کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) uncitral

همیار دانشجو
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) uncitral با فرمت ورد با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید
ب) پیشنهاد قوانین نمونه
قوانین نمونه، قوانینی هستندکه دولتها می توانند مفاد این قوانین را در قوانین داخلی خود بگنجانند.
۱) قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵)
۲) قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (۱۹۹۶)
۳) قانون نمونه آنسیترال در خصوص ورشکستگی فرامرزی
۴) قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتقالات بین المللی اعتبارات اسنادی
۵) قانون نمونه آنسیترال در خصوص تهیه تجهیزات، ساخت و خدمات
۶) قانون نمونه آنسیترال در خصوص واگذاری اسناد قابل وصول در تجارت بین الملل
۷) قانون نمونه آنسیترال در خصوص امضای الکترونیکی
ج) تدوین و انتشار راهنماهای قانونگذاری:
این راهنماها، قانونگذاران ملی را برای تهیه یک قانون مناسب در خصوص یک موضوع معین راهنمایی می کنند.
مانند « راهنمای قانونگذاری مربوط به قانون ورشکستگی»
د) شروط قانونی نمونه:
نوعی قانون نمونه هستند که فقط بخشی از موضوع موردنظر را پوشش می دهند و سایر بخشها را به خود کشورها واگذار می نمایند.
مانند « مقررات قانونی نمونه در خصوص تأمین مالی طرح های زیربنایی توسط بخش خصوصی»مبحث دوم – روش تبیینی
در این روش آنسیترال، مجموعه ای از راهنماها را منتشر می کند که به طرفین قرارداد کمک میکند تا بتوانند قرارداد منصفانه و مناسبی را تنظیم کنند. مانند:
 راهنمای قانونی آنسیترال راجع به معاملات تجارت متقابل
 راهنمای قانونی آنسیترال راجع به تدوین قراردادهای بین المللی برای ساخت کارخانجات صنعتی
 راهنمای قانونی آنسیترال راجع به انتقال الکترونیکی وجوه؛ و
 بیانیه های مختلف و متعددی که در مورد تفسیر برخی از کنوانسیونها یا قوانین نمونه منتشر می شود.

مبحث سوم – روش قراردادی
این روش بر اصل لزوم قراردادها و اصل آزادی قراردادی استوار است.
در این روش آنسیترال مجموعه شرایط و مقرراتی را تهیه می کند که طرفین می توانند با درج شرایط عمومی از قبل تهیه شده در متن قرارداد، حقوق و تکالیف خود را به صورت مناسب و منصفانه ای تعیین نمایند.
مثال های در این خصوص عبارتند از:
 مجموعه مقررات در خصوص داوری (۱۹۷۶)
 مقررات مربوط به سازش (۱۹۸۰)

گفتار پنجم – نگاهی به مهم ترین مقرره های آنسیترال در خصوص داوری

همان طور که گفته شد آنسیترال حاوی مقررات زیادی است؛ ولی آن چه که از همه بارزتر است مقررات مربوط به داوری تجاری آن است که ایران نیز از جمله کشورهایی بوده است که از آن قوانین الگوبرداری کرده و آن را وارد حقوق داخلی خودکرده است. در این جا به طور گذرا به مهم ترین این مواد اشاره می کنیم.

مبحث اول – سند داوری
ماده ۷ موافقت نامه اصلی آنسیترال در خصوص داوری تجاری بین المللی مرقوم میدارد: موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا ‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا” آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن ‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
مبحث دوم – اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوری هایی که توسط بیش از یک داور صورت می گیرد ،هر تصمیم هیئت داوری باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود.مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) uncitral در قالب word در ۲۳ صفحه به قیمت ۲۱۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد آنسیترال

گفتار اول –  پیشینه سازمانی

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که نام آن به مخفف آنسیترال[۱] است، در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد.

ایجاد این سازمان نتیجه تلاش هایی بود که در قرن بیستم در زمینه ایجاد مقررات متحدالشکل بین المللی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی مورد دغدغه جامعه بین المللی و اشخاص ذینفع در این باره قرار گرفته بود.

لذا در راستای نظام بندی و انسجام مقرره های تجاری و روش های نوین حل و فصل اختلافات تجاری و داوری، تاسیس این سازمان با هدف بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل انجام گرفت[۲].

مهم ترین مأموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی مقرره های حقوق تجارت بین الملل از طریق تعریف و نوآوری در حوزه ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری بازرگانی بود.

این سازمان را می توان یکی از موفق ترین سازمان های جهانی در زمینه تجارت بین المللی دانست که تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۵۵ کشور به عضویت آن در آمدند و با نهادینه کردن مقررات آن در قوانین داخلی خود از آن استفاده شایانی کردند[۳].

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۹۸۹ میلادی به عضویت کنوانسیون در آمد. در سال ۷۴ همایشی با همکاری دبیر خانه کمیسیون در ایران برگزار شد که طی آن اهداف و فعالیتهای آنسیترال برای دولت ایران و متخصصین امور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جالب توجه است که قوانین زیادی در ایران بر گرفته از قوانین نمونه آنسیترال است. از جمله:

 • قانون داوری تجاری بین المللی (۱۳۷۶)
 • قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲)

هم اکنون ایران عضو کمیسیون است و عضویتش در آن تا سال ۲۰۱۶ ادامه دارد[۴].

[۱]  ANCITRAL

[۲]  نظامدار، ۱۳۸۶، علیرضا، نگاهی به سازمان های بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۶، ص ۳

[۳]  نونژاد، مسعود، ۱۳۸۱، گات، آنیسترال و آنکتاد در گذر زمان، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش۲۰۹ و ۲۱۰، ص۱۹

[۴]  کنگاور، حسین علی، ۱۳۸۹، تجارت جهاني و الحاق ايران. تهران: نشر قومس،چاپ اول. سازمان جهاني تجارت، اسناد حقوقي سازمان جهاني تجارت: نتايج مذاكرات تجاري چندجانبه دور اروگوئه. ترجمه مسعود طارم سري و ديگران . چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ص ۷٫

گفتار دوم –  اهداف وظایف آنسیترال

اهم اهداف و وظایف سازمان آنسیترال را می توان در تلاش در جهت یکسان سازی مقررات تجارت بین الملل و ارائه روش های نوین و یکپارچه در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از آن و داوری خلاصه نمود.

اما با توجه به چیزی که در نسخه ابتدایی سازمان مورد تصویب واقع شد، می توان اهداف اصلی آن را این گونه برشمرد:

 • تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیونهای موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل
 • تهیه کنوانسیون های بین المللی جدید، قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل
 • تدوین اصطلاحات تجاری، مقررات، عرف ها و رویه های تجاری
 • ارتقای شیوه ها جهت نیل به اعمال و تفسیر واحد از کنوانسیون های بین المللی و مقررات متحدالشکل
 • جمع آوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوقی در سطح قانونگذاری ملی کشورها
 • ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد»

و  تهیه و تدوین مقررات متحدالشکل تجاری در خصوص:

 • قرارداهای تجاری بین المللی
 • حل و فصل اختلافات تجاری
 • تضمین معاملات بین المللی
 • تأمین و مبادله کالاها و خدمات بین المللی
 • پرداخت های بین المللی
 • حمل و نقل تجاری بین المللی
 • ورشکستگی تجاری بین المللی
 • تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل[۱].

فهرست مطالب
گفتار اول – پیشینه سازمانی ۳
گفتار دوم – اهداف وظایف آنسیترال ۴
گفتار سوم – ساختار و ارکان آنسیترال ۵
مبحث اول – ترکیب اعضا ۵
مبحث دوم – تشکیلات سازمانی ۶
۱- نهادهای اصلی ۶
الف) کمیسیون ۶
ب) گروه های کاری ۷
ج) دبیرخانه ۷
۲- نهادهای جنبی و موسسات مرتبط ۷
الف) اتاق تجاری بین المللی ۷
ب) فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور(فیدیک) ۷
ج) کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ۸
د) موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم ۹
گفتار چهارم – فعالیت های آنسیترال ۹
مبحث اول – روش قانونگذاری ۹
الف) کنوانسیون ها ۱۰
ب) پیشنهاد قوانین نمونه ۱۰
ج) تدوین و انتشار راهنماهای قانونگذاری ۱۱
د) شروط قانونی نمونه ۱۱
مبحث دوم – روش تبیینی ۱۱
مبحث سوم – روش قراردادی ۱۲
گفتار پنجم – نگاهی به مهم ترین مقرره های آنسیترال در خصوص داوری ۱۲
مبحث اول – سند داوری ۱۳
مبحث دوم – اخذ تصمیم توسط گروه داوران ۱۳
مبحث سوم – شكل و محتواي راي ۱۴
مبحث چهارم – ختم رسيدگي ۱۵
مبحث پنجم – اصلاح ، تفسير رای و راي تكميلی ۱۶
مبحث ششم – درخواست ابطال رای ۱۷
فهرست منابع و مآخذ ۱۹
الف) فارسی
ب) انگلیسی

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
23 word 21,000 تومان

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) uncitralلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *