دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه کامل امنیت شبکه های ابری

پروژه امنیت شبکه های ابری

پایان نامه امنیت شبکه های ابری

چکیده:

محاسبات ابری به برنامه و سرویسهای اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا میشود واز منابع مجازی استفاده میکند، همچنین از طریق پروتکلهای رایج اینترنت و استانداردهای شبکه قابل دستیابی میباشند. برای درك محاسبات ابری از تمامی جنبه ها لازم است انواع مختلف ابرراطبقه بندی کنیم. مدل اول ابر بر این مبناست که ابر کجا مستقر شده است )مدل استقرار( و مدل دوم بر این مبناست که چه نوع سرویسی را عرضه میکند )مدل سرویس.( محاسبات ابری مزایای بسیاری دارد و در صنعت و در بین عموم محبوبیت بالایی کسب کرده است و معایبی دارد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.

«پردازش ابری» یا «پردازش انبوه» یک فناوری جدید است که به‌تازگی از طرف شرکت‌های مختلف از جمله: مایکروسافت، گوگل، آمازون و آي بي ام عرضه شده است. در این سیستم به جای نصب چندین نرم‌افزار بر روی چند رايانه، تنها یک نرم‌افزار، یک بار اجرا و بارگذاری می‌شود و تمامی افراد از طریق یک خدمات بر خط (online services) به آن دسترسی پیدا می‌کنند. به این پروسه «پردازش ابری» یا در اصطلاح Cloud Computing می‌گویند.

کلید واژه : پردازش ابری ،  پردازش شبکه ای ، مجازی سازی ، امنیت پردازش ابری

مقدمه:

پردازش ابري به نرم افزار هاي اينترنتي به صورت سرويس و سخت افزارهاي و سرور هايي كه در مراكز داده (ديتا سنتر) آن نرم افزار ها را اجرا مي نمايند، اشاره دارد. سخت افزار ديتا سنتر و نرم افزار را ابر مي ناميم. پردازش ابري يك مفهوم نسبتا جديدي در عرصه ي فناوري اطلاعات است و در حال گسترش مي باشد. ابر در حال نفوذ به تكنولوژي شبيه سازي است. اصل پردازش ابري بر مبناي جدا سازي منظقي بين گره ها است كه هر گره به صورت يك ماشين فيزيكي خواهد بود بر خلاف پردازش شبكه اي (Grid Computing) كه چند كامپيوتر را به هم متصل مي كند تا بتواند يك كامپيوتر بزرگ را براي استفاده در پردازش هاي حجيم داده ها شبيه سازي كند، در پردازش ابري تكنولوژي شبيه سازي اين امكان را مي دهد كه هر گره به صورت يك ماشين فيزيكي مستقل به كاربر اجازه بدهد تا نرم افزار و سيستم عامل مورد نظر خودش را در آن اجرا كند و براي هر گره سرويس هاي دلخواه اش را تنظيم نمايد.

ايده ي پردازش ابري همان تكامل يافته ي پردازش موازي، پردازش توزيع شده و پردازش شبكه اي است. شباهت مختصري بين اين ها وجود دارد. پردازش ابری یک پدیده ی نوظهور در علم کامپیوتر است و دلیل این نامگذاری آن است که داده ها و برنامه ها در میان ابری از سرور های وب قرار گرفته اند. ساده تر بگوییم، پردازش ابری یعنی استفاده ی اشتراکی از از برنامه ها و منابع یک محیط شبکه برای انجام یک کار بدون این که مالکیت و مدیریت منابع شبکه و برنامه ها برای ما مهم باشد. در پردازش ابری منابع کامپیوترها برای انجام یک کار استفاده می شوند و داده های مربوط به پردازش در هیچ کدام از کامپیوتر های شخصی ذخیره نمی شوند، بلکه در جای دیگری ذخیره می شوند تا در زمان و مکان دیگری قابل دسترسی باشند.

 فهرست مطالب:

چکيده

فصل اول

مقدمه ­۱­۱

۱­۲­ شرح مسئله

۱­۲­ انگيزه های پژوهش

فصل دوم: پردازش ابری

مقدمه ­۲­۱

۲­۲­ پردازش ابری چيست

۲­۴­ آشنایی بيشتر با پردازش ابری

۲­۵­ مقياس و کشش

۲­۶­ پایش و اندازه گيری

۲­۷­مزایای پردازش ابری در شرکتها

۲­۸­کاهش هزینه های سخت افزاری

۲­۸­۱­ کاربرد در رسانه هاي اجتماعی

۲­۸­۲­مطابق با تمایلات مصرف کننده

۲­۸­۳­نقص و خرابی کمتر

۲­۸­۴­سازگاري با هر نوع برنامه اي

۲­۹­ نتيجه گيری فصل

فصل سوم: معماری پردازش ابری

مقدمه ­۳­۱

۳­۲­معماری پردازش ابری: تعاریف

۳­۳­زیر ساخت پردازش ابری

سازی مجازی ­۳­۳­۱

۳­۳­۲­پردازش شبکه ای

۳­۳­۳­تفاوت هاي عمده پردازش ابري و پردارش شبکه اي

وب­۳­۳­۴

۳­۴­لایه های معماری پردازش ابری

۳­۴­۱­لایه اول: کاربر

۳­۴­۲­لایه دوم: نرم افزار به عنوان سرویس

۳­۴­۳­لایه سوم: بستر به عنوان سرویس

۳­۴­۴­لایه چهارم: زیرساخت به عنوان سرویس

۳­۴­۵­لایه پنجم: سرور

۳­۵­نتيجه گيری فصل

فصل چهارم: انواع ابر

مقدمه ­۴­۱

۴­۲­انواع ابر ها در پردازش ابري

عمومی ابر ­۴­۲­۱

گروهی ابر­۴­۲­۲

خصوصی ابر­۴­۲­۳

هيبریدي ­۴­۲­۴

۴­۳­سيستم عاملهای پردازش ابری

۴­۴­دلایل ایجاد سيستم عامل

۴­۵­وظایف سيستم عامل

۴­۶­سيستم عاملهاي فعلی

۴­۷­تاریخچه سيستم عامل

۴­۹­سيستم عامل تک پردازنده

۴­۱۱­ سيستم عامل توزیع شده

۴­۱۲­سيستم عامل بی درنگ

۴­۱۳­مزایا و نقاط قوت رایانش ابری

۴­۱۴­ نقاط ضعف پردازش ابری

۴­۱۵­چه کسانی باید از پردازش ابری استفاده کنند

۴­۱۶­چه کسانی نباید از پردازش ابری استفاده کنند

۴­۱۶­نتيجه گيری فصل

فصل پنجم: امنيت در پردازش ابری

مقدمه ­۵­۱

۵­۲­ تعریف امنيت

۵­۳­ضرورت امنيت

۵­۳­۱­ارزش سرمایه گذاري روي تجهيزات سخت افزاري وبرنامه هاي نرم افزاري

۵­۵­ امنيت اطلاعات

پایه مفاهيم ­۵­۵­۱

بودن یکپارچه ­۵­۵­۲

۵­۵­۳­قابل دسترس بودن

۵­۵­۴­قابليت عدم انکار انجام عمل

بودن اصل­۵­۵­۶

دسترسی کنترل ­۵­۵­۷

هویت احراز ­۵­۵­۸

هویت تصدیق ­۵­۵­۹

۵­۶­کنترل امنيت اطلاعات

رمزنگاري ­۵­۶­۱

۵­۷­ تهدیدات امنيتی خدمات پردازش ابر

۵­۸­ نگرانی هاي امنيتی در پردازش ابري

۵­۸­۲­بقاء ارائه دهنده ابر

امنيتی حوادث­۵­۸­۴

سازي شفاف­۵­۸­۵

۵­۸­۶­از دست دادن کنترل فيزیکی

۵­۸­۷­ خطرات جدید٬ آسيب پذیري هاي جدید

۵­۹­استانداردهاي امنيت و سياست در پردازش ابري

۵­۱۰­ سياست امنيتی در پردازش ابري

۵­۱۱­استانداردهاي امنيتی براي یک ابر

۵­۱۲­مقایسه و ارزیابی تاثير چالشهای امنيتی بر مزایای رایانش ابری

۵­۱۴­مسائل مرتبط با امنيت ابر

۵­۱۴­۲­حمله از طریق كدهای مخرب

اطلاعات سرقت­۵­۱۴­۴

راه حل حمله از طریق كدهای مخرب

راه حل حملات سيل آسا

راه حل سرقت اطلاعات

۵­۱۴­۶­معرفی یک ساختار امنيتی

۵­۱۴­۷­نتيجه گيری فصل

فصل ششم: الگوی امنيت در پردازش ابری

مقدمه ­۶­۱

۶­۲­الگوهاي امنيت در پردازش ابري

۶­۲­۱­ دفاع در عمق

۶­۲­۲­استراتژي هاي دفاع در عمق

فناوري ­۶­۲­۲­۱

عمليات ­۶­۲­۲­۲

حفاظتی محدوده­۶­۲­۳­۱

۶­۲­۳­۱­ابزارها و مکانيزم ها

سازي پياده ­۶­۲­۴­۱

۶­۳­نتيجه گيری فصل

۶­۴­نتيجه گيری

———————————————————————————————————————————————

مطالب مرتبط

دانلود پایان نامه سیستم های امنیتی شبکه

پايان نامه کامل امنيت شبكه هاي ابري

پایان نامه درباره پردازش ابری

پروژه کامل رايانش ابري (Cloud computing)

مقایسه و بررسی الگوریتم های زمانبندی وظایف در محیط محاسبات ابری

دانلود پروژه تخصیص داده در سیستم های رایانش ابری

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
103 word 5,500 تومان

پایان نامه کامل امنیت شبکه های ابریلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

یک دیدگاه

  1. سلام ببخشید پروپزال من درباره شبکه های ابری هستش میخواستم بدونم من برای پیش فرضیه چی باید بنویسم این مقاله ای ک گذاشتید خ کامله اما من فقط توی این قسمت
    گیر کردم توروخدا زود جواب بدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *