پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار

دانلود پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار در قالب word در ۱۰۳ صفحه به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان که بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده می شود.

مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار

مقدمه:
معماری دانش است و معمار برای دانشمند بودن باید کاشفی جسور و ماجراجو باشد. کنجکاوی برای کشف تازه ها ، استقلال فکری و شجاعت برای کشف نادانسته ها . معماری هنر است . معماری فن ها را به کار می گیرد تا احساسی را برانگیزد به وسیله زبان خاص خود : فضا ، تناسبات ، نور ، مصالح
همان طور كه مي دانيم بقاي پايدار انسان و محيط انساني وابسته به حفظ تعادل رو به گسترش نسبت به پيامدهاي فعاليت هاي انساني بر محيط؛ به عنوان نگرشي بازبيني شده به معماري مطرح شده است. بنابراين مفهوم معماري پايدار- چه به عنوان عملي در راستاي خلق فضاي انساني و تنظيم رابطه انسان و محيط فيزيكي و چه به عنوان محصول اين فرآيند- همواره با محيط پايدار در آميخته و در يك چهارچوب كلي مي توان آن را به معني “خلق محيط پايدار انسان ساخت” تعبير نمود.

از اين رو قبل از تعريف معماري پايدار به مفهوم محيط پايدار پرداخته مي شود . شرط اساسي در نيل به پايداري محيطي برقراري تعادل پويا ميان نظام هاي مختلف محيط است. اين شرط از ديدگاه عملي دستيابي همزمان به پايداري نظام بوم شناختي؛ نظام اجتماعي؛ فرهنگي و نظام اقتصادي را ايجاب مي كند و از منظر اخلاقي به برقراري و تداوم رابطه همزيستي ميان تمام عناصر و ارگان محيط ( انسان و غير انسان ) تفسير مي شود. كاركرد سامانه هاي زيستي اصلي محيط و نيز سلامت آنها در محيط پايدار تداوم و ارتقاء مي يابد. اين كاركردهاي اصلي براي فعاليت هاي انساني عبارتند از: توليد اكسيژن و جذب دي اكسيد كربن؛ جذب پسماندها و آلودگي ها؛ تنظيم شرايط محيطي ( درجه طول و اندازه رطوبت و …) توليد منابع طبيعي تجديد پذير: مواد غذايي و مواد خام اوليه محصولات فرآورده هاي توليدي؛ در محيط پايدار؛ همزيستي متعادل ميان جامعه انساني و محيط زيست طبيعي در راستاي بهره مندي توأمان اجتماعي و اقتصادي برقرار گرديده است.

در چنين محيطي به منظور نيل به پيشينه منفعت جمعي؛ فعاليت ها و مسيرهاي توسعه اي دنبال مي شود كه در آنها از قابليت هاي بوم شناختي- فرهنگي مكان توسعه بهره گرفته شده است. در محيط پايدار؛ فعاليت هاي توسعه اي اقتصادي به رشد عادلانه و متوازن جامعه انساني و تضمين بهره مندي تك تك افراد در حدود ظرفيت هاي بوم شناختي محيط منجر مي گردد و اين به مفهوم وارد آمدن كمترين آسيب به منابع زيستي و فرهنگي محيط ودر نتيجه استفاده بهينه و پربازده آنهاست. بنابراين نظام ها و فرآيندهاي توسعه اي در اين محيط همچون يك سامانه طبيعي ازخصوصيات: انعطاف پذيري؛ تطابق و تغيير پذيري؛ قابليت احياء و استفاده مجدد بهره وري و تنوع ( كثرت گرايي ) برخوردارند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه: محيط كالبدي به عنوان محيط زيست هر روزه انساني؛ تأثير قابل توجهي بر برداشت ها؛ باورها و الگوهاي فعاليت هاي انساني دارد. بنابراين در راستاي نيل به پايداري؛ از جايگاه و نقش قابل ملاحظه اي برخوردار است. توجه به اين نقش و تأثير را مي توان در ادبيات متأخر ” اخلاق زيست محيطي” دنبال نمود كه در آن تنها بر محيط زيست طبيعي تأكيد نمي شود بلكه بر لزوم تسري اين نگرش اخلاقي و داخلي نمودن محيط انسان ساخت در آن تأكيد مي گردد تا بدين وسيله ساخت و تدبير سكونتگاه هاي انساني بر مبناي شناخت صحيح تر و كامل تري از محيط صورت گيرد.

نيل به پايداري محيط كالبدي انسان ساخت – به عنوان بخشي از محيط زيست انساني و در برگيرنده و سامان دهنده فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي- در گرو برقراري حالت تعادل پويا ميان فضاي كالبدي انساني؛ محيط فراگير و كاربران فضا است. پويايي اين تعادل در نحوه پاسخگويي محيط كالبدي به خواست ها و نيازهاي كاربران و نيز شرايط متغيير محيط فراگير است. “يك محيط كالبدي پايدار انساني در طول زمان كمترين مشكلات روان شناختي و فيزيكي را وارد مي كند به طور مثال عدم تناسب فضاها با نيازها؛ خواست و يا الگوهاي رفتاري كاربران؛ نياز به تعمير؛ تعويض و نگهداري پر هزينه؛ عدم تأمين شرايط مطلوب محيطي و … كمترين ميزان منابع زمين؛ آب؛ و خاك و سوخت ( انرژي تجديد ناپذير) را از محيط فراگير خود طلب مي كند و در نتيجه كمترين ضرر را به محيط خود وارد مي آورد.

فهرست پایان نامه :

گرم‌ شدن زمین ۷
علل: ۸
ا ثر گلخانه‌ای ۹
مکانیسم اثر گلخانه‌ای ۱۰
نقش اثر گلخانه‌ای طبیعی در تعادل گرمایی زمین ۱۰
اثر گلخانه‌ای افزوده ۱۱
گازهای گلخانه‌ای ۱۱
پیامد ها ۱۱
معماري سبز چيست ؟ ۱۲
ارزش های ممعاری سنتی و سنت ارزش های زيست محيطی ۱۴
اصل اول : حفاظت از انرژی ۱۴
اصل دوم : کار با اقلیم ۱۵
اصل سوم : کاهش استفاده از منابع جدید ۱۶
اصل چهارم : احترام به کاربران ۱۸
اصل پنجم : احترام به سایت ۱۹
اصل ششم : کل گرایی ۲۰
طراحی خانه‌ های سبز ۲۰
مصالح سبز ۲۱
مطالعات مکانی ۲۵
ناهمواری‌ها ۲۶
پیشینه سایت ۲۷
دسترسی ها ۳۴
فرودگاه‌ها ۳۴
پایانه‌هایمسافربری ۳۵
بزرگراه ‌ها ۳۵
متروی تهران ۳۷
طول و عرض جغرافیایی ۳۷
ارتفاع از سطح دریا ۳۸
شیب زمین ۳۸
نژاد ۳۸
زبان ۳۸
مذهب ۴۰
ا قلیم ۴۰
آب و هوا ۴۱
معرفی تکنولوژی های مرتبط با معماری پایدار و چگونگی استفاده از آن ها در طرح مورد نظر ۴۶
فتوولتاییک ۴۸
۱- صفحات نمای ساختمان ۵۰
۲- نما های نیمه شفاف ۵۰
۳- سیستم های سایبان ۵۱
۴- مصالح بام ۵۱
۵- نورگیرها ۵۲
آبگرمكن خورشيدي ۵۲
پنجره نا فس ۵۴
استحكام: ۵۵
سیستم تخلیه و تمیز نمودن پیشرفته: ۵۶
نقـــاط ضعف: ۵۶
انرژي زمين گرمايي يا ژئوترمال ۵۷
منابع منابع فارسی : ۶۶
منابع لاتین : ۶۷
منابع اینترنتی : ۶۷
تحول معماری مسکن ایرانی ۶۸
کاشانه چیست؟ ۶۸
مجموعه مسکونی اشتراکی : ۶۹
آپارتمان های بلند : ۶۹
جنبه های ا جتماعی : ۷۰
مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط ۷۱
مجتمع های مسکونی جمعی : ۷۱
انواع مسکن از لحاظ ارتفاع: ۷۳
ضوابط واستانداردهای مجتمع مسکونی ۷۵
مجتمع مسکونی… ۷۵
مسکن مستقل ویلایی (Detached ) 75
خانه های نیمه مستقل ( Semi-Detached ) 75
خانه های آپارتمانی(Apartment Flats )، ۷۶
مجتمع‌های مسکونی (Clusters ) 76
برج (Sky Scraper ) 76
محل استقرار ساختمان در زمین ۷۷
نحوه احداث بنا در شرق ، غرب و یا جنوب ملک ۷۷
تراکم ساختمان ۷۷
تراکم متوسط ۷۸
تراکم زیاد ۷۸
ضوابط مربوط به محاسبه سطح زير بنا ۷۸
مشرفيت، معماري و نحوه استقرار بناها ۷۹
رعایت محدودیت ارتفاع ۸۱
پیش آمدگی ساختمانی در گذرها ۸۲
پخی ۸۲
ضوابط بالکن ها ۸۳
پله فرار و آسانسور ۸۴
حیاط ۸۴
پارکینگ ۸۵
آشپزخانه: ۸۵
اتاق پذيرايي : ۸۷
اتاق خواب : ۹۰
اتاق خواب کودک: ۹۱
غذا خوري : ۹۳
توالت: ۹۳
حمام ۹۵
آسانسور: ۹۶
ضوابط پيلوت و زيرزمين ۹۷
سایر ضوابط و مقررات عمومی ۹۸
پیشگاه : ۱۰۱
آستانه: ۱۰۳

جهت دانلود پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحاتنوع فایلقیمت
103WORD11,900 تومان

پایان نامه مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدارلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *