سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
نقاط قوت:
تعيين كنندة موقعيت يك موسسه استراتژيي است كه آن موسسه در قبال نيروي انساني خود اتخاذ مي كند. مديريت توليد و عمليات معمولاً نقش بزرگي در كسب اهداف مربوط به برنامه نيروي انساني ايفا مي‎كند. نخستين هدف استفاده مؤثر از نيروي انساني در حين عمليات است كه اين هدف اصلي براي هر موسسه است، چون هزينه نيروي كار بخشي بزرگي از هزينه محصول را تشكيل مي‎دهد. دومين هدف طراحي مشاغل است كه هم ايمني و هم اثربخشي و هم شرايط زندگي كار مناسبي را براي كاركنان در يك جوي كه بر پايه احترام متقابل است فراهم كند ايجاد تشكل هاي ارگونومي ملي و همكاري هاي منطقه اي در اين زمينه يكي از موضوعات مهم و ضروري در جذب و انتقال دانش فني در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
در اين موسسه نيز به مسئله ارگونومي توجه شده است و صندلي هايي كه براي نشستن نيروي انساني استفاده شده است كاملاً با كار متناسب است ارتفاع صندلي تا ميز كار راحتي آن و جاي گذاشتن پا روي صندلي رعايت شده است.
يكي ديگر از موارد مثبتي كه در اين شركت وجود دارد lay out يا چيدمان ماشين آلات است، ماشين آلات به طرز كاملاً صحيحي در كنار يكديگر قرار گرفته اند به طوري كه محصولات براي توليد كوتاهترين مسير ممكن را طي مي كنند.
تحقیق کارسنجی و زمان سنجی
يكي ديگر از نقاط قوت، تعويض كارگراني است كه كار يكنواختي دارند در اين شركت در خط قطره و شربت و … به طور كلي در خط مايعات، در قسمت هر محصول يك نفر گذارده شده و كنترل چشمي انجام مي‎دهد صف محصولاتي كه در حال عبور هستند با چشم كنترل كرده و معيوب ها را بر مي دارد يا اشخاصي كه كنار دستگاه اتيكت زني ايستاده‌اند كارهاي كاملاً خسته كننده و يكنواختي دارند كه با جابجايي آنها تقريباً توانسته اين يكنواختي را كاهش دهد.
مدير برنامه ريزي اين شركت فرم هايي را تحت عنوان گزارش روزانه توليد تهيه كرده است كه به همه قسمت ها تحويل داده و در پايان روز تكميل شده آن را از مسئول بخشي مي خواهد ايشان شخصي را مسئول كرده كه در پايان روز اين فرم ها را جمع آوري كرده و به ايشان تحويل مي‎دهد و در واقع قبل از اينكه مدير توليد بخواهد گزارش كار خود را بدهد مدير برنامه ريزي از همه چيز آگاه است و به روند كار اشراف كامل دارد، كه اين را نيز مي‎توان از موارد مثبت در اين شركت در نظر گرفت.
يكي ديگر از موارد قابل توجه زمان سنجي كه چند سال قبل در اين شركت انجام شده مي‎باشد بر طبق زمان سنجي صورت گرفته به اين نتيجه رسيدند كه كارگران قسمت بسته بندي با توجه به تمام شرايط يكساني كه با شركت هاي مشابه دارند خيلي كمتر از شركت هاي ديگر بسته بندي مي كنند.
وقتي علت آن را از ميان كارگران جويا شدند آنها ابراز داشتند كه كسي متوجه كار ما نيست كارگري كه در طول روز زياد بسته بندي مي‎كند با كارگري كه كمتر بسته بندي مي‎كند فرقي ندارد و راهكارهايي كه شركت براي مقابله با اين مشكل انديشيد اين بود كه هر كارگر شماره و كد خود را روي سيني دارويي كه بسته بندي مي‎كند ثبت كند در پايان روز تعداد سيني ها شمارش شده و تأثير مستقيمي روي حقوق و پاداش كارگران داشت وقتي كارگران متوجه اين موضوع و تأثير تعداد بسته بندي روي حقوق خود شدند تعداد بسته بندي در روز را افزايش دادند.
دانلود مقاله کارسنجی و زمان سنجی
پيشنهادات:
مشكل خراب بودن دائمي دستگاهها به كم كاري بخش تعميرات و نگهداري يا همان نت در اين سيستم مربوط مي‎شود اگر بخش نت قبل از خراب دشن دستگاهها آنها را كنترل و سرويس كنند احتمال خرابي آنها به مقدار زيادي كاهش پيدا خواهد كرد ولي متأسفانه تعميركاران بعد از خراب شدن سراغ دستگاهها مي روند.
با توجه به ساخت ساختمان جديد جامدات اگر امكان انتقال ساخت كپسول جم فيبروزيل كه در بخش مايعات است به ساختمان جديد جامدات باشد مي‎توان مكان ساخت قطره را وسعت داد و مشكل كمبود جا را حل كرد
سيستم هاي زمان سنجي پيشرفته خانواده (Methods Time Measurement) MTM
اين سيستم زمان سنجي براساس تركيبي از زمان سنجي به روش كرونومتر و مطالعات مربوط به حركت گيلبرت آغاز شد و اين روش مي‎تواند براي محاسبه زمان انجام يك كار قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گيرد اين روش زمان سنجي (MTM) و روش زمان سنجي MOST جزء سيستم هاي زماني از پيش تعيين شده يا Precktermind Time System (PTS) مي‎باشد اشخاصي مانند Segar , Maynard , Steymarten كار گيلبرت را توسعه دادند و جدولي را به كمك فيلم برداري و مطالعه دقيق به دست آوردند كه به روش MTM يا روش اندازه گيري زمان شهرت يافت امروزه MTM به عنوان يكي از روشهاي مهم PTS شهرت دارد.
كاربرد، مزايا و معايب روش MTM :
۱- زمان سنجي فعاليت هايي كه با روشهاي ديگر، از جمله كرونومتر امكان پذير نيست (بخاطر كوتاهي زمان سيكل فعاليت و …) با دقت بسيار بالا صورت مي‎گيرد.
۲- به علت عدم استفاده از كرونومتر و برخورد مستقيم با كارگر، از مطلوبيت خاصي برخوردار است.
۳- با استفاده از روش MTM ، برآورد زمان هر فعاليت با توجه به «شرايط موجود» امكان پذير است.
۴- استفاده از اين روش، نياز به تعيين ضريب عملكرد را از بين مي‎برد.
۵- قابليت برآورد زماني يك فعاليت ، قبل از انجام آن امكان پذير مي‎باشد. اين ضريب، به خصوص در كارهاي طراحي از اهميت خاصي برخوردار است.
۶- لزوم توجه به جزئيات هر فعاليت، سهولت آناليز و ايجاد بهبود را براي برنامه ريزي هاي آتي امكان پذير مي سازد.
۷- سيستم MTM به صورت روش /زمان، روش مناسب را براي هر فعاليت موردنظر ارائه مي‎دهد.
معايب روش MTM به شرح زير است:
۱- روش MTM تنها در مورد عمليات دستي قابل پياده كردن است و در عملياتهاي ماشيني، بايد از ساير روشهاي زمان سنجي استفاده كرد.
۲- جهت زمان سنجي دقيق، نياز به آناليز جزئيات هر فعاليت داريم.
۳- زمان آموزش و تشريح سيستم نسبتاً زياد است.
۴- جهت تعيين زمان براي سيكل هاي طولاني، حتما لازم است نفر / ساعت بيشتري صرف گردد (نسبت به روشهاي ديگر زمان سنجي)
واحد زمان در سيستم MTM :
محققين MTM ، در تحقيقاتشان از دوربين هاي فيلم برداري كه از سرعت هاي بالايي برخوردار بودند استفاده كردند.
ازآنجايي كه سرعت فيلم مورد استفاده در تحقيقات اوليه، ۱۶ فريم (Frame) در هر ثانيه بود، هر فريم را معادل زمان ۰۶۲۵/۰ ثانيه و ۰۰۱۰۴۱۷/۰ دقيقه و يا ۰۰۰۰۱۷۳۷/۰ ساعت در نظر گرفتند. از اين رو پايه گذاران سيستم مزبور واحد زماني جديدي به نام T.M.U (Time Measurment Unit) ابداع كردند و مقدار ۰۰۰۰۱/۰ ساعت را به آن تخصيص دادند.
انواع MTM :
۱) MTMهاي جهاني كه شامل MTM-1 و MTM-2 و MTM-3 مي باشند در جدول MTM سه گانه هر چقدر از MTM-1 به سمت MTM-3 حركت مي كنيم زمان سيكل فعاليت ها طولاني تر و كارهاي غيرتكراري تر مي‎شوند.
۲) MTMهاي با كاربرد خاص:
علاوه بر MTMهاي جهاني كه براي فعاليت هاي كاري گوناگون از جمله فعاليت هاي توليدي و خدماتي كاربرد دارد لزوم تدوين MTMهاي جهت بخش هاي خاص صنعت و خدمات احساس گرديد كه منجر به تدوين MTMهايي با كاربرد خاص شد اين MTMها عبارتند از:
۱- MTM-C كه براي كارهاي دفتري و اداري كاربرد دارد.
۲- MTM-V كه براي زمان سنجي فعاليت هاي روي داده در كارگاههاي ماشين ابزار مانند تراشكاري و غيره استفاده مي‎شود.
۳- MTM-M كه براي زمان سنجي كارهاي بسيار ريز مونتاژي كه نياز به نوعي بزرگنمايي حركات دارد استفاده مي‎شود مانند فعاليت مونتاژ قطعات ريز الكترونيكي بر روي برد الكتريكي
حركات بسيط در سيستم MTM-1
Reach- Move- Grasp- Position- Apply Pressure- Turn- Disengage- Eye Travel- Eye Focus- Foot motion- leg motion- Side step- Bend- Stoop- Kneel- sit and stand- Turn Body- walk.
حركات بسيط در سيستم MTM-2 :
Get-Eye action- Put-Foot action- Step- Get weight- Put weight- Bend and arise- Regrasp- Grank.
روش زمان سنجي (Maynard operation sequence technique) MOST در روش most از مفهوم كار (w=F.d) استفاده شده و تأكيد اين روش برجابجايي اشيا مي‎باشد در اين روش برخلاف MTM كه كار را به اجزاء پايه اي خرد كرده و زمان هر جزء را به دست مي‎آورد از مدل هاي حركت و جابجايي اشياء بصورت از پيش تعيين شده استفاده مي‎شود در روش MOST كافي است تا نحوه حركت و جابجايي را با يكي از مدل هاي انطباق داده و صرفاً اقدام به تعيين انديس هاي مربوطه نمود از معروفترين مدل هاي توالي Basic most مي‎توان به سه مدل زير اشاره كرد:۱- مدل جابجايي عمومي:
در اين مدل اشياء پس از برداشته شدن به صورت آزادانه در هوا حركت كرده و در محلي قرار داده مي‎شود مدل اين حركت عبارت است از:
ABG / ABP / A
برگشتن قرار دادن گرفتن شيء
۲- مدل جابجايي تحت كنترل:
در اين حالت شي در تماس با سطحي ديگر و يا متصل به شيء ديگر و تحت كنترل يك عامل كنترل كننده حركت مي‎كند كدهاي مربوط به اين مدل حركتي به شرح زير مي‎باشد:
ABG / MXI / A
برگشتن جابجايي تحت كنترل گرفتن
۳- مدل استفاده از ابزار:
اين مدل به صورت تركيبي از مدل جابجايي عمومي و جابجايي تحت كنترل مي‎باشد و مدل اين حركت عبارت است از
/ ABP / B نوع استفاده ABG / ABP /
بازگشت كنارنهادن ابزار قراردادن در محل دستيابي به شيء
فاكتورهاي مؤثر در انتخاب سيستم MOST مناسب عبارتند از:
۱- تعداد تكرار عمليات در هر هفته
۲- مقدار وزن خالص مؤثر ENW (وزن مؤثر وارده به هر دست)
۳- دقت موردنياز
۴- مقدار مسافت عمل
كاربرد انواع سيستم هاي زمان سنجي MOST
Basic most : در بسياري از عمليات دستي و معمول در صنعت كاربرد دارد.
Mini most : آناليز دقيق عمليات تكراري با سيكل كوتاه نظير مونتاژ كيت هاي الكترونيكي و بسته بندي اقلام ريز.
Maxi most: در عمليات با سيكل طولاني و با تعداد تكرار كم نظير آماده سازي، نگهداري و تعمير، حمل و نقل مواد و …
Clerical most : براي تجزيه و تحليل زمان عمليات دفتري و امور بازرگاني و …
ج – زمان گيري تفاضلي: شيوه كار بدين طريق مي باشد كه در هر دوره زمان سنجي يكي از اجزاء را حذف نموده و زمان بقيه اجزاء را مجموعاً ثبت مي كنيم كه هر سيكل زمان سنجي را به يكي از حروف A,B,C,D,… و براي مجموعه زمان سيكلها خواهيم داشت:
از طرف ديگر زمان يك سيكل برابر خواهد بود با:و به ترتيب براي اجزاء حذف شده در هر سيكل خواهيم داشت:
زمان جزء اول(a)
زمان جزء دوم (b)
زمان جزء سوم(c)
زمان جزء چهارم(d)
دانلود پایان نامه کارسنجی و زمانسنجی
د – روش استفاده از چند كرونومتر به هم پيوسته: در اين روش كه براي جبران نارسائيهاي دو روش پيوسته و گسسته با استفاده از چند كرونومتر به هم پيوسته طراحي شده است، روش كار بدين شرح است، در ابتداي زمان سنجي سيكل كاري با فشار دكمه، كرونومتر، عقربه اول شروع به كار مي كند و به محض مشاهده نقطه انفصال پايان عنصر اول مجددا دكمه، كرونومتر اول فشار داده مي شود در اين لحظه ضمن توقف عقربه كرونومتر اول ، عقربه كرونومتر اتوماتيك شروع به كار مي كند.
و متصدي زمان سنجي مي تواند زمان مشاهده شده عنصر اول را ثبت نمايد و كرونومتر دوم زمان عنصر دوم را نشان مي دهد به محض پايان عنصر كاري دوم ، مجددا دكمه كرونومتر اول فشار داده مي شود تا كرونومتر دوم متوقف شده و اتوماتيك عقربه كرونومتر سوم شروع بكار نموده و در كرونومتر اول نيز همزمان عقربه ها به صفربر مي گردد ودر اين فاصله اپراتوري مي تواند نتايج زمان مشاهده شده عنصر دوم را يادداشت نمايد و در صورت خاتمه عنصر كاري سوم با فشار دادن دكمه كرونومتر اول، اين بار كرونومتر سوم متوقف ، عقربه كرونومتر اول براي ثبت زمان عنصر كاري چهارم شروع بكار و كرونومتر دوم به صفر بر مي گردد تا زمان سنج بتواند عنصركاري سوم را از كرونومتر سوم بخواند و كرونومتر اول نيز زمان عنصر كاري چهارم را ثبت نمايد و به همين شكل كار ادامه مي يابد تا زمان تك تك عناصر كاري به دفعات مورد نياز استخراج گردد.

دانلود پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی در قالب word به صورت کامل در ۱۳۵ صفحه به قیمت ۷۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی

مقدمه
وقت و زمان از اصلی ترين عناصر در توليد و بهره وری مي باشد از اين رو توجه به گذر آن و جلوگيري از اتلاف زمان از دير باز مدنظر بزرگان و انديشمندان بوده است زمان مي گذرد و نمي توان از عبور آن ممانعت نمود پس براي باطل شدن آن بايد از هر لحظه و دم بهره جست.
موضوع مورد بحث در اين پروژه كارسنجي و زمان سنجي است.
در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زماني و مكاني پروژه آشنا مي شويد.
در فصل دوم، شناخت كامل از موضوع پروژه و تعريف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.
در فصل سوم،شركت مورد نظر و فعاليت ها و اقدامات انجام شده در آن مكان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.
در فصل چهارم ، از نتايج حاصل از انجام پروژه ، پيشنهادات و راهكارها آگاه مي شويد.
فصل پنجم ، فصل ضمايم و پيوست ها مي باشد.
موضوع زمان يعني موضوعي كه اميد است در تمام مراحل و لحظات زندگي ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به اميد حق، از عمر كه بزرگترين نعمت الهي است در مفيدترين كار و بهترين وجه استفاده نماييم.

در سازمان ها و ادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزيابي كار و زمان قرار مي گيرد و منظور از انجام مطالعات در اين زمينه ، دست يافتن و بهره وري و كاهش هزينه ها و حذف خستگي و كسالت نسبت به كار مي باشد.

تعريف موضوع
يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه در كارخانجات و ادارات و انواع صنايع و خدمات دردست بررسي است، بهبود بهره وري و افزايش بازدهي مي باشد و به همين منظور روشي براي كمك به امر بهره وري ابداع شد، كه مطالعه كار نام دارد. در مطالعه كار با تعيين روش منطقي و سريع و ساده انجام كار به كاهش هزينه ها و افزايش سود حاصل مي پردازيم و از اين طريق با استفاده از حداقل منابع به حداكثر سود دست مي يابيم.
بطور كلي بهبود بهره وري و به ويژه بهره وري نيروي انساني به عنوان يكي از اجزاء ضروري بهره وري به حساب مي آيد. با استفاده از مطالعه روشي به دنبال بهبود بهره‌وري نيروي انساني هستيم. به بيان ديگر مباحث كارسنجي و روش سنجي به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي بهبود بهره وري عوامل توليد قابل استفاده و كاربرد مي باشد.
مطالعه كار عبارت است از بكارگيري تكنيك هاي مطالعه روش واندازه گيري كار براي بهبود كارآيي و افزايش اثربخشي در سازمان، بنابراين مطالعه كار مستقيماً با بازدهي در ارتباط است هر گاه بخواهيم با استفاده از منابع موجود بازدهي را افزايش دهيم مطالعه كار يكي از روشهاي مطلوب است.

اهداف انجام پروژه :
۱- ايجاد يك Baseمناسب زماني براي هر يك از جزئيات فعاليت هاي انجام شده منظور تعيين زمان كلي براي هر يك از فعاليت ها بدين معني كه قرار است براي هر يك از اجزا زمان تعيين شود تا اگر ترتيب و تركيب اجزا و فعاليت ها تغيير نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآيند را نيز سريعاً و بدون صرف زمان و انرژي به سادگي به دست آورد.
۲- هدف ديگر ازمطالعه اين است كه با توجه به حجم كار وزمان متعلق به آن بتوان نيروي انساني و منابع مورد نياز را تخمين زد.
۳- تعيين ميزان توليد در بازه هاي زماني مختلف و همچنين نقل و انتقالات صورت گرفته و ساير كارهاي انجام شده در بازه زماني درخواستي.
۴- توانايي ارائه گزارش كار ودفاع از نتيجه كارها به استناد ميزان كاري كه براساس زمان تعيين شده انجام شده است.
۵- ايجاد نظام پاداش و تنبيه براساس ميزان كار افراد در مقايسه با نتايج حاصل از اين پروژه

نكات كلي قابل توجه در مطالعه كار:
شناخت وضعيت كلي و يا موجود كار به صورت محققانه و به دور از ايده ها و ديدگاههاي شخصي و پيش فرض هاي اوليه.
توجه به انعطاف پذيري در روشهاي مطالعه كار اعم از تكنيك هاي مطالعه روش يا تكنيك هاي زمان سنجي
توجه به وسعت كاربرد مطالعه كار و قابليت تامين و تطبيق آن در انواع فعاليت ها
مطالعه كار بايد به عنوان ابزار مديريتي تلقي شده و مديريت بايد از آن حمايت كند.
دقت درفاكتورهاي مربوط به عوامل انساني كه موارد زير را شامل مي شود.
متصديان مطالعه كار بايد در گفتار و كردار خود صادق بوده و خود را هميشه در موقعيت افراد مورد مطالعه قرار دهند.
بايد مناسب ترين وقت را براي مطالعه انتخاب كنند و در تمام مراحل كارگر را دعوت به همكاري نمايند.
توضيحات بايد به زبان ساده و قابل درك براي افراد مربوط باشد.
متصديان بايد بعد از بكارگيري روش جديد نيز با افراد در ارتباط باشند زيرا يك ايده زماني واقعاً منتقل شده است كه افراد را از خود بدانند.
با افتخار و سربلندي نظرات و پيشنهادات سازنده را به شخص صادر كننده آن نظر نسبت دهند.

فهرست پایان نامه کارسنجی و زمانسنجی :

تحقیق در مورد کارسنجی و زمان سنجی

مقاله کارسنجی و زمان سنجی

تحقیق کارسنجی و زمان سنجی

جهت دانلود پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 7,500 تومان

دانلود پایان نامه کارسنجی و زمان سنجیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *