نمونه سوالات حقوق ثبت – 【سال ۹۸ کامل】

نمونه سوالات حقوق ثبت

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات حقوق ثبت با پاسخنامه

۱-در چه سالی قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک تصویب شد؟
الف – ۱۳۵۲ ب- ۱۳۰۸ ج-۱۳۱۰ د- ۱۳۶۵
۲-کدام یک از دفاتر دوازده گانه قانون ثبت باید در دو نسخه تنظیم شود؟
۱٫دفتر املاک و ثبت قنوات ۲٫دفتر نماینده املاک و توزیع اظهارنامه
۳٫دفتر ثبت قنوات و ثبت شرکتها ۴٫دفتر سپرده ها و توزیع اظهارنامه
۳-کدام یک از آگهی های ثبتی ، پیش نویس آن باید در شش نسخه تهیه شود؟
۱٫آگهی تحدید حدود ۲٫آگهی نوبتی ۳٫آگهی مقدماتی ۴٫آگهی ثبت عمومی
<h2>نمونه سوالات حقوق ثبت رشته حقوق پیام نور</h2>
۴-در هر زمان که اداره ثبت ، اجرای ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد ، باید ظرف مدت چند روز قبل از انتشار آگهی مقدماتی به نماینده اوقات ان محل اطلاع دهد؟
۱٫یک هفته ۲٫ ده روز ۳٫پانزده روز ۴٫بیست روز
۵-در کدام آگهی تذکر داده می شود که در صورت عدم درخواست ثبت ملک به عنوان مهجول المالک آگهی می گردد؟
۱٫آگهی نوبتی ۲٫آگهی مقدماتی ۳٫آگهی تحدید حدود ۴٫آگهی ثبت عمومی
۶-کدام آگهی ثبتی مهمترین آگهی ثبتی است و کدام نوبت آن آثار حقوقی پر اهمیتی دارد؟
۱٫آگهی مقدماتی – نوبت اول ۲٫آگهی نوبتی – نوبت اول ۳٫آگهی مقدماتی – نوبت سوم ۴٫آگهی تحدید حدود – نوبت اول
۷-تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به چه ترتیب به عمل می آید؟
۱٫به ترتیب تاریخ ۲٫به ترتیب تقاضا ۳٫به ترتیب نمره املاک ۴٫به ترتیب وصول پرونده
۸-در معاملات با حق استرداد چه کسی باید درخواست ثبت کند؟
۱٫هر یک از طرفین معامله ۲٫انتقال دهنده
۳٫انتقال گیرنده ۴٫امکان ثبت وجود ندارد
۹-در موقوفات خاصه چه کسی حق درخواست ثبت دارد؟
۱٫صرفا هر یک از موقوف علیهم ۲٫هر یک از موقوف علیهم و متولی
۳٫صرفا متولی ۴٫صرفا اداره اوقاف
۱۰-بین مجهول المالک در قانون ثبت و قانون مدنی چه نسبتی وجود دارد؟
۱٫تباین ۲٫عمومی و خصوص من وجه ۳٫عموم و خصوص مطلق ۴٫تساوی

نمونه سوالات حقوق ثبت با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۸-۹۷ با جواب
سوالات تابستان ۹۷ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

مطالب مرتبط : دانلود خلاصه کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : حقوق ثبت

کد درس : ۱۲۲۳۰۵۱_۱۲۲۳۲۱۶

رشته تحصیلی : حقوق ، حقوق دادرسی اداری

نوع فایلقیمت
PDF500 تومان

نمونه سوالات حقوق ثبت – 【سال ۹۸ کامل】لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of