پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۳۹۷

مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۰۱ صفحه به قیمت ۸۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس

چکیده:
در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است. هدف های جزئی شامل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین مهارت های میان فردی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بررسی رابطه بین درون فردی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.

روش پژوهش بکار برده شده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است که از لحاظ روش اجرا به دلیل بررسی متغیر های پژوهش در یک محیط پژوهشی – توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری ما در این پژوهش برای سنجیدن میزان تأثیرات به وجود آمده در متغیرهای یاد شده جامعه آماری بکار گرفته شده ۱۰۰ نفر مورد نظر ما است. همانند بسیاری از روش های ارزیابی آمادگی، در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و در این زمینه دو پرسشنامه طراحی شده است بر طبق آن در صفحه اول همراه شاخص های آن برای مصاحبه شونده توضیح داده شده است.

مقدمه

موضوع شیوه های جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت آموزشی آنها به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و کارایی نظام آموزشی در سه دهه اخیر به یکی از مهم ترین مباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده است. به عبارتی در حال حاضر همه مسئولان نظام آموزشی و بسیاری از اولیا و دانش آموزان گاه به نحوی با این معضل آموزشی درگیر هستند که تحقیقاتی که پژوهشگران انجام داده اند یا هم اکنون نیز انجام می دهند و بحث های فراوانی که روانشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت در این راستا دارند، صرفاً به همین جهت است که شاید با شناخت مساله و کشف راه حل های اساسی ریشه این معضل برای همیشه خشکانده شود یا از بین برود(کریمی، ۱۳۸۸، ۵۶).

در گذشته آموزش مهارت های زندگی به کودکان برای ورود به زندگی اجتماعی توسط خانواده ها صورت می گرفت اما از زمانی که آموزش فرزندان به عهده نهادهای آموزشی قرار گرفت، نقش والدین هم در امور آموزشی کودکان کم رنگ تر شد. ولی امروزه با افزایش آگاهی ها، والدین می کوشند تا شرایط پیشرفت تحصیلی فرزندشان را خارج از محیط مدرسه نیز فراهم  امروزه بهره گیری از آموزش های مدرسه و پیشرفت تحصیلی از اهمیت به سزایی برخوردار است و خانواده ها برای موفقیت درسی و علمی فرزندان شان بسیار تلاش و مبالغ هنگفتی به این منظور هزینه می کنند.

برای پیشرفت تحصیلی صرف هزینه های هنگفت و امکانات آموزشی و سیستم های مدرن و … کافی نیست بلکه زمینه ها و شرایط خاصی برای پیشرفت درسی و عزت نفس فرزندان لازم است محیط زندگی باید سرشار از آرامش، آسایش و امنیت باشد تا بچه ها احساس ناامنی و اضطراب نکنند و عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان را جدی بگیرید عواملی مانند عزت نفس و هوش هیجانی.

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال ۱۹۹۰توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال ۱۹۲۰از سوی ترنرایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می شود.

ریشه مفهوم دیگر به اصطلاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته  شد انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال ۱۹۹۵ با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری یافت انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می دهد .

همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان۲۰۰۱)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو۲۰۰۰)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود.این نوع از هوش هیجانی بهوسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود . (بروکن۱۹۸۵)ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران۱۳۸۲) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی است ه می گفته و رال (۱۹۹۲) َبرای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد از جمله فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی است.

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افكار، احساس ها، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود: می اندیشیم كه فردی با هوش یا كودن هستیم، احساس می كنیم كه شخصی خوب باید یا بد هستیم، خود را دوست داریم یا نداریم. مجموعه هزاران برداشت ارزیابی و تجربه ای كه از خویش داریم باعث می شود كه نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمد بودن و یا بر عكس احساس ناخوشایند بی كفایتی داشته باشیم (كلمزو كلارك، ترجمه علیپور، ۱۳۷۸).

فصل اول: كلیات پژوهش
۱-۱مقدمه ۲
۲-۱ بیان مسأله۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش۷
۴-۱ اهداف پژوهش۹
۵-۱ فرضیه های پژوهش۱۰
۶-۱ تعاریف نظری واژه ها۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: پیشرفت تحصیلی
۱-۲ پیشرفت تحصیلی چیست؟۱۴
۲-۲ پیشرفت تحصیلی ۱۷
۳-۲ عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی ۱۸
۴-۲ روش های اندازه‌گیری و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی ۲۰
بخش دوم: هوش هیجانی
۵-۲ هوش هیجانی چیست؟ ۲۸
بخش سوم: عزت نفس
۶-۲ عزت نفس چیست ؟ ۳۴
۷-۲ عزت نفس؛ رمز موفقیت و سلامت۳۵
۸-۲ مولفه های عزت نفس۳۷
۹-۲ رویكرد اسلام نسبت به عزت نفس ۳۹
۱۰-۲ ده کلید طلایی عزت نفس۴۱
۱۱-۲ وجوه تمایز عزت نفس و اعتماد به نفس۴۲
۱۲-۲ عزت نفس: واکسن اجتماعی۴۴
۱۳-۲ سه گام جهت رسیدن به عزت نفس بهتر۴۵
۱۴- ۲ مدل پژوهش۵۶
۱۵-۲ پیشینه پژوهش۵۹
۱-۱۵-۲ پژوهش داخلی۵۹
۲-۱۵-۲ پژوهش خارجی۶۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه۶۳
۲ – ۳ روش تحقیق۶۳
۳ – ۳ جامعه آماری ۶۳
۴ – ۳ روش جمع آوری اطلاعات ۶۴
۵ – ۳ ابزار اندازه گیری ۶۴
۶-۳ روایی و پایایی۶۵
۱-۶-۳ روائی ( اعتبار) ۶۵
۲-۶-۳ پایائی۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه۶۸
۲-۴ توصیف ویژگی های فردی ۶۹
۳-۴ آزمون فرضیه ها۷۱
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
۱-۵ نتیجه گیری فرضیه ها۸۰
۲-۵ محدودیت ها ۸۴
۳-۵ پیشنهادها۸۵
منابع فارسی۸۶
منابع انگلیسی۸۷
پیوست ها ۸۸

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه عزت نفس

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
101 word 8,000 تومان

مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *