نمونه سوالات پیام نور

دانلود آزمون رگرسیون لجستیک (مجموعه)همیار دانشجو
آزمون های رگرسیون لجستیک – Logistic regression tests به صورت کامل و کیفیت بسیار خوب
رگرسیون لجستیک
رگرسيون لجستيک يكي از كاربردي ترين مدل هاي تعميم يافته است كه براي تحليل رابطه يك يا چند متغير توضيحي بر متغير پاسخ اسمي به كار مي¬رود. تحليل لجستيک تکنيکي پر استفاده بوده و درآن احتمال يک پيامد دومقوله اي، به مجموعه اي از متغيرهاي پيش بيني کننده بالقوه مرتبط مي‏شوند. معادله کلي رگرسيون لجستيک به صورت زير است:
Log [p/(1-p)] = β۰ + β۱×۱ + β۲×۲ + … + βk xk
که در رابطه فوق، p احتمال وقوع رويداد، β۰ عرض از مبدا و βk ضريب مرتبط با توضيح دهنده x مي‏باشد. متغير وابسته، لگاريتم نسبت احتمال وقوع رويداد به احتمال عدم وقوع آن ميباشد. در اين نوع رگرسيون متغيرهاي مستقل مي توانند هم در مقياس کمي و هم در مقياس اسمي باشند ولي متغير وابسته به صورت مقياس اسمي و دو سطحي است. اين دو سطح معمولاً به عضويت وعدم عضويت در يک گروه اشاره دارد. رگرسيون لجستيک به جاي حداقل کردن مجذور خطاها (که در رگرسيون معمولي انجام مي گيرد) احتمالي را که يک واقعه رخ مي دهد به حداکثر مي رساند. فرضيه صفر در آزمون لجستيک به صورت زير خواهد بود:
H0 : β۱ = β۲ = … = βk = 0
H1 : β۱ ≠ β۲ ≠ … ≠ βk ≠ ۰
برای تحلیل رگرسیون لجستیک و بررسی کارایی آن از آزمون های معنی داری ضرایب (آزمون والد)، نسبت درستنمایی مدل، ضریب تعیین نایجل کرک یا کاسل و اسنل، آزمون لامدای ویلکس، نسبت بخت و آزمون هاسمر – لمشو استفاده می شود که در ادامه به تشریح هر یک از آن ها پرداخته می شود.
۲- آزمون والد:
براي آزمون معني داري ضرايب رگرسيون لجستيك از آماره آزمون والد كه داراي توزيع تقريباً نرمال بوده، استفاده می شود. این آزمون همان آزمونt در رگرسیون خطی است و نشان دهنده معنی داری هر یک از ضرایب مدل است در صورتی که سطح اهمیت هر یک از ضرایب کمتر از ۵ درصد باشد می توان نتیجه گیری کرد که هر یک از ضرایب در سطح ۹۵ درصد معنی دار است. آزمون والد دارای توزیع Z است و به صورت زیر است.

دانلود آزمون رگرسیون لجستیک (مجموعه)

آزمون رگرسیون لجستیک

با سلام خدمت کاربران عزیز سایت در این مطلب تمامی آزمون های مربوط به رگرسیون لجستیک به طور کامل توضیح داده شده است. آزمون های ارائه شده در این فایل عبارتند از:
آزمونی های نیکویی برزاش مدل
آزمون والد
آزمون نسبت درستنمائي(آزمون معنی داری مدل)
آزمون لامبدای ویلکس
ضریب تعیین کاکس و اسنل
ضریب تعیین نایجل کرک
نسبت بخت
آزمون دقت پیش بینی یا توان پیش بینی
آزمون هوسمر – لمشو

برای دانلود آزمون های رگرسیون لجستیک از لینک زیر اقدام کنید.

نوع فایل قیمت
WORD 4,900 تومان

دانلود آزمون رگرسیون لجستیک (مجموعه)دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور