سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه گردشگری پایدار

دانلود پایان نامه گردشگری پایدار (طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار) در قالب word با کیفیت بسیار خوب در ۱۱۷ صفحه به قیمت ۷۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

توضیحات پایان نامه گردشگری پایدار

چکیده
هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار است. برای آزمون فرضیه ها، پرسشنامه یی با ارزش گذاری۰-۱۰۰ و به تعداد ۳۰ سوال طراحی و بین جامعه آماری (سازمان گردشگری در استان کرمانشاه، مکان های دیدنی و تاریخی )به تعداد ۳۸۴ نفر از گردشگران، مدیران و کارشناسان سازمان گردشگری و خبرگان فن بازاریابی توزیع گردید. روش به کار رفته در این پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می باشد.

برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش رابطه مثبت و سطح معنادار را نشان می دهد که از این بین متغیر وفاداری گردشگر بیشترین تأثیر و متغیر پایداری محیطی کمترین تأثیر را بر روی متغیر گردشگری پایدار داشته است.

پایان نامه گردشگری پایدار

پایان نامه گردشگری پایدار

مقدمه
از اواخر دهه ۱۹۸۰، توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محوری به سمت توسعه هرچه پایدارتر حرکت کرد. توسعه پایدار، نقطه ایده آل تلاش صنعت گردشگری در قرن ۲۱ است(ضرغام بروجنی و نیک بین،۱۳۹۰، ۱۳۹). چند دهه قبل محققان، گردشگری را به عنوان یک سیستم بزرگتر و نه یک فرآیند ساده مبادلات اقتصادی بین کسب و کار و مصرف کنندگان بررسی کردند. برنامه ریزان و اقتصاد دانان عرضه گردشگری (کسب و کار و منابع جامعه) و تقاضای (بازار گردشگری) دو طرف، شامل ارتباط از جمله حمل و نقل و ارتباطات بازاریابی را برقرار کردند(جمروزی ، ۲۰۰۷، ۱۱۸). سفر و گردشگری به یک صنعت جهانی تبدیل شده اند و به طور گسترده ای یکی از سریع ترین صنایع در حال رشد در نظر گرفته می شود، اگر نه صنعتی با رشد سریع در جهان است(ام ریچ و پری ، ۱۹۹۸، ۱۲۹۰).

 

گردشگری می تواند یک منبع مهم از شغل ها برای جوامع غیر مترو باشد، به خصوص برای آن هایی که از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته هستند. از آنجا که شغل ها در صنعت گردشگری اغلب نیاز به آموزش های پیشرفته ندارند، ساکنان محلی با مهارت های کمی می توانند به آسانی به عنوان سرویس دهنده غذا، کارمندان خرده فروشی، و کارگران مهمان نوازی کار کنند. گردشگری نیز نه تنها به ساکنان محلی فرصت های کسب و کار ارائه می دهد، اما می تواند به عنوان وسیله ای برای بازاریابی یک محل به ساکنان و شرکت های بالقوه خدمت کند، مانند گردشگری امروز ممکن است بازگشت بعد از بازنشستگی یا شروع یک کسب و کار محلی باشد(ام بروون ، ۲۰۰۳، ۱). به عنوان یک پیگیری انسانی، اوقات فراغت باعث شده تا نگرانی های بزرگی برای پس از دوره جدید از اوقات فراغت بوجود آید.

 

افرادی که در سراسر جهان در کار اجتماعی شرکت می کنند ۵۰% بیشتر وقت را در هر سال برای اوقات فراغت در ۱۵ سال آینده صرف می کنند. با توجه به نظرسنجی، یک سوم از وقت آمریکایی ها برای اوقات فراغت مورد استفاده قرار می گیرد، یک سوم از درآمد خود را برای اوقات فراغت و یک سوم از زمین شان برای آن است. در ضمن، گردشگری، به عنوان شکلی از آرامش، به طور گسترده ای پذیرفته شده است و با توسعه مداوم اقتصاد جهانی، اقتصاد اوقات فراغت بخش کلیدی را در صنعت گردشگری ایفا می کند(کان و هونگ بینگ ، ۲۰۱۰،۱۹۷۴). روابط بین پنج عامل پنهان (به عنوان مثال منافع شخصی از توسعه گردشگری، درک اثرات مثبت گردشگری، درک اثرات منفی گردشگری، رضایت جامعه و نگرش برای توسعه گردشگری افزوده) استفاده و پیشنهاد شده است.

 

اثرات اقتصادی شامل عناصر مثبت از قبیل درآمد مالیاتی، افزایش شغل و درآمد اضافی و نیز عناصر منفی مانند سنگینی مالیات، تورم و بدهی های دولت های محلی است. اثرات اجتماعی و فرهنگی شامل عناصر مثبت از قبیل تجدید حیات در صنایع دستی و مراسم های سنتی، افزایش تفاهم و ارتباطات بین فرهنگی و عناصر منفی مانند افزایش میزان جرم و جنایت و تغییرات در فرهنگ سنتی است. اثرات زیست محیطی شامل عناصر مثبت از قبیل حفاظت از پارک ها و حیات وحش و عناصر منفی مانند شلوغی، آلودگی هوا، آب و سرو صدا، نابودی حیات وحش، خرابکاری و ریختن آشغال می باشد(فوچن و چون چن ، ۲۰۱۰،۵۲۹).

۱-۲: بيان مسأله پژوهش
با توجه به این که گردشگری یک صنعت محسوب می شود بنابراین مستلزم داشتن یک سیستم بازاریابی قوی نیز می باشد. امروزه با وجود پیشرفت هایی که در کشورهای دنیا روی داده است، دیگر روش های قدیمی بازاریابی برای جذب گردشگر نمی تواند به طور مؤثری جوابگو باشد، زیرا گردشگران(مشتریان) به راحتی به تبلیغات ارائه شده از سوی سازمان ها و دولت های محلی در رابطه با مناطق گردشگری کشورهای متبوع شان اعتماد نمی کنند. در دنیای امروز پیشرفت هایی از قبیل رسانه های ارتباط جمعی، اینترنت، ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر، یوتیوب و… باعث شده که افراد در سراسر دنیا به یکدیگر نزدیک تر شده و از این طریق قسمت عمده ای از اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایند.

 

با این وجود انتظار می رود که برای داشتن یک صنعت گردشگری پایدار بایستی یک سیستم بازاریابی پایدار پایه گذاری کرد. گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل، برنامه ریزی برای سفر، جابجایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد. بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن هاست (امین بیدختی و نظری، ۱۳۸۸ ، ۵۱). ایده اصلی گردشگری پایدار، پایداری توسعه محیط زیست گردشگری، رفاه از سود گردشگری و عدالت از فرصت های گردشگری است(کان و هونگ بینگ ،۲۰۱۱ ،۱۹۷۷). وال (۱۹۹۸) استدلال می کند ساختار بازاریابی کلان، از جمله قابلیت (اهداف بازاریابی)، مؤسسات بازاریابی گردشگری (آن هایی که درگیر هستند) و کالاها (آنچه ما بازاریابی می کنیم) در بازاریابی گردشگری بررسی می شود(جمروزی ، ۲۰۰۷ ،۱۱۹).

 

تانگ و همکاران(۲۰۱۰) توسعه پایدار صنعت گردشگری در چین تحت اقتصاد کم کربن را بررسی و مطالعه نمودند. با توجه به پژوهش هایی که در بالا به آن ها اشاره شد و پژوهش های دیگری که در زمینه گردشگری، گردشگری پایدار و بازاریابی گردشگری وجود دارد، مشاهده می شود که هرکدام از این پژوهش ها از یک یا دو یا حداکثر سه بعد عوامل تأثیر گذار بر صنعت گردشگری را مطالعه کرده اند. لازم به ذکر است که هیچکدام از پژوهش های انجام شده تأثیر بازاریابی پایدار که مهمترین عامل در دنیای کنونی برای رسیدن به یک صنعت پایدار می باشد را بر روی گردشگری بررسی و مطالعه نکرده اند. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش از خبرگان صنعت گردشگری و اساتید و دانشجویان رشته های مدیریت و بازاریابی که آن ها نیز به نوبه خود خبرگان فن مدیریت و بازاریابی می باشند تشکیل شده است.

 

استفاده از خبرگان باعث می شود که این پژوهش قابلیت اجرایی محکمی داشته باشد. دلیل وجود چنین مسأله ای این است که با وجود اینکه کشور ایران دارای جاذبه های فراوانی از لحاظ گردشگری بوده و هست اما نتوانسته درصد بالایی را از سهم این صنعت در جهان به خود اختصاص دهد. علل بسیاری در این امر دخیل می باشند که از آن جمله می توان به عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل محیطی و عوامل اقتصادی اشاره کرد که هر کدام از عوامل پیش گفته نیز به نوبه خود دارای زیرمجموعه هایی می باشند که در فصل های بعدی مورد بررسی قرار می گیرند. مدلی که ما در این پژوهش استفاده می کنیم تأثیر تمامی عوامل پیش گفته بالا را در نظر گرفته و نشان می دهد که هرکدام از آن ها به چه اندازه بر داشتن یک گردشگری پایدار تأثیر گذارند.

 

همچنین تأثیر بازاریابی پایدار را که از عوامل بالا منتج می شود را به طور ویژه بر گردشگری پایدار اندازه گیری می کند. در دهه های اخیر رشد و توسعه صنعت گردشگری و اتخاذ آن به عنوان یکی از فعالیت های عمده اقتصادی از طرف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و رقابت مقاصد عمده گردشگری در جهت جذب گردشگران، برنامه ریزان را برآن داشته تا جهت افزایش درآمدهای حاصله از فعالیت های گردشگری به دو مقوله مهم توجه نمایند: اول افزایش رضایت گردشگران و ارتقای لذت و کیفیت تجربه گردشگری دوم تلاش در جهت حفظ منافع جوامع میزبان(شعبانی فرد و همکاران، ۱۳۸۸ ،۴۸). یون و همکاران (۲۰۰۱) توسعه صنعت گردشگری به عنوان یک راه مؤثر برای احیای اقتصاد یک قسمت مشخص اعم از شهری و روستایی است.

 

با این حال گردشگری به شدت وابسته بر حسن نیت ساکنان محلی به عنوان حمایت از آنها برای عملیات موفق توسعه بویژه برای پایداری یک قسمت لازم است. پردوس و همکاران (۱۹۹۰) و یون و همکاران (۲۰۰۱) درک نگرش ساکنان محلی نسبت به توسعه صنعت گردشگری و عوامل مؤثر بر آنها در دستیابی به حمایت جامعه میزبان برای توسعه صنعت گردشگری ضروری است. اوکازاکی (۲۰۰۸) علاوه بر این، شدت مشارکت جامعه برای ساکنان محلی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه گردشگری پایدار حمایت شده است(فوچن و چون چن ،۲۰۱۲ ، ۵۲۶). جونز (۱۹۹۹)، لین و یوکسل (۲۰۰۴) با توجه به مزایای اقتصادی، اجتماعی و روانی آن، ایجاد منطقه خرید راحت در عین حال هیجان انگیز به منظور وادار کردن تمایل مشتری برای بازدید و گسترش اقامت آنها به یک نگرانی مهم برای مقامات گردشگری تبدیل شده است(یوکسل ، ۲۰۰۷، ۵۸).

 

با توجه به اهمیت گردشگر و صنعت گردشگری که می تواند یک چرخه حیاتی را در هر کشوری ایجاد کنند، طراحی سیستم گردشگری برای هر کشور امر ضروری است و باید به آن توجه و اقدامات لازم انجام گیرد، براین اساس ابتدا باید متغیرهای موثر در گردشگری شناسایی و معرفی شوند. در این پژوهش به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در گردشگری پایدار پرداخته می شود؛ بعداز سنجش وجود ارتباط یا عدم ارتباط هرکدام از متغیرها در گردشگری پایدار این سوال مطرح می شود آیا طراحی این مدل می تواند کاربردی و عملی باشد؟ آیا ساختار آن می تواند موجب رونق اقتصادی، ترویج فرهنگ بومی و ترغیب و تمایل گردشگر به سمت کشور میزبان شود؟ آیا این سیستم می تواند موجب جذب و رضایت گردشگر شود؟ هدف از این پژوهش پاسخ به این سوالها و طراحی مدلی بهینه مبتنی بر گردشگری پایدار است.

 

قسمتی از این پایان نامه صفحه ۳۰

اهداف توسعه پايدار گردشگری
نخستين هدف توسعه ي پايدار گردشگري به حداكثر رساندن سودها و در همان سان به حداقل رساندن آثار نامطلوب است(کنت ،۲۰۰۵، ۱۲۶۹). توسعه ي پايدار گردشگري پايدار، نيازمند تحقّق تغيير شكل هاي اجتماعي اقتصادي بهينه است كه سيستم هاي اجتماعي فرهنگي و اكولوژيكي، جامعه ي ميزبان را تخريب نكرده و ساكنان جامعه از آن بهره مند شوند. در راستاي تحقّق موفّقيت آميز اين پارادايم، نيازمند تركيب چشم انداز سياست، برنامه ريزي، مديريت، كنترل و فرآيندهاي نظارتي و يادگيري اجتماعي منسجم است كه مشاركت فعال جامعه مي تواند كارآيي سياسي آن را ايجاد كند.

 

رسيدن به اين هدف از راه ساخت شبكه هاي ارتباطي كارآمد و دولت ها، البتّه همراه با پرهيز از تعصب شدني است. يك اجماع كلّي در مورد هدف توسعه ي پايدار گردشگري وجود دارد كه عبارتست از: بهبود كيفيت زندگي ساكنان، بايد تأمين كردن كيفيت تجربه براي بازديدكنندگان، بهينه سازي منافع اقتصادي براي ساكنان و محافظت محيط طبيعي و انساني باشد. اين اهداف كلّي مي بايست در خطوط كلّي راهنماي گردشگري پايدار براي توسعه منعكس شود. توسعه ي پايدار گردشگري بايد يك ارتباط اقتصادي بلندمدت ميان جوامع محلّي و فعاليت ها برقرار كند. همچنين بايد آثار منفي گردشگري بر محيط طبيعي را به حداقل رسانده و رفاه اجتماعي فرهنگي جوامع مورد بازديد را افزايش دهد(چوی،۲۰۰۳، ۳۲). در همين رابطه كاتر و گودال نيز معتقدند كه توسعه ي پايدار گردشگري بايد اين موارد را هدف قرار دهد:

– تأمين نيازهاي جمعيت ميزبان براساس بهبود استانداردهاي زندگي در كوتا ه مدت و بلندمدت؛
– تأمين تقاضاهاي تعداد فزاينده ي گردشگران و تداوم جذب آنها به ناحيه مقصد؛
– حصول اطمينان از بهبود دو هدف فوق براين اساس كه توانايي محيط، در جهت تأمين منافع نسل هاي آينده تأثير نامطلوبي بر جاي نگذارد(چامی ،۲۰۰۲، ۱۹۶). به طوركلّي اهداف توسعه ي پايدار گردشگري دربرگيرنده ي موارد زير است:
– اصلاح كيفيت زندگي جامعه ي ميزبان؛
– تأمين تجارب كيفي براي گردشگران؛
– حفظ محيط زيست كه هم جامعه ي ميزبان و هم گردشگران وابسته به آن هستند (پاپلي يزدي و ديگران،۱۳۸۵، ۱۰۲).
– رعايت برابري بين دو نسل و در درون يك نسل؛
– حفظ يكپارچگي و انسجام فرهنگي و همبستگي بين جوامع؛ – ايجاد تسهيلات و امكانات به گونه اي كه ديداركنندگان بتوانند تجربه هاي با ارزشي كسب كنند (معصومي، ۱۳۸۸،۳۴). به هرحال توسعه ي پايدار گردشگري، سطح استانداردهاي زندگي جوامع را بهبود بخشيده، در پي ارتقاي كيفيت تجربه ي گردشگران است و حفظ محيط زيست را كه جامعه ي ميزبان و گردشگران به آن وابسته اند را به دنبال دارد. به طور كوتاه، پارادايم توسعه ي پايدار گردشگري، يكي از كارآمدترين رويكردهاي جايگزين براي توسعه بوده كه توان بالقوه اي در كاهش آثار منفي حاصل از گردشگري انبوه دارد(رضوانی و همکاران،۱۳۹۱، ۷۹).

فهرست پایان نامه گردشگری پایدار

چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱: مقدمه ۳
۱-۲: بیان مسأله ۴
۱-۳: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش۷
۱-۴: اهداف پژوهش۷
۱-۴-۱: هدف اصلی۷
۱-۵: سوال پژوهش۸
۱-۶: تعریف مفاهیم و اصطلاحات۹

فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲-۱: مقدمه ۱۳
۲-۲: مبانی نظری۱۳
۲-۲-۱: گردشگری۱۳
۲-۲-۱-۱: انواع گردشگر و گردشگری ۱۵
۲-۲-۲: گردشگری پایدار ۱۶
۲-۲-۳: وفاداری گردشگر ۲۰
۲-۲-۴: اعتماد گردشگر ۲۱
۲-۲-۵: رضایت گردشگر ۲۲
۲-۲-۶: کیفیت خدمات ۲۳
۲-۲-۷: بازاریابی پایدار ۲۵
۲-۲-۷-۱-۱: توسعه پایدار ۲۶
۲-۲-۷-۱-۱-۱: اهداف توسعه ی پایدار گردشگری۲۹
۲-۲-۷-۲: تاثیرات اقتصادی ۳۰
۲-۲-۷-۲-۱: اشتغال ۳۳
۲-۲-۷-۳: تاثیرات اجتماعی فرهنگی ۳۴
۲-۲-۷-۳-۱: امنیت گردشگر ۳۷
۲-۲-۷-۴: تاثیرات سیاسی ۳۹
۲-۲-۸: بازاریابی سبز ۴۱
۲-۲-۸-۱: ابزارهای بازاریابی سبز ۴۳
۲-۲-۹: تاثیرات زیست محیطی ۴۳
۲-۲-۱۰: بازاریابی گردشگری ۴۵
۲-۳: پیشینه پژوهش۴۷
۲-۳-۱: پژوهش های داخلی۴۸
۲-۳-۲: پژوهش های خارجی۴۹
۲-۳-۳: جمع بندی از پیشینه پژوهش۵۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱: مقدمه۵۶
۳-۲: روش پژوهش۵۷
۳-۳: جامعه پژوهش۵۷
۳-۴: روش نمونه گیری و حجم نمونه۵۷
۳-۵: ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده-ها۵۸
۳-۶: روایی و پایایی ابزار پژوهش۵۹
۳-۶-۱: روایی پرسشنامه۵۹
۳-۶-۲: پایایی پرسشنامه۶۰
۳-۷: قلمرو پژوهش ۶۱
۳-۸: مدل مفهومی پژوهش۶۱
۳-۹: فرضیه های پژوهش۶۱
۳-۱۰: روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده-ها۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۴-۱: مقدمه۶۴
۴-۲: آمارتوصیفی۶۴
۴-۲-۱: وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان۶۴
۴-۲-۲: سمت پاسخ دهندگان ۶۵
۴-۲-۳: وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۶
۴-۳: آمار استنباطی۶۷
۴-۳-۱: آزمون کلموگروف اسمیرنوف /۶۸
۴-۳-۲: ضرایب رگرسیونی ۶۸
۴-۳-۳: معادلات ساختاری ۶۹
۴-۳-۴: ضرایب استاندارد شده ۷۰
۴-۳-۵: مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی ۷۰
۴-۳-۶: مقدار کای دو ۷۱

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
۵-۱: مقدمه۸۲
۵-۲: نتایج پژوهش۸۲
۵-۳: پیشنهادهای پژوهش۸۸
۵-۳-۱: پیشنهادهای کاربردی۸۸
۵-۳-۳: پیشنهادها برای پژوهش های آتی۸۹
۵-۴: محدودیت های پژوهش ۹۰

منابع و ماخذ۹۱
پیوست ها۱۰۳

جهت دانلود پایان نامه گردشگری پایدار از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 7,500 تومان

دانلود پایان نامه گردشگری پایدارلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *