دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مقاله لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

مقاله لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه – این مقاله در ۳۶ صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش و پرینت. با پرداخت ۱۶۹۰۰ تومان بلافاصله این مقاله را دانلود نمایید.

مقاله لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناهلزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

مقدمه:
فرایند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام می‌شود، گاهی به بیراهه می‌رود و به جای محکوم کردن گناهکار، بی‌گناهی را مورد حکم کیفری قرار می‌دهد. این در حالی است که اشتباهات قضایی در مراحل مختلف فرایند کیفری امکان بروز دارند. از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممکن است مقام قضایی دلایل و قرائن را دال بر توجه اتهام به متهم بداند و با دستاویز به همان قرائن، دستور بازداشت متهمی را صادر نماید که در مرحله رسیدگی بی‌گناهی‌اش ثابت شود یا در صورت اثبات گناهکاری او، دادگاه وی را به کیفر(حبس) کمتر از مدت بازداشت محکوم نماید. یا اینکه در اثر غفلت و اشتباه مقام قضایی در کنترل مدت بازداشت،
متهم بیش از آنچه قانون مقرر داشته است، در توقیف بماند. البته این اشتباه‌ها در مرحله رسیدگی نیز امکان بروز دارند. از جمله اینکه دادگاه با استناد به برخی دلایل، مجرمیت را محرز تشخیص دهد و حکم بر محکومیت کیفری صادر نماید. اما به‌دنبال آن و در مراحل مختلف تجدیدنظر عادی یا فو‌ق‌العاده (از جمله اعاده دادرسی) رأی بر برائت متهم موصوف صادر شود. در این گونه موارد، این سؤال جای طرح دارد که چه کسی در برابر خسارات وارده بر جرم انجام شده و محکوم بی‌گناه پاسخگو است؟ آیا زیان وارده بر چنین شخصی قابل مطالبه ‌است یا خیر؟
فهرست مطالب
پیشگفتار ۵
مقدمه ۶
تاریخچه ۹
فصل اول : كلیاتی از مفهوم مسؤولیت مدنی در حقوق ایران
مبحث اول : مبانی نظری و منابع مسؤولیت مدنی در حقوق ایران ۱۲
گفتار اول : وجود ضرر ۱۲
گفتار دوم : ارتكاب فعل زیان بار ۱۳
گفتار سوم : اضرار به غیر در مقام اجرای حق ۱۴
گفتار چهارم : رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر ۱۴
مبحث دوم : جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مسؤولیت مدنی ۱۵
مبحث سوم : مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محكوم علیه ۱۵
مبحث چهارم : محكوم علیه كیست ۱۷
فصل دوم : لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه
مبحث اول : آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر برخی قواعد حقوقی است ۱۹
گفتار اول : قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت ۱۹
گفتار دوم : حكم برائت و جبران خسارت ۲۰
مبحث دوم : دكترین و قوانین موضوعه ۲۳
مبحث سوم : جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت ۲۶
مبحث چهارم : آئین جبران خسارت بر طبق قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ فرانسه ۳۰
فصل سوم : جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه
مبحث اول : جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در دیگر کشورها ۳۴
مبحث دوم : جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
36 WORD 16,900 تومان

مقاله لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناهدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *