نمونه سوالات پیام نور

دانلود پایان نامه فرار مالیاتیدانلود پایان نامه فرار مالیاتی – با سلام خدمت تمامی کاربران گرامی سایت امروز فایل پایان نامه بررسی فرار مالیاتی و رشد اقتصادی ایران را آماده دانلود نمودیم.تنها با پرداخت ۸۹۰۰ تومان بلافاصله این پایان نامه را دانلود کنید.

دانلود پایان نامه فرار مالیاتی

قسمتی از پایان نامه فرار مالیاتی :

در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت ، از طریق‎ ‎دریافت مالیات تامین ‏می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها ، متفاوت است‎ ‎و میزان آن بستگی ‏به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان ، فرار‎مالیاتی و گریز از مالیات در ‏کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها ،‎ ‎همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر ‏باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش‎ ‎این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح ‏نظام مالیاتی ، به چاره جویی برمی‎ ‎خیزند. توجه به پیوند بین ‎سیاست مالیات و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر ‏حیث موضوعی‎ ‎مهم و قابل تامل به شمار می آید.

مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی‎ ‎کشور ، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری ‏نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی‎ ‎در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو ، وزارت ‏اموراقتصادی و دارائی بایستی در کنار توجه‎ ‎به موضوعاتی مانند‎:‎شناسایی منابع مالیاتی ، تعیین ‏میزان بهینه مالیات قابل‎ ‎پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی ، تمکین ‏مالیاتی و‎ ‎معافیتهای مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه‎ ‎ها ‏و شرایطی جستجو کند که با دقت ، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد‎ ‎مالیات وصول ‏شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول نماید.‎

‎در این باره محاسبه ‏نسبت هزینه های مستقیم وصول درآمد دولت ، به کل درآمدهای مالیاتی‎ ‎نماگری را به دست می دهد ‏که هزینه بالای وصول درآمدهای مالیاتی را در اقتصاد ایران‎ ‎به موضوعی مهم برای حداقل ساختن ‏آن مبدل می سازد.

دانلود پایان نامه فرار مالیاتی
۱ ) مقدمه
فصل اول :تعاریف و برسی علل فرار مالیاتی ..
۱- ۱ ) فرار مالیاتی چیست
۱- ۲ ) تعلق مالیاتی..
۱- ۳ ) فرق بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
۱- ۴) زمینه پیدایش فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.
۱- ۴- ۱) پایین بودن فرهنگ مالیاتی.
۱- ۴- ۲ ) وجود معافیت های وسیع و متنوع مالیاتی..
۱- ۴- ۳ ) عدم ارسال اظهار نامه.
۱- ۴- ۴ ) اعتماد عمومی به دولت و مردم

۱- ۴- ۵ ) تغییرات جمعیتی و اخلاقیات.
۱- ۴- ۶ ) فرار عمدی از پرداخت مالیات
۱- ۴- ۷ ) نظام اطلاعاتی ضعیف..
۱- ۴- ۸ ) پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات..
۱- ۴- ۹ ) مشکلات مربوط به تشخیص علی الرس
۱-۵- ۱۰ ) فساد ماموران مالیاتی
۱- ۴- ۱۱) تاخیر در وصول مالیات
۱- ۴- ۱۲) ضعف سیاست های مالیاتی.
۱- ۴- ۱۳) عدم توجه به منابع انسانی کارآمد

۱- ۴- ۱۴) عدم وجود پاداش و تنبیه با عملکرد مؤدیان
۱- ۴- ۱۵) عدم رعایت اصول تعیین مالیات
۱ -۴- ۱۶) عدم وجود سیستم های اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه ..
۱- ۴- ۱۷) بالا بودن نرخ مالیاتی
۱- ۴- ۱۸) نبودن نرخ های یکسان در بخش های مختلف
۱- ۵ ) شکاف مالیاتی
۱- ۶ ) وقفه های مالیاتی و تورم و تاثیرات آن..
۱- ۶- ۱) وقفه های قانونی..
۱- ۶- ۲ ) وقفه های غیر قانونی..
۱- ۶- ۳ )سایر وقفه ها..
۱- ۷) تاثیرات منفی وقفه های مالیاتی..
۱- ۷- ۱) کاهش ارزش واقعی درآمد های مالیاتی
۱- ۷- ۲) کاهش انگیزه پرداخت مالیات

۱- ۷- ۳) فشار های مالی و روانی ناشی از عدم تخصیص بدهی مالیاتی..
۱- ۷- ۴) سیاست تامین کسری بودجه و تشدید تورّم..
۱- ۸ ) مالیات معوق
۱- ۹) زمینه اجتماعی فرار مالیاتی.
۱- ۱۰ ) مالیات بندی بهینه و جلو گیری از فرار مالیاتی.
۱- ۱۰- ۱) تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مؤدیان.
۱- ۱۰- ۲) استفاده از مدیران اقتصاد ی جامعه.
۱- ۱۰- ۳) گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم.
۱- ۱۰- ۴) تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مؤدیان
۱- ۱۰- ۵) آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی..
۱- ۱۰- ۶) برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی متعدد و انتشار مقالات مختلف
۱- ۱۰- ۷) استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید
۱- ۱۰- ۸) ساده نمودن روشهای أخذ مالیات و حذف روش های زائد..

۱- ۱۰- ۹) کاهش زمان وصول مالیات از مرحله تشخیص..
۱- ۱۰- ۱۰) ضمانت اجرایی
۱- ۱۰- ۱۱) کنترل و نظارت
فصل دوم : بررسی ساختار نظام مالیاتی کشور و مشکلات فرار روی آن
۲- ۱ ) تعریف مالیات..
۲- ۲ ) برخی از انواع مالیات و اثرات اقتصادی آن بر جامعه ..
۲- ۲- ۱ ) مالیات بر ارزش
۲- ۲- ۲ ) مالیات بر دارایی
۲- ۲- ۳) مالیات بر درآمد .
۲- ۲- ۴) مالیات بر کالای لوکس..

۲- ۲- ۵) مالیات تورمی.
۲- ۲- ۶) مالیات بر ارزش افزوده
۲- ۲- ۷) مالیات پیگو
۲- ۲- ۸) مالیات بر درآمد اتفاقی .
۲- ۲- ۹) مالیات سالانه
۲- ۳ )انواع روش های مالیات بندی.
۲- ۳- ۱) مالیات مستقیم.
۲- ۳-۲) مالیات غیر مستقیم..
۲- ۳- ۳) مالیات تنازلی..
۲- ۳- ۴) مالیات تناسبی.
۲- ۳- ۵) مالیات نزولی..
۲- ۳- ۶) مالیات تکلیفی
.۲- ۴ ) انواع مالیات بندی در ایران..
۲- ۴- ۱) مالیات مستقیم
الف) مالیات بر درآمد..
ب) مالیات بر دارایی
۲- ۴- ۲) مالیات غیر مستقیم
الف) مالیات بر واردات ..
ب) مالیات بر مصرف و فروش..
ب- ۱) تفاوت مالیات بر مصرف و فروش
۲- ۵ ) شبه مالیات..

۲- ۶ ) برخی از مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور
۲- ۶- ۱) مشکلات قانون مالیات ،معافیت ها..
۲- ۶- ۲) مالیات سالانه املاک..
۲- ۶- ۳) مالیات بر درآمد اجاره املاک.
۲- ۶- ۴) مالیات بر ارث..
۲- ۶- ۵) مالیات بر بساز بفروش
۲- ۶- ۶) مالیات بر درآمد کشاورزی..
۲- ۶- ۷) مالیات بر حقوق
۲- ۶- ۸) مالیات بر درآمد مشاغل ..
۲- ۶- ۹) نرخ های مالیات بر درآمد..
۲- ۶- ۱۰)تسلیم اظهار نامه..
فصل سوم : بررسی فرار مالیاتی در ایران.
۳- ۱ ) اقتصاد زیر زمینی زمینه ساز فرار مالیاتی..
۳- ۲ ) فرار مالیاتی و گسترش بازار سیاه
۳- ۳ ) فرار مالیاتی ایرانیان..
۳- ۴ ) پدیده فرار مالیاتی و سیاستهای که دولتها باید اتخاذ کنند..

۳- ۵ ) ریشه یابی فرار مالیاتی در ایران..
۳- ۵- ۱) ابهامات قانونی (قانون مالیات مستقیم)
۳- ۵- ۲) عدم کنترل بر گردش پول ،کالا،خدمات در جامعه.
۳- ۵- ۳) ارتباط بین مالیات دهندگان و ماموران مالیاتی..
۳- ۵- ۴) حقوق و مزایای اندک مأموران مالیاتی
۳- ۵- ۵) عدم مقبولیت عامه سیستم مالیاتی..
۳- ۶ ) آنها فرار مالیاتی را بر قانون ترجیح می دهند
۳- ۷ ) معاف مالیاتی به ضرر دولت و مردم..
۳- ۸ ) قانون به نفع دارای و به ضرر اقتصاد
۳- ۹ ) فرهنگ مالیاتی در گروه عدالت مالیاتی.

۳- ۱۰) جلو گیری از فرار مالیاتی و گسترش عدالت اجتماعی ..
۳- ۱۱) مشکلات موجود نظام مالیاتی کشور..
۳- ۱۲) چشم انداز وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور
۳- ۱۳) اصلاح قوانین برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است
۳- ۱۴) مالیات دهی و مالیات گریزی در آمریکا
۳- ۱۴- ۱) اصلاح نظام مالیاتی آمریکا.
نتیجه گیری و پیشنهادات..
منابع و ماخذ..

برای دانلود پایان نامه فرار مالیاتی از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
106 WORD 8,900 تومان

دانلود پایان نامه فرار مالیاتیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور