جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷

مقاله گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستا

همیار دانشجو
مقاله گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستا با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
نتیجه
با توجه به آنچه مورد بررسی قرار گرفت مشاهده گردید که در حال حاضر توجه خاصی به امر گردشگری روستایی با توجه به رشد روزافزون شهر ها شده است و از طرفی توجه خاصی است که به مشخصه فرهنگی این مناطق شده است و می بایست به شناخت این مشخصه ها به طور دقیق پرداخته شود و برنامه ریزی های متناسب نیز انجام پذیرد. در مورد روستاهای مورد مطالعه همچنان که مشاهده گردید به لحاظ وجود گیاهان دارویی و استفاده به لحاظ آگروتوریسم دارای ظرفیت بسیار بالایی می باشد که می توان با برنامه ریزی دقیق به اقتصاد محلی در قبال بهره برداری از آن سود رساند و از طرفی این روستاها با توجه به آداب و رسوم مشترک که با زرتشتیان بخصوص زبان محلی دارند که خود نشان از قدمت این مناطق می باشد، مشخصه های فرهنگی مناسب در جهت جذب توریسم می باشند و چنانچه تدابیر شایسته ای سنجیده شود ابزار مناسبی در جهت توسعه روستا بخصوص توسعه پایدار می باشد که برای رسیدن به این منظور پیشنهاداتی ارائه شده است:
۱-شناسایی تمامی جذابیت های توریستی روستا
۲-شناساندن و تبلیغات مناسب ابعاد مختلف توریستی روستا
۳-آموزش در قبال رفتار مناسب گردشگر و میزبان
۴-فراهم نمودن تسهیلات مناسب گردشگری
۵-تشویقات مناسب مردم محلی در جهت حفظ آداب و رسوم و سنن خود
۶-تلاش در جهت عدم مهاجرت روستائیان بخصوص جوانان روستایی
۷-شناخت ابعاد و اثرات مثبت و منفی ناشی از گردشگری

دانلود مقاله گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستا در قالب word به صورت کامل در ۳۲ صفحه به قیمت ۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

مقاله گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستا

گردشگری روستایی

گردشگری روستايي امروزه يكي از مردمي‌ترين اشكال گردشگري محسوب مي‌شود. گردشگري روستايي مازاد نيروي انساني را در روستا جذب نموده و همراه با آن مي‌تواند يكي از فرصت‌هاي شكل‌گيري توسعه همه جانبه و پایدار روستايي محسوب شود. توریسم روستایی در برگیرنده دامنه ‌ای از فعالیتها، خدمات مربوط به تفریح و آرامش گردشگران در رابطه با فعالیتهای روستایی است.‌ در مجموع گردشگری روستایی، توریسم کشاورزی را نیز در بر می گیرد و به تبع آن ارائه خدماتی مانند اسکان، پذیرایی، امکانات و وسایل سرگرمی و تفریح، برپایی جشنها و مراسم محلی، تولید و فروش صنایع دستی و محصولات کشاورزی و … به گردشگران را نیز شامل می‌ شود که نقش مهمی به لحاظ توسعه اقتصادی و پایداری آن می باشد.‌

در این مقاله نیز با توجه به اهمیت موضوع گردشگری در توسعه پایداری روستاها، به بررسی توریسم روستایی تعدادی از روستاهای دهستان جبل-بخش کوهپایه-استان اصفهان که در ۹۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان و در ۳۲ درجه و ۷۷ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۸۱ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۵۴ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۹ دقیقه طول شرقی واقع شد ه اند پرداخته شده است و جنبه های مختلف توریسم روستایی بخصوص آگروتوریسم، مورد بررسی قرار گرفته است.

بدین منظور با مراجعه به تک تک روستاها به شناسایی ابعاد مختلف جاذبه های توریستی اقدام شد و مشاهده گردید که این روستاها ظرفیت بالایی به لحاظ تولید داروهای گیاهی و همچنین محصولات وابسته به دام داشته به گونه ای که تعداد بیش از ۹۰ گونه گیاه دارویی که تعداد ۳۵ گونه آن ضد سرطان تشخیص داده شد که می توان از این ظرفیت بالا در ایجاد باغ های گیاه شناسی دارویی استفاده نمود و همچنین انواع محصولات دامی که مورد توجه گردشگران می باشد . و از طرفی با بررسی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی توریستی در این آبادی ها مشخص گردید که گویش مورد استفاده در این روستاها، که با تطبیق با کتب باستانی، ریشه زرتشتی داشته که ظرفیت بسیار مناسبی در جذب توریسم می باشد و همچنین آداب و سنن مختلفی که با توجه به رویکرد رو به جلو به بعد فرهنگی این صنعت، قابل توجه گردشگران می باشد و در ادامه برای بهره برداری بهینه از این نقاط قوت، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده های اخیر بویژه در زمینه افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل و نقل، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی منجر به توسعه گردشگری در نواحی روستایی یا گردشگری روستایی شد.البته گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت اجتماعی در نیمه دوم قرن ۱۸ در انگلستان و اروپا ظاهر گردید. قبل از آن نیز در نواحی روستایی مورد استفاده فعلیت های تفریحی قرار می گرفت، اما محدود به اشراف، درباریان و اشراف خاص بود و از طرفی با گسترش روزافزون مهاجرت هاي روستايي،كاهش درآمـد خـانوارهـاي روستايـي، و افـول كشاورزي روستايـي، نيازي روز افزون به فعاليتي جايگزين و در عين حال مكمل براي كشاورزي، در نواحي روستايي احساس مي شود تا به منظور توسعه پایدار روستایی و امکان بهره مندی روستاییان از (معیشت پایدار) فراهم آید که این خود بهبود(کیفیت زندگی) و (رضایتمندی روستایی) را به همراه دارد.

التفات به جایگاه صنعت توریسم در توسعه روستایی، از آن رو اهمیت دارد که می توان با بهره گیری مناسب از منابع طبیعی و انسانی، علاوه بر امکان رشد اقتصادی، به ترویج بخش کشاورزی وتولید صنایع دستی محلی پرداخت و گامی در مسیر بهبود شرایط زیست محیطی و پاسداشت مواریث فرهنگی بومی و آداب و رسوم محلی در روستا برداشت. توجه به امر گردشگري روستايي بخصوص در كشورهاي جهان سوم امري ضروري و حياتي مي باشد چرا كه ” در حال و هواي توسعه سريع صنعتي شدن و رشد شتابان شهرنشيني در كشورهاي جهان سوم ، براي چند دهه بخش روستايي مورد فراموشي و بي توجهي يا كم توجهي قرار گرفته است و خود اين مسئله باعث محروم ماندن روستاها و گسترش فقر در جامعه روستايي ، افزايش شكاف بين شهر وروستا و مهاجرت از روستاها به شهر شده است”.

با اين اوضاع توسعه گردشگري روستايي موجب ايجاد شغل در روستا و باقي ماندن اهالي در محل و بهبود يافتن وضعيت زندگي آنها خواهد شد و ابعاد و اثرات فراواني را به دنبال خواهد داشت و از طرفي “شهرها در كشورهاي توسعه نيافته به هيچ وجه توان جذب مهاجران روستايي را ندارد در نتيجه روستاهاي اين گونه كشورها نيروي كار و جمعيت خود را از دست مي دهند بلكه شهرها نيز بواسطه فشارهاي جمعيتي غالبا با مسائل حاد فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادي، سياسي روبرو مي شوند” در اين بين”درآمد روستائيان ايران به علت پايين بودن قيمت محصولات و بالا بودن ضايعات و همچنين پايين بودن ميزان محصول در واحد سطح روستاها و در جامعه روستايي به علت نبود يا كمبود خدمات اجتماعي مانند آموزش و بهداشت ، آب آشاميدني سالم ، خدمات فني و برق وراههاي ارتباطي نا مناسب است و روي هم رفته كيفيت زندگي و برخورداري از رفاه در روستاهاي ايران در مقام مقايسه با زندگي شهري در سطح پايين قرار دارد . نبود تنوع در اشتغال در جامعه روستايي شدبدا به چشم مي خورد . اشتغال در بخش هاي صنايع و خدمات بسيار پايين و اكثرا منحصر به بخش كشاورزي است. كم كاري و بيكاري در روستاها امري متداول است”.
رونق توريسم روستايي قادر خواهد بود بخشي از مشكلات گفته شده را بر طرف نمايد پس بايد با “اتخاذ تصميمي قاطع مبني بر حفظ نقاط روستايي و حمايت از روستائيان به عنوان عاملان توليد کشاورزی و حافظان امنيت ملي در بسياري از نقاط كشور همراه با كاهش مشكلات شهري و جلو گيري از گسترش حاشيه نشيني و نيز جلو گيري از خالي شدن مناطق استراتژيك از جمعيت ضرورت مي يابد. پس ” مي توان گفت كه گردشگري روستايي از يك طرف با فراهم آوردن فرصت هاي جديد براي بسياري از روستاها به عنوان وسيله اي است كه به جوامع روستايي حيات دوباره مي دهد ، موجب توسعه اين نواحي مي شود و اين سكونتگاهها را پا بر جا نگه مي دارد .

از طرف ديگر توسعه بدون برنامه ريزي شده آن سبب آسيب هاي اجتماعي و زيست محيطي در سكونتگاههاي روستايي شده است”. در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت توریسم روستایی در رونق نقاط روستایی و توسعه پایدار مناطق روستایی به بررسی نقاط قوت تعدادی از روستاهای دهستان جبل به لحاظ توریسم روستایی پرداخته شده است.

جهت دانلود مقاله گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستا از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
32 word 5,000 تومان

مقاله گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستادریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *