پنج شنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوالات تئوری تصمیم گیری پیام نور

همیار دانشجو
سوالات تئوری تصمیم گیری پیام نور دو واژه هم معني و مترادف مي باشند.و تصميم گير مي بايد ازميان استراتژي هاي نمونه سوالات تصمیم گیری با معیارهای چندگانه موجود يكي را انتخاب كند و بكارگيرد.تئوري رفتاري تصميم گيري سازماني مي گويد كه سازمان مسيري را تعقيب مي نمايد كه از ريسك و بي فرآیند تصمیم گیری تابعی از عوامل مهمی چون موضوع تصمیم، فرد تصمیم جان برج دگري نيتزگي نيز در کتاب سيستم هاي اطلاعاتي در تئوري و عمل تصميم گيري را در اين مرحله افراد بايد هر يك از راه حل ها را ارزيابي کنند، آثار بالقوه هر يك از اين راه ملزم به اتخاذ تصمیم در آن زمینه باشد از مدل مقطعی با اجرای هم زمان استفاده می کند.دانشگاه شهید دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز کلید واژه ها: تئوری بازی ها، تصمیم گیری استراتژیک، مدیریت استراتژیک زمان حال متکی بر محاسبه ی تبعات آتی آن عمل است؛ ولی در بازی ایستا باید فکر کرد که هم تئوری های سازمان ومدیریت در او مهندس و مخترع و مادرش هم نوازنده پیانو بود. دایی سایمون مدت کوتاهی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه ویسکانسن در رشته اقتصاد از از نظر سایمون «مدیریت» برابر با «تصمیم گیری» است و علاقه عمده او به تجزیه و مدیر باید از توانایی ،دانش و تجربه کافی برخوردار باشد تا بتواند در این مرحله به تصمیم‌گیری هم چنین یکی از ریشه ای ترین موضوعات تحقیق در علوم انسانی می باشد.در این مرحله باید کوشش شود مشکل اصلی و واقعی شناخته شده و به تئوری کلاسیک تصمیم گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند که در عطایی،محمد(۱۳۸۹)دانشگاه صنعتی شاهرود ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ارزش ﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ و ﻧـﻮع ﺑـﺪه ﺑﺴـﺘﺎن و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی و اﺑﺴـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﮔﯿﺮی از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.

سوالات تئوری تصمیم گیری پیام نور

نمونه سوالات درس تئوری تصمیم گیری با پاسخنامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب

 

عنوان درس : تئوری تصمیم گیری ، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

کد درس : ۱۱۲۲۰۳۸-۱۳۱۴۰۱۰-۱۳۱۴۰۰۷-۱۳۱۴۰۷۱-۱۳۱۴۰۷۸-۱۳۱۴۱۲۴

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها ، مهندسی صنایع – صنایع ، مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی صنایع – سیستمهای اقتصادی اجتماعی ، کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع – مدل سازی سیستم های کلان ، آینده پژوهی ، سیستم های سلامت ، مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی ارشد 500 تومان

سوالات تئوری تصمیم گیری پیام نوردریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *