سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرای

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرای در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۷ صفحه به قیمت ۲۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

این پرسشنامه شامل پایایی و روایی ، ابعاد (مولفه) ، منبع ، تفسیر و نمره گذاری می باشد.

پرسشنامه رهبری معنوی فری

توضیحات کامل پرسشنامه رهبری معنوی فرای

  • پرسشنامه رهبری معنوی فرای

پرسشنامه رهبری معنوی دارای ۱۶ سوال می باشد و دارای ۵ مولفه می باشد که مولفه های آن را در زیر می بینید .پایایی و منبع پرسشنامه هم در انتها ذکر شده است

 

  • مولفه های پرسشنامه
ردیف مقیاس سوالات
۱ چشم انداز ۱-۲-۳-
۲ نوع دوستی ۴-۵-۶-۷
۳ عضویت ۸-۹-۱۰
۴ تعهد سازمانی ۱۱-۱۲-۱۳
۵ بازخورد عملکرد ۱۴-۱۵-۱۶

 

  • مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

کاملا موافقم موافقم نه موافقم نه مخالف مخالفم کاملا مخالفم گزينه
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتياز

 

  • رهبری معنوی

مدافعان معنویت در محیط کار، اظهار می دارند که: معنویت در محیط کار افراد را به روحی واحد و بی همتا تبدیل میکند تا آنها احساس تعالی و اشتراك را در محیط کار تجربه کنند. رهبري معنوي، انگیزش و الهام بخشی کارکنان را از طریق چشم اندازي متعالی و فرهنگی مبتنی بر ارزشهاي نوع دوستی (Fry & (2006Matherly, در بر میگیرد که نتیجۀ آن کارکنانی با انگیزه تر، متعهدتر و بهره ورتر می باشد رهبري معنوي از طریق چشم انداز، ایمان و عشق به نوع دوستی بنیانی محکم براي انگیزش درونی از طریق تبیین هدف و مشارکت در فعالیت ها را ایجاد می کند تا از این طریق به نیازهاي سطوح بالاتر افراد از قبیل(Fry (2003, خود شکوفایی پاسخ می دهد و احساس استقلال، رقابت و وابستگی فراهم می کند

  • مدل رهبری معنوی

توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می­باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است مدل خالی را با  مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد قسمت متغیر وابسته مدل که خالی است را پاک کنید.

  • تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۶ ۴۸ ۸۰
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۶ تا ۳۲ باشد، میزان رهبری معنوی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۲ تا ۴۸ باشد، میزان رهبری معنوی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۴۸ باشد، میزان باورهای رهبری معنوی بسیار خوب می باشد.

 

  • روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
رهبری معنوی ۸۹/۰

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد ۳۰ پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد. و زیرمولفه های آن به ترتیب چشم انداز به ۳ سوال ۰٫۷۱۰، ، عشق به نوع دوستی با ۶ سوال ۰٫۷۴۲، ، عضویت با ۳ سوال ۰٫۵۸۹، تعهد سازمانی با ۴ سوال ۰٫۹۰۶ و بازخورد عملکرد با ۳ سوال ۰٫۸۱۰ بوده است.

از مهم ترين مطالعاتي كه بر روي رهبري و معنويت انجام شده، مي توان به مقاله هايي اشاره كرد كه توسط Reave در سال ۲۰۰۵ و توسط Fry در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ نگاشته شده­اند.

رهبري معنوي: بر اساس مدل انگيزش درون سازمانی Fry, Vittuci & Cedillo (2005) توسعه­ يافته است

كه تركيبي از چشم انداز، عشق به نوع­دوستي، عضويت، تعهد­سازماني و باز خورد ­عملكرد رهبر مي­باشد. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از طیف ۵ عاملی لیکرت(۱ کاملا مخالفم تا ۵ کاملا موافقم) استفاده کردیم. سئوالات پرسشنامه از پژوهش‌های قبلی  Fry, et al, 2005   استخراج گردیده است که در اکثر مطالعات و مطالعه فوق از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

جهت دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرای از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرایلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *