دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی – دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی با پاسخنامه در قالب pdf با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۵۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی

چند مورد از نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

✅ارزش مرتعی کدام یک از گونه های گیاهی زیر بیشتر است؟

۱-جاشیر ۲-درمنه  ۳-قیچ   ۴-گون

✅در شرایطی که مقدار گیاهان خوش خوراک در مرتع زیاد و مدت رویش و تولید مثل گیاهان خوب باشد کدام سیستم چرایی توصیه می شود؟

۱-تاخیری   ۲-تناوبی – استراحتی  ۳-دائمی  ۴-تناوبی

✅در قطعه زمینی چهار گوش در حاشیه اراضی مرتعی گونه های ورک شیرین بیان و خارشتر قابل مشاهده است این شرایط احتمال چه تغییری را در اراضی روشن می نماید؟

۱-تغییر طبیعی در خاک و پوشش گیاهی  ۲-سابقه ای از خشم و کشت اراضی

۳-شور شدن خاک  ۴-چرای بی رویه و یا نگهداری دام در محل

✅در حال حاضر درجه بندی گردبینه بر چه اساسی صورت می گیرد؟

۱-نوع مصرف و نوع درخت  ۲-نوع مصرف و معایب چوب

۳-پیچیدگی و سختی الیاف چوب  ۴-نوع درخت

✅کودهائی که در دیمزارها معمولا مصرف می شوند عبارتند از :

۱-ازته و فسفره  ۲-ریز مغذیها  ۳-دامی و پتاسیم  ۴-فسفره و دامی

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

✅تکثیر نخل مرداب از چه طریقی انجام می شود؟

۱-تقسیم بوته ها در بهار  ۲-تقسیم ساقه  ۳-کاشت چتر به صورت وارونه  ۴-کاشت بذر در عمق کم خاک

✅کدام یک از درختان زیر به خشکی و کم آبی مقاوم تر است؟

۱-انار  ۲-بادام  ۳-زیتون   ۴-سیب

✅در جوی آب سیمانی با سطح مقطع مستطیلی و عرض کف ۵۰ سانتیمتر ارتفاع آب در حدود ۴۰ سانتیمتر و سرعت جریان در حدود ۲ متر بر ثانیه است جریان آبی چند لیتر در ثانیه است؟

۱-۴۰   ۲-۲۰۰  ۳-۴۰۰   ۴-۸۰۰

✅یک علف کش هورمونی مانند توفرودی کدام علفهای هرز را از بین می برد؟

۱-باریک برگ  ۲-پهن برگ  ۳-چند ساله  ۴-ریزدم دار

✅مناسب ترین گاو آهن برای شخم در مناطق دیمکاری کدام است؟

۱-بشقابی  ۲-برگردان دار  ۳-ساب سویلر  ۴-قلمی

سوالات کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

✅برداشت یک هکتار گندم با یک دستگاه کمباین ۱۴ فوت در شرایط متعارف با برداشت چند نفر دروگر در روز معادل است؟

۱-شش  ۲-دوازده   ۳-هیجده  ۴-بیست و چهار

✅چاپر دستگاهی است که برای برداشت …………. بکار می رود.

۱-ذرت علوفه ای  ۲-ذرت دانه ای  ۳-ذرت خوشه ای  ۴-یونجه

✅بطور عمومی درجه مکانیزاسیون کدام عملیات در محصولات زراعی ایران بیشتر است؟

۱-کاشت  ۲-داشت  ۳-برداشت  ۴-خاک ورزی

✅کدام یک از ماشینهای زیر جزو ماشینهای داشت هستند؟

۱-کودپاش بین ردیف  ۲-نشاء کن های ردیفی  ۳-لولرها یا تسطیح کن ها  ۴-ریکها

✅ماشین سسگیری از کدام ماشینها است؟

۱-باغبانی  ۲-بوجاری  ۳-بسته بندی محصولات کشاورزی  ۴-دامپروری

✅نمونه برداری صحیح از پروفیل خاک چگونه است؟

۱-از قسمت میانی هر لایه  ۲-از بالا به پایین

۳-از پایین به بالا و از تمام سطح هر لایه   ۴-مخلوط تمام لایه ها

دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی

✅در اثر عملیات زراعی نظیر شخم کدام مورد صحیح است(در رابطه تغییر بافت و ساختمان)

۱-بافت خاک در اثر شخم تغییر می کند اما ساختمان ثابت است.

۲بافت و ساختمان خاک در اثر شخم تغییر می کند.

۳-ساختمان خاک در اثر شخم تغییر می کند اما بافت ثابت است.

۴-ساختمان و بافت خاک ئر اثر شخم تغییر نمی کنند.

✅ساختمان منشوری غالبا در چه خاکهایی دیده می شود؟

۱-در خاکهای بافت سبک مناطق مرطوب  ۲-ریز بافت و سدیمی مناطق خسک و در افق های میانی

۳-در لایه سطحی خاکهای مناطث خشک  ۴-چنین ساختمانی در خاک وجود ندارد.

✅راه اصلاح خاکهای شور کدام است؟

۱-افزودن مقدار زیاد کودهای حیوانی به انها  ۲-افزودن گوگرد به آنها

۳-دفع املاح محلول آنها با شستشو   ۴-شستشو با اب حاوی کلسیم زیاد

✅کدام یک از کودهای حیوانی فسفر بیشتری دارد؟

۱-اسبی  ۲-گاوی  ۳-گوسفندی  ۴-مرغی

نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری رشته کشاورزی

✅در یک نمونه از توده دانه جو نفاوت جوهای دو پر و شش پر در چیست؟

۱-در جوهای شش ردیف دو سوم دانه ها درشت تر از بقیه دانه ها هستند.

۲-در جوهای شش ردیفه یک سوم دانه ها ریزتر از بقیه دانه ها هستند.

۳-یکسان بودن اندازه کلیه دانه ها در جوهای دو ردیفه

۴-یکسان بودن اندازه کلیه دانه ها در جواهی دو ردیفه

✅کدام گزینه زیر در مورد اصطلاح ریزوم صحیح است؟

۱-ساقه تغییر یافته ای افقی در زیر سطح خاک است که دارای برگ ف گره و میان گره

۲-ساقه زیر زمینی ضخیم و م و بیش گرد که دارای چند میان گره باشد.

۳-ساقه همراه جوانه که به طور افقی روی خاک رشد کند.

۴-ساقه زیر زمینی متورم که دارای جوانه یا چشم بوده و به ساقه و ریشه در گیاهان جدید منتهی می شود.

✅اگر پس از پرداتش گندم ، زمین همراه با کاه و کلش به جا مانده شخم و سپس کشت انجام شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

۱-بلافاصله موجب افزایش ماده آلی خاک شده و گیاهان بیشتری خواهند داشت.

۲-گیاه به دلیل رقابت با موجودات زنده دچار کمبود ازت می شود.

۳-موجب افزایش n خاک و سرسبزی مزرعه می شود.

۴-موجب سبک تر شدن بافت خاک و شرایط مناسب رشد گیاه می گردد.

توضیحات کامل بسته نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

نمونه سوالات کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری ( چند دوره گذشته )
بسته حاوی عین دفترچه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی ویژه آزمون کتبی کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.

محتویات بسته نمونه سوالات کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری:

  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۹۰
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۸
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۷ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۶ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۵ با پاسخنامه
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۲
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۱
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۰
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۸۰
  • نمونه سوالات کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری سال ۱۳۷۸

جهت دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایلقیمت
pdf5,900 تومان

دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *