دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی – دانلود پرسشنامه با عنوان عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی با فرمت ورد به صورت استاندارد و کامل در ۷ صفحه به قیمت ۲۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی

توضیحات کامل پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک(زرعی جور شری، ۱۳۹۳).

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی: تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در واقع انگیزه شخص در حسی از برنامه آگاهانه خود می باشد که کوشش می کند تا یک رفتار را انجام دهد. یک عمل که در یک زمان به خصوصی انجام می شود و در اصطلاحاتی از خود عمل، زمینه و هدف توصیف می گردد که بر اساس بی میلی برای تغییر، دسترسی به اینترنت و رایانه و آزمون کردن روش های جدید جهت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی اندازه گیری می شود. [شاه عالم و همکاران۱، ۲۰۰۹؛ به نقل از زرعی جور شری، ۱۳۹۳).

بانکداری الکترونیکی: در حقیقت بانکداری الکترونیکی می تواند به عنوان استفاده از کانال های تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدات بانکداری تعریف شود، به تعبیری دیگر، استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری است که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، می تواند به خدمات بانکی لحظه ای دسترسی داشته باشد. . [دعایی، کمالی، ۱۳۸۷، ص۲۶؛ به نقل از زرعی جورشری، ۱۳۹۳).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این تحقیق منظور از عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک نمره ای است که پاسخ دهندگان به پرسشنامه محقق ساخته می دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه.

ردیف متغیر سؤالات
۱ ویژگی های وب سایت ۴- ۱
۲ سودمندی درک شده ۹- ۵
۳ خطر و حفظ حریم خصوصی ۱۳- ۱۰
۴ پذیرش بانکداری اینترنتی ۱۷- ۱۴
۵ محیط خارجی ۲۱- ۱۸
۶ الویت های شخصی ۲۵- ۲۲
۷ هنجار ذهنی ۲۹- ۲۶
۸ تمایل به قصد پذیرش بانکداری اینترنتی ۳۳- ۳۰

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه ­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه ­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گزینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

چند مورد از سوالات پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی

۱- وب سایت بانک مورد نظر، در هنگام نیاز (۲۴ ساعت روز و ۷ روز هفته) قابل دسترسی است؟

۲- طراحی وب سایت بانک مورد نظر، موجب راحتی انجام عملیات بانکی شما می شود؟

۳- وب سایت بانک مورد نظر، موجب سرعت و کارآمدی انجام عملیات بانکی شما می شود؟

۴- امنیت موجود در وب سایت بانک مورد نظر، جهت انجام عملیات بانکی شما کافی است؟

۵- بکارگیری سیستم بانکداری اینترنتی، موجب استفاده مؤثر از زمان (انتظار رسیدن نوبت) می شود؟

۶- استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی، موجب کاهش هزینه ها (کارمزد بانکی و ایاب و ذهاب) می شود؟

۷- بکارگیری سیستم بانکداری اینترنتی، موجب دسترسی به خدمات بانکی در هر زمان می شود؟

 • نمره گذاری پرسشنامه:
كاملاً مخالف مخالف بي‌نظر موافق كاملاً موافق
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
 • بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید.
 • مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
 • تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره
حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۳ ۵۲٫۵ ۱۶۵
 • امتیازات خود را از ۳۳ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۳۳ و حداکثر ۱۶۵ خواهد بود.
 • نمره بین ۳۳ تا ۵۵ : میزان پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک در حد پایینی می باشد.
 • نمره بین ۵۵ تا ۱۱۰: میزان پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک در حد متوسطی می باشد.
 • نمره بالاتر از ۱۱۰: میزان پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش زرعی جور شری (۱۳۹۳) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش زرعی جورشری (۱۳۹۳) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم ­افزار SPSS به دست آمده است و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

ردیف متغیر مقدار آلفای کرونباخ
۱ ویژگی وب سایت ۸/۹۰ درصد
۲ سودمندي درک شده ۸۲ درصد
۳ خطر و حفظ حريم خصوصي ۹/۷۶ درصد
۴ الويت هاي شخصي ۲/۷۷ درصد
۵ پذيرش بانکداري اينترنتي ۳/۸۵ درصد
۶ محيط خارجي ۸/۷۳ درصد
۷ هنجار ذهنی ۳//۸۱ درصد
۸ تمايل به پذيرش بانکداري اينترنتي ۶/۷۶ درصد

لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می‌شود.

این بسته شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه می باشد.

جهت دانلود پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 2,900 تومان

پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *