یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۷

گزارش کارآموزی کامل کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگی

همیار دانشجو
گزارش کارآموزی مهندسی صنایع کنترل کیفیت با بهترین کیفیت
كاربرد نمودارهاي كنترلي وصفي، به عنوان روش كنترل آماري فرايند و بازرسي
ثبت اطلاعات روي نمودارهاي كنترلي وصفي، پس از مشاهده قطعه خراب يا معيوب صورت مي گيرد. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه چگونه نمودارهاي وصفي مي توانند به عنوان روش كنترل آماري فرايند مطرح باشند و اصولا تفاوت عملكرد اين نمودارها با روش هاي بازرسي چيست؟
بايد توجه كرد كه هدف از كنترل تمام مشخصه هاي وصفي و كمي، جلوگيري از تغييرات اكتسابي فرايند است و براي كنترل آن لازم است كه رفتار فرايند در نزديك ترين مشخصه مربوط به آن نمايش داده شود. به عنوان مثال، در فرايند لحيم كاري يك برد الكترونيك، اگر دستگاه حوض قلع دچار مشكل شود، مواردي از قبيل مردگي، اتصالي، سوختگي برد و … بسرعت افزايش مي يابد بنابراين، براي كنترل صحت اين دستگاه كافي است كه رفتار عيوب حاصل از آن، در يك نمودار كنترل U يا C ترسيم شود تا با مشاهده اولين رفتار غير تصادفي در آن، اقدام اصلاحي بموقع روي دستگاه انجام گيرد.
دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع کنترل کیفیت
گاه از نمودارهاي كنترل وصفي، براي تصميم گيري در مورد تغيير روش بازرسي استفاده مي شود؛ به اين صورت كه براي جداسازي قطعات سالم توليد شده، نمونه گيري تصادفي ( از محموله ) انجام مي گيرد و داده هاي مربوط به عيوب يا اقلام معيوب، روي نمودار كنترل ثبت مي گردد. اگر داده هاي ثبت شده، حالت خارج از كنترل را روي نمودار نشان دهد، روش نمونه گيري تصادفي به حالت سختگيرانه تغيير مي يابد. بديهي است در اين حالت، هدف از تهيه نمودار كنترل، كنترل فرايند توليد نيست، بلكه هدف، تغيير سطح بازرسي فعلي يا تصميم گيري در مورد محموله توليد شده است. مثال زير اين كاربرد از نمودارهاي كنترل وصفي را بوضوح نشان مي دهد.
مثال ۸
در يك شركت توليدي براي تبديل سطح بازرسي معمولي، از يك نمودار كنترل P استفاده مي شود. در روش بازرسي فعلي، با توجه به اندازه نمونه توليد شده، نمونه گيري تصادفي صورت مي گيرد و تعداد قطعات معيوب در آن شمارش مي شود. با توجه به اينكه تعداد توليد و اندازه نمونه متفاوت است، نسبت قطعات معيوب در يك نمودار P با حدود متغير رسم مي گردد. اگر تعداد عيوب محموله اي بيش از UCL باشد، در آن صورت، محموله مورد نظر به صورت ۱۰۰ درصد بازرسي مي شود.
نمودارهاي كنترل براي مشخصه هاي متغير
اصولا نمودارهاي كنترل براي شناسايي عوامل اكتسابي به كار مي روند ، تغييرات اكتسابي روي ميانگين، انحراف معيار و يا هر دو تاثير گذار هستند. در عمل نيز زماني كه مشخصه كيفي مورد مطالعه به صورت كمي باشد، هم ميانگين و هم انحراف معيار آن را كنترل مي كنيم.
ميانگين فرايند معمولا به وسيله نمودار كنترل ميانگين يا كنترل مي شود. تغيير پذيري يا انحراف معيار فرايند را نيز مي توان به وسيله نمودار كنترل براي انحراف معيار يا نمودار كنترل براي دامنه، كه به ترتيب نمودار S و نمودار R ناميده مي شوند، كنترل كرد. در عمل، نمودار كنترلي R به علت سادگي محاسبات، بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد، مگر در مواردي كه پي بردن به تغييرات خيلي كوچك مورد نظر باشد.
دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت
تعــويض لات
تعويض لات يا تعويض خط همراه با يكسري تغييرات در روند توليد محصول قبلي براي توليد نخ جديد بانمره و مشخصات مي باشد كه به قرار زير است:
۱-بوبينهاي روي اپن اندها را داف مي كنند بانكه هاي خالي را خارج و همه بانكه هاي پر يا نيمه پر لات قبلي را به زير يك اپن اند منتقل مي كنند تا هم توليد محصول قبلي به پايان برسد و هم تغييرات لازم ماشينهاي اپن اند ديگر داده شود.
از ابتداي خط در Optomix الياف جديد تغذيه مي شود در صورتي كه سرعت توليد بخش كاردينگها كم باشد تغييرات و تنظيمات لازم براي تبديل كاردينگهاي الياف مصنوعي به طبيعي و بر عكس صورت مي گيرد.
فتيله هاي جديد از كاردينگ به ماشينهاي D.F منتقل مي شوند بسته به نمره نخ توليدي و جنس آن دستگاه Setting مي شود فتيله هاي توليدي جديد از Draw Frame ها وارد بانكه هايي با نوار زرد رنگ مي شوند تا از باانكه هاي فتيله محصول قبلي متمايز گردد در اين بانكه ها هم در قسمتي از سالن انبار مي شوند تا توليد محصول قبلي روي اپن اند به پايان برسد.
مكانيزم ماشينهاي رنگرزي:
شيركنترل به دو صورت پنيوماتيك و كامپيوتري مي باشد. كامپيوتري عبارتست از يك مركز كه تمام پارتي هاي رنگرزي عبارت از فشار. سرعت و زمان را كنترل مي كند و برنامه رنگرزي به كامپيوتر وارد مي شود در اين ماشينها كالا ثابت و محلول متحرك است.
گزارش کارآموزی صنایع کنترل کیفیت
حركت محلولها به دو صورت است : حالت اول محلولها از پايين وارد دوك مي شود و سپس از بدنه بيرونمي زند. حالت دوم محلولها از بيرون وارد دوك مي شود . اگر لازم باشد كه محلول فقط در يك جهت حركت كند كليدي دارد كه اين كار را انجام مي دهد وگرنه توسط كامپيوتر به طور اتوماتيك هر پنج دقيقه جهت عوض مي شود .
هر ماشين از دو تانك تشكيل شده يكي تانك اصلي و ديگري در عقب آن كه محلول در آن تشكيل مي گردد. اگر مواد با هم وارد شوند از تانك عقب و اگ وارد باشد رنگ به صورت قطره اي و آرام وارد شود از تانك بغل استفاده مي كنيم .
دستگاههاي رنگ رزي ۲ عدد مي باشند و ساخت كمپاني ties آسمان مدل ۱۹۸۷مي باشد .
يك دستگاه خشك كن نيز ساخت اين كمپاني در سالن رنگ رزي وجود دارد.
برخي تنظيمات ماشين دولا تابي :
۱-تنظيم ارتفاع بالن توسط راهنماي نخ :كشش بالن وسيله تنظيم راهنماي نخ بدست مي آيد. راهنماي نخ بطور عمودي تنظيم مي گردد شرايط اپيتيم حاصل مي شود. بالا بردن راهنماي نخ باعث بوجود آمدن موارد زير مي گردد :
افزايش اندازه بالن –افزايش كشش بالن – پايين بودن ارتفاع راهنماي نخ باعث كاهش اندازه بالن – كاهش كشش نخ
۲- تنظيم دستگاه توقف
۳- تنظيم عمل راهنما براي شل و سفت بودن بوبين
۴- تنظيم تراوس راهنماي نخ
۵- تنظيم ترمز بوبين
۶- تنظيم قاب (بازو)ي بوبين
ماشين ssm براي شل پيچي بوبينها و آماده سازي آنها جهت رنگرزي از ماشين بوبين پيچي ssm استفاده مي كنند .اين ماشين داراي ۴۸واحد مي باشد .هر واحد بصورت مستقل موتور جدا گانه دارد. بوبين پيچي در اين دستگاه بصورت درام شيار دار مي باشد .از اين ماشين هم براي شل پيچي و هم سفت پيچي ميتوان استفاده كرد ( توسط اثرهاي نخ را هنگام پيچي كم يا زياد مي كنند).
بوبين ها بعد از شل پيچي رنگ رزي مي شود و توسط ماشين برگردان دوباره روي بوبين هاي ساده پيچيده مي شود .اين ماشين داراي ۲۴ واحد مي باشد كه هر طرف ماشين ۱۲ واحد دارد. هر طرف ماشين داراي يك موتور جداگانه مي باشد به انظمام يك موتور كوچك براي به راه انداختن سيستم كنترل پارگي نخ .اين ماشين و دستگاه ssm نيز داراي سيستم آنتي پترن مي باشند. سرعت درام هاي ماشين برگردان در پريودهاي زماني كم يا زياد مي شود.

پروژه کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگی

کارآموزی کنترل کیفیت (شرکت ریسندگی بافندگی)

فهرست مطالب

فصل اول

تاريخچه شرکت……………………………………………………………………….۲

چارت سازماني……………………………………………………………………….. ۴

مقدمه…………………………………………………………………………………. ۵

تعريف کنترل کيفيت………………………………………………………………… ۶

تاريخچه کنترل کيفيت………………………………………………………………. ۷

فصل دوم

قسمت حلاجي …………………………………………………………………….۱۰

 • اپتيمكس …………………………………………………………………..۱۱

 • Seprator……………………………………………………….17

 • Condansor………………………………………………………………17

 • Feed box…………………………………………………………………..19

 • OEC…………………………………………………………………………..22

 • Mixer …………………………………………………………………….23

 • Flack feed ………………………………………………………………24

 • ترازوها ………………………………………………………………………..۲۵

 • ABK ……………………………………………………………………………. 26

فصل سوم

خط حلاجي براي الياف مصنوعي………………………………………………….. ۲۸

 • كنترل كيفيت در حلاجي……………………………………………………….. ۲۸

 • شوت فيد…………………………………………………………………………. ۳۰

 • مزيت شوت فيد……………………………………………………………….. ۳۰

 • عملكرد پرشر سوئيچ……………………………………………………………. ۳۲

 • چشمي……………………………………………………………………. ۳۴

كاردينگ……………………………………………………………………………………… ۳۷

 • اهداف كاردينگ…………………………………………………………….. ۳۷

 • سيلندر…………………………………………………………………………… ۳۸

 • دافر……………………………………………………………………………… ۳۹

 • دلايل ايجاد نپ………………………………………………………………….. ۳۹

 • سيستم اتولولر……………………………………………………………………. ۴۰

 • عمليات سمباده زني و شوت زني ………………………………………۴۱

فصل چهارم

 • نكاتي در مورد كاردينگ هاي كارخانه …………. ۴۳

 • MK5 كاردنيگ…………………………………………………… ۴۶

ماشين هاي شش لاكني و هشت لاكني…………………………. ۴۸

 • سيستم خازني و ترومپت………………………………………………. ۴۹

 VSM……………………………………………………………………….. 51

 • سيستم داف بانكه ها و فشار مورد نياز در بخش كشش……….. ۵۲

اپن اند…………………………………………………………………….. ۵۳

 • قطعات و قسمتهاي مختلف در هر واحد…………………….. ۵۶

 • نحوه عملكرد پيوند زن………………………………………………………… ۶۵

 • ماشين هاي چند لاکني……………………………………………………….. ۶۸

فصل پنجم

 • مكانيزم ضد نواري…………………………………………………….. ۷۰

تابندگي…………………………………………………………………………… ۷۱

 • مكانيزم انتقال قدرت…………………………………………………….. ۷۱

 • برخي تنظيمات ماشين دولاتابي………………………………………. ۷۳

رنگرزي…………………………………………………………………………. ۷۴

 • مكانيزم ماشين هاي رنگرزي……………………………………. ۷۵

 • خشك كن………………………………………………………….. ۷۶

 • تصفيه پساب رنگرزي……………………………………………………….۷۶

 • طرح كيفيت رنگرزي………………………………………… ۷۷

بسته بندي………………………………………………………………………… ۷۷

تعويض لات…………………………………………………………………… ۷۹

تغييرات و تنظيمات كه روي اپن اند صورت مي گيرد………………….. ۷۹

نظافت و تعميرات……………………………………………………………… ۸۱

فصل ششم

دستوالعمل استفاده از تجهيزات و اندازه گيري………………………….. ۸۵

 • محاسبه قيمت تمام شده يك كيلو گرم نخ پنبه اي از حلاجي به تولي۹۱

سيستم تاسيسات كارخانه عالي پوش…………………………………. ۹۸

تهويه……………………………………………………………………… ۱۰۲

دو نكته مهم درباره Cross Clean هاي عالي پوش…………………….. ۱۱۴

فصل هفتم

انواع مشخصات نمودار کنترلي …………………………….۱۲۰

نمودارهاي کنترلي براي مشخصات متغيير……………….. ۱۲۰

اصول آماري نمودارهاي کنترل……………………………………………… ۱۲۱

اصول آماري نمودار کنترل R …………………………………………….. 121

لزوم بکارگيري همزمان نمودارهاي کنترل ميانگين و دامنه(Xو R) 122

اصول آماري نمودار X با استفاده از تخمين S…………………………  ۱۲۴

اصول آماري نمودار کنترل S …………………………………………. 125

اصول آماري نمودار کنترل ميانگين با دامنه متحرک (I-MR)……….. 127

نمودار کنترل وصفي……………………………………………………….. ۱۳۱

نمودار کنترل اقلام معيوب- نمودار P   …………………………….۱۳۱

اصول آماري نمودارهاي کنترلي P …………………………………. 131

نمودار کنترلي براي تعداد اقلام معيوب – نمودار np…………  ۱۳۵

نمونه گيري در نمودار کنترل p و np ………………… 136

نمودار کنترل تعداد نقص هاي (C و U)……………………………. 137

اصول آماري نمودار کنترلي C …………………………………………. 138

اندازه نمونه در نمودارهاي کنترل C و U………………………………….  ۱۴۳

تحت کنترل در آوردن نمودارهاي کنترل وصفي………………………………. ۱۴۳

جداول مربوط به دستورالعمل کنترل کيفيت شرکت…..۱۴۷

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………… ۱۶۱

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
161 WORD 3,500 تومان

گزارش کارآموزی کامل کنترل کیفیت شرکت ریسندگی بافندگیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *