پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی فرمت ورد

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
این پایان نامه رایگان توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی در نود و پنج صفحه – بصورت ورد – با قیمت بسیار عالی پنج هزار تومان بفروش می رشد .دانلود پایان نامه پیرامون توریست و تاثیرات آن بر امنیت ملی – دانلود پایان نامه پیرامون توریست و تاثیرات آن بر امنیت ملی. نشرشده توسط:محمد طالبي ۰۷ مهر ۱۳۹۰ دررشته مدیریت, پايان نامه ها نظری بدهید. مقدمه. پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین دانلود تحقیق و پایان نامه پیرامون توریست و تاثیرات آن بر امنیت ملی – گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر نتيجه گيري – توريست و تأثير آن بر امنيت ملي نسخه متن ۲- امنيت ملي و نظام بين المللي، دكتر جليل روشن دل، انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۴٫ ۳- مقاله نقدي بر راهبردهاي بازاريابي برنامه ملي توسعه گردشگري، محمد احساني. ۴- مقاله .پايان نامه كامل توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی – نصف جهان توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی دانلود پايان نامه جامع و كامل توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در دانلود پایان نامه تاثیر توریست بر امنیت ملی – پایان نامه | استخدام درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث دانلود پايان نامه جامع و كامل توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی – متين ايران توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی فرمت ورد

چكيده
درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله توريست كه تأثير بر امنيت ملي دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد.
تحقيق داراي ۵ فصل مي باشد كه در فصل اول به بيان مسأله، اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاريف و اصطلاحاتي كه رد تحقيق ارائه گرديده بيان شده است.
در فصل دوم به بررسي پيشينه موضوع، در فصل سوم به بيان روش تحقيق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصيف و تحليل يافته ها در ۸ بخش (انگيزه هاي جهانگردي و انواع جهانگرد- حقوق و تكاليف جهانگردان غير مسلمان در كشور- اثرات جهانگردي و حضور توريست در كشور- امنيت و تأثير جهانگردي بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردي- روش جاري و تخلفاتي كه عليه و توسط توريست در كشور انجام مي شود- آمار مربوط به توريست ها و علل عقب ماندگي صنعت توريسم در كشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتايج تحقيق و سپس پيشنهادات ارائه گرديده است.
مقدمه
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.
مسأله پژوهش
گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.
کشورها علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه ۱
مسأله پژوهشی ۳
اهمیت مسأله پژوهشی ۳
اهداف پژوهش ۴
پرسش های تحقیق ۴
تعاریف و اصطلاحات ۷
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :
بررسی پیشینه پژوهش ۱۲
فصل سوم: روش تحقیق :
روش پژوهش ۱۴
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد ۱۶
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور ۲۱
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور ۴۸
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست ۵۴
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن ۵۶
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست ۵۸
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور ۶۴
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی ۶۷
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری ۶۸
پیشنهادات ۶۹
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ ۷۱
پیوست ها ۷۳

تعداد صفحاتنوع فایلقیمت
90WORD1,900 تومان

پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی فرمت وردلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *