نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات کلیات حقوق جزانمونه سوالات کلیات حقوق جزا در قالب pdf با کیفیت عالی رشته حقوق که در ادامه چند مورد از این نمونه سوالات را می توانید مطالعه کنید :
۱-رفتاری که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی ، در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است چیست؟
۱٫مفهوم مجرد قانونی پدیده جنایی ۲٫پدیده جنایی به مثابه واقعیت انسانی و اجتماعی
۳٫بینش واقع گرایانه از پدیده اجتماعی ۴٫دلیل توجه بیشتر قانون جزا به مجرم
۲-علل پدیده جنایی را باید در چه اموری جستجو کرد؟
۱٫ویژگیهای جسمانی بزهکار ۲٫ویژگیهای روانی بزهکار
۳٫ویژگیهای محیطی ۴٫عوامل درونی و بیرونی بزهکاری
۳-از دیدگاه واقع گرایانه پدیده جنایی بیشتر بر کدام گزینه مبتنی است؟
۱٫رفتاری مجرمانه ۲٫حالت جامعه ستیزی و کژوری انسان
۳٫رفتاری مجرمانه و کژوری انسان ۴٫تاثیر محیط
۴-دیدگاه مجرد قانونی ضامن چیست؟
۱٫حقوق افراد ۲٫دفاع جامعه ۳٫حریم جامعه ۴٫حقوق افراد و دفاع از جامعه
۵-حقوق کیفری جزو چه رشته حقوقی است؟
۱٫حقوق عمومی ۲٫حقوق خصوصی ۳٫حقوق اساسی ۴٫حقوق بین الملل
۶-حفظ کدام یک توسط قانونگذار کیفری ایران با ضمانت های اجرای کیفری توام شده است؟
۱٫صرفا عقل ۲٫صرفا نفس ۳٫صرفا دین ۴٫ضروریات خمس
۷-عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده کدام است؟
۱٫حد ۲٫تعزیر ۳٫قصاص ۴٫دیه

۸-تورم کیفری ناشی از چیست؟
۱٫توسعه مداخله دولت به ویژه در قلمرو اقتصادی ۲٫بی تدبیری در پیشگیری از جرم
۳٫بی تدبیری در صدور احکام کیفری ۴٫کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی
۹-سالم سازی محیط های آلوده به فساد و ریشه کنی عوامل جرم زا بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهش های جرم شناسی از اهداف چیست؟
۱٫تدابیر اختصاصی پیشگیری اجتماعی ۲٫تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی
۳٫تدابیر سر کوبنده ۴٫تدابیر پیشگیری اختصاصی
۱۰-کدام رشته از حقوق کیفری ، به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات ها می پردازد؟
۱٫حقوق کیفری عمومی ۲٫حقوق کیفری اختصاصی
۳٫علم اجرای احکام کیفری ۴٫آیین دادرسی کیفری

نمونه سوالات کلیات حقوق جزا

دانلود نمونه سوالات کلیات حقوق جزا با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : کلیات حقوق جزا

کد درس : ۱۲۲۳۲۱۹

رشته تحصیلی : حقوق

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
pdf کارشناسی 500 تومان

نمونه سوالات کلیات حقوق جزادریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور