یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی

چند مورد از نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی

✅ اگر سطح معنی داری در آزمون برابر ۰۵/۰ و یا کمتر باشد کدام گزینه صحیح است ؟

 1. یکسان نبودن واریانس های دو گروه
 2. یکسان نبودن میانگین دو گروه
 3. برابری واریانس های دو گروه
 4. تفاوت میانگین نمره های دو گروه

✅ گزینه T_Test paired samples در منوی کرکره ای comper means از منوی     Analyze درکدام یک از موارد زیر استفاده می شود ؟

 1. مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل
 2. مقایسه میانگین نمرات چند گروه
 3. رابطه چند متغیر
 4. مقایسه میانگین نمرات دو گروه همتا شده

✅ در بررسی تفاوت بین میزان خوش بینی در بین گروه های سنی ( ۳ گروه ) این نتایج به دست آمد . f=4/6,sig=0/54 کدام گزینه زیر صحیح است ؟

 1. بین سه گروه تفاوت سنی وجود دارد .
 2. بین میزان خوش بینی سه گروه تفاوت وجود ندارد .
 3. بین دو گروه سنی اول و دوم تفاوت وجود دارد .
 4. بین خوش بینی و گروه سنی رابطه وجود دارد .

✅ در آزمون تحلیل واریانس یک راهه ، متغیر مستقل ( طبقه ای ) را به کدام خانه منتقل

می کنیم ؟

wls weight 2.                                               covariate1.

Dependent list4.                                                     factor3.

✅ کدام آزمون برای استقلال – جهت تعیین وجود رابطه بین دو متغیر طبقه ای مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 1. آزمون تی مستقل ۲٫ آزمون اتا
 2. آزمون مجذور کای ۴٫ آزمون شفه

✅ بعد از مشخص شدن تفاوت معنی دار از لحاظ آماری کروسکال – والیس کدام یک از اقدامات زیر باید انجام گردد ؟

 1. اجرای آزمون t مستقل ۲٫ اجرای آزمون تعقیبی
 2. تعیین درست مفروضات ۴٫ بیان فرضیه

نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی

نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : فناوری اطلاعات در روانشناسی ، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی ، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

کد درس : ۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۱۳۶۴-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۷۲۶۳

رشته تحصیلی : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، راهنمایی و مشاوره ، روانشناسی تربیتی ، رواشناسی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد 500 تومان

نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *