سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشور

همیار دانشجو
مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشور کیفیات نامبرده شواهد زنده و قانع‌کننده‌ای هستند که سودمندی و ارتباط آموزش و پرورش را با توسعه و رشد اقتصاد ملی مدلل می‌دارد.مطالعه تناسب سهم‌ آموزش‌ و پرورش از درآمد ملی در کشورهای مـترقی مـعرف قاطعیت امر تعلیم و تربیت و تأثیر شدید آن در رشد حیات اقتصادی و سیاسی جامعه است.
در همسایه شمالی ما اتحاد جماهیر شوروی سهم‌ بودجه‌ آموزش و پرورش‌ از درآمد ملی در بیست سال اخیر از سایر کـشورهای جـهان بیشتر بوده است.تردید نیست که‌ کیفیت خاص جمعیت و پائین بودن سطح معلومات اکثریت عظیم مردم دولت‌ را‌ وادار‌ باتخاذ چنین سیاست آموزشی نموده اسـت کـشورهای نامبرده بخوبی درک کرده‌اند که سـرمایه‌گذاری در راه تـعمیم سواد‌ و ‌‌دانش‌ در اجتماعات عقب‌مانده اگرچه خود نوعی سرمایه‌گذاری طویل المدت است و بازدهی آن در‌ سالهای‌ اولیه‌ ناچیز مینماید لیکن بهره‌برداری از اثر آموزش و پرورش و بهره‌گیری افزون شونده سـالهای بـعد آن بیشتر‌ مورد توجه اسـت تـا سود سالانه سرمایه-با این حال در تعیین سطوح‌ و مقاطع تحصیلی و تعیین سنین‌ لازم‌ مراقبت و محاسبه کامل میشود تا از اتلاف زمان و نیروی مادی و انسانی حد اکثر صرفه‌جوئی بعمل آید.
در کشورهای عـقب‌مانده کـه سطح درآمدد مردم پائین است و نمی توانند مالیات کافی بپردازند دولتها در‌ اجرای برنامه‌های عمرانی دچار قرضه‌های خارجی و مشکلات ناشی از آن میشوند بعلاوه میباید افراد فنی مورد احتیاج را نیز از خارج تأمین نمایند چـنین وضـعی ذخیره نـاچیز ارزی آنان را بمخاطره‌ می‌اندازد‌.
برای جبران این امر ضرورت دارد برنامه‌های کوتاه‌مدت عمومی و حرفه‌ای در طرح کار آموزش و پرورش گذارده شـود تا عامه مردم از حد اقل اقتصاد معیشتی خارج شوند و بدوران ثـمربخش اقـتصاد‌ صـنعتی‌ نزدیک گردند
از آغاز برنامه آبادانی سوم که مصادف با تحول تاریخی ششم بهمن ۴۱ گردید اعتبار مالی وزارت آمـوزش ‌ ‌و پرورش هـر ساله بوضع قابل توجهی افزایش یافت و با‌ توجه‌ باهمیت نیروی تأمینی و حفظ ایـمنی کـشور بـمنظور حمایت و ایجاد محیط امن و آرام جهت اجرای برنامه‌های آبادانی تخصیص ۱۴ میلیارد ریال از درآمد ملی جهت تـأمین اجرای تعلیمات عمومی و حرفه‌ای‌ که‌ رقم‌ دوم بودجه کشور را تشکیل‌ میدهد‌ معرف‌ واقع بـینی و توجه عمیق رهبر خـردمند کـشور برابطه آموزش و پرورش با توسعه و رشد اقتصادی کشور است.
در اجرای تعلیمات عمومی بمنظور‌ آماده‌ ساختن‌ و هماهنگ نمون روستائیان و دهقانان با تحول عظیم بهمن‌ ۱۳۴۱‌ مهمترین نقص اساسی نحوه فراهم آوردن مربیان لازم(بمنظور بالابردن سـطح رشد و دانش مردم و تأمین کادر فنی مورد احتیاج‌ جامعه‌)چنین‌ امری خلق الساعه فراهم نمیگردد و زمان میخواهد و با آنکه تشنجات‌ سیاسی جهان و عدم اعتماد به یک صلح پایدار اجرای هرگونه بـرنامه‌های اصـلاحی را بمخاطره می‌اندازد با این حال‌ شاهنشاه‌ بزرگ‌ طرح کوتاه مدت و ثمربخش خود را عرضه فرمودند و با آنکه دانش سرای مقدماتی‌ و عشایری‌ و روستائی هر ساله معلم فراهم مینمود لیکن حجم محصول کافی نبود و نـسل مـوجود و بعدی را از‌ نکبت‌ بیسوادی‌ فارغ نمی‌ساخت از اینرو برنامه سپاه دانش به مرحله اجرا درآمد.

مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشور در قالب ورد به صورت کامل به قیمت ۳۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

یک پایان نامه با همین موضوع در سایت هستش از این لینک می توانید مشاهده کنید پایان نامه نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی

نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی

نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی

دانشمندان سدۀ نوزدهم عوامل‌ اقتصاد‌ را‌ زمین و سـرمایه و کـار مـیدانستند لیکن با توسعه و تکامل دانش‌ها و پیشرفت عظیم صنعت و اقتصاد که عامل‌ مدیریت و رهبری را به همراه آورد«نـیروی انسانی مجهز شده و کاردان»چهارمین بنیان اقتصاد‌ شناخته شده است.

در‌ کشورهایی‌ مانند ایـران که عوامل اولیه اقـتصادی آمـاده است و دوران دگرگونی و پی‌ریزی اقتصاد ملی آغاز گردیده تربیت نیروی فنی و انسانی مجهز شده که بتواند فعالانه در تقویت حیات اجتماعی اقدام نماید بر‌ هر اقدام دیگر مقدم است.

کارشناسان و طراحان آموزش و پرورش ایـنگونه کشورها موظفند در برنامه کار خود همواره تربیت نیروی فنی و افراد کاردان مورد ضرورت جامعه را منظور نمایند تا موجب افزایش‌ ثروت‌ و جلب سرمایه فراهم گردد.دولتها نیز موظفند با سرمایه‌گذاری کافی اجـرای ایـن طرحها را عملی سازند چنین اقدامی خود نوعی صحیح سرمایه‌گذاری در راه تولید و تجهیز عمومی و بهبود وضع معیشت‌ و تقویت‌ بنیان اقتصادی جامعه است.

کارشناسان و طراحان آموزش و پرورش که مسئول تشخیص میزان تقاضای حال و آیـنده جـامعه خود میباشند باید دقیقا تعیین نمایند بچه میزان و در چه رشته هایی افراد‌ فنی‌ و کاردان را می‌باید آماده ساخت.آنان مکلفند همواره طرح کار خود را با برنامه‌های توسعۀ اقتصادی کشور هـماهنگ سـازند تا سرمایه‌های در گردش گذارده شده با استفاده از افراد‌ کاردان‌ و مجهز‌ گردش تولیدی خود را ادامه‌ دهد‌.

جهت دانلود مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشور از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 3,000 تومان

مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی کشورلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *