سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

[accordions id=”38747″] دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۶ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

این بسته شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه می باشد.

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

معرفی پرسشنامه:

بيلينگز و موس در پي دستيابي به روش آسان و معتبر براي ارزيابي پاسخهاي مقابله ، مقطعي از بزرگسالان را مورد مطالعه قرار دادند. از پاسخ دهندگان خواسته شد يك بحران شخصي يا يك حادثه استرس زا را كه به تازگي تجربه كرده اند در نظر آورند و با توجه به اينكه چگونه با آن رويداد درگير شده اند ، ۱۹ ماده پرسشنامه را به صورت بلي / خير  تكميل كنند. پاسخهاي مقابله با توجه به روايي صوري به مطالعه رفتاري فعال ، شناختي فعال و اجتماعي تقسيم شد. در اين مورد اعتبارهاي همساني دروني براي سه خرده مقياس از ۴۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش شده است .

با اينكه هيچ همبستگي معني داري بين شدت و رويداد زندگي با مقابله به دست نيامد ، اما نظرات مقابله به طور معناداري قدرت پيش بيني سطوح استرس را افزايش داد . آن دو در سال ۱۹۸۴ كار خود را با بررسي رفتارهاي مقابله اي در گروهي از بيماران افسرده دنبال كردند. تعداد پاسخهاي مقابله اي را به ۳۲ ماده افزايش دادند و به جاي بلي / خير يك مقياس ليكرت ۴ نقطه اي بكار بردند. بر حسب اين انتخاب ۰ تا ۳ نمره به پاسخ فرد تعلق مي گيرد.

در این پرسشنامه جدید۵ نوع راهبرد مقابله ای مشخص شد: ۵ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی، ۳ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مسأله، ۱۱ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر هیجان، ۴ ماده مربوط به مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و ۹ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکلات می باشد.

مولفه های پرسشنامه:
۱٫ مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی

۲٫ مقابله متمرکز بر حل مساله

۳٫ مقابله متمرکز بر هیجان

۴٫ مقابله مبتنی برجلب حمایت اجتماعی

۵٫ مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکلات

در این پرسشنامه جدید۵ نوع راهبرد مقابله ای مشخص شد: ۵ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی، ۳ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مسأله، ۱۱ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر هیجان، ۴ ماده مربوط به مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و ۹ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکلات می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
ضریب پایایی بازآزمایی آن ۷۹/۰ گزارش شده است و برای خرده مقیاس حل مسأله ۹۰/۰، برای مقابله مبتنی بر مهار هیجانی ۶۵/۰، برای مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی ۶۸/۰، برای مقابله مبتنی بر جسمانی کردن مشکلات ۹۰/۰ و برای مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی ۹۰/۰ حاصل شده است. اعتبار همسانی درونی این پرسشنامه از ۴۱/۰ تا ۶۶/۰ گزارش شده است (منبع داخل فایل).

جهت دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
6 word 2,000 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موسلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *