سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مقاله بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم

همیار دانشجو
خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه، چگونه محاسبه می‌شود؟ در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت زندانی شدن غیر قانونی، می‌توان گفت اشکال  البته این مساله نیز،‌مورد بررسی دست‌اندرکاران علوم جزایی است که درصدد یافتن لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت ضمانت خسارت ناشی از لینک گردی جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه: هوشنگ ناصرزاده نگه كن بر احوال زندانيان كه ممكن دانلود کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگانه اویرایش شده بررسی فقهی و حقوقی خسارت ناشی از بازداشت
این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه لزوم جبران خسارت از متهمان بیگناه را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار هدف پژوهش، شناسایی حقوق متهمان حمایت نخستین روزنامه حقوقی و قضائی کشور خسارت ابعاد در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی ادعای جبران خسارت ناشی از این قبیل بازداشت‌های قانونی از متهم شنیده می‌شود میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت باید به بررسی مجدد دلائل و به پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین – جبران خسارت بازداشت مخالفين مي‌گويند كه با بررسي مجدد پرونده متهم بي‌گناه، به منظور تعيين کیفری است و متهم نیز سزاوار دریافت زیان ناشی از بازداشت ناقانونی می باشد درخصوص مبنای پذیرش قاعده جبران زیان بازداشت متهم بی گناه، گفته اند که قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم ، مهم ترین تأمین کیفری است.

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم

دانلود مقاله بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم را با فرمت ورد و قابل ویرایش و پرینت تنظیم شده در ۶۰ صفحه.

چكيده
از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده ۱۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، بازداشت موقت ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد .
پيچيدگي وحساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قرار ، موافقان و مخالفاني دارد . مخالفان ، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را ، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده اند و موافقان ، به جلوگيري از فرار متهم ، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه ، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد نموده اند.
برخي بر اين اعتقادند كه قرار بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط وتحت شرايط و محدوديت هايي باشد .
مواد ۳۲ الي ۳۷ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، مي تواند حقوق و آزادي هاي متهم ونيز مصالح جامعه را مورد تهديد قرار دهد . افزايش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پيش بيني حق جبران خسارت متهمان بي گناه از اين تهديد ها است .

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
کلیات
بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم
گفتار اول : تعريف قرار بازداشت موقت
فصل اول
مبحث اول :تاريخچه:
بند اول: قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت
بند دوم: حكم برائت و جبران خسارت
مبحث دوم :آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير با برخي قواعد حقوقي است؟
بند سوم: دكترين و قوانين موضوعه
ب-تقصیر یا خطای اداری
مبحث سوم :مسئوليت مدني دولت برمبناي عرف و قاعده اتلاف
بند اول: بررسي جبران خسارت و مسئوليت مدني در حقوق و فقه ايران
الف – مسئولیت مدنی دولت
مبحث پنجم : جمع بندی
بند دوم :جود ضرر
مبحث چهارم : سببیت بین تقصیر و ضرر
گفتار دوم: آئين جبران خسارت
مبحث اول: جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران
مبحث دوم: برطبق قانون ۱۷ ژوئيه ۱۹۷۰ فرانسه
جبران خسارت بیگناهان
گفتار اول :تاریخچه خسارت بیگانه
فصل دوم
مبحث دوم :حكم برائت و جبران خسارت
مبحث اول : آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مبحث سوم : دكترین و قوانین موضوعه
مبحث چهارم : جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
مبحث پنجم : آئین جبران خسارت بر طبق قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ فرانسه
نتيجه گیری
پيشنهادها
منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
60 WORD 7,900 تومان

مقاله بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهملینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *