكان بيش

پایان نامه بازی درمانی در کودکان بیش فعال

پایان نامه بازی درمانی در کودکان بیش فعال

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر بررسى بازى درمانى و درمان كودكان بيش فعال حدود سنى ۷ ساله است كه فرضيه عنوان شده در تحقيق حاضر عبارت است از اينكه بازى درمانى در درمان كودكان بيش فعال تاْثير دارد. جامعه مورد پژوهش حاضر دانش آموزان حدود سنى ۷ ساله تشكيل داده كه ۲۴ نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند كه مشكل بيش فعالى دارند و بازى درمانى مثل بازى پازل يا ساختن خانه هاى سازمانى و وسايل بازى ديگر مورد آزمون قرار گرفته اند كه از اين دانش آموزان كه بصورت تصادفى انتخاب شده اند ميتوان گفت كه بازى درمانىتاْثير بسزايى در درمان بيش فعالى دارد به علت اينكه F بدست آمده برابر ۱۲/۳۶۷ از جدول ۵/۶۷۱ با درجه آزادى ۲۲ در سطح مفیدارى ۰/۰۵۰ بزرگتر است پس ميتوان گفت كه فرض سفر رد شده است و بازى درمانى در درمان كودكان بيش فعال نقش بسزايى دارد.
 
فهرست مطالب:
چكيده 
فصل اول: كليات تحقيق 
مقدمه
بيان مسئله 
اهميت و ضرورت تحقيق 
اهداف تحقيق 
فرضيه تحقيق 
تعاريف عملياتي و نظري و واژه ها و مفاهيم 
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق 
تعريف بازي 
بازي آزادانه انتخاب ميشود 
مراحل متفاوت بازي كودكان 
بازي هاي نمايشي 
پيشرفت ذهني در بازي 
عوامل موثر در بازي 
ويژگي هاي فردي 
هوش 
محيط 
عامل تغذيه و بهداشت 
كاربرد بازي در درمان 
بازي درماني چيست 
بازي درمانگر كيست؟ 
اتاق بازي درماني 
شاخصه هاي يك اتاق بازي درماني عبارتست از 
وسايل اتاق بازي درماني 
نمونه هايي از بازي هاي آموزشي بر اساس نظريه (گانيه) 
بازي آشنايي با اعضاء بدن 
بازي اسم من چيست؟ 
بازي عمو زنجير باف 
تابلو سازي 
بازي توپ و سبد 
بازي و رشد جسماني 
بازي و رشد اجتماعي 
طبقه بندي بازي از ديدگاه پياژه 
انواع بازي درماني 
شيوع بيش فعالي 
انواع بيش فعالي 
نوع تركيبي 
درمان 
راهنمايي هايي براي آموزگاران 
فصل سوم: روش تحقيق 
جامع مورد تحقيق 
روش نمونه گيري 
ابزار اندازه گيري در تحقيق 
روش آماري 
روش تحقيق 
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 
مقدمه فصل چهارم 
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودني ها 
فرمول 
جدول ۲-۴ مقايسه بازي درماني 
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 
بحث و نتيجه گيري 
پيشنهادات 
محدوديت ها 
منابع و ماخذ
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
85 WORD 9,900 تومان

پایان نامه بازی درمانی در کودکان بیش فعالدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *