چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۷

نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی

چند مورد از نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی

✅ اگر سطح معنی داری در آزمون برابر ۰۵/۰ و یا کمتر باشد کدام گزینه صحیح است ؟

 1. یکسان نبودن واریانس های دو گروه
 2. یکسان نبودن میانگین دو گروه
 3. برابری واریانس های دو گروه
 4. تفاوت میانگین نمره های دو گروه

✅ گزینه T_Test paired samples در منوی کرکره ای comper means از منوی     Analyze درکدام یک از موارد زیر استفاده می شود ؟

 1. مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل
 2. مقایسه میانگین نمرات چند گروه
 3. رابطه چند متغیر
 4. مقایسه میانگین نمرات دو گروه همتا شده

✅ در بررسی تفاوت بین میزان خوش بینی در بین گروه های سنی ( ۳ گروه ) این نتایج به دست آمد . f=4/6,sig=0/54 کدام گزینه زیر صحیح است ؟

 1. بین سه گروه تفاوت سنی وجود دارد .
 2. بین میزان خوش بینی سه گروه تفاوت وجود ندارد .
 3. بین دو گروه سنی اول و دوم تفاوت وجود دارد .
 4. بین خوش بینی و گروه سنی رابطه وجود دارد .

✅ در آزمون تحلیل واریانس یک راهه ، متغیر مستقل ( طبقه ای ) را به کدام خانه منتقل

می کنیم ؟

wls weight 2.                                               covariate1.

Dependent list4.                                                     factor3.

✅ کدام آزمون برای استقلال – جهت تعیین وجود رابطه بین دو متغیر طبقه ای مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 1. آزمون تی مستقل ۲٫ آزمون اتا
 2. آزمون مجذور کای ۴٫ آزمون شفه

✅ بعد از مشخص شدن تفاوت معنی دار از لحاظ آماری کروسکال – والیس کدام یک از اقدامات زیر باید انجام گردد ؟

 1. اجرای آزمون t مستقل ۲٫ اجرای آزمون تعقیبی
 2. تعیین درست مفروضات ۴٫ بیان فرضیه

نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶

جهت دریافت سوالات با پاسخنامه از فرم زیر اقدام نمایید

عنوان درس : فناوری اطلاعات در روانشناسی ، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی ، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

کد درس : ۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۱۳۶۴-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۷۲۶۳-۱۲۱۷۴۲۶

رشته تحصیلی : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، راهنمایی و مشاوره ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی ، مشاوره

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد 500 تومان

نمونه سوالات فناوری اطلاعات در روانشناسیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *