پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار

طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار
پایان نامه معماری : طراحی مجتمع مسكونی ۸۵ ص | مرجع دانلود پایان نامه با دانلود رایگان پایان نامه مطلب جدید دانلود رایگان پایان نامه -طراحي مجتمع مسكوني -ارشد, در حال بارگذار -طراحی کتابخانه -مجتمع مسكوني بارویکرد معماری پایدار, برای دیدن کلیک کنید.پایان نامه طراحی مجتمع مسكونی – روز فا به صفحه دانلود فایل(پایان نامه طراحی مجتمع مسكونی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه طراحی مجتمع مسكونی} پایان نامه و مطالعات معماری بایگانی – مرجع دانلود معماری دانلود پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی دانلود مطالعات مجتمع مسکونی ( آذربایجان شرقی شهرستان میانه ) دانلود مطالعات پایان نامه طراحی کلنیک تخصصی.برج مسکونی – پروژه کامل طراحی مجتمع مسكوني – نقش برتر پارس- رساله مجتمع مسكوني,مطالعات,پروژه مجتمع مسكوني,پروپوزال مجتمع مسكوني,رساله نامه مجتمع مسكوني,معماری,دانلود رساله کامل پایان نامه مجتمع مسکونی – نقش برتر پارس دانلود رساله کامل پایان نامه مجتمع مسکونی مطالعات طراحی مجتمع مسکونی برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی نمونه موردی مجتمع مسکونی ,مطالعات مجتمع

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی

طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار

انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و در حقیقت شرایط جغرافیایی،اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیستی دخالت مستقیمی دارد.
معماری سنتی ایران چه در بخش مسکونی و چه در بخش غیر مسکونی و همین طور تلفیق این دو دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که ضمن توجه به مسائل زیباشناختی و حفظ محیط زیست پاسخگوی نیازهای اقلیمی هر منطقه بوده است. فنون به کار رفته در این معماری بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در خود به وضوح دارد.
عدم توجه به بنیادهای پایداری معماری سنتی ایران و عوامل گوناگون مؤثر بر آن پیکری فرسوده و ناپایدار از بافت شهری به جای گزارده است.بدون شک پیشرفت تکنولوژی ضرورتی است که از آن نمی توان چشم پوشید ولی این عامل نباید ارزشهای ما را خصوصا” در زمینه پایداری محیط زیست دستخوش مخاطره نماید.با توجه به اینکه معماری سنتی ایران دارای پشتوانه ای قوی و پربار از جنبه های گوناگون پایداری است بررسی این ویژگی ها می تواند در خدمت برنامه ریزی،طراحی و مردمی نمودن محیط زندگی امروز قرار گیرد. در این راستا سعی شده است ابتدا به مبحث توسعه پایدار و معماری پایدار پرداخته شود سپس با دیدگاه برخی بزرگان این بحث آشنا شده و پس از آن نگاهی به معماری سنتی ایران و عناصر و فضاهای به کاررفته در آن شده است با این تفکر که بررسی این موضوعات راهگشا بوده و منبع الهام و الگویی باشد و در نهایت به طراحی مجموعه ای مسکونی اقلیمی خواهیم پرداخت. در این پایان نامه به روش کاربردی به مطالعه وتحقیق پرداخته شده و شیوه گرداوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است.

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله ۲
۱-۲-معرفی موضوع طرح ۲
۱-۳- بیان اهداف تحقیق ۲
۱-۴- فرضیه و سؤالات تحقیق ۳
۱-۵-روش تحقیق ۳
فصل دوم :ادبیات تحقیق
۲-۱-تعاریف و مفاهیم واژگان ۵
۲-۱-۱-تعریف معماری…………… ۵
۲-۱-۲-پایداری…………… ۶
۲-۱-۲-۱پایداری از نظر لغوی ۶
۲-۱-۲-۲-تعریف پایداری ۶
۲-۱-۲-۳- تعاریفی از معماری پایدار ۶
۲-۱-۲-۴-الگوهای معماری پایدار ۷
۲-۱-۲-۵-تعریف توسعه پایدار ۸
۲-۱-۲-۶- اهداف توسعه پایدار ۸
۲-۱-۲-۷- توسعه پایدار و معماری ۹
۲-۱-۲-۸- اصول معماری پایدار ۹
۲-۲- پیشینه معماری پایدار ۹
۲-۳- پنج نظر در مورد معماری پایدار ۱۰
۲-۳-۱- نورمن فاستر ۱۰
۲-۳-۲-کن یانگ ۱۰
۲-۳-۳-یان کاپلیکی ۱۰
۲-۳-۴-ریچارد راجرز ۱۱
۲-۳-۵-توماس هرتزورگ ۱۱
۲-۴-انواع رویکردهای مختلف معماری در رابطه با طبیعت ۱۱
۲-۴-۱- رویکرد طبیعت ستیز ۱۱
۲-۴-۲- رویکرد طبیعت گریز ۱۲
۲-۴-۳- رویکرد طبیعت گرا ۱۲
۲-۴-۴- رویکرد طبیعت ساز ۱۳
۲-۵-معماری و اقلیم ۱۳
۲-۵-۱-طراحی اقلیمی ۱۳
۲-۵-۲-عناصر اقلیمی تأثیرگذار در معماری ۱۴
۲-۵-۳-شرایط اقلیمی ۱۴
۲-۵-۴-اهدافی که می توان براساس معماری همساز با اقلیم به آن رسید ۱۵
۲-۵-۵-کاربرد و نقش آب و هوا در طراحی همساز با اقلیم ۱۵
۲-۵-۶-تقسیمات اقلیمی در جهان ۱۵
۲-۵-۷-تقسیمات اقلیمی در ایران ۱۶
۲-۵-۸-عناصر و فضاهای اقلیمی خانه های ایران ۱۶
۲-۵-۹-فنون اقلیمی به کار رفته در خانه های ایران ۱۶
۲-۵-۱۰-جهت گیری در معماری سنتی ۱۷
۲-۵-۱۱- نقش آب در معماری سنتی ۱۷
۲-۵-۱۲- فضای سبز در معماری سنتی ۱۷
۲-۵-۱۳- استفاده از مصالح مناسب در معماری سنتی ۱۷
۲-۵-۱۴-جمع بندی ۱۸
۲-۶-بررسی معماری مناطق گرم و خشک ۱۸
۲-۶-۱-اقلیم گرم و خشک ۱۸
۲-۶-۲-ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک ۱۸
۲-۶-۳-فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک ۱۹
۲-۶-۴-حیاط مرکزی ۱۹
۲-۶-۵-تهویه مورد نیاز و اقلیم ۲۰
۲-۶-۶-مصالح در اقلیم گرم و خشک ۲۰
۲-۶-۷-فضای سبز در مناطق گرم و خشک ۲۱
۲-۶-۸-ویژگیهای جدید معماری مناطق گرم و خشک ۲۱
۲-۷-بررسی نمونه ها ۲۲
۲-۷-۱-مجتمع مسکونی روکو ۲۲
۲-۷-۲-مجموعه مسکونیHabitat 67 23
۲-۷-۳-مجموعه مسکونی نانت ۲۴
۲-۷-۴-مجتمع ویلاشهر میگون در تهران ۲۵
۲-۸-نتایج، راهکارها و اصول اجرایی طراحی ۲۶
۲-۸-۱- چمن روی بام ۲۶
۲-۸-۲-استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه ۲۷
۲-۸-۳-استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان ۲۷
۲-۸-۴-کم کردن بازشوها در جهت های شمالی،شرقی و غربی ۲۷
۲-۸-۵-افزایش پنجره های رو به جنوب ۲۸
۲-۸-۶-انتخاب جهت قرارگیری ساختمان ۲۸
۲-۸-۷-فرم ساختمان و اقلیم ۲۸
۲-۸-۸-انتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی بالا ۲۸
۲-۸-۹-کاهش سطوح خارجی دیوار بام ۲۹
فصل سوم :روش تحقیق و تحلیل سایت
۳-۱- مقدمه ۳۱
۳-۲- روش تحقیق ۳۲
۳-۳-نوع تحقیق ۳۲
۳-۴-ابزار تحقیق ۳۳
۳-۴-۱-جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده ۳۳
۳-۴-۲-جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ۳۳
۳-۵-تحلیل سایت ۳۴
۳-۵-۱-موقعیت سایت ۳۴
۳-۵-۲-مطالعات اقلیمی شهر اصفهان ۳۵
۳-۵-۳-دید و منظر در سایت مورد نظر ۳۶
۳-۵-۴-دسترسی ها ۳۶
۳-۵-۵-همجواری ها ۳۷
فصل چهارم:استانداردها و ضوابط طراحی
۴-۱-تعریف ۳۹
۴-۲-ضوابط عام ۳۹
۴-۳-مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها ۴۰
۴-۴-ضوابط و مقررات پارکینگ ۴۰
۴-۵-ضوابط مربوط به محاسبه سطح زیربنا ۴۱
فصل پنجم:ایدئوگرام و طرح نهایی
۵-۱- ایده های طراحی ۴۳
۵-۲-روند طراحی ۴۳
نقشه ها و تصاویر طرح ۴۶
منابع و ماخذ ۷۹
فهرست نقشه ها
نقشه (۵-۱) : پلان طبقه همکف ۵۸
نقشه (۵-۲) : پلان طبقه اول ۵۹
نقشه (۵-۳) : پلان طبقه دوم ۶۰
نقشه (۵-۴) : پلان طبقه سوم ۶۱
نقشه (۵-۵) : پلان بام ۶۲
نقشه (۵-۶) : سایت پلان ۶۳
نقشه (۵-۷) : پلان زیرزمین ۶۴
نقشه (۵-۸) : پلان ستون گذاری ۶۵
نقشه (۵-۹) : پلان اندازه گذاری طبقه همکف ۶۶
نقشه (۵-۱۰) : پلان اندازه گذاری طبقه اول ۶۷
نقشه (۵-۱۱) : پلان اندازه گذاری طبقه دوم ۶۸
نقشه (۵-۱۲) : پلان اندازه گذاری طبقه سوم ۶۹
نقشه (۵-۱۳) : نمای جنوبی ۷۰
نقشه (۵-۱۴) : نمای شمالی ۷۱
نقشه (۵-۱۵) : نمای غربی ۷۲
نقشه (۵-۱۶) : مقطع A-A 73
نقشه (۵-۱۷) : مقطع B-B 74
نقشه (۵-۱۸) : نما-مقطع C-C 75
نقشه (۵-۱۹) : نما-مقطع D-D 76
نقشه (۵-۲۰) : نما-مقطع E-E 77
نقشه (۵-۲۱) : نما-مقطع F-F 78
فهرست جداول
جدول (۴-۱) عوامل زمینه سازی پژوهش در معماری ۳۲
فهرست تصاویر
عکس ۲-۱-رویکرد طبیعت ستیز ۱۱
عکس۲-۲-رویکرد طبیعت گریز ۱۲
عکس۲-۳-رویکرد طبیعت گرا ۱۲
عکس۲-۴-رویکرد طبیعت ساز ۱۳
عکس۲-۵-مجتمع مسکونی روکو ۲۲
عکس۲-۶-استفاده از شیب زمین در مجتمع مسکونی روکو ۲۲
عکس۲-۷-مجموعه مسکونی Habitat 67 23
عکس۲-۸-تراس در مجموعه مسکونی Habitat 67 23
عکس۲-۹-پلان چند واحد از مجموعه مسکونی Habitat 67 23
عکس۲-۱۰-مجموعه مسکونی نانت ۲۴
عکس۲-۱۱-مجتمع مسکونی ویلاشهر میگون ۲۵
عکس۳-۱-موقعیت سایت ۳۴
عکس۳-۲-شرایط اقلیمی سایت ۳۵
عکس۳-۳-دید و منظر و پوشش گیاهی ۳۶
عکس۳-۴-دسترسی ها ۳۶
عکس۳-۵-همجواری ها ۳۷
عکس۵-۱-هندسه اولیه ۴۳
عکس۵-۲-مرحله دوم طراحی ۴۴
عکس۵-۳-مرحله سوم طراحی ۴۴
عکس۵-۴-روند تکمیل حجم ۴۵
عکس۵-۵-کف سازی محوطه ۴۵
عکس۵-۶ ۴۶
عکس۵-۷ ۴۶
عکس۵-۸ ۴۷
عکس۵-۹-اسکیس ۱ ۴۷
عکس۵-۱۰ ۴۸
عکس۵-۱۱ ۴۹
عکس ۵-۱۲ ۴۹
عکس۵-۱۳ ۵۰
عکس۵-۱۴ ۵۱
عکس۵-۱۵ ۵۲
عکس۵-۱۶ ۵۳
عکس۵-۱۷-اسکیس ۲ ۵۳
عکس۵-۱۸ ۵۴
عکس۵-۱۹-اسکیس۳ ۵۴
عکس۵-۲۰-اسکیس۴ ۵۴
عکس۵-۲۱ ۵۵
عکس۵-۲۲ ۵۵
عکس۵-۲۳- شیت نهایی ۵۶
عکس۵-۲۴- شیت نهایی ۵۶

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱-بیان مسئله
امروزه توجه به محیط زیست،صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده است.معماری پایدار یکی از گرایشها و رویکردهای نوین معماری است این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می باشد در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست،یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است به طوری که حفظ منابع انرژی و جلوگیری کردن از آلودگی زیست محیطی ونیز کاهش مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهرسازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعدی می کند.
در بحث توسعه پایدار و به تبع آن معماری پایدار اینکه هر ساختمان باید با بستر و محیط طبیعی پیرامون خود تعامل داشته باشد به امری بدیهی مبدل شده است.قسمت بحث برانگیز و مورد توجه این امر چگونگی برقراری تعامل و نوع تدابیر در نظر گرفته شده می باشد.این درست همان مطلبی می باشد که سال ها پیش ساکنان این مرز و بوم با مهارتی ویژه از آن بهره جسته اند و با اجرای قواعد و فنون خاص در زمینه استفاده بهینه از انرژی ها و منابع طبیعی به خصوص خورشید و باد و هماهنگی با اقلیم از آن استفاده کرده اند و امروزه با سهل انگاری به ورطه فراموشی و نابودی کشانده شده است.این تدابیر نه تنها در زمینه های زیست محیطی بلکه در ابعاد دیگر پایداری چون ابعاد اجتمای و اقتصادی مشهود است.
بنابراین سعی می شود با مطالعه در مورد ویژگی های معماری سنتی از نظر پایداری و با توجه به نکات مثبت و قابل تطبیق شیوه زندگی امروزی و با بهره گیری از مزایای تکنولوژی در طراحی مسکونی،فرصتی فراهم شود که در ادامه روند مذکور و در تطبیق و ترکیب آن با شرایط زمانی حال در راستای توسعه پایدار گام های بیشتری برداشته شود.
و راهکارهای فراموش شده در طراحی محیط مسکونی پایدار شناسایی شده و با به روز نمودن آنها با توجه به تکنولوژی های موجود از آنها در طراحی ساختمان هایی پایدار استفاده نمود.
۱-۲-معرفی موضوع طرح
ایجاد مجموعه مسکونی پایدار به گونه ای که ساختمان کاملا” مطابق با اقلیم و محیط طبیعی شهر اصفهان گردد تا قادر به استفاده از اقلیم و منابع طبیعی انرژی محلی باشد و شکل و نحوه استقرار و محل قرارگیری فضاهای داخلی آن به گونه ای باشد که موجب ارتقاء سطح آسایش در ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید و از سیستم های تهویه مطبوع استفاده شود.
۱-۳-بیان اهداف تحقیق
ایجاد مجموعه مسکونی:
با تکیه بر انرژی پاک و با توجه به ویژگی های غنی معماری بومی اصفهان،جهت دستیابی به راهکارهای مناسب طراحی و رسیدن به اهداف معماری پایدار که از ویژگیهای مهم آن هماهنگی با اقلیم و طبیعت منطقه و حفظ آن و نیز کاربرد انرژی های طبیعی برای رسیدن به شرایط آسایش زندگی است.

۱-۴-فرضیه وسؤالات تحقیق
– با توجه به شاخصه های اقلیمی منطقه، نما و جهت ساختمان چگونه باشد تا بیشترین بهره از گردش خورشید در فصول مختلف و بادهای موجود برده شود؟
– با توجه به اقلیم منطقه بازشوهای ساختمان چگونه باشند؟
– نقش گل و گیاه،آب و سایه در تغییر درجه هوای اماکن مسکونی چگونه است؟
۱-۵-روش تحقیق
در این تحقیق به روش کاربردی برای دسترسی به مطالب پژوهش استفاده شده و مطالب عنوان شده در این پایان نامه به روش کتابخانه ای میدانی جمع آوری شده اند.اسناد عمده مطالعه در این روش عبارتند از :کتاب ها، مقالات و مجلات.

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

۲-۱-تعاریف و مفاهیم واژگان:
۲-۱-۱- تعریف معماری:
اولین تعریف معماری که در «دایرة المعارف معماری» بدان استناد شده است،متعلق به جان راسکین می باشد که در “کتاب هفت مشعل معماری” خود معماری را چنین تعریف کرده است:
«معماری هنر افراشتن و آراستن بنا به توسط انسان است که سیما و منظر آن به سلامتی روانی و دماغی انسان،نیرو و سرور می بخشد،و بیشتر از آنکه بر عملکرد و کاربری تأکید کند،بر زیبایی شناسی بر مفید بودن و جنبه ها و دیدگاههای معنوی تأکید دارد.معماری با نظم و انتظامی مطمئن و خارج از هاویه و آشوب مربوط می شود.دارای سازمانی محکم و استوار است،دارای هندسه ای قوی است،و مهم تر ازهمه آفرینشی (معماری) است که زیبایی را به نمایش می گذارد و از یکنواختی و کسالت آوری به دور است.»
تعریف دیگری که در فرهنگ معماری آمده است مربوط به ویتروویوس۲ معمار معروف رومی است که در طلیعه ظهور مسیحیت معماری را چنین تعریف کرده است:
«معماری از نظم،سازه واره و آرایش، تناسبات،هماهنگی درتناسبات،قرینگی، پسندیدگی(شایستگی)،و اقتصاد ناشی و نتیجه می شود.»
سرکریستوفررن۳،معمار بزرگ انگلیسی نیز در تعریف معماری گفته است:
«معماری حاصل زیبایی،استحکام و پایداری،آسایش و آسودگی است.»
سن هنری وتن هم در تعریف معماری سخن ویتروویوس را تکرار می کند:
«یک ساختمان خوب سه شرط دارد: محصولی در خور و سودمند باشد،دارای استحکام و پایداری باشد،و مسرت بخش باشد.»
دایرةالمعارف معماری با استناد به تعاریف فوق و تأکید بر اینکه که طرح و ساختار معماری حاوی معنی و مفهوم وسیع تری است که فراتر از جسم و کالبد معماری قرار دارد،تعریف جامع زیر را ارائه می دهد:
«معماری باید علم و هنری تعریف شود که طراحی ساختمان را توأم با کیفیت های زیبایی،هندسی،عاطفی،نیروی معنوی و
روحانی،رضایتمندی اندیشمندانه و پیچیدگی،سازه سالم،برنامه ریزی ساده و انواع مختلف ویژگی های هنری از قبیل دوام و
ماندگاری، مواد و مصالح مطبوع،رنگ آمیزی خوشایند و دلپذیر و تزئینات،آراستگی و پویایی،تناسبات خوب و مقیاس قابل قبول،و بسیاری تداعی های خاطره انگیز،و همبستگی و پیوند با سنت های پیشین،به همراه داشته باشد.» (اکرمی،غلامرضا،۱۳۸۲)
۲-۱-۲- پایداری
۲-۱-۲-۱پایداری از نظر لغوی

در لغت نامه دهخدا پایداری به معنای بادوام و ماندنی آمده است.در فرهنگ معین این واژه به معنای پایدار بودن و مقاومت از مصدر “پایش” به معنای پایداری کردن و استقامت نشان دادن است.فعل Sustain از ریشه لاتین Sustinere و از دو جز Sub به معنای از پایین به بالا و Tinere (به معنای نگه داشتن،حفظ کردن) تشکیل شده است و از سال ۱۲۹۰ در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است. این فعل با مفاهیمی از قبیل «حمایت،پشتیبانی و تداوم» آمیخته است و صفت Sustainable در توصیف «شرایط،حالت و یا چیزی » به کار می رود که مورد پشتیبانی قرار گرفته یا به واسطه کمک یا تأمین معاش،همچنان تداوم یافته است.(زندیه،مهدیه،پروردی نژاد،سمیرا،۱۳۸۹:۴)
۲-۱-۲-۲- تعریف پایداری:
«طراحی پایدار نوعی از طراحی است که قصد دارد به نیازهای امروز بدون آسیب رساندن به منابع نسل های آینده پاسخ دهد.در طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی و اقتصادی به اندازه مصرف انرژی و تأثیر محیطی ساختمان ها و شهرها اهمیت داده شود.»(پروین السادات سجادی قائم مقامی،شهرام پوردیهیمی،اسماعیل ضرغامی،۵۱)
۲-۱-۲-۳- تعاریفی از معماری پایدار:
• ساختمانی که کمترین ناسازگتری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در منطقه وسیع تر با منطقه و جهان دارد.
• “خلق محیط انسان ساخت و مدیریت متعهدانه آن بر مبنای اصول بوم سازگاری و بازدهی منابع.این اصول عبارتند از:به حداقل رساندن مصرف منابع تجدیدناپذیر،ارتقاء و بهبود شرایط محیط طبیعی و حداقل آسیب های بوم شناختی بر محیط”(چارلز کی برت ۱۹۹۴).
• “تبیین رابطه متعادل تر و همزیستانه اثر معماری با محیط که بر کنش مندی خودآگاه اثر معماری نسبت به شرایط محیطی پی ریزی شده است.(هاگان ۲۰۰۱)
• براساس طرح “OECD” بناهای پایدار،بناهایی تلقی می شوند که “کمترین تأثیرات مخرب را بر محیط های ساخته شده(مصنوع) و طبیعی مجاور و بلافصل خود و نیز ناحیه اطرافشان و همچنین زمینه کلی داشته باشند.ساختمان های پایدار به تمام چرخه حیات ساختمان، محیط، کارکرد مطلوب و آینده توجه می کند.
• “طراحی پایدار و همگن،طراحی ای تلقی می شود که در آن هر جزیی به عنوان بخشی از کل بزرگتر به خوبی مورد توجه قرار گیرد.”(مؤسسه راکی مونتین)
• “معماری پایدار دربردارنده آمیزه ای از ارزش های زیبا شناختی ، محیطی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی است.”(ساموئل موک بی)
• “طراحی پایدار به مفهوم درونی و اساسی از مکان منتج خواهد شد. فرآیندی که به احیا شدن بیش از تحلیل بردن می انجامد و در واقع علم و هنر برقراری ارتباطی مناسب بین محیط انسانی و جهان طبیعت است.”(ون در رین)
(زندیه،پروردی نژاد،۱۳۸۹:۵)
۲-۱-۲-۴- الگوهای معماری پایدار:
امروزه ساختمان ها نیز بخشی از محیط زیست را تشکیل می دهند و بخش اعظمی از آلودگی های زیست محیطی را ایجاد می کنند.البته نمی توان ساخت و ساز را متوقف کرد ولی با یک تفکر،طراحی و برنامه ریزی دقیق،می توان ساختمان هایی ساخت که کمترین تأثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشند.معماری پایدار یکی از ایده های برنامه ریزی و طراحی برای ساخت چنین ساختمان هایی است.به طور کلی در تعریف پایداری سه رکن اصلی زیر وجود دارد:
• ارتقای کیفی زندگی و سلامت انسان ها
• تأمین نیازهای روزمره انسان
• حفظ سیستم های اکولوژیکی و منابع انرژی
هدف کلی از طراحی پایدار در ساختمان این است که به واسطه بهره وری صحیح از انرژی و منابع طبیعی تأثیر سوء ساختمان بر محیط زیست کاهش یابد یک طرح پایدار همزمان در پی رسیدن به ارزش های زیباشناختی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی است. بنابراین می توان الگوهای زیر را در معماری پایدار ارائه کرد:
ـ به حداقل رساندن بهره برداری از منابع تجدید ناپذیرو به کارگیری انرژی های طبیعی و تجدیدپذیر
ـ ارتقاء کیفیت محیط زیست و گسترش محیط زیست طبیعی
ـ از بین بردن یا به حداقل رساندن مصرف مواد آلوده و سمی
ـ حفظ هویت فرهنگی و قومی
ـ ترویج زندگی سالم
ـ استفاده خردمندانه از زمین و همگونی شکل ساختمان با محیط زیست
ـ اقتصادی بودن ساخت و ساز با استفاده از فناوری های جایگزین کارآمد
ـ جلوگیری از آلودگی های صوتی و هوا
بنابراین معماری پایدار به خلق یک محیط سالم بر پایه بهره وری از منابع،حفاظت از منابع تجدیدناپذیر،کاهش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و ارتقاء زیست کمک خواهد کرد. (زندیه ، پروردی نژاد،۱۳۸۹:۶)
۲-۱-۲-۵- تعریف توسعه پایدار:
متأسفانه تاکنون تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه نشده است . تعریفی که بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته است،تعریف کمیسیون براندتلند است: « آن نوع توسعه ای که بتواند نیازهای کنونی را بدون از دست دادن توانایی های نسل های آینده در تأمین نیازهایشان تأمین کند.»لیکن این تعریف از سه جهت مورد انتقاد قرار گرفته است.یکی از جهت «انسان محوری» بودن آن و دیگری به خاطر مشکل تعریف کردن نیازها و بالاخره به خاطر عدم ارائه راه حلهای عملی و اجرایی جهت تحقق آن.
تعریف دیگری که توسط اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست در سال ۱۹۹۱ ارائه شده است : «بهبود کیفیت زندگی انسان در چهارچوب ظرفیت برد اکوسیستمهای حامی» را مورد تأکید قرار داده است.
شاید بتوان تعریفی نسبتا” ساده و فرایندگرا اکتفا کرد: «توسعه پایدار آن توسعه ای است که سلامت انسان و نظامهای اکولوژیکی را در بلند مدت بهبود بخشد.» (سفلایی،فرزانه،۱۳۸۲)
۲-۱-۲-۶- اهداف توسعه پایدار:
هدف اصلی توسعه پایدار،تأمین نیازهای اساسی،بهبود و ارتقاء سطح زندگی برای همه،حفظ و ارائه اکوسیستمها و آینده ای امن تر و سعادتمندتر ذکر شده است.
توسعه پایدار فرایندی است که در آن سیاستهای اقتصادی،مالی،تجاری،انرژی،کشاورزی و صنعت و سایر سیاست ها به نحوی طراحی می شوند که منجر به توسعه ای شوند که از لحاظ اقتصادی،اجتماعی و اکولوژیکی پایدار باشد و مفهوم آن انجام سرمایه گذاری به قدر کافی در زمینه آموزش،بهداشت،جمعیت و انرژی است،به طوری که بدهی اجتماعی برای نسل های آینده به وجود نیاید.
و در نهایت می توان گفت که توسعه پایدار یک مفهوم جامع داشته و به تمام جنبه های زندگی انسان مربوط می شود و اجرای مدل های توسعه پایدار نیاز به تغییرات اساسی در سیاستهای ملی و بین المللی دارد. (سفلایی، ۱۳۸۲)
۲-۱-۲-۷ توسعه پایدار و معماری:
در این حرکت جهانی معماران نیز همسو با سایر دانشمندان در پی یافتن راهکارهای جدید برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند.بدیهی است که زندگی،کار،تفریح و استراحت و… همه و همه فعالیت هایی می باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط قوت و ضعف یک ساختمان،بر زیست بوم جهان تأثیر مستقیم خواهد داشت وظیفه ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد. (سفلایی، ۱۳۸۲)
۲-۱-۲-۸- اصول معماری پایدار:
اصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار قرار بگیرد به شرح زیر است:
اصل اول: ـ حفظ انرژی: بنا باید طوری ساخته ش…………….
…………………………..

-۲- پیشینه معماری پایدار:
در گذشته اعتقاد بر این بود که تمام هستی ازترکیب چهار عنصر آب و خاک و آتش و هوا به وجود آمده است.با وجود اینکه امروزه مشخص شده که به وجود آمدن جهان روند بسیار پیچیده ای داشته،ولی هنوز هم این چهار عنصر راه حلهای مناسبی را برای این نگرش و ارتباط متقابل ساختمان و محیط اطراف فراهم می کند.(جینکس.چارلز۱۹۹۷)
ریشه اصلی نهضت حفظ محیط زیست و معماری پایدار به قرن ۱۹ بر می گردد.جان راسکین، ویلیام موریس،ریچارد لتابی از پیشگامان نهضت معماری پایدار محسوب می شوند.راسکین در کتاب “هفت مشعل معماری” می گوید که برای دستیابی به رشد و پیشرفت می توان نظم موجود در طبیعت را الگو قرار داد.موریس بازگشت به فضای سبز حومه شهر و خودکفایی و احیای صنایع محلی را توصیه می کرد.لتابی در یکی از اعلامیه های بلیغ خود از معماران خواسته که قدر نظم و زیبایی طبیعت را بدانند.همه این پیشگامان از واژه «طبیعت» استفاده کرده اند و امروز تنها لغتی که می تواند به خوبی جانشین این کلمه باشد واژه «معماری پایدار» است.
سالها بعد معماران دیگر مانند فرانک لوید رایت،پیتر آیزنمن و… عقاید این پیشگامان را ادامه دادند.
شکوفایی جنبش معمار…………………

-۵- معماری و اقلیم:
پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد و آغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک، حریم امن و بستر بالیدن . وابستگی ای تکامل آفرین، الهام بخش و البته، نه محدودیت زا.
چگونگی برخورد با طبی…………….

-۵-۱- طراحی اقلیمی:
منظور از طراحی اقلیمی یعنی طرحی که بتواند ضمن هماهنگی با محیط پیرامون خود و بهره گیری هرچه بیشتر از نیروی طبیعی موجود در محل تا حد امکان ………………..

-۵-۲- عناصر اقلیمی تأثیرگذار در معماری:
آسایش انسان نتیجه تأثیر متقابل عناصر اقلیمی چون تابش خورشیدی،دما،رطوبت،باد و میزان بارندگی است.(رضانیا،رستمی زاد،حسینی،و رضانیا،۱۳۹۱)
۲-۵-۳- شرایط اقلیمی:
امروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت همه ساختمان ها به ویژه ساختمان هایی که بطور مستقیم ورد استفاده انسان و موجودات زنده قرار می گیرند از دو نظر حائز اهمیت می باشد.از یک سو ساختمان های هماهنگ با اقلیم و یا ساختمان های………………..
-۵-۵- کاربرد و نقش آب وهوا در طراحی همساز با اقلیم:
در رابطه با کاربرد آب و هوا در معماری روابط بین آب و هوا و پروژه های ساختمانی دو جنبه کلی وجود دارد.
۱٫اثرات آب وهوا بر روی طرح و شکل ساختمان و استقرار آن
۲٫اثرات آب و هوا بر روی فعالیت های ساختمانی
مکان یابی مناسب و مطلوب،نظم و ترتیب بناها نسبت به یکدیگر و در رابطه با تأثیرپذیری از عناصر اقلیمی،مقاومت مصالح به کار گارفته شده در برابر عناصر و عوامل آب وهوایی و پلان،شکل و طراحی ساختمان نسبت به شرایط آب و هوایی،ضرایب راحتی و آسایش مبتنی بر……………..

-۸-۲-استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه
با کاهش سطح مصالح جهت فرش معابر و ایجاد سایه بر روی آنها می توان درجه حرارت محیط را به حداقل کاهش داد.همجواری چمن یا دیگر پوشش های گیاهی سطح خاک در مقایسه با سطوحی که از آنها تبخیر انجام نمی گیرد باعث اختلاف حرارت هوای این دو منطقه می شود.این فعل و انفعال به نوبه خود بر هوای خنکی که به سوی خانه های واقع در منطقه جریان می یابد تأثیر می گذارد.این تأثیر در حدی است که تهویه طبیعی را به عنوان یک شیوه مناسب در خنک سازی مطرح می کند.علاوه بر این گیاهان به ایجاد هوای تازه کمک می کنند.
۲-۸-۳-استفاده از گیاهان در کنار دیوارهای خارجی ساختمان
پوشش گیاهی مانند پیچکهای بالارونده یک ابزار خوب اقلیمی هستند،بخصوص زمانی که روی سطح خارجی دیوار رشد کنند که در این صورت ویژگیهای متعددی را به همراه خواهد داشت. مشخص ترین فایده آنها ایجاد سایه در تابستان است.پوشش انبوه گیاهی در طول تابستان به عنوان حائلی بین تابش مستقیم اشعه خورشید و پوسته خارجی دیوار عمل می کند. (قبادیان،فیض مهدوی، ۱۳۹۱:۱۸۴)
اگر به عنوان مثال پیچکهای روی دیوار خارجی یک دوم تابش خورشید که به آن می رسد را به دیوار انتقال دهند،این امر باعث کاهش یک دوم جذب حرارت خورشید در سطح دیوار خواهد شد.تنها نکته منفی ایجاد پوشش گیاهی در مجاورت دیوار خارجی در فصل تابستان در این است که چنین پوشش هوا را در لایه های نزدیک به سطح ساختمان حبس می کند و لذا قدرت بادهای محوطه جهت دور ساختن این لایه های هوای گرم کاهش می یابد.اما هر بادی که توان کافی جهت عبور از میان برگها را داشته باشد مسلما” چنین مشکلی را برطرف خواهد کرد و بعلاوه برودت حاصل از بخار آب روی برگها نیز به خنکی اطراف بنا کمک خواهد کرد.
۲-۸-۴-کم کردن بازشوها در جهت های شمالی،شرقی و غربی
دربها و پنجره های هر خانه ای به دو طریق باعث به هدر رفتن حرارت در زمستان می شوند ۱)دربها و پنجره ها از لحاظ عایق بندی نسبت به دیوارهای غیرشفاف ضعیف ترند و در نتیجه مجموع مقاومت حرارتی پوسته ساختمان را پایین می آورند ۲)با افزایش مقدار دربها و پنجره ها مقدار نفوذ هوا اضافه می گردد.
کم کردن تعداد بازشوها در هر کجای منزل که باشند باعث کاهش نفوذ هوا و هدایت حرارتی می شود.نصب بازشوها در نماهای شمالی،شرقی و غربی به این………………..

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
60 WORD 9,900 تومان

پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدارلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

2 دیدگاه

  1. سلام
    بنده پایان نامه طراحی مجتمع مسکونی پایدار خریداری کردم راضی هستم ممنون وقت دیگه پایان نامه ندارید در رابطه با این موضوع؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *